Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 03.04.2019

Prescripţia dreptului de a aplica sancţiunea contravenţională

Decizie - 13.03.2019

Natura juridică a hotărârii de excludere din partid a unuia dintre membri prin raportare la prevederile art. 2 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

Sentinţă civilă - 12.03.2019

Anulare act administrativ

Decizie - 12.03.2019

Stabilirea la nivel maxim a salarizării funcționarilor publici ca urmare a interpretării și aplicării dispozițiilor art. 39 și art. 36 și art. 38 din Legea nr. 153/2017. Incidența raționamentului cuprins în Decizia nr. 794/2016 a Curții Constituționale.

Decizie - 05.03.2019

Dreptul de a solicita eliberarea unui duplicat în condițiile refuzului de a achita taxa prevăzută de lege în acest scop.

Sentinţă civilă - 27.02.2019

competenta teritoriala in actiuni formulate de sindicat in numele membrilor sai dupa modificarea legii contenciosului administrativ

Decizie - 26.02.2019

Anularea autorizării în vederea exercitării dreptului de deținere, respectiv de port și folosire a armelor neletale în cazul neprezentării în termen pentru prelungirea valabilității permisului. Lipsa notificării din partea autorității competente

Decizie - 25.02.2019

Neîndeplinirea condiției existenței cazului bine justificat pentru suspendarea executării unui act administrativ potrivit dispozițiilor art. 14 din Legea nr. 554/2004 în ipoteza respingerii acțiunii în anularea actului administrativ ce face obiectul cerer

Sentinţă civilă - 14.02.2019

Timbru de mediu

Decizie - 07.02.2019

Decizie de debit emisă unui beneficiar de pensie de invaliditate, gradul III, ca urmare a angajării cu contract individual de muncă de 8 ore

Sentinţă civilă - 31.01.2019

Suspendarea de drept a unui act administrativ fiscal în temeiul art. 14 alin.5 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

Sentinţă civilă - 29.01.2019

DESPĂGUBIRI PENALITĂŢI

Decizie - 22.01.2019

Nulitatea unui contract administrativ. Existența cauzei ilicite în sensul art. 1238 alin. 2 Cod civil.

Sentinţă civilă - 16.01.2019

Anulare act administrativ

Sentinţă civilă - 16.01.2019

Acte ale autoritatilor publice

Sentinţă civilă - 16.01.2019

dispozitie eliberare din functie - lipsa preaviz

Decizie - 08.01.2019

Inexistența obligației de a emite factură fiscală în cazul calculării penalităților de întârziere pentru achitarea cu întârziere a debitului principal.

Decizie - 08.01.2019

Dreptul de apreciere al autorități publice asupra oportunității încetării de drept a raportului de serviciu în cazul condamnării funcționarului public pentru săvârșirea unei infracțiuni, cu suspendarea executării pedepsei

Decizie - 20.12.2018

Drepturi salariale

Sentinţă civilă - 14.12.2018

Criterii de încadrare în grad de handicap. Diagnostic principal - diagnostic secundar.