Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 05.03.2020

CIVIL.PRETENŢII REGULAMENT C.E. NR. 261/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

Hotărâre - 30.01.2020

Hotarare act autentic

Hotărâre - 20.12.2019

Anulare act administrativ faţă de lipsa motivării

Hotărâre - 20.12.2019

Obligația fiscală cu titlu de taxă pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări şi obligația fiscală cu titlu de taxă pentru foraje sau excavări. Diferenţa dintre cele două categorii de taxe

Hotărâre - 20.12.2019

Atragere răspundere solidară. Dovada relei credinţe.

Decizie - 06.11.2019

Refuz soluționare cerere

Sentinţă civilă - 04.11.2019

Anulare act notarial

Sentinţă civilă - 29.10.2019

Anularea hotărârii consiliului local urmare neîndeplinirii condițiilor prevăzute de O.U.G. nr. 26/2012

Decizie - 29.10.2019

Întreprindere individuală. Capacitatea procesuală de folosinţă în litigii de contencios administrativ

Decizie - 29.10.2019

Prelungire permis armă. Anularea anterioară a unui drept de port armă

Sentinţă civilă - 21.10.2019

Anulare act

Sentinţă civilă - 17.10.2019

litigiu Curtea de Conturi - cheltuieli de executare silita

Decizie - 15.10.2019

Documentaţie tehnică. Responsabilitatea efectuării documentaţiei tehnice care să conţină amenajările rutiere necesare în zona obiectivului vizat şi a suportării cheltuielilor aferente

Decizie - 09.10.2019

Recurs contencios administrativ. Anulare decizie de instituire măsuri asiguratorii emisă de ANAF

Decizie - 04.10.2019

Recurs contencios administrativ. Anulare decizie de plată emisă de A.P.I.A.

Sentinţă civilă - 03.10.2019

Anularea dispoziţiei de eliberarea din funcţia publică

Decizie - 27.09.2019

Recurs contencios administrativ. Litigii Curtea de Conturi

Decizie - 26.09.2019

Anulare act emis de Curtea de Conturi

Decizie - 26.09.2019

Formularea unei plângeri la Primăria comunei, împotriva dispoziției emise de către primar, înăuntrul termenului de 30 de zile de la data comunicării acesteia, echivalează cu respectarea dispozițiilor legale impuse în acest sens

Decizie - 24.09.2019

Eliberarea certificatului de urbanism în scopul realizării unui branşament individual subteran de gaze naturale