Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 29.10.2019

Anularea hotărârii consiliului local urmare neîndeplinirii condițiilor prevăzute de O.U.G. nr. 26/2012

Sentinţă civilă - 21.10.2019

Anulare act

Decizie - 19.09.2019

Hotărâre de consiliu local prin care s-a aprobat vânzarea cu drept de preemţiune a unui teren aparţinând domeniului privat al comunei.

Decizie - 17.09.2019

Hotărâre de consiliu local de acordare a unor ajutoare financiare sportivilor din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.

Sentinţă civilă - 21.08.2019

Refuz soluționare cerere

Sentinţă civilă - 29.07.2019

Uzucapiune (Prescripţia achizitivă)

Sentinţă civilă - 17.07.2019

Contestatie împotriva raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din creanţelor

Sentinţă civilă - 01.07.2019

anularea certificatului de urbanism - conditii

Decizie - 14.06.2019

Termenul de 90 de zile, prevăzut de art. 21 alin. (23) din O.U.G. nr. 66/2011, este un termen de recomandare, menit să asigure celeritatea constatării și sancționării neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene

Decizie - 13.06.2019

Anulare act administrativ

Decizie - 13.06.2019

Achiziții publice

Decizie - 11.06.2019

Admisibilitate acțiune formulată de Instituția Prefectului având ca obiect anularea unor dispoziții de salarizare emise de primar cu încălcarea prevederilor Deciziei Curții Constituționale nr. 794/15.12.2016.

Decizie - 06.06.2019

Contestaţia privind rezultatele concursului de recrutare în funcţia publică. Inexistenţa unei încălcări a legii sau a unei adăugări la lege, prin adoptarea prevederilor art. 65, lit. c) şi art. 66, lit. c) din H.G. nr. 611/2008

Sentinţă civilă - 24.05.2019

Acordare personalitate juridica

Decizie - 21.05.2019

Diurnă externă sau venituri din salarii sau asimilate salariilor

Decizie - 13.05.2019

Informaţii exceptate de la accesul liber al cetăţenilor la informaţiile de interes public. Informații referitoare la date cu caracter personal

Hotărâre - 09.05.2019

Suspendare de drept mandat de consilier local care a fost condamnat prin hotărâre penală rămasă definitivă la o pedeapsă privativă de libertate fiind suspendată sub supraveghere executarea pedepsei aplicate.

Decizie - 08.05.2019

Contencios administrativ fiscal. Prescripția dreptului organului fiscal de a stabili obligații fiscale. Stabilirea momentului de la care începe să curgă termenul de prescripție. Interpretarea și aplicarea prevederilor art. 91 alin. 1, art. 23 și art. 84 d

Decizie - 22.04.2019

Anulare decizie emisă de A.J.P.I.S. Indemnizaţie naştere copil

Decizie - 18.04.2019

Certificat de urbanism emis în vederea vânzării unui teren situat în intravilanul localității și trecut ulterior în extravilan fără hotărâre de consiliu local.