Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 07.02.2019

Decizie de debit emisă unui beneficiar de pensie de invaliditate, gradul III, ca urmare a angajării cu contract individual de muncă de 8 ore

Sentinţă civilă - 07.12.2018

Anulare act control impozite şi taxe

Decizie - 03.12.2018

Anulare decizie de impunere emisă de organul fiscal

Decizie - 19.11.2018

Decizie de impunere. Neacordarea dreptului de deducere TVA. Principiul esenţial al neutralității TVA impune ca deducerea taxei să fie acordată dacă cerințele de fond sunt îndeplinite, chiar dacă anumite cerințe de formă au fost omise

Decizie - 05.11.2018

Decizie de impunere. Neacordarea dreptului de deducere TVA. Refuzul acordării dreptului de deducere poate apărea doar în două situații

Decizie - 02.11.2018

Anulare decizie de instituire măsuri asigurătorii

Decizie - 29.10.2018

Reîncadrare tranzacție în temeiul art. 11 din Legea nr. 227/2015. Reîncadrarea nu se poate face într-o modalitate arbitrară și care să nu presupună o legătură rezonabilă și un minim de indicii/probatorii, față de tranzacția/activitatea în care are loc reî

Decizie - 08.10.2018

Anulare decizie de calcul accesorii emisă de organul fiscal

Decizie - 08.10.2018

Decizie de atragere a răspunderii. Subzistenţa obiectului şi interesul reclamantului de a ataca această decizie indiferent de realizarea creanţei în cauză prin executarea din partea celorlalţi codebitori. Aprecierea relei - credinţe a acestuia după data l

Decizie - 08.10.2018

Decizie Curtea de conturi. Necontestarea încheierii emise de comisia pentru soluţionarea contestaţiilor. Inadmisibilitate

Decizie - 08.10.2018

Certificat de încadrare în grad de handicap. Aprecierea instanţei asupra consecinţelor juridice ale actelor medicale nu înseamnă depăşirea atribuţiilor puterii judecătoreşti.

Decizie - 06.10.2018

Hotărâre Consiliu local de actualizare a suprafeţelor drumurilor. Lipsa dovezii privind calitatea de bunuri de uz public a suprafeţelor incluse.

Decizie - 05.10.2018

Ordin emis de prefect prin care s-a constatat încetarea de drept a mandatului consilierului local. Inadmisibilitate acţiune ca urmare a neîndeplinirii procedurii prealabile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 554/2004.

Sentinţă civilă - 04.10.2018

Contestaţie act administrativ

Hotărâre - 03.10.2018

antrenarea raspunderii solidare

Sentinţă civilă - 03.10.2018

Decizie de impunere. Procedura de comunicare a avizului de inspecţie fiscală şi relevanţa acesteia în ce priveşte prescripţia dreptului de a se stabili creanţe fiscale. Venitul din cesiuni şi obligaţia de a proceda la calculare şi reţinere de impozit pe v

Decizie - 02.10.2018

Casarea cu trimitere nu se poate dispune decât o singură dată în cursul procesului. Consecinţe în ce priveşte asigurarea unui al doilea grad de jurisdicţie

Decizie - 26.09.2018

Indemnizaţie aferentă funcţiei de consilier local

Decizie - 25.09.2018

Drepturi ale copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale care sunt şcolarizaţi în sistemul de învăţământ special şi special integrat. Calitatea procesuală pasivă în cauză a UAT pentru pretenţii formulate înce

Decizie - 25.09.2018

Acţiune în anulare act administrativ formulată de terţ. Termenul de formulare a plângerii prealabile.