Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 09.04.2020

Inadmisibilitatea unei acțiuni în constatare privind împlinirea termenului de prescripție de 3 ani, prevăzu de art. 3 din Decretul nr. 167/1958, care are un caracter de subsidiaritate față de contestația la executare

Hotărâre - 04.03.2020

Contestaţie în anulare. Eroare materială. Imposibilitatea cenzurării modului în care instanţa de apel a aplicat sau interpretat dispoziţiile legale în cauză

Decizie - 12.02.2020

Contestație în anulare

Decizie - 09.01.2020

Recalificarea cererii. Contestație în anulare întemeiată pe dispozițiile art. 426 lit. i) Cod procedură penală. Competența de soluționare a cererii

Sentinţă civilă - 01.01.2020

Contestație creditor Legea nr. 77/2016 admisă. Anulare notificare debitor. Neîndeplinirea condițiilor impreviziunii.

Decizie - 18.09.2019

Contestaţie în anulare. Art. 503 alin. (2) pct. 2 Cod procedură civilă. Eroare materială.

Decizie - 10.09.2019

Contestație în anulare. Inadmisibilitate. Tardivitate

Sentinţă civilă - 05.07.2019

3828 - Dare în plată

Decizie - 10.06.2019

Cazul de contestaţie în anulare prevăzut de art. 426 alin.1 lit. a C.p.p.

Sentinţă civilă - 10.04.2019

Contestaţie în anulare de drept comun

Decizie - 03.04.2019

lipsa taxa timbru apel

Decizie - 02.04.2019

Suspendare soluţionare contestaţie administrativă. Inexistenţa unei obligaţii a organului fiscal de a suspenda soluţionarea contestaţiei în cazul în care au fost sesizate organele de urmărire penală cu privire la existenţa indiciilor săvârşirii unei infra

Sentinţă civilă - 27.03.2019

Inlocuire sancţiune cu motivare pe individualizarea sancţiunii

Sentinţă penală - 08.03.2019

amenzi aplicate, prin hotărâri diferite, pentru infractiuni concurente

Decizie - 07.02.2019

nulitate absoluta, neconditionata si virtuala

Decizie - 06.02.2019

Contestaţie în anulare. Greşelile materiale la care se face referire în art.503 alin.2 pct.2 C.pr.civ. sunt erori involuntare şi nu greşeli de judecată, de apreciere a probelor, de interpretare a faptelor din dosar ori interpretare/aplicare text de lege

Sentinţă civilă - 04.02.2019

Contestaţie decizie de sancţionare

Decizie - 27.11.2018

incalcare disopozitii de ordine publica referitoare la ompetenta, eroare materiala

Decizie - 22.11.2018

Promovare cerere de revizuire şi contestaţie în anulare împotriva deciziei din apel prin care s-a admis excepţia insuficientei timbrări. Contestaţie în anulare respinsă ca tardiv introdusă. Revizuire respinsă ca inadmisibilă.

Hotărâre - 05.11.2018

Contestație în anulare. Noțiunea de „eroare materială”, în sensul articolului 503 alineat (2) punctul 2 Cod procedură civilă