Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 17.09.2020

Contestare masura carantina

Decizie - 17.06.2020

Infracțiunea de încălcare a ordinului de protecție provizoriu. Greșita individualizare a tratamentului sancționator

Decizie - 17.06.2020

Infracțiunea de hărțuire. Greșita evaluare a tipicității faptei

Decizie - 21.01.2020

Refuzul senatului universitar de aprobare a susţinerii de către personalul titular a activităţilor de predare şi cercetare în alte instituţii de învăţământ superior sau de cercetare. Arbitrariul şi abuzul de putere

Hotărâre - 30.12.2019

Abuz de încredere. Abuz în serviciu

Sentinţă penală - 03.10.2019

Art. 297 al. 1 Cod penal. Achitare.

Decizie - 27.09.2019

Recurs. Creanţă fiscală. Taxa de regularizare datorată Inspectoratului de Stat în Construcţii la terminarea lucrărilor. Momentul de începere a cursului prescripţiei de 5 ani.

Sentinţă penală - 01.07.2019

Măsurii preventive a controlului jud

Sentinţă civilă - 07.06.2019

clauze abuzive

Hotărâre - 23.04.2019

Infracţiunea de abuz în serviciu. Existenţa unor dubii asupra formei de vinovăţie cu care a acţionat inculpatul. Imposibilitatea tragerii acestuia la răspundere penală. Trimiterea cauzei spre rejudecare la tribunal numai în ceea ce priveşte acţiunea civ.

Sentinţă civilă - 12.04.2019

Anulare act – clauze abuzive contract bancar încheiat cu o persoană juridică – lipsa calităţii de consumator a persoanei juridice.

Sentinţă civilă - 08.03.2019

Clauze abuzive

Sentinţă penală - 17.12.2018

- infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată prev. de art. 248 Cod penal raportat la art. 2481 Cod penal; - infracţiunea de înşelăciune în formă agravată, prev. de art. 215 alin. 1, 2 şi 5 Cod Penal; - infracţiunea pre

Sentinţă penală - 05.11.2018

„instigare la cumpărare de influenţă”, prev. de art 47 Cod penal rap.la art. 292 alin 1 Cod penal „mărturie mincinoasă”, prev. de art. 273 alin 1 Cod penal, cu aplicarea art 41 alin 1 Cod penal în final cu aplicarea art 38 alin 1 Cod penal. „trafic

Sentinţă penală - 25.10.2018

Abuz în serviciu

Decizie - 18.09.2018

Purtare abuzivă. Agent de pază

Hotărâre - 04.09.2018

Plângere împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată. Dreptul de a face plângere. Obiectul plângerii. Citarea la soluţionara plângerii.

Decizie - 08.08.2018

Ordin de protectie menţinut, în parte, de către instanţa de control judiciar

Sentinţă civilă - 02.08.2018

Ordin de protectie

Hotărâre - 20.06.2018

Rele tratamente aplicate minorului