Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 28.11.2022

Executarea unui contract administrativ

Sentinţă civilă - 10.10.2022

CIVIL.AUTORIZARE DESFIINŢARE LUCRĂRI

Decizie - 05.10.2022

Decizie de imputare. Incidenţa prevederilor art. 11 alin.4 din Legea nr. 153/2017 în privinţa indemnizaţiei de hrană şi a indemnizaţiei de vacanţă acordate funcţionarilor publici din cadrul autorităţii publice locale.

Decizie - 20.09.2022

Decizia de returnare a unui cetățean străin

Decizie - 14.09.2022

5.Aprecierea necesității și oportunității adoptării și emiterii actelor administrative aparține exclusiv autorităților deliberative, respectiv executive. Dreptul de apreciere asupra oportunității aprobării documentației PUZ

Sentinţă civilă - 23.08.2022

Refuz acordare drepturi persecutaţi politic - Decret Lege nr. 118/1990

Sentinţă civilă - 19.08.2022

Anulare proces-verbal de contravenție. Evaluarea gradului de pericol social.

Sentinţă civilă - 06.07.2022

Anulare act emis de autorități publice locale. Aplicarea art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015.

Sentinţă civilă - 29.06.2022

Suspendarea executării unui act administrativ. Aplicarea dispozițiilor art. 14 din Legea nr. 554/2004.

Sentinţă civilă - 28.06.2022

Anulare act administrativ

Hotărâre - 23.06.2022

Recurs. Estimarea bazei de impozitare, în situația în care nu poate determina situația fiscală corectă

Hotărâre - 22.06.2022

Anulare act administrativ. Interesul în formularea și susținerea recursului de către Unitatea Administrativ Teritorială

Hotărâre - 22.06.2022

Litigiu privind funcționarii publici (Legea nr. 188/1999)

Hotărâre - 10.06.2022

Recurs. Cererea de radiere a domiciliului pârâților formulată de proprietarul imobilului la care aceștia și-au stabilit domiciliul

Hotărâre - 27.05.2022

Recurs. Refuzul de acordare a unui aviz pozitiv poate face obiect al acțiunii în contencios administrativ

Hotărâre - 27.05.2022

Recurs. Suspendarea procesului pentru neindicarea în mod neechivoc a temeiului de drept al cererii

Sentinţă civilă - 25.05.2022

Drepturi banesti

Hotărâre - 25.05.2022

Anulare act administrativ – Dispoziția Primarului de încadrare personal contractual

Hotărâre - 25.05.2022

Contestație act administrativ fiscal – Decizie de impunere impozit pe profit

Hotărâre - 13.05.2022

Comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist de penitenciare, condiție pentru a dobândi calitatea de polițist de penitenciar verificată în etapa de înscriere a candidaților pentru concurs