Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 18.11.2021

Contestatie Legea nr.165/2019 – imobil preluat abuziv de stat

Decizie - 17.12.2019

Înscriere în CF a dreptului Statului asupra unui imobil apartament preluat în baza Decretului 223/1974 și vândut chiriașilor în baza Legii 112/1995

Decizie - 15.10.2019

Limitele investirii instanței. Apel la considerente

Decizie - 25.04.2019

Lipsa dovezii calităţii de succesor în drepturi

Decizie - 07.02.2019

Valorificarea punctelor obţinute în baza Legii nr. 165/2013 potrivit Deciziei de compensare emisă de Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor, prin acordare numerar. Acordarea dobânzilor legale urmare a plăţii eşalonate şi cu întârziere a sumelor c

Decizie - 02.06.2016

Potrivit dispoziţiilor art.26 alin.(3) din Legea nr.10/2001 "decizia sau, după caz, dispoziţia motivată de respingere a notificării sau a cererii de restituire în natură poate fi atacată de persoana care se pretinde îndreptăţită la secţia civilă a tribuna

Sentinţă civilă - 08.04.2015

Contestaţie în temeiul Legii nr.10/2001

Sentinţă civilă - 23.03.2015

Legea nr.10/2001 republicata

Decizie - 15.01.2015

Imobil naţionalizat. Acordare de măsuri compensatorii

Sentinţă civilă - 14.10.2014

Contestaţie în temeiul Legii nr.10/2001

Decizie - 17.06.2014

Legea nr. 10/2001. Imobil preluat abuziv. Imposibilitate de restituire în natură. Compensare cu alte bunuri. Condiţii

Decizie - 13.06.2012

Imobilul preluat în baza Decretului nr. 92/1950. Cerere în despăgubiri formulată pe cale dreptului comun. Admisibilitate

Decizie - 13.06.2012

Legea nr. 10/2001. Cerere de restituire în natură. Obligaţie stabilită în sarcina unităţii deţinătoare prin hotărâre judecătorească. Condiţie pentru restituire

Decizie - 25.04.2012

Acţiune pentru restituirea preţului de piaţă în temeiul art. 50/1 din Legea nr. 10/2001. Condiţii

Decizie - 24.04.2012

Acţiune de drept comun în acordarea de despăgubiri pentru imobilele preluate abuziv. Prescripţie

Decizie - 24.04.2012

Acţiune în acordarea de despăgubiri pentru imobile preluate abuziv, întemeiată pe dispoziţiile dreptului comun. Inadmisibilitate

Decizie - 10.04.2012

Cerere de stabilire a măsurilor reparatorii prin echivalent. Bunuri în compensare. Condiţii

Sentinţă civilă - 09.03.2012

Legea nr. 10/32001

Decizie - 13.02.2012

Imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

Decizie - 10.02.2012

Prefectul exercită controlul de legalitate asupra dispoziţiilor autorităţilor administraţiei publice locale