Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 03.04.2019

Prescripţia dreptului de a aplica sancţiunea contravenţională

Sentinţă civilă - 12.03.2019

Anulare act administrativ

Decizie - 05.03.2019

Dreptul de a solicita eliberarea unui duplicat în condițiile refuzului de a achita taxa prevăzută de lege în acest scop.

Sentinţă civilă - 27.02.2019

competenta teritoriala in actiuni formulate de sindicat in numele membrilor sai dupa modificarea legii contenciosului administrativ

Sentinţă civilă - 14.02.2019

Timbru de mediu

Decizie - 07.02.2019

Decizie de debit emisă unui beneficiar de pensie de invaliditate, gradul III, ca urmare a angajării cu contract individual de muncă de 8 ore

Sentinţă civilă - 29.01.2019

DESPĂGUBIRI PENALITĂŢI

Sentinţă civilă - 16.01.2019

Anulare act administrativ

Sentinţă civilă - 16.01.2019

Acte ale autoritatilor publice

Sentinţă civilă - 16.01.2019

dispozitie eliberare din functie - lipsa preaviz

Decizie - 20.12.2018

Drepturi salariale

Sentinţă civilă - 14.12.2018

Criterii de încadrare în grad de handicap. Diagnostic principal - diagnostic secundar.

Sentinţă civilă - 11.12.2018

Admisibilitate acțiune formulată de Instituţia Prefectului având ca obiect anularea autorizației de construire

Sentinţă civilă - 07.12.2018

Anulare act control impozite şi taxe

Decizie - 07.12.2018

Dispoziţia primarului de recuperare a prejudiciului cauzat bugetului local de către un consilier local

Decizie - 07.12.2018

Încetarea suspendării de drept a funcţionarului public. Emiterea deciziei de reîncadrare cu întârziere

Decizie - 03.12.2018

Anulare decizie de impunere emisă de organul fiscal

Sentinţă civilă - 28.11.2018

anulare HCL - conditii

Sentinţă civilă - 20.11.2018

contestatie decizie de impunere taxa cladiri nerezidentiale si decizie accesorii

Decizie - 19.11.2018

Decizie de impunere. Neacordarea dreptului de deducere TVA. Principiul esenţial al neutralității TVA impune ca deducerea taxei să fie acordată dacă cerințele de fond sunt îndeplinite, chiar dacă anumite cerințe de formă au fost omise