Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 19.06.2017

Anulare act

Hotărâre - 18.04.2017

Legalitatea deciziei de imputare pentru recuperarea „suplimentului de post” constatat ca fiind acordat nelegal prin Decizie a Camerei de Conturi

Hotărâre - 28.03.2017

Domeniul de aplicare al Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de concesiune şi pentru organizarea şi funcţionarea CNSC

Hotărâre - 17.03.2017

Preţul neobişnuit de scăzut şi procedura clarificării şi completării ofertei iniţial depuse, în lumina Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

Decizie - 10.03.2017

Hotarare care sa tina loc de act autentic

Sentinţă civilă - 22.02.2017

Competenţa de soluţionare a cauzelor având ca obiect anularea deciziei de sancţionare a directorului Camerei de Conturi

Hotărâre - 21.02.2017

Obligaţiile financiare ale beneficiarilor serviciilor consilierilor juridici. Obligaţia de a deconta contravaloarea cotizaţiei anuale achitate de consilierul juridic la Colegiul Consilierilor Juridici

Decizie - 21.02.2017

Anulare act administrativ. Permis portarmă. Proporţionalitatea sancţiunii

Hotărâre - 07.02.2017

Funcţionar public. Acordarea sporului pentru studii superioare

Decizie - 03.02.2017

Hotarare care sa tina loc de act autentic

Sentinţă civilă - 02.02.2017

Anulare Decizie de impunere prin care s-a stabilit TVA suplimentară aferentă unor livrări intracomunitare de bunuri

Hotărâre - 25.01.2017

Mutarea temporară a funcţionarului public în altă localitate. Drepturi salariale aferente

Sentinţă civilă - 18.01.2017

contestaţie act administrativ fiscal

Decizie - 11.01.2017

Legalitatea deciziei de sancţionare. Competenţa de a emite decizia de sancţionare. Noţiunea de conducător al instanţei. Delegare din partea preşedintelui instanţei către vicepreşedinte a atribuţiei de a emite decizia de sancţionare

Decizie - 20.12.2016

Termen de decădere introdus prin sintagma „pe parcursul îndeplinirii contractului”. Ajustarea preţului contractului ca urmare a creşterii indicelui de cost în construcţii.

Sentinţă civilă - 19.12.2016

Contestatie legea electorala

Decizie - 19.12.2016

Posibilitatea Comisiei Județene pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 de revocare a unei hotărâri deja intrate în circuitul civil prin emiterea unei hotărâri ulterioare de modificare a celei dintâi.

Decizie - 15.12.2016

Hotarare care tine loc de act autentic - Dovada calităţii de proprietar în acţiunile privind pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare

Decizie - 14.12.2016

Anulare decizie de impunere emisă de C.A.S.

Hotărâre - 08.12.2016

Suspendare act administrativ. Dovada cazului bine justificat şi a pagubei iminente. Analizarea în concret a condiţiilor