Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 14.04.2020

Cooperare judiciară internațională în materie penală. Aplicarea dispozițiilor art. 104 alin. (9) din Legea nr. 302/2004 (republicată) pe tot parcursul procedurii de executare a mandatului european de arestare, inclusiv după pronunțarea hotărârii definitiv

Sentinţă penală - 07.04.2020

verificare măsuri preventive

Hotărâre - 06.04.2020

Vătămare corporală din culpă. Culpă concurentă a victimei în producerea accidentului si a consecinţelor accidentului. Împrejurări care nu afectează lanţul cauzal

Hotărâre - 24.03.2020

Dreppt penal

Hotărâre - 23.03.2020

Individualizarea judiciară a pedepsei

Hotărâre - 20.03.2020

Confiscare specială

Hotărâre - 12.03.2020

Eroarea asupra normei extrapenale

Decizie - 10.03.2020

Infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului. Reindividualizarea regimului sancționator prin aplicarea pedepsei amenzii penale

Sentinţă penală - 05.03.2020

PENAL.AMENDĂ PENALĂ FĂRĂ REVOCAREA SUSPENDĂRII SUPRAVEGHERII

Hotărâre - 27.02.2020

Contestaţie cameră preliminară. Încălcarea dreptului la apărare prin audierea suspecţilor după un an de la momentul începerii urmăririi penale. Nulitatea absolută

Hotărâre - 27.02.2020

Contestaţie cameră preliminară. Nelegalitatea sesizării derivând din omisiunea organului de urmărire penală de a sursa autosesizării

Sentinţă penală - 26.02.2020

Revizuire. Cazul prevăzut la art. 453 alin.1 lit. a) Cod procedură penală. Admisibilitate în principiu. Determinarea noțiunii de ”fapte sau împrejurări care nu au fost cunoscute la soluționarea cauzei și care dovedesc netemeinicia hot pronunțată în cauza"

Hotărâre - 24.02.2020

Apel penal. Latură civilă. Recunoaşterea pretenţiilor civile. Invocarea în apel de către inculpat a erorii cu privire la pretenţiile civile formulate de partea civilă la care s-a achiesat104

Decizie - 20.02.2020

Infracţiunea de tăiere fără drept și sustragere de arbori. Aplicarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Renunțarea la aplicarea pedepsei. Criterii

Decizie - 19.02.2020

Infracţiunea de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului. Renunțarea la aplicarea pedepsei. Amânarea aplicării pedepsei. Condiții

Decizie - 12.02.2020

Cerere de contopire a pedepselor. Art. 585 Cod procedură penală. Multiple condamnări pentru infracțiuni care se află, în același timp, atât în concurs real, cât și în recidivă postexecutorie. Considerarea ca executat a unui mandat din care petentul a fos

Sentinţă penală - 11.02.2020

Înşelăciunea - art. 244 CP

Hotărâre - 03.02.2020

Schimbare încadrare juridică. Pluralitate de infracțiuni

Sentinţă penală - 31.01.2020

Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului

Decizie - 27.01.2020

Elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art.335 alin.2 Cod penal