Legea nr.10/2001 republicata

Sentinţă civilă 57/C/2015 din 23.03.2015


Conţinut speţă: Obligarea entităţilor investite cu soluţionarea notificărilor de a emite dispoziţie în temeiul prevederilor art.l alin.3 si de a se conforma dispoziţiilor cuprinse în titlul VII din Legea 247/2005.

Conform prevederilor art.l din Legea nr.10 /2001 imobilele preluate în mod abuziv de stat, organe cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 precum si cele preluate de stat în baza Legii nr.139/1940 asupra rechiziţiilor si nerestituite se restituie în natura sau prin echivalent când restituirea în natura nu este posibila,dispoziţii preluate si de art.l din Legea nr. 165/2013.

Avându-se în vedere ca reclamantul este persoana îndreptăţită la măsuri reparatorii prin echivalent corespunzătoare cotei de 67% din imobilele preluate de stat cu titlu de naţionalizare în baza Decretului nr.92/1950 si reţinând incidenţa dispoziţiilor art. 16 din Legea nr.165/2013 prin trimitere la art.21 aliniat 6 si 7 din acelaşi act normativ au fost obligate entităţile investite sa emită dispoziţie prin care sa constate calitatea reclamantului de persoana îndreptăţită si dreptul la masuri reparatorii conform art.3 si 21 din Legea nr. 165/2013.