Proces-verbal de contravenţie. Obligativitatea citării societăţii de asigurări.

Sentinţă civilă 5593 din 14.10.2004


Prin plângerea formulata de petentul Brasoveanu Eugen Constantin, s-a contestat procesul-verbal de constatare a contraventiei seria AT nr.028998/3.05.2004 încheiat de organul constatator Politia mun.Galati, prin care a fost sanctionat cu amenda contraventionata pentru savârsirea contraventiei prev. de art.83 alin.3 din O.U.G. nr.195/2002, constând în faptul ca, în timp ce conducea autoturismul a patruns în intersectie pe culoarea galbena a semaforului si a intrat în coliziune cu alt autorutism.

Judecatoria Galati, prin sentinta civila nr.5593/14.10.2004 a respins plângerea ca nefondata.

Impotriva acestei sentinte petentul a formulat recurs,  ce a fost admis prin decizia civila nr. 14/10.01.2005 a Tribunalului Galati, care, în temeiul art.304 pct.5 si art.312 al.2 si 3 C.pr.civ. a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeasi instanta.

S-a retinut ca, potrivit art.33 alin.2 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, în cazul în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie judecatoria va cita si societatea de asigurari mentionata în procesul-verbal de contraventie.

In cauza desi fapta a avut drept urmare producerea unui accident de circulatie, Judecatoria Galati nu a citat si societatea de asigurari SC ARDAF SA mentionata în procesul-verbal de constatare a contraventiei.