Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 15.10.2020

Autorizaţie de construcţie. Desființare construcţie care nu respectă autorizaţia de construcţie. Principiul securităţii raporturilor juridice.

Decizie - 03.10.2019

Casarea unei decizii pronunțate în apel, urmare a lipsei analizei tuturor criticilor aduse sentinței apelate, a neindicării temeiurilor de drept ce au stat la baza pronunțării acesteia

Decizie - 11.01.2019

Demolare

Sentinţă civilă - 29.05.2018

Evacuare. Desfiinţare construcţie.

Decizie - 16.10.2017

Cerere având ca obiect revendicare imobiliară, grăniţuire şi obligaţia de a face admisă de instanţa de fond. Soluţie modificată în apel

Decizie - 28.03.2017

Obligaţie de a face. Demolarea unei constructii edificata pe terenul altuia, în raport de exigentele art. 494 Cod civil, nu se poate dispune la cererea proprietarului terenului decât daca constructorul a fost de rea-credinta.

Decizie - 06.05.2015

obligarea pârâtei SRL la desfiintarea ruinelor imobilului fosta fabrica

Sentinţă civilă - 11.03.2015

Demolare imobil de tip duplex cu consecinţa afectării zidului despărţitor şi al acoperişului.

Sentinţă civilă - 12.02.2015

Desfiinţare construcţii legale

Sentinţă civilă - 11.12.2014

Obligaţia de a face, respectiv de obligare a pârâtului la demolarea construcţiei

Hotărâre - 17.09.2014

Este îndeplinită condiţia cazului bine justificat prev. de art. 14 din L. 554/2004 atunci când dispoziţia de demolare este ambiguă, neclară, lăsând loc arbitrariului în faza de executare a acesteia

Sentinţă penală - 08.09.2014

Revizuire

Decizie - 14.11.2013

Acţiune în constatare. Condiţie de admisibilitate

Decizie - 19.09.2013

Construcţie neautorizată. Obligaţie de demolare. Cerere adresată instanţei. Prescripţie

Sentinţă civilă - 16.02.2012

Obligaţia de a face, demolarea unui gard ce împiedică calea de acces a reclamanţilor. Drum proprietate publică. Lipsa calităţii procesuale active a reclamanţilor.

Decizie - 01.02.2012

Fond Funciar

Sentinţă civilă - 16.12.2010

obligaţia de a face

Decizie - 13.10.2010

Coparticipare procesuală pasivă obligatorie. Acţiune în demolarea construcţiei executate fără autorizaţie

Sentinţă civilă - 23.09.2010

obligaţia de a face

Hotărâre - 13.08.2010

LIPSA CAPACITATE PROCESUALA DE FOLOSINTA PRIMARIE