Conducere a unui vehicul fără permis de conducere prev. de disp. art. 335 Cod penal şi uz de fals prev. de art. 323 Cod penal

Sentinţă penală 221 din 24.11.2022


Cuprins pe materii: Drept penal. Drept procesual penal.

Judecătoria Târgu Bujor, secţia penală, sentinţa penală nr.  221/24.11.2022

 

Prin Rechizitoriul emis la data de 12.06.2020 în dosarul penal nr. 9..../P/2019 al Parchetului de pe lângă Judecătoria T  B , înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. ...16/2020, s-a dispus trimiterea în judecată, a inculpatului P  C  pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal și uz de fals, faptă prev. de art. 323 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 38 alin. 1 Cod penal. 

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei T  B sub nr. ...../2020, la data de 18.06.2020.

Prin încheierea nr. 245 din data de 26.08.2020, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. ....P/2019 din data de 12.06.2020 al Parchetului de pe lângă Judecătoria T  B  privind pe inculpatul P  C  pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal și uz de fals, faptă prev. de art. 323 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și art. 38 alin. 1 Cod penal, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală.

Inculpatul, legal citat, nu s-a prezentat în fața instanței.

La termenele de judecată acordate în cauză, având în vedere lipsa nejustificată a inculpatului, instanța a dispus readministrarea probatoriului din cursul urmăririi penale.

Analizând, în baza materialului probator administrat în cursul urmăririi penale, instanța reține următoarele:

I. Situația de fapt.

Din coroborarea tuturor probelor administrate în cauză rezultă că la data de 15.04.2019, orele 16:15, o patrulă formată din poliţişti de frontieră din cadrul S.P.F. F , aflată în exercitarea atribuţiunilor de serviciu pe DN 26 de pe raza localităţii F , jud. G , au oprit autoturismul marca Renault Master cu nr. de înmatriculare GL 27 ....A, care se deplasa dinspre loc M , către loc. Ş .

Lucrătorii de poliţie au procedat la verificarea documentelor autoturismului, precum şi la legitimarea conducătorului auto, stabilind că se numeşte P  C, domiciliat în sat C  , com. M , jud. G , care – la solicitarea lucrătorilor de poliţie - a prezentat permisul de conducere BXX4241....3 emis de către autorităţile ucrainene. Existând suspiciuni cu privire la autenticitatea acestui permis de conducere şi motivat de lipsa posibilităţii de a verifica în timp real aceste aspecte, organele de poliţie au întocmit proces verbal de constatare.

În ziua de 29.05.2019, ora 12:00, numitul P  C  s-a prezentat la sediul S.P.F. F  conducând autoturismul marca Ford Focus cu nr. de înmatriculare GL 10 W...E, iar la solicitarea organelor de poliţie, susnumitul a prezentat pentru control, pe lângă documentele personale şi ale autoturismului, acelaşi permis de conducere BXX4241.... emis de către autorităţile ucrainene.

Având în vedere situaţia creată, organele de poliţie au întocmit proces verbal de constatare sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere - faptă prev. şi ped. de art. 335 alin. 1 Cod penal şi uzul de fals – faptă pev. şi ped. de art. 323 C.penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal

Instanța reține că inculpatul P  C locuieşte efectiv în satul C , com. M , jud. G , iar la data  de 15.04.2019, orele 16:15, conducea pe DN 26 de pe raza localităţii F , jud. G  autoturismul marca Renault Master cu nr. de înmatriculare GL 27 M..., din direcţia de rulare M  – Ş .

În acest context, a fost oprit de către o patrulă formată din poliţişti de frontieră din cadrul S.P.F. F , aflată în exercitarea atribuţiunilor de serviciu. Lucrătorii de poliţie au procedat la verificarea documentelor autoturismului, precum şi la legitimarea conducătorului auto, stabilind că se numeşte P  C , domiciliat în sat C  , com. M , jud. G .

Totodată, fiindu-i solicitat permisul de conducere, inculpatul P C , le-a prezentat poliţiştilor un permis de conducere seria BXX4241.... emis pe numele său de către autorităţile ucrainene, susceptibil a fi contrafăcut.

Având în vedere lipsa posibilităţilor de a verifica în timp real aceste aspecte, organele de poliţie au întocmit proces verbal de constatare în acest sens. Fiind întrebat de către organele de poliţie cu privire la modalitatea în care a obţinut permisul de conducere susmenţionat, inculpatul a precizat faptul că acest permis de conducere i-a fost emis în mod legal de către autorităţile ucrainene.

Pentru verificarea veridicităţii relatărilor inculpatului, precum şi a autenticităţii permisului de conducere seria BXX4241..., s-au solicitat relaţiile necesare autorităţilor ucrainene prin Punctul de Contact Porubne. Astfel, prin adresa nr.1.062.800 din data de 23.05.2019 emisă de către I.G.P.F. – Punctul de Contact Porubne se precizează faptul că, urmare verificărilor efectuate în bazele de date ale Ministerului de Interne din Ucraina a rezultat faptul că permisul de conducere seria BXX424123 prezentat de către inculpat nu a fost emis pe numele acestuia de către autorităţile ucrainene.

În continuare, în baza aceleași rezoluții infracționale în ziua de 29.05.2019, ora 12:00, numitul P  C  s-a prezentat la sediul S.P.F. F...conducând autoturismul marca Ford Focus cu nr. de înmatriculare GL 10 W..., cu intenţia de a le solicita poliţiştilor de frontieră relaţii referitoare la procesul verbal de constatare încheiat în data de 15.04.2019, când a fost identificat pe raza localităţii F .

Cu această ocazie, la solicitarea organelor de poliţie, inculpatul a prezentat pentru control, pe lângă documentele personale şi ale autoturismului, acelaşi permis de conducere BXX4241... emis de către autorităţile ucrainene, care a fost ridicat pentru cercetări.

Având în vedere situaţia creată, organele de poliţie au întocmit proces verbal de constatare sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere - faptă prev. şi ped. de art. 335 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 C.Penal şi uzul de fals – faptă pev. şi ped. de art. 323 C.penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal.

În cadrul cercetărilor, prin ordonanţa organelor de cercetare penală din data de 29.05.2019, s-a dispus efectuarea în cauză a unei constatări criminalistice de natură documentară în vederea stabilirii autenticităţii permisului de conducere ridicat pentru cercetări de la inculpat.

Din cuprinsul Raportului de Constatare Criminalistică de natură Documentară întocmit în cauză de către specialistul criminalist din cadrul I.T.P.F. I  , S.T.P.F. G  , rezultă faptul că permisul de conducere seria BXX 42412...3 ( Ucraina ) ridicat în data de 29.05.2019 de la inculpatul P  C  (nu prezintră caracteristicile unui permis de conducere Ucraina autentic, fiind contrafăcut ( fals total ).

De asemenea, s-au efectuat de către organele de cercetare penală verificări în bazele de date ale Poliţiei Române DEAPBD, Evidenţa Auto şi eSIF, constatându-se că inculpatul P  C  nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule.

Inculpatul P  C  a fost audiat atât în calitate de suspect, cât și în calitate de inculpat, ocazie cu care a precizat faptul că permisul de conducere seria BXX 4241.... pe care l-a prezentat organelor de poliţie este unul autentic, obţinut şi eliberat în mod legal de către autorităile din Ucraina. Susnumitul a precizat totodată, faptul că nu deţine un permis de conducere eliberat de către alt stat ori de către autorităţile din România.

De asemenea în cauză, instanța a dispus audierea în calitate de martori a numiților B  R  M , la termenul din 27.01.2022 și P  L , la termenul din 14.06.2022, ambii angajați în cadrul Sectorului Poliției de Frontieră F , care au confirmat în totalitate cele mai sus menționate, arătând că au procedat la identificarea în trafic a inculpatului, ocazie cu care acesta a prezentat spre legitimare permisul de conducere seria BXX 4241... emis de Ucraina, iar în urma verificărilor a reieșit că acesta este contrafăcut în totalitate.

Coroborând declarațiile mai sus menționate cu probele administrate în cursul urmăririi penale și necontestate de către părți, respectiv: procese-verbale de constatare din data de 29.05.2019 și 15.04.2019 încheiate de către S.P.F. F ; Adresa nr. 1.062.800 din data de 23.05.2019 emisă de către I.G.P.F. – Punctul de Contact Porubne; Raport de Constatare Criminalistică de natură Documentară întocmit în cauză de către specialistul criminalist din cadrul I.T.P.F. I , S.T.P.F. G ; declaraţii suspect/inculpat P  C ; proces-verbal de verificare în bazele de date ale Poliţiei Române.

Organele de poliție au procedat la legitimarea conducătorului auto, stabilind că acesta se numește P  C  .

Raportat la mijloacele de probă administrate în cauză, instanța constată că faptele există, constituie infracțiuni și au fost săvârșită cu vinovăție de către inculpatul Păun Costel, dincolo de orice îndoială rezonabilă, așa cum prevăd dispozițiile art. 396 alin. (2) C. proc. pen.

II. Încadrarea juridică.

În drept, faptele inculpatului P  C , care:

- la data de 15.04.2019, orele 16:15, deși nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, a condus pe DN 26 de pe raza com. F , jud. G  autoturismul marca Renault Master cu nr. de înmatriculare GL 27 M..., după care la data de  29.05.2019, ora 12:00, în baza aceleiași rezoluții infracționale, deși nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule, a condus autoturismul marca Ford Focus cu nr. de înmatriculare GL 10 W... pe drumurile publice de pe raza loc. F , jud. G  și s-a prezentat la sediul S.P.F. F , întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere în formă continuată, faptă prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen..

Analizând conținutul constitutiv al infracțiunii, instanța reține că, în ceea ce privește latura obiectivă a acesteia, în speță s-a realizat elementul material al infracțiunii, respectiv conducerea vehiculului de către inculpat pe drumurile publice fără a deține permis de conducere valabil; urmarea imediată constă în crearea unei stări de pericol pentru siguranța circulației rutiere, infracțiunea fiind una de pericol abstract, legătura de cauzalitate rezultând din însăși săvârșirea faptei, și fiind dovedită prin coroborarea tuturor mijloacelor de probă aflate la dosarul cauzei.

Sub aspectul laturii subiective, fapta a fost comisă cu intenție indirectă, căci, deși inculpatul nu a urmărit producerea stării de pericol pentru cei implicați în circulația pe drumurile publice, a prevăzut și a acceptat totuși producerea unei astfel de urmări,  asumându-și faptul de a conduce vehiculul pe drumurile publice, în ciuda nedeținerii unui permis de conducere valabil.

Potrivit art. 35 alin. 1 Cod penal „Infracțiunea este continuată când o persoană săvârșește la intervale diferite de timp, dar în baza aceleiași rezoluții și împotriva aceluiași subiect pasiv, acțiuni sau inacțiuni care prezintă, fiecare în parte, conținutul aceleiași infracțiuni.”

Instanța va ține cont și de Decizia nr. 368 din 30 mai 2017, prin care Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sintagma „și împotriva aceluiași subiect pasiv” din cuprinsul dispozițiilor art. 35 alin. 1 din C. pen. este neconstituțională.

Având în vedere faptul că inculpatul a săvârșit cele două fapte în baza aceleiași rezoluții infracționale, instanța reține comiterea unei singure infracțiuni de conducerea unui vehicul fără permis de conducere în formă continuată, faptă prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen..

- la data de 15.04.2019, orele 16:15, respectiv la data de 29.05.2019, orele 12:00, în calitate de conducător auto, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la controlul efectuat de către organele de poliţie din cadrul S.P.F. F , jud. G  a prezentat permisul de conducere seria BXX 4241....contrafăcut, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de uz de fals în formă continuată, faptă pev. de art. 323 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen..

Analizând conținutul constitutiv al infracțiunii deduse judecării prezentei cauze, instanța reține că, în ceea ce privește latura obiectivă a acesteia, în speță s-a realizat elementul material al infracțiunii, constând în folosirea de către inculpat a permisului de conducere emis pe numele său, cunoscând că acesta este fals.

Legătura de cauzalitate dintre elementul material și urmarea imediată, rezultă din modalitatea în care a fost comisă fapta.

Sub aspectul laturii subiective, fapta a fost săvârșită cu intenție directă, conform art. 16 alin. 3 lit. a Cod penal, deoarece din modul concret de săvârșire a faptei reținute, rezultă că inculpatul a prevăzut rezultatul faptei sale și l-a urmărit.

De asemenea instanța reține aplicarea dispozițiilor 35 alin. 1 C. pen.. 

Având în vedere faptul că cele două infracțiuni au fost comise de aceeași persoană, printr-o singură două acțiuni distincte, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele, instanța constată aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, aceste fapte aflându-se în concurs real.

III. Individualizarea pedepsei.

În concret, cât privește natura pedepsei ce urmează a fi aplicată, precum și cuantumul acesteia, instanța urmează a se raporta la criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C. pen., apte să asigure realizarea scopului și funcțiilor acesteia.

A. Pedeapsa Principală.

Cu titlu prealabil, din cuprinsul fișei de cazier judiciar depusă la dosar instanța constată că, inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale, prezumtiv fiind la prima abatere de acest gen, iar la data săvârșirii infracțiunii avea vârsta de 52 de ani, este divorțat, stagiul militar satisfăcut, mecanic agricol și studii medii.

În ceea ce privește gradul de pericol social concret al faptelor săvârșite, instanța va avea în vedere și valorile sociale cărora li s-a adus atingere prin săvârșirea faptelor, au fost puse în pericol nu numai desfășurarea fluentă și în siguranță a circulației pe drumurile publice, dar și valori sociale mult mai importante, cum ar fi viața, integritatea corporală și sănătatea persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, precum și proprietatea publică și privată.

Astfel, având în vedere criteriile generale de individualizare înscrise în codul penal prin raportare la limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită (pentru prima faptă de la unu la 5 ani închisoare sau cu amendă, pentru a doua faptă de 3 luni la 2 ani sau amendă) și având totodată în vedere gradul de pericol social concret al faptei săvârșite cât și circumstanțele personale ale inculpatului P  C , astfel cum au fost anterior redate, instanța urmează a valorifica toate acestea în dozarea pedepsei aplicate. 

Totodată, se reține că în cursul urmăririi penale inculpatul a adoptat o atitudine sinceră colaborând cu organele de anchetă, demonstrând ca înțelege consecințele faptelor sale și le regretă.

Aplicând aceste criterii în concret, având în vedere toate considerentele enunțate anterior, instanța urmează a stabili următoarele pedepse cu închisoarea, în privința cărora apreciază că ar putea răspunde în mod eficient dublului scop de prevenire și sancționare, contribuind în egală măsură la reeducarea și atenționarea reală a inculpatului P :

a. pedeapsa închisorii de 1 an, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, faptă prev. de art. 335 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen.;

b. pedeapsa închisorii de 3 luni pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals, faptă pev. de art. 323 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen..

B. Pedeapsa accesorie și pedeapsa complementară.

Pentru prima faptă reținută în sarcina inculpatului (conducere a unui vehicul fără permis de conducere), respectiv pentru pedeapsă principală aplicată acestuia instanța, în baza art. 67 alin. 1 rap. la art. 66 alin. 1 lit. a) și b), va interzice inculpatului P  C  ca pedeapsă complementară, pe o perioadă de 2 ani de zile, exercitarea următoarelor drepturi: dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de sta

În baza art. 65 alin. 1, rap. la art. 66 alin. 1 lit. a) și b), din C. pen., interzice inculpatului Păun Costel ca pedeapsă accesorie, exercitarea următoarelor drepturi: dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.

Pentru cea de-a doua faptă reținută în sarcina inculpatului (uz de fals), respectiv pentru pedeapsă principală aplicată acestuia instanța, în baza art. 67 alin. 1 rap. la art. 66 alin. 1 lit. a) și b), va interzice inculpatului P  C  ca pedeapsă complementară, pe o perioadă de 2 ani de zile, exercitarea următoarelor drepturi: dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de sta

În baza art. 65 alin. 1, rap. la art. 66 alin. 1 lit. a) și b), din C. pen., interzice inculpatului Păun Costel ca pedeapsă accesorie, exercitarea următoarelor drepturi: dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.

C. Pluralitatea de infracțiuni.

Având în vedere că cele două infracțiuni pentru care inculpatul a fost condamnat prin prezenta hotărâre au săvârșite în forma concursului real de infracțiuni, în baza art. 38 alin. 2 rap. la art. 39 alin. 1 lit. b) C. pen., instanța va contopi cele două pedepse principale și va aplica inculpatului P  C pedeapsa cea mai grea de 1 (un) an de zile închisoare, la care adaugă un spor de 1 (una) lună închisoare, reprezentând o treime din cealaltă pedeapsă cu închisoarea, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa rezultantă de 1 (un) an și 1 (o) lună închisoare.

În baza art. 45 alin. 3 lit. a) C. pen., va aplica inculpatului, pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) și b) C. pen, timp de 2 (doi) ani, respectiv exercitarea următoarelor drepturi: dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pedeapsă ce se va executa de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 45 alin. 5 rap. la art. 45 alin. 3 lit. a) C. pen., va aplica inculpatului, pe lângă pedeapsa rezultantă, pedeapsa accesorie cea mai grea, constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) și b) C. pen., respectiv exercitarea următoarelor drepturi: dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care implica exercițiul autorității de stat, pedeapsa accesorie urmând a fi executată până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

IV. Măsuri asigurătorii.

În temeiul art. 25 alin. 3 Cod procedură penală și art. 580 Cod procedură penală  va dispune desființarea totală prin anulare a permisului de conducere seria BXX 4241....3 emis pe numele P  C , aflat în original la fila .... din dosarul nr. ...../2019 al Parchetului de pe lângă Judecătoria T  B .

În argumentarea acestei dispoziții, instanța reține că scopul măsurii de desființare a unui înscris falsificat este acela de a înlătura din viața cotidiană un document care conține o denaturare ilicită a realității și care nu poate coincide vreunui interes legitim al vreunei persoane.

Totodată, măsura se impune pentru a înlătura o stare de pericol și pentru a preîntâmpina săvârșirea de noi fapte penale.