Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă penală - 22.09.2020

Condamnare la pedeapsa închisorii, reținere concurs, reindividualizare pedepse stabilite printr-o sentință penală anterioară și contopirea pedepselor cu închisoarea.

Sentinţă penală - 03.09.2020

Infractiuni de coruptie

Hotărâre - 20.08.2020

Infractiunea de lovire si alte violente.Cereri si exceptii invocate de inculpat;restituirea cauzei la Parchet

Hotărâre - 11.08.2020

Desființarea cu trimitere spre rejudecare sub aspectul laturii civile a cauzei față de lipsa de motivare a soluției pronunțate de prima instanță, de absența analizei vreuneia dintre apărările formulate de inculpat cu privire la latura civilă

Sentinţă penală - 11.08.2020

Infractiunile de furt calificat si viol.Impacarea cu privire la furt.Schimbarea incadrarii juridice in tentativa de viol

Sentinţă penală - 30.07.2020

Tulburarea ordinii şi liniştii publice, prevăzută de art. 371 Cod penal, cu aplicarea art. 77 lit. a şi d Cod penal, ale infracţiunii de lovirea sau alte violențe, faptă prev. de art. 193 alin. 2 din Codul penal cu aplicarea art. 113 Cod pen.

Sentinţă penală - 23.07.2020

Condamnare in regim de executare prev. de art. 396 cod pr.pen

Sentinţă penală - 09.07.2020

Infractiuni legea circulației

Hotărâre - 08.07.2020

Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii, contra libertăţii persoanei, contra patrimoniului, infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială

Sentinţă penală - 03.07.2020

Respingere acord recunoaştere vinovăţie

Decizie - 30.06.2020

Pedepse nelegale în condițiile omisiunii reținerii art. 396 alin. 10 Cod procedură penală și greșita individualizare

Decizie - 17.06.2020

Infracțiunea de hărțuire. Greșita evaluare a tipicității faptei

Decizie - 17.06.2020

Infracțiunea de încălcare a ordinului de protecție provizoriu. Greșita individualizare a tratamentului sancționator

Decizie - 09.06.2020

Determinarea eronată a locului de prestarea a muncii neremunerate în folosul comunității

Sentinţă penală - 02.06.2020

Infracţiuni contra patrimoniului. Infracţiuni de fals. Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice. Infracţiuni contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor informatice

Decizie - 19.05.2020

Greșita dispunere a condamnării cumulativ cu amânarea aplicării pedepsei

Decizie - 05.05.2020

Trafic de droguri de risc și trafic internațional de droguri de risc - evaluarea condițiilor de legalitate pentru încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției

Decizie - 05.05.2020

Tâlhărie calificată. Complicitate. Greșita individualizare a pedepsei

Decizie - 28.04.2020

Greșita individualizare a tratamentului sancționator. Renunțarea la aplicarea pedepsei cu închisoarea

Hotărâre - 14.04.2020

Cooperare judiciară internațională în materie penală. Aplicarea dispozițiilor art. 104 alin. (9) din Legea nr. 302/2004 (republicată) pe tot parcursul procedurii de executare a mandatului european de arestare, inclusiv după pronunțarea hotărârii definitiv