Infracțiunea de încălcare a ordinului de protecție provizoriu. Greșita individualizare a tratamentului sancționator

Decizie 294 din 17.06.2020


Infracțiunea de încălcare a ordinului de protecție provizoriu. Greșita individualizare a tratamentului sancționator

- art. 32 alin. (2) din Legea nr. 217/2003

- art. 81 Cod penal

În raport de persoana inculpatului, de conduita avută anterior comiterii infracțiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii, precum și de posibilitățile sale de îndreptare, Curtea a considerat că aplicarea unei pedepse ar fi inoportună din cauza consecințelor pe care le-ar avea asupra persoanei inculpatului, procesul penal, în sine, precum și perioada în care aceasta a fost reținut și arestat preventiv constituind pentru acesta un avertisment suficient, dovadă fiind faptul că, așa cum a arătat persoana vătămată, în prezent inculpatul nu mai consumă alcool.

În baza art. 80 Cod penal s-a renunțat la aplicarea pedepsei față de inculpat pentru comiterea infracțiunii de încălcarea ordinului de protecție provizoriu în formă continuată, prevăzută de art. 32 alin. (2) din Legea nr. 217/2003 cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal și cu aplicarea art. 396 alin. (10) Cod procedură penală, iar în baza art. 81 Cod penal i s-a aplicat inculpatului un avertisment.

Curtea de Apel Oradea, Secția penală și pentru cauze cu minori

Decizia penală nr. 294 din 17 iunie 2020

Prin Sentința penală nr. (...) din 24 octombrie 2019, Judecătoria (...), în baza art. 396 alin. (6) Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. (1) lit. g) Cod procedură penală, cu referire la art. 158 Cod penal a încetat procesul penal față de inculpatul (I) pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie, prevăzută de art. 199 alin (1) Cod penal raportat la art. 193 alin (2) Cod penal.

În baza art. 396 alin. (10) Cod procedură penală a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de două luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție provizoriu a oricăreia dintre măsurile prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 și dispuse prin ordinul de protecție provizoriu, prevăzută de art. 32 alin (2) din Legea nr. 217/2003 (fapta din 11.03.2019).

În baza art. 396 alin. (10) Cod procedură penală a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de două luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție provizoriu a oricăreia dintre măsurile prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 și dispuse prin ordinul de protecție provizoriu, prevăzută de art. 32 alin (2) din Legea nr. 217/2003 (fapta din 12.03.2019).

În baza art. 38 alin. (2) Cod penal, art. 39 alin. (1) lit. b) Cod penal, s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea de două luni închisoare la care s-a adăugat un spor de 40 de zile, reprezentând 1/3 din cumulul matematic al celorlalte pedepse stabilite, astfel că pedeapsa aplicată inculpatului este de 3 luni și 10 zile. 

În baza art. 72 Cod penal, s-a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii și arestării preventive din 13.03.2019 până la 24.05.2019 inclusiv.

În baza art. 91 Cod penal, s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului și s-a fixat un termen de supraveghere de 2 ani, în condițiile art. 92 Cod penal.

Conform art. 93 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, s-a dispus ca inculpatul să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) se va prezenta la serviciul de probațiune la datele fixate de acest serviciu; b) va primi vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; c) va anunța, în prealabil, consilierul de probațiune schimbarea locuinței si orice deplasare ce depășește 5 zile; d) va comunica schimbarea locului de muncă; e) va comunica orice informații si documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existentă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) Cod penal i s-a impus inculpatului să respecte următoarea obligație: să frecventeze unul din programele de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probațiune (...) sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) Cod penal a fost obligat inculpatul ca pe parcursul termenului de supraveghere acesta să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile la Primăria comunei (C1) sau la Primăria comunei (C2).

I s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 Cod penal, referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 274 Cod procedură penală a fost obligat inculpatul să plătească statului suma de 1000 lei cheltuieli judiciare.

Pentru a pronunța această hotărâre instanța de fond a reținut în esență că, în data de 11.03.2019 în jurul orei 15:20 aflându-se sub influența băuturilor alcoolice, pe fondul unor discuții contradictorii, (I) a lovit-o cu un papuc in zona pieptului, după care a strâns-o de gat si a aruncat-o pe jos, pe soția sa, (S), lovind-o cu picioarele în zona feței și cu pumnii în cap, aceasta necesitând un număr de 3-4 zile de îngrijiri medicale.

De asemenea, s-a reținut că, în data de 11.03.2019, ora 21:10, inculpatul (I) a încălcat ordinul de protecție provizoriu cu nr. (...)/11.03.2019 emis de I.P.J. (...), pătrunzând în curtea imobilului cu nr. (...) din localitatea (C1) prin escaladarea gardului de la grădină și s-a apropiat la mai puțin de 200 metri de soția, (S), încălcând astfel distanța minimă stabilită în ordinul de protecție.

În 12.03.2019, ora 17:36, inculpatul (I) a încălcat din nou ordinul de protecție provizoriu cu nr. (...)/11.03.2019 emis de I.P.J. (...), pătrunzând în curtea imobilului cu nr. (...) din localitatea (C1) prin escaladarea gardului de la gradină și s-a apropiat la mai puțin de 200 metri de soția, (S), încălcând astfel distanța minimă stabilită în ordinul de protecție.

În ședința publică din 10 octombrie 2019 persoana vătămată (S) a arătat că își retrage plângerea prealabilă formulată împotriva inculpatului (I) sub aspectul comiterii infracțiunii de violență în familie, prevăzută de art. 199 alin (1) Cod penal raportat la art. 193 alin (2) Cod penal.

La individualizarea pedepselor aplicate inculpatului instanța de fond a avut în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal, reținând că inculpatul este fără antecedente penale, atitudinea inculpatului de recunoaștere și regret a faptelor, împrejurarea că acesta s-a împăcat cu persoana vătămată ca urmare a faptului că nu mai consumă alcool, iar în prezent este încadrat în muncă, s-a reîntors acasă așa cum a confirmat parte vătămată, a avut o atitudine cooperantă cu organele judiciare, a uzat de procedura simplificată a recunoașterii vinovăției, limitele de pedeapsă pentru fapta săvârșită, dar și faptul că acesta a fost arestat și reținut în perioada urmăririi penale.

Instanța de fond a apreciat că îndreptarea inculpatului se poate realiza prin aplicarea unei pedepse sub supraveghere, fiind necesar a fi urmărit pe o perioadă de timp cu privire la comportamentul său, pentru a conștientiza gravitatea faptelor săvârșite, precum și riscul de a nu săvârși alte fapte și a considerat că scopul pedepsei poate fi realizat și prin aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu suspendarea sub supraveghere a executării, îndreptată înspre minim, ca urmare a faptului că inculpatul a uzat de procedura recunoașterii vinovăției.

Împotriva sentinței penale mai sus arătate, în termenul legal, au declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria (...) și inculpatul (I), criticând-o sub aspectul netemeiniciei.

Prin apelul declarat, astfel cum a fost precizat de procurorul de ședință, Parchetul de pe lângă Judecătoria (...) a solicitat să se desființeze hotărârea instanței de fond în sensul de a se dispune condamnarea inculpatului (I) la o pedeapsă just individualizată pentru comiterea infracțiunii de încălcarea ordinului de protecție în formă continuată, prevăzută de art. 32 alin. (2) din Legea nr. 271/2003 cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, având în vedere faptul că acesta a încălcat în mod repetat ordinul de protecție și faptul că cele două acte materiale au avut un puternic impact social în comunitate, considerent pentru care se impune ca pedeapsa să îndeplinească și funcția de prevenție.

Inculpatul (I) a solicitat să se desființeze hotărârea în sensul de a se dispune renunțarea la aplicarea pedepsei având în vedere faptul că a comis infracțiunea ce i se impută pe fondul consumului de alcool, or, în prezent nu mai consumă alcool. Totodată, s-a arătat că inculpatul nu are antecedente penale și este integrat social.

Analizând actele și lucrările dosarului prin raportare la motivele de apel, cât și sub toate aspectele de fapt și de drept potrivit dispozițiilor art. 417 alin. (2) Cod procedură penală Curtea a reținut următoarele:

Inculpatul (I) a fost trimis în judecată prin rechizitoriul emis în 03 mai 2019 de Parchetul de pe lângă Judecătoria (...) sub acuzația comiterii infracțiunii de violență în familie, prevăzută de art. 199 alin. (1) Cod penal rap. la art. 193 alin. (2) Cod penal și a două infracțiuni de încălcarea ordinului de protecție provizoriu, prevăzute de art. 32 alin. (2) din Legea nr. 217/2003, însă cu privire la infracțiunea de violență în familie instanța de fond a dispus încetarea procesului penal ca urmare a retragerii plângerii prealabile de către persoana vătămată (S).

În ședința publică din 10 octombrie 2019, în fața instanței de fond, persoana vătămată (S) și-a retras plângerea prealabilă formulată împotriva inculpatului (I) pentru infracțiunea de violență în familie, prevăzută de art. 199 alin. (1) Cod penal rap. la art. 193 alin. (2) Cod penal, astfel că, prin hotărârea atacată, în temeiul art. 396 alin. (6) Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. (1) lit. g) Cod procedură penală, s-a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului pentru această infracțiune.

Potrivit ipotezei acuzatoriale, în datele de 11 martie 2019, în jurul orei 21:10 și 12 martie 2019, în jurul orei 17:36, inculpatul (I) a pătruns în curtea imobilului cu nr. (...) din localitatea (C1), prin escaladarea gradului de la grădină și s-a apropiat la mai puțin de 200 de metri de persoana vătămată (S), încălcând astfel ordinul de protecție provizoriu emis împotriva sa.

Cutea a constatat că probele care corespund acestei ipoteze acuzatoriale sunt atât testimoniale [declarațiile persoanei vătămate (filele 35-36, 37-38, 39-40 din dosarul de urmărire penală, fila 28 din dosarul acestei curți de apel), declarațiile inculpatului (filele 55-58, 59-60, 65-66 din dosarul de urmărire penală, filele 43-44 din dosarul instanței de fond, fila 17 din dosarul acestei curți de apel), declarațiile martorilor (M1) (filele 73-74 din dosarul de urmărire penală), (M2) (filele 75-77 din dosarul de urmărire penală), (M3) (filele 78-80 din dosarul de urmărire penală), (M4) (filele 80-83 din dosarul de urmărire penală), (M5) (filele 84-87 din dosarul de urmărire penală), (M6) (filele 93-95 din dosarul de urmărire penală), cât și netestimoniale [ordinul de protecție provizoriu nr. (...)/11.03.2019 emis de Poliția mun. (...) – Secția Poliție Rurală (...) (filele 30-32 din dosarul de urmărire penală), copia minutei sentinței civile nr. (...) din 13 martie 2019 pronunțată de Judecătoria (...) în dosarul nr. (...)/2019 (fila 34 din dosarul de urmărire penală)].

Din analiza holistică a probelor administrate în cauză, însușite de inculpatul (I), care a uzat de procedura prevăzută de art. 375 Cod procedură penală, recunoscând în întregime acuzația formulată de procuror rezultă, dincolo de orice îndoială rezonabilă următoarea situație de fapt:

a.Persoana vătămată (S) și inculpatul (I) sunt căsătoriți și au doi copii. Pe durata căsniciei, timp de 18 ani nu au avut probleme, singurele probleme intervenind începând cu anul 2018, când inculpatul a început să bea, între ei intervenind conflicte sporadice, care s-au acutizat în anul 2019, când inculpatul (I) a consumat în mod constant alcool, iar pe fondul acestui consum a devenit violent;

b.În data de 11 martie 2019, în jurul orei 15:00, inculpatul (I) a lovit-o pe persoana vătămată (S), fiul acestora, (...) apelând numărul de urgență 112 și solicitând intervenția organelor de poliție.

c.În cursul aceleiași zile de 11 martie 2019, la ora 18:00, Poliția mun. (...) – Secția Poliție Rurală (...) a emis ordinul de protecție provizoriu nr. (...)/11.03.2019, prin care s-a dispus ca, începând cu data de 11 martie 2019, ora 18:00, pe o perioadă de 5 zile, reprezentând o durată de 120 de ore, respectiv până în data de 16 martie 2019, ora 18:00, inculpatul (I) să părăsească temporar, locuința situată în (C1), nr. (...), jud. (...) și să păstreze o distanță minimă de 200 metri față de persoana vătămată (S), de reședința acesteia, situată în (C1), nr. (...), precum și de locul de muncă al acesteia;

d.Inculpatului i s-a adus la cunoștință faptul că nerespectarea/încălcarea oricăreia din măsurile dispuse prin acest ordin de protecție provizoriu constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la o lună la un an, în conformitate cu art. 32 alin. (2) din Legea nr. 217/2003, precum și faptul că obligațiile și interdicțiile dispuse împotriva sa prin ordinul de protecție provizoriu devin obligatorii imediat după emiterea acestuia, fără somație și fără trecerea vreunui termen. Inculpatul (I) a semnat personal ordinul de protecție, fiindu-i înmânată o copie a acestuia.

e.Cu toate acestea, în cursul serii zilei de 11 martie 2019, în jurul orei 21:10 în timp ce persoana vătămată (S) se afla în bucătăria locuinței situate în (C1), nr. (...), jud. (...), împreună cu copii, a auzit că cineva bate în ușa de la holul locuinței, ușă care închisă și asigurată cu cheia și l-a auzit pe inculpatul (I) care pătrunsese în curte prin escaladarea gardului de la grădină, cerându-i să deschidă ușa. Persoana vătămată a apelat numărul de urgență 112 și întrucât a văzut pe geam că în apropierea locuinței se afla un echipaj de poliție, le-a făcut un semn polițiștilor, care au intervenit, conducându-l pe inculpat la sediul poliției.

f.A doua zi, în 12 martie 2019, în jurul orei 17:36, inculpatul (I) s-a deplasat din nou la locuința situată în (C1), nr. (...), jud. (...), a bătut la poartă și a cerut să i se deschidă. Unul dintre fii lor, Gal Cătălin-Darius i-a deschis inculpatului (I) poarta, iar acesta a intrat în bucătăria locuinței, și, fiind sub influența băuturilor alcoolice, în momentul în care persoana vătămată a intrat în bucătărie a început să-i adreseze injurii, condiții în care persoana vătămată a apelat din nou numărul de urgență 112, inculpatul fiind condus din nou la sediul poliției.

Curtea consideră că fapta inculpatului (I) de a pătrunde, în datele de 11 martie 2019, în jurul orei 21:10 și 12 martie 2019, în jurul orei 17:36 în curtea locuinței situate în (C1), nr. (...), jud. (...) și de a se apropia la mai puțin de 200 de metri de persoana vătămată (S), încălcând astfel măsurile dispuse prin ordinul de protecție provizoriu emis împotriva sa este tipică și întrunește, atât sub aspect obiectiv, cât și subiectiv elementele constitutive ale infracțiunii de încălcarea ordinului provizoriu de protecție, prevăzută de art. 32 alin. (2) din Legea nr. 217/2003.

Elementul material al laturii obiective constă în acțiunea inculpatului de a pătrunde în imobilul situat în (C1), nr. (...), jud. (...) și în apropierea la o distanță mai mică de 200 de metri de persoana vătămată, urmarea imediată constă în încălcarea libertății persoanei vătămate, legătura de cauzalitate rezultând ex re.

Sub aspectul laturii subiective inculpatul a comis infracțiunea cu intenție, în modalitatea prevăzută de art. 16 alin. (3) lit. b) Cod penal, prevăzând că prin acțiunile sale îi încalcă libertatea persoanei vătămate și chiar dacă nu a urmărit acest rezultat, a acceptat producerea lui (intenție indirectă).

Având în vedere că cele două acte omogene de executare au fost realizate de inculpat la un interval mic de timp și în baza aceleiași rezoluții infracționale, în cauză suntem în prezența unei unități legale de infracțiune, sub forma infracțiunii continuate.

Curtea a constatat că inculpatul (I) a fost reținut și arestat preventiv în prezenta cauză din 13 martie 2019 până în 24 mai 2019 (o perioadă de peste două luni) și că, așa cum rezultă din declarația dată de persoana vătămată (S) în fața acestei curți de apel, în prezent inculpatul nu mai consumă alcool, și-a corectat comportamentul și se înțeleg bine.

Ca atare, Curtea a considerat că este nefondată solicitarea parchetului de a i se aplica inculpatului o pedeapsă cu închisoarea în regim privativ de libertate.

Dimpotrivă, analiza de ansamblu a materialului probator administrat în cauză relevă că sunt îndeplinite condițiile subiective și obiective prevăzute de art. 80 Cod penal pentru a se dispune renunțarea la aplicarea pedepsei față de inculpatul (I).

Cu privire la condițiile obiective, Curtea a constatat că:

(i)pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea de încălcarea ordinului de protecție provizoriu, prevăzută de art. 32 alin. (2) din Legea nr. 217/2003 este închisoarea de la o lună la un an;

(ii)infracțiunea comisă de inculpat are o gravitate redusă in concreto, față de natura și întinderea urmărilor produse, mijloacele folosite, modul și împrejurările în care a fost comisă, motivul și scopul urmărit (inculpatul a comis infracțiunea pe fondul consumului de alcool).

Cu privire la condițiile subiective, Curtea a constatat că:

(i)inculpatul (I) nu are antecedente penale, nemaifiind condamnat anterior printr-o hotărâre definitivă, astfel cum rezultă din copia cazierului judiciar;

(ii)inculpatul (I) nu a beneficiat în ultimii doi ani de măsura renunțării la aplicarea pedepsei;

(iii)inculpatul (I) nu s-a sustras de la urmărirea penală ori de la judecată și nici nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării și tragerii la răspundere penală, recunoscând infracțiunea de care este acuzat încă din faza de urmărire penală și parcurgând procedura abreviată în cazul recunoașterii învinuirii.

În raport de persoana inculpatului (I), de conduita avută anterior comiterii infracțiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii, precum și de posibilitățile sale de îndreptare, Curtea a considerat că aplicarea unei pedepse ar fi inoportună din cauza consecințelor pe care le-ar avea asupra persoanei inculpatului, procesul penal, în sine, precum și perioada în care aceasta a fost reținut și arestat preventiv constituind pentru acesta un avertisment suficient, dovadă fiind faptul că, așa cum a arătat persoana vătămată, în prezent inculpatul nu mai consumă alcool.

Pentru aceste considerente, în baza art. 421 pct. (1) lit. b) Cod procedură penală, a fost respins ca nefondat apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria (...) împotriva Sentinței penale nr. (...) din 24 octombrie 2019 pronunțate de Judecătoria (...) în dosarul nr. (...)/2019.

În baza art. 421 pct. (2) lit. a) Cod procedură penală, a fost admis apelul declarat de inculpatul (I) împotriva Sentinței penale nr. (...) din 24 octombrie 2019 pronunțată de Judecătoria (...) în dosarul nr. (...)/2019, care a fost desființată în parte și, rejudecând, au fost înlăturate dispozițiile art. 91 Cod penal privind suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 luni și 10 zile închisoare aplicată inculpatului (I), precum și măsurile de supraveghere și obligațiile instituite în sarcina acestuia pe durata termenului de supraveghere.

S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 3 luni și 10 zile închisoare aplicată inculpatului (I), s-au repus în individualitatea lor pedepsele de două luni închisoare aplicate pentru comiterea infracțiunii de încălcarea ordinului de protecție provizoriu, prevăzută de art. 32 alin. (2) din Legea nr. 217/2003 cu aplicarea art. 396 alin. (10) Cod procedură penală (fapta din 11.03.2019) și de două luni închisoare aplicată pentru comiterea infracțiunii de încălcarea ordinului de protecție provizoriu, prevăzută de art. 32 alin. (2) din Legea nr. 217/2003 cu aplicarea art. 396 alin. (10) Cod procedură penală (fapta din 11.03.2019) și s-a înlăturat sporul de pedeapsă de 40 de zile.

S-a înlăturat pedeapsa de două luni închisoare aplicată inculpatului (I) pentru comiterea infracțiunii de încălcarea ordinului de protecție provizoriu, prevăzută de art. 32 alin. (2) din Legea nr. 217/2003 cu aplicarea art. 396 alin. (10) Cod procedură penală (fapta din 11.03.2019), precum și pedeapsa de două luni închisoare aplicată pentru comiterea infracțiunii de încălcarea ordinului de protecție provizoriu, prevăzută de art. 32 alin. (2) din Legea nr. 217/2003 cu aplicarea art. 396 alin. (10) Cod procedură penală (fapta din 11.03.2019).

S-a constatat că prin dispoziția consemnată în încheierea din ședința publică din 21 mai 2020 s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute în sarcina inculpatului (I) din două infracțiuni de încălcarea ordinului de protecție provizoriu, prevăzute de art. 32 alin. (2) din Legea nr. 217/2003, într-o singură infracțiune de încălcarea ordinului de protecție provizoriu în formă continuată, prevăzută de art. 32 alin. (2) din Legea nr. 217/2003 cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal.

În baza art. 80 Cod penal s-a renunțat la aplicarea pedepsei față de inculpatul (I) pentru comiterea infracțiunii de încălcarea ordinului de protecție provizoriu în formă continuată, prevăzută de art. 32 alin. (2) din Legea nr. 217/2003 cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal și cu aplicarea art. 396 alin. (10) Cod procedură penală.

În baza art. 81 Cod penal i s-a aplicat inculpatului (I) un avertisment.

S-a constatat că inculpatul (I) a fost reținut și arestat preventiv în perioada 13 martie 2019 – 24 mai 2019 inclusiv.

Au fost menținute dispozițiile hotărârii atacate privind obligarea inculpatului (I) la plata cheltuielilor judiciare în favoarea statului în primă instanță.

În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate în apelul parchetului și al inculpatului au rămas în sarcina statului, urmând ca, în baza art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, onorariul pentru avocatul desemnat din oficiu pe seama inculpatului să rămână în sarcina statului și să fie plătit din fondul Ministerului Justiției în contul Baroului (...).