Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 21.03.2022

PARTAJ-Ieşire din indiviziune

Decizie - 09.11.2021

Rectificare înscriere in cartea funciara

Decizie - 04.11.2021

Neconcordanță între suprafața terenului arătată în cartea funciară și suprafața reală a terenului. Rectificare carte funciară.

Sentinţă civilă - 14.10.2021

Plângere împotriva încheierii de carte funciară (art. 52 alin. 2 Legea nr. 7/1996).

Sentinţă civilă - 14.10.2021

Plângere împotriva încheierii de carte funciară (art. 52 alin. 2 Legea nr. 7/1996).

Sentinţă civilă - 29.09.2021

Revendicare imobiliara

Hotărâre - 08.07.2021

Prestatie tabulara

Decizie - 20.11.2020

Revendicare imobiliară, teren proprietate tabulară a recurentei reclamante

Decizie - 30.09.2020

Operaţiuni de livrari de terenuri. Necalificarea terenurilor întrăinate drept terenuri construibile potrivit certificatelor de urbanism. Neefectuarea de către vânzători de demersuri în vedrea schimbării categorii de folosinţă. Scutire de T.V.A.

Sentinţă civilă - 08.07.2020

Anulare hotărâre consiliu local

Sentinţă civilă - 12.06.2020

Ordonanţă preşedinţială

Decizie - 30.01.2020

Modificarea unor suprafețe de teren, situate în extravilanul localității, înscrise în cartea funciară, peste cota de 5% reglementată de art. 108 din Ordinul nr. 700/2014. Respingerea cererii în lipsa unor motive temeinice în acest sens

Decizie - 17.12.2019

Contract de vânzare cumpărare imobil teren încheiat în timpul căsătoriei prin mandatar fără reprezentare. Promisiune sinalagmatică de vânzare cumpărare verbală

Decizie - 17.12.2019

Înscriere în CF a dreptului Statului asupra unui imobil apartament preluat în baza Decretului 223/1974 și vândut chiriașilor în baza Legii 112/1995

Decizie - 03.10.2019

Lipsa motivelor pentru anularea parțială a unui contract de vânzare cumpărare autentificat. Neîndeplinirea condițiilor necesare pentru dobândirea dreptului de proprietate cu titlu de uzucapiune tabulară

Decizie - 18.06.2019

Obligatie de a face

Sentinţă civilă - 13.06.2019

Prestaţie tabulară

Sentinţă civilă - 12.06.2019

Uzucapiune.Pentru posesia imobilelor situate în regimul de carte funciară, începute sub imperiul Decretului-lege nr. 115/1938, acţiunea în constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune este reglementată de prevederile acestui decret chiar şi după d

Decizie - 22.05.2019

Uzucapiune. Irelevanţa aplicării dispoziţiilor legilor fondului funciar cât timp aceste legi nu exclud posibilitatea dobândirii dreptului de proprietate cu titlu de uzucapiune

Sentinţă civilă - 19.04.2019

pretenţii - obligarea la întocmirea documentaţiei şi la plata despăgubirilor