Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 21.01.2020

Refuzul senatului universitar de aprobare a susţinerii de către personalul titular a activităţilor de predare şi cercetare în alte instituţii de învăţământ superior sau de cercetare. Arbitrariul şi abuzul de putere

Hotărâre - 12.03.2019

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar. Plata cu ora. Gradaţie de merit.

Decizie - 05.12.2018

Greşita încadrare juridică. Eronata evaluare a tipicităţii obiective a faptei. Nelegalitatea soluţiei dispuse în privinţa cauţiunii

Decizie - 12.03.2018

Litigiu privind functionarii publici. Obtinere titlu stiintific de doctor în anul 2008. Vocatie la plata sporului de doctorat. Dreptul la sume compensatorii.

Decizie - 29.01.2018

Recunoastere studii. Refuzul justificat al institutiei de învătământ superior de a elibera un nou supliment la diploma de inginer cu o traducere în limba engleză a titlului acordat de ”inginer diplomat” în ”master of engineering”.

Decizie - 02.12.2016

CONTENCIOS ADMINISTRATIV Anulare hotărâre emisă de Consiliul de administraţie al unei unităţi de învăţământ

Decizie - 12.10.2016

Dreptul angajatului de a-și continua activitatea până la împlinirea vârstei standardb de pensionare prevăzută de lege pentru bărbați. Directiva 2006/54/CE O.U.G. 83/2012 Legea nr. 202/2002

Decizie - 12.09.2016

Drepturi salariale ale personalului didactic şi didactic auxiliar. Condiţiile de acordarea sporului de 15% din salariul de bază pentru condiţii vătămătoare şi periculoase

Sentinţă civilă - 14.07.2016

Personal din învăţământ. Drepturi salariale. Plată ore de educaţie fizică în sistem de plată cu ora

Decizie - 30.03.2016

Contestaţie decizie de sancţionare. Absentarea nemotivată de la activităţile didactice aferente normei didactice. Susţinerea orelor de către un student doctorand în baza contractului de studii de doctorat, fără acordul decanului.

Sentinţă civilă - 03.03.2016

Personal didactic. Contestare decizie de sancţionare. Procedură

Decizie - 10.02.2016

Calitate procesuală activă în acţiunile întemeiate pe dispoziţiile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 221/2009.

Decizie - 08.02.2016

Obligarea institutiei de învătământ acreditate la eliberarea certificatelor de absolvire a 13 clase. Nepromovare examen de bacalaureat. Unităti de învătământ cu autorizatie de încredere.

Sentinţă civilă - 13.10.2015

Obligaţia de a face. Obligarea pârâtei să elibereze diploma de studii universitare. Adeverinţa de absolvire a studiilor validă. Legalitatea cererii.

Sentinţă civilă - 11.03.2015

Obligaţia emiterii diplomei de licenţă potrivit art. 38 din Ordinul nr. 2284/2007 al MEN pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior, în termen de maximum 12 luni de la finalizarea studiilor. Respec

Sentinţă civilă - 11.03.2015

Obligaţia emiterii diplomei de licenţă potrivit art. 38 din Ordinul nr. 2284/2007 al MEN pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior, în termen de maximum 12 luni de la finalizarea studiilor. Respec

Decizie - 27.01.2015

Stabilirea drepturilor salariale ale personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ după intrarea în vigoare a Legii nr. 63/2011.

Sentinţă comercială - 11.06.2014

Obligarea USH la eliberarea diplomei de licenta

Sentinţă civilă - 28.05.2014

Respingerea cererii privind plata diferenţelor salariale

Decizie - 27.05.2014

Protecţia drepturilor salariatelor care efectuează concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani. Situaţia gradaţiei de merit acordate în învăţământul preuniversitar.