Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 09.11.2022

Contestatie creditor

Decizie - 10.10.2022

Motive reglementate de disp. art.503 C.p.c

Hotărâre - 08.06.2022

Nulitate contestație în anulare

Decizie - 22.02.2022

Contestaţie în anulare. Asigurări sociale

Decizie - 10.02.2022

Respingerea contestației în anulare ca inadmisibilă

Decizie - 28.01.2022

Contestaţie în anulare.Admisibilitate

Decizie - 10.10.2021

Calea de atac împotriva soluţiei de admitere a abţinerii colective. Contestaţie în anulare. Inadmisibilitate

Decizie - 05.10.2021

Contestaţia în anulare - art. 426 lit. a) şi b) C.p.p.

Decizie - 15.09.2021

Contestație în anulare. Invocarea existenței unei erori materiale în dezlegarea recursului prin neobservarea chitanței depuse la dosar cu prilejul soluționării cererii vizând plata cheltuielilor de judecată

Decizie - 14.05.2021

Contestaţia în anulare întemeiată pe dispoziţiile art. 426 alin. 1 lit. b Cod procedură penală. Competenţa materială

Hotărâre - 27.04.2021

Inadmisibilitate contestaţie în anulare. Producere efecte împăcare până la citirea actului de sesizare a instanței. Punere în mișcare a acțiunii penale din oficiu, nefiind condiționată de introducerea unei plângeri prealabile.

Decizie - 13.04.2021

Neanalizarea unui motiv de recurs inadmisibil. Contestaţie în anulare. Consecinţe

Sentinţă civilă - 18.01.2021

Contestaţie Legea 77/2016

Hotărâre - 08.12.2020

Contestatie in anulare

Sentinţă civilă - 20.11.2020

Contencios administrativ. Contestaţie act administrativ fiscal. Decizie de impunere.

Hotărâre - 20.11.2020

Contestație în anulare. Nelegală citare. Prescripția răspunderii penale. Incompatibilitatea magistraților care au soluționat cauza în apel. Omisiunea audierii inculpatului. Nerespectarea dreptului la apărare

Sentinţă penală - 10.11.2020

Contestaţie în anulare

Decizie - 17.09.2020

Contestatia în anulare. Regimul juridic de invocare a excepției de necompetentă materială.

Sentinţă civilă - 06.08.2020

Contencios administrativ. Anulare act administrativ. Decizie ITM. Decizie de imputare.

Hotărâre - 30.07.2020

Contencios administrativ. Contestaţie decizie de sancţionare.