Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 15.07.2020

Refuz soluționare cerere. Acțiune inadmisibilă

Hotărâre - 17.06.2020

Litigiu privind funcționarii publici. Anulare dispoziție plata eșalonată a unor drepturi de natură salarială

Decizie - 15.06.2020

Anulare act administrativ, dispoziţie de respingere a cererii de prelungire permis armă. Necesitatea notificării anterioare a titularului, potrivit art. 25 din Legea nr. 295/2004.

Decizie - 05.06.2020

Anulare act administrativ

Sentinţă civilă - 05.06.2020

Respingerea cererii de înlocuire a sancțiunii contravenționale întrucât nu există dovada demarării executării silite pentru p-v în cauză, în condiţiile în care contravenientul figurează şi cu bunuri pentru care datorează impozit la bugetul local

Sentinţă civilă - 29.05.2020

Respingerea plângerii pentru contestarea parțială a procesul verbal de contravenție în privința netemeiniciei acestuia faţă de contravenţia prev. de art.102 alin.3 lit. a) din OUG 195/2002

Sentinţă civilă - 14.04.2020

Anulare act administrativ. Calitate procesuală pasivă. Introducerea în cauză a altor subiecte de drept

Decizie - 25.03.2020

Anulare hotărâre a Consiliului Local Municipal Constanta privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a parcărilor publice de pe raza municipiului Constanta. Inexisten?a unor modalităti nediscriminatorii de percepere a taxei de poluare.

Hotărâre - 23.03.2020

Anulare act administrativ fiscal. Caracter deductibil cheltuieli. Sarcina probei. Prescripţia dreptului de a stabili creanţe fiscale

Hotărâre - 12.03.2020

Contestație administrativ-fiscală. Tranzacții privind achiziția gazelor naturale de la o persoană afiliată. Nedocumentarea prețurilor de transfer. Dreptul organului fiscal de a proceda la estimarea prețurilor de achiziție a gazelor naturale. Modalitate de

Sentinţă civilă - 11.03.2020

incetarea de drept a mandatului de consilier local inainte de expirarea duratei normale a mandatului

Hotărâre - 10.03.2020

Contestație administrativ fiscală. Decizie de impunere de stabilire a accesoriilor pentru obligații fiscale principale pentru executarea cărora au fost indisponibilizate sume de bani. Compensarea cu dobânda fiscală datorată pentru sumele indisponibilizate

Hotărâre - 09.03.2020

Tutelă administrativă. Termen de decădere. Acţiune împotriva hotărârii consiliului local de aprobare a modificării regimului de înălţime a construcţiilor aprobat prin PUG

Hotărâre - 05.03.2020

CIVIL.PRETENŢII REGULAMENT C.E. NR. 261/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

Decizie - 05.03.2020

Răspunderea solidară a administratorilor.

Decizie - 28.02.2020

Deductibilitate TVA. Principiului neutralității TVA

Decizie - 28.02.2020

Obligarea autorității publice, de către instanța de judecată, să efectueze o operațiune administrativă

Hotărâre - 26.02.2020

Funcționari publici. Contestație decizie de încetare de drept a raportului de serviciu prin pensionare. Discriminare pe criteriu de gen. Prescripția dreptului la acțiune. Termenul de prescripție aplicabil acțiunii în contencios administrativ

Decizie - 26.02.2020

Litigiu privind funcționarii publici. Anulare dispoziție de imputare

Hotărâre - 25.02.2020

Contestație administrativ-fiscală. Cerere de obligare a organului fiscal competent la soluționarea contestației. Acțiune formulată în interiorul termenului de 6 luni de la depunerea contestației