Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 28.01.2022

Executare silită (alte cereri privind executarea silită)/dobânzi (incidenţa dispoziţiilor art 628 alin.4 C.pr.civilă/distincţia dintre dobânda legală penalizatoare şi dobânda legală remuneratorie - OG 13/2011) - apel

Sentinţă civilă - 05.10.2020

Evacuare - procedura speciala

Decizie - 20.06.2019

Evacuare spaţiu comercial. Tacita relocaţiune

Sentinţă civilă - 20.11.2018

Consecinţele evingerii locatorului asupra drepturilor derivate din locaţiune.

Sentinţă civilă - 02.11.2018

Evacuare pentru lipsă titlu. Pârât aflat în procedura insolvenţei

Sentinţă civilă - 18.10.2018

Evacuare, lipsă titlu reclamanţi

Sentinţă civilă - 19.03.2018

LOCAȚIUNE

Decizie - 25.09.2017

Refuz eliberare act de identitate cu stabilirea domiciliului la o adresă pentru care reclamantul detine un contract de închiriere pe durată nedeterminată. Identificarea imobilului unde este situată cameră ca fiind un hotel.

Decizie - 30.09.2016

Evacuare

Decizie - 14.06.2016

Excepţia de ordine publică fiind invocată de reclamanta-apelantă până la primul termen de judecată (conform art. 130 alin. 2 Cod procedură civilă)

Decizie - 08.02.2016

Litigiu privind domeniul public. Competenta autoritătii publice pentru încheierea unor contracte de concesiune/închiriere pentru pajistile disponibile. Nejustificarea refuzului de solutionare a cererilor de concesiune a pajistilor.

Decizie - 17.12.2015

Solicitare recunoastere drept de proprietate asupra unui teren situat în Portul Midia. Înscriere teren în Cartea Funciară a orasului Năvodari. Radiere mentiuni privind dreptul de proprietate al Statului Român asupra aceleiasi suprafete de teren.

Decizie - 02.10.2015

Acţiunea în evacuare este admisibilă nu doar în cazul în care între reclamant şi pârât a existat un raport juridic prin care s-a transmis folosinţa imobilului,

Decizie - 01.10.2015

Raportat la principiul interesului superior al copilului, ţinând seama de necesitatea ca aceştia să aibă o locuinţă în care să crească alături de mama lor, apelanta, care nu deţine o altă casă, în timp ce intimatul are posibilităţi locative multiple

Sentinţă civilă - 10.07.2015

Evacuare. Irelevanţa existenţei unui demers judiciar având ca obiect valabilitatea titlului proprietarului

Hotărâre - 18.06.2015

Emitere ordonanta de plata

Sentinţă civilă - 20.04.2015

Evacuare. Contract de închiriere. Tacita relocaţiune

Decizie - 15.04.2015

Dobândirea prin revendicare a terenului aferent constructiei chiriaşului cumpărător. Dreptul la daune interese pentru lipsa de folosintă asupra terenului.

Hotărâre - 26.11.2014

Evacuare

Decizie - 04.09.2014

RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. Litigiu privind funcţionari publici cu statut special. Acordarea compensaţiei lunare pentru chirie