Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 24.09.2020

Anularea documentației cadastrale urmare a întocmirii acesteia în lipsa procesului verbal de vecinătate

Decizie - 30.01.2020

Modificarea unor suprafețe de teren, situate în extravilanul localității, înscrise în cartea funciară, peste cota de 5% reglementată de art. 108 din Ordinul nr. 700/2014. Respingerea cererii în lipsa unor motive temeinice în acest sens

Decizie - 29.01.2020

Acţiune în rectificare de carte funciară

Sentinţă civilă - 01.01.2020

plangere CF

Sentinţă civilă - 01.01.2020

plângere carte funciară – contestație la executare - întoarcere executare

Sentinţă civilă - 01.01.2020

Radiere Ipotecă - Cartea Funciară

Decizie - 17.12.2019

Înscriere în CF a dreptului Statului asupra unui imobil apartament preluat în baza Decretului 223/1974 și vândut chiriașilor în baza Legii 112/1995

Decizie - 30.10.2019

Constatare nulitate absolută act vânzare-cumpărare încheiat după formularea notificării în baza Legii nr. 10/2001.

Decizie - 24.10.2019

Clauză de inalienabilitate.Acte sau fapte supuse notării în cartea funciară.Apel

Sentinţă civilă - 22.10.2019

Plangere impotriva incheierii de carte funciara

Sentinţă civilă - 10.10.2019

Revendicare. UAT solicită obligarea pârâtei RNP Romsilva să lase în deplină proprietate şi posesie un teren înscris în cf în patrimoniul său anterior anului 1968.

Decizie - 10.10.2019

Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Diferenţa între erori materiale ce pot fi îndreptate din oficiu sau la cerere şi „erori” ce vizează fondul dreptului înscris în cartea funciară

Decizie - 24.09.2019

Carte funciară

Decizie - 18.06.2019

Rectificare Carte funciară

Decizie - 13.06.2019

Acţiunea imobiliară artificială. Construcţie calificată de proprietarul terenului cu materialele lui, fără a deţine autorizaţie de construire.

Sentinţă civilă - 12.06.2019

Uzucapiune.Pentru posesia imobilelor situate în regimul de carte funciară, începute sub imperiul Decretului-lege nr. 115/1938, acţiunea în constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune este reglementată de prevederile acestui decret chiar şi după d

Decizie - 04.06.2019

Rectificare carte funciara

Sentinţă civilă - 30.05.2019

Plangere impotriva incheierii de reexaminare

Sentinţă civilă - 02.05.2019

Plângere împotriva încheierii de carte funciară

Sentinţă civilă - 19.04.2019

pretenţii - obligarea la întocmirea documentaţiei şi la plata despăgubirilor