Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 14.04.2020

Anulare act administrativ. Calitate procesuală pasivă. Introducerea în cauză a altor subiecte de drept

Decizie - 25.03.2020

Anulare hotărâre a Consiliului Local Municipal Constanta privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a parcărilor publice de pe raza municipiului Constanta. Inexisten?a unor modalităti nediscriminatorii de percepere a taxei de poluare.

Hotărâre - 23.03.2020

Anulare act administrativ fiscal. Caracter deductibil cheltuieli. Sarcina probei. Prescripţia dreptului de a stabili creanţe fiscale

Hotărâre - 12.03.2020

Contestație administrativ-fiscală. Tranzacții privind achiziția gazelor naturale de la o persoană afiliată. Nedocumentarea prețurilor de transfer. Dreptul organului fiscal de a proceda la estimarea prețurilor de achiziție a gazelor naturale. Modalitate de

Hotărâre - 10.03.2020

Contestație administrativ fiscală. Decizie de impunere de stabilire a accesoriilor pentru obligații fiscale principale pentru executarea cărora au fost indisponibilizate sume de bani. Compensarea cu dobânda fiscală datorată pentru sumele indisponibilizate

Hotărâre - 09.03.2020

Tutelă administrativă. Termen de decădere. Acţiune împotriva hotărârii consiliului local de aprobare a modificării regimului de înălţime a construcţiilor aprobat prin PUG

Decizie - 05.03.2020

Răspunderea solidară a administratorilor.

Hotărâre - 05.03.2020

CIVIL.PRETENŢII REGULAMENT C.E. NR. 261/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

Decizie - 28.02.2020

Deductibilitate TVA. Principiului neutralității TVA

Decizie - 28.02.2020

Obligarea autorității publice, de către instanța de judecată, să efectueze o operațiune administrativă

Hotărâre - 26.02.2020

Funcționari publici. Contestație decizie de încetare de drept a raportului de serviciu prin pensionare. Discriminare pe criteriu de gen. Prescripția dreptului la acțiune. Termenul de prescripție aplicabil acțiunii în contencios administrativ

Decizie - 26.02.2020

Litigiu privind funcționarii publici. Anulare dispoziție de imputare

Hotărâre - 25.02.2020

Contestație administrativ-fiscală. Cerere de obligare a organului fiscal competent la soluționarea contestației. Acțiune formulată în interiorul termenului de 6 luni de la depunerea contestației

Decizie - 12.02.2020

Litigiu privind funcționarii publici. Menținerea în funcție până la împlinirea vârstei de 65 de ani, vârsta standard de pensionare pentru bărbați, diferită de cea aplicabilă în cazul femeilor – 63 de ani

Decizie - 12.02.2020

Contestație în anulare

Hotărâre - 30.01.2020

Hotarare act autentic

Decizie - 17.01.2020

În cazierul fiscal sunt înscrise mențiuni privitoare la fapte și nu mențiuni privitoare la sancțiuni, indiferent dacă acestea din urmă au natură penală sau contravențională

Decizie - 17.01.2020

Capacitatea administrativă a autorităţii publice

Hotărâre - 15.01.2020

Funcționari publici. Agent de poliție. Trecere în corpul ofițerilor de poliție. Grad profesional. Vechime în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite. Norme tranzitorii. Calitatea procesuală pasivă a Ministrului Afacerilor Interne

Hotărâre - 15.01.2020

Contestație administrativ fiscală. Suspendare soluționare contestație administrativă. Condiții legale. Dreptul de apreciere al organului fiscal. Infracțiune care se referă la mijloacele de probă. Înrâurire hotărâtoare