Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 21.06.2022

Anulare decizie excludere din partid

Hotărâre - 13.05.2022

Comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist de penitenciare, condiție pentru a dobândi calitatea de polițist de penitenciar verificată în etapa de înscriere a candidaților pentru concurs

Sentinţă civilă - 01.02.2021

DESTITUIRE DIN FUNCŢIA PUBLICĂ PENTRU NERESPECTAREA REGIMULUI JURIDIC AL INCOMPATIBILITĂŢILOR

Decizie - 11.11.2020

Validare consilier local

Sentinţă comercială - 28.02.2020

4.Raport de evaluare emis de A.N.I.. Deţinerea concomitentă a funcţiei de medic şef de secţie şi cea de prorector/rector prin delegare. Neîncălcarea regimului juridic al incompatibilităţilor.

Hotărâre - 15.10.2019

Evaluarea profesională periodică a salariaţilor; determinarea normelor procedurale aplicabile, în raport de activitatea efectiv prestată pe durata supusă evaluării; prerogativele angajatorului; încălcarea normelor edictate la nivelul angajatorului; sancţi

Hotărâre - 10.06.2019

Anulare act administrativ. Numire manager interimar în domeniul sănătătii publice. Aplicarea legii speciale.

Decizie - 30.01.2019

Litigiu privind funcţionarii publici

Decizie - 18.06.2018

Anulare decizie emisă de directorul Direcţiei Silvice judeţene. Retrogradare din funcţia de şef de ocol silvic

Decizie - 08.06.2018

Recurs. Soluţia instanţei de fond este nelegală în ceea ce priveşte obligarea recurenţilor pârâţi, consilieri judeţeni, să adopte o hotărâre de validare a mandatului de consilier judeţean al reclamantului

Decizie - 29.03.2018

Guvernanţa corporativă aplicabilă întreprinderilor publice

Sentinţă civilă - 14.02.2018

Anulare act administrativ

Sentinţă penală - 16.11.2017

Infracţiunea de lovire sau alte violenţe

Hotărâre - 03.05.2017

decizie concediere. inlocuire sanctiune

Sentinţă civilă - 27.04.2016

Litigiu privind funcţionarii publici

Sentinţă civilă - 11.04.2016

Regimul juridic al incompatibilităţilor. Raport de evaluare. Mandat viceprimar

Sentinţă civilă - 01.03.2016

contestaţie decizie de sancţionare

Sentinţă civilă - 01.03.2016

Contestaţie împotriva deciziei de desfacere a contractului de muncă

Sentinţă civilă - 08.10.2014

încadrare în funcţie

Sentinţă comercială - 28.01.2014

LITIGIU FUNCŢIONARI PUBLICI