Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 20.12.2019

Anulare act administrativ faţă de lipsa motivării

Hotărâre - 20.12.2019

Obligația fiscală cu titlu de taxă pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări şi obligația fiscală cu titlu de taxă pentru foraje sau excavări. Diferenţa dintre cele două categorii de taxe

Hotărâre - 20.12.2019

Atragere răspundere solidară. Dovada relei credinţe.

Sentinţă civilă - 04.11.2019

Anulare act notarial

Sentinţă civilă - 29.10.2019

Anularea hotărârii consiliului local urmare neîndeplinirii condițiilor prevăzute de O.U.G. nr. 26/2012

Sentinţă civilă - 21.10.2019

Anulare act

Sentinţă civilă - 03.10.2019

Anularea dispoziţiei de eliberarea din funcţia publică

Sentinţă civilă - 21.09.2019

Anulare act administrativ

Decizie - 19.09.2019

Hotărâre de consiliu local prin care s-a aprobat vânzarea cu drept de preemţiune a unui teren aparţinând domeniului privat al comunei.

Decizie - 17.09.2019

Hotărâre de consiliu local de acordare a unor ajutoare financiare sportivilor din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.

Sentinţă civilă - 21.08.2019

Refuz soluționare cerere

Sentinţă civilă - 29.07.2019

Uzucapiune (Prescripţia achizitivă)

Sentinţă civilă - 17.07.2019

Contestatie împotriva raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din creanţelor

Decizie - 08.07.2019

Măsura suspendării dreptului de a conduce un autovehicul. Prescripţia executării unei atari măsuri. Dispunere măsură prin procesul – verbal de contravenţie

Sentinţă civilă - 04.07.2019

Anularea certificat de încadrare în grad de handicap

Sentinţă civilă - 01.07.2019

anularea certificatului de urbanism - conditii

Sentinţă civilă - 27.06.2019

Anularea deciziei de instituire a măsurilor asiguratorii

Decizie - 21.06.2019

Recurs. Motivele de netemeinicie nu pot fi invocate în recurs

Decizie - 18.06.2019

Obligatie de a face

Sentinţă civilă - 18.06.2019

Anulare acte administrative