Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 26.07.2022

Conflict negativ de competenţă. Competenţa teritorială de soluţionare a unei acţiuni având ca obiect schimbare domiciliu minor aparţine instanţei de la domiciliul efectiv (de fapt) al minorului

Sentinţă civilă - 26.07.2022

Conflict negativ de competenţă. Acţiune în pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare imobil

Sentinţă civilă - 05.07.2022

CIVIL.FOND FUNCIAR – EXCEPŢIA NECOMPETENŢEI TERITORIALE CU NERESPECTAREA DISPOZIŢIILOR LEGALE A CONFLICTULUI DE COMPETENŢĂ INSTANŢA

Hotărâre - 22.03.2022

Conflict negativ de competență. Determinarea valorii obiectului cererii de chemare în judecată în scopul determinării competenței materiale a instanței de fond

Sentinţă civilă - 27.09.2021

Conflict negativ de competenţă. Acţiune în pretenţii derivată din executarea unui contract de concesiune încheiat între un cabinet veterinar şi o autoritate publică

Sentinţă civilă - 02.05.2021

Contestaţie la executare - declinare de competenţă - conflict de competenţă Tip: Sentinta civila

Sentinţă civilă - 19.03.2021

Contestaţie la executare - conflict negativ de competenţă

Sentinţă civilă - 03.03.2021

Conflict negativ de competenţă. Acţiune având mai multe petite cu obiect principal obligaţie de a face. Acţiune de drept administrativ. Calificare. Disjungere. Prorogare legală de competenţă

Sentinţă civilă - 11.02.2021

Conflict negativ de competenţă. Acţiune în constatare privind inexistenţa dreptului de reprezentare al unei obşti săteşti

Hotărâre - 06.07.2020

Contencios administrativ şi fiscal: competenţa de soluţionare a litigiilor vizând răspunderea patrimonială a personalului silvic cu atribuţii de pază

Sentinţă civilă - 26.06.2020

Domeniu: Drept procesual civil. Litigiu privind drepturi salariale. Conflict de competență. Competența funcțională de soluționare a cauzei. Regimul juridic aplicabil cererilor având ca obiect drepturi salariale ale personalului militar

Sentinţă civilă - 11.05.2020

Acţiune formulată de sindicat în numele membrilor săi. Conflict de competenţă. Competenţa teritorială de soluţionare a litigiilor privind funcţionarii publici ulterior modificărilor aduse art. 10 din Legea nr. 554/2004 prin Legea nr. 212/2018

Sentinţă civilă - 27.03.2020

Conflict negativ de competență. Constatarea nulităţii absolute parţiale a unui titlu de proprietate emis în temeiul Legii nr. 18/1991, precum şi a actelor anterioare sau subsecvente acestuia.

Sentinţă civilă - 05.03.2020

Anulare act administrativ. Conflict de competenţă. Competenţa materială de soluţionare a contestaţiilor având ca obiect procedurile de achiziţie directă. Incidenţa Legii nr.554/2004

Hotărâre - 11.02.2020

Acordarea ajutorului public judiciar

Decizie - 28.01.2020

CONFLICT NEGATIV DE COMPETENŢĂ. ÎNCUVIINȚARE EXECUTARE SILITĂ

Decizie - 30.09.2019

Pretenţii. Răspundere civilă delictuală. Conflict negativ de competenţă. Competenţă materială funcţională. Principiul disponibilităţii părţilor. Obiectul acţiunii în contencios administrativ

Sentinţă civilă - 07.08.2019

Conflict negativ de competenţă generat de obiectul dosarului „acţiune pauliană”

Sentinţă civilă - 16.05.2019

Conflict negativ de competenta- exercitarea autoritatii parintesti

Sentinţă civilă - 16.05.2019

Conflict negativ de competenţă