Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 20.09.2018

spor de conditii vatamatoare si majorare pentru complexitatea muncii

Sentinţă civilă - 11.09.2018

Anulare act administrativ fiscal

Sentinţă civilă - 11.09.2018

Litigiu privind achiziţiile publice

Sentinţă civilă - 11.07.2018

Conflict negativ de competenţă. Regulator de competenţa stabilind competenţa de soluţionare a plângerii privind anularea Procesului verbal de constatare a abaterilor de la normele de utilizare/exploatare a resurselor de apă de suprafaţă

Hotărâre - 04.07.2018

CIVIL PLÂNGERE CONTRAVENȚIONALĂ – PARCARE ÎN STAȚIA DE MIJLOACE DE TRANSPORT ÎN COMUN

Sentinţă civilă - 03.07.2018

contestatie acte emise Camera de Conturi Olt

Sentinţă civilă - 12.06.2018

Decizie de imputare

Sentinţă civilă - 12.06.2018

Decizie de impunere

Sentinţă civilă - 12.06.2018

Timbru de mediu

Sentinţă civilă - 12.06.2018

Decizie angajare răspundere solidară

Sentinţă civilă - 12.06.2018

Obligaţie de a face – emitere autorizaţie de construcţie

Sentinţă civilă - 11.06.2018

Fond. Conflict negativ de competență. Acțiunile referitoare la plata unor drepturi salariale sau alte drepturi bănești formulate de salariații ce au calitatea de militari din cadrul ISU, sunt de competența instanțelor de contencios administrativ

Decizie - 08.06.2018

Recurs. Soluţia instanţei de fond este nelegală în ceea ce priveşte obligarea recurenţilor pârâţi, consilieri judeţeni, să adopte o hotărâre de validare a mandatului de consilier judeţean al reclamantului

Sentinţă civilă - 30.05.2018

Decizie de impunere

Hotărâre - 21.05.2018

Conflict negativ de competenţă. Regulator de competenţa stabilind competenţa de soluţionare a cererii privind suspendarea măsurilor dispuse prin raport de control de Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi

Sentinţă civilă - 18.05.2018

contestaţie tabel creanţe.

Decizie - 04.05.2018

Anulare acte administrative

Decizie - 03.05.2018

DREPT PROCESUAL CIVIL. Executarea silită a unei hotărâri judecătorești pronunțate în Germania

Hotărâre - 23.04.2018

Funcţionari publici. Prescripţia dreptului la acţiunea în despăgubiri

Decizie - 20.04.2018

Recurs. Comunicarea actului administrativ fiscal prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Puterea doveditoare a înscrisului confirmare de primire