Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 19.04.2022

Acţiune în prestație tabulară respinsă motivat de faptul că între părţi nu a existat niciun înscris

Sentinţă civilă - 09.03.2022

Rectificae carte funciară

Hotărâre - 08.03.2022

Inadmisibilitatea căi de atac a recursului invocată în acțiune în rectificare C.F. Stabilire cheltuieli de judecată aferente expertizei efectuate în proces, în interesul tuturor părților, în cauzele având ca obiect rectificare CF

Decizie - 03.03.2022

Acṭiune în rectificarea cărṭii funciare. Prescripṭia extinctivă a dreptului material la acṭiune. Apel

Decizie - 26.01.2022

Plângere împotriva încheierii de carte funciară. Art. 52 alin. 2 din Legea nr. 7/1996.

Decizie - 09.11.2021

Rectificare înscriere in cartea funciara

Sentinţă civilă - 20.09.2021

Rectificare carte funciara

Sentinţă civilă - 13.07.2021

Plângere împotriva încheierii de carte funciară

Sentinţă civilă - 12.07.2021

Plângere împotriva încheierii de carte funciară

Hotărâre - 06.05.2021

CIVIL.CALITATE PROCESUALA A OCPI IN CAUZA RECTIFICARE CARTE FUNCIARA

Hotărâre - 18.03.2021

Revendicare imobiliară - admisă

Sentinţă civilă - 04.01.2021

Obligaţie de a face

Hotărâre - 24.09.2020

Lipsa actelor privind dobândirea dreptului de proprietate asupra imobilului duce respingerea cererii de inscriere in cartea funciara a unui imobilului

Hotărâre - 24.09.2020

Anularea documentației cadastrale urmare a întocmirii acesteia în lipsa procesului verbal de vecinătate

Sentinţă civilă - 26.06.2020

Rectificare carte funciară

Sentinţă civilă - 31.01.2020

Înscrierea în cartea funciară a dreptului de ipotecă în baza unui contract de cesiune de creanţă.

Decizie - 30.01.2020

Modificarea unor suprafețe de teren, situate în extravilanul localității, înscrise în cartea funciară, peste cota de 5% reglementată de art. 108 din Ordinul nr. 700/2014. Respingerea cererii în lipsa unor motive temeinice în acest sens

Decizie - 29.01.2020

Acţiune în rectificare de carte funciară

Sentinţă civilă - 01.01.2020

plangere CF

Sentinţă civilă - 01.01.2020

plângere carte funciară – contestație la executare - întoarcere executare