Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 28.10.2020

Recalculare pensie. Obligatia de a face

Decizie - 05.03.2020

Contestarea deciziei prin care s-a respins cererea de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, în baza Legii nr. 263/2010, în condițiile în care contestatoarea a beneficiat de pensie de serviciu în baza Legii nr. 303/2004

Decizie - 28.02.2020

Recalculare pensie de serviciu, fost grefier

Hotărâre - 26.02.2020

Funcționari publici. Contestație decizie de încetare de drept a raportului de serviciu prin pensionare. Discriminare pe criteriu de gen. Prescripția dreptului la acțiune. Termenul de prescripție aplicabil acțiunii în contencios administrativ

Sentinţă civilă - 13.01.2020

Recalculare pensie. Obligatia de a face

Hotărâre - 20.12.2019

Calculul pensiei de serviciu conform art.51 alin.2 din Legea nr.94/1992; îndeplinirea condiţiilor de acordare;

Sentinţă civilă - 17.12.2019

Stabilire domiciliu minor

Sentinţă civilă - 05.12.2019

Pensii

Decizie - 31.10.2019

Stabilirea pensiei în baza unei hotărâri judecătorești prin care s-a constatat că reclamantul a desfășurat activitate în grupa I-a și a II-a de muncă

Decizie - 31.10.2019

Anulare decizie debit, urmare a lipsei culpei pensionarului în încasarea unor drepturi necuvenite

Sentinţă civilă - 29.10.2019

Pensii

Sentinţă civilă - 25.10.2019

Pensii

Hotărâre - 22.10.2019

Calcul pensie de urmaş acordată sub imperiul Legii nr. 19/2000. Neaplicare indice de corecţie distinct pentru această categorie de pensie.

Sentinţă civilă - 02.10.2019

respectarea principiului contributivităţii. Luarea în considerare la determinarea punctajului mediu anual a veniturilor suplimentare reprezentând acord global

Sentinţă civilă - 24.09.2019

Pensii

Decizie - 12.09.2019

Drept administrativMenţinere în activitate ca titular în funcţie didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare. Motivare act administrativ prin care se modifică ori se suprimă drepturi sau situaţii juridice individuale

Sentinţă civilă - 10.09.2019

Pensii

Sentinţă civilă - 08.08.2019

Recalculare pensie

Sentinţă civilă - 16.07.2019

Pensii

Sentinţă civilă - 16.07.2019

Pensii