Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 15.10.2019

Evaluarea profesională periodică a salariaţilor; determinarea normelor procedurale aplicabile, în raport de activitatea efectiv prestată pe durata supusă evaluării; prerogativele angajatorului; încălcarea normelor edictate la nivelul angajatorului; sancţi

Hotărâre - 10.06.2019

Anulare act administrativ. Numire manager interimar în domeniul sănătătii publice. Aplicarea legii speciale.

Decizie - 30.01.2019

Litigiu privind funcţionarii publici

Decizie - 18.06.2018

Anulare decizie emisă de directorul Direcţiei Silvice judeţene. Retrogradare din funcţia de şef de ocol silvic

Decizie - 08.06.2018

Recurs. Soluţia instanţei de fond este nelegală în ceea ce priveşte obligarea recurenţilor pârâţi, consilieri judeţeni, să adopte o hotărâre de validare a mandatului de consilier judeţean al reclamantului

Decizie - 29.03.2018

Guvernanţa corporativă aplicabilă întreprinderilor publice

Sentinţă civilă - 14.02.2018

Anulare act administrativ

Sentinţă penală - 16.11.2017

Infracţiunea de lovire sau alte violenţe

Hotărâre - 03.05.2017

decizie concediere. inlocuire sanctiune

Sentinţă civilă - 27.04.2016

Litigiu privind funcţionarii publici

Sentinţă civilă - 11.04.2016

Regimul juridic al incompatibilităţilor. Raport de evaluare. Mandat viceprimar

Sentinţă civilă - 01.03.2016

contestaţie decizie de sancţionare

Sentinţă civilă - 01.03.2016

Contestaţie împotriva deciziei de desfacere a contractului de muncă

Sentinţă civilă - 08.10.2014

încadrare în funcţie

Sentinţă comercială - 28.01.2014

LITIGIU FUNCŢIONARI PUBLICI

Decizie - 27.01.2014

Dreptul funcţiei publice. Mutarea temporară a funcționarului public. Condiții

Decizie - 02.07.2013

Funcţionar public. Eliberare din funcţie. Efectele constatării nelegalităţii actului administrativ de eliberare din funcţie. Rejudecarea cauzei în limitele casării stabilite prin decizia de casare

Decizie - 03.06.2013

Inspectoratul de jandarmi judeţean Alba. Cerere formulată de reclamant în vederea comunicării ordinului de punere la dispoziţia unităţii. Inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 2 lit. i din Legea nr. 554/2004 privitoare la refuzul cu exces de putere de a s

Decizie - 01.02.2012

Fond Funciar

Decizie - 24.10.2011

Decizie destituire disciplinară din funcţia de poliţist, lider sindicat, întemeiată pe considerentul unei atitudini defăimătoare a acestuia la adresa persoanelor din conducerea instituţiei. Admisibilitatea acţiunii în anularea deciziei prin prisma ne...