Favorizarea făptuitorului. Acord de recunoaștere a vinovăției.

Sentinţă penală 121 din 28.02.2017


SENTINŢA PENALĂ NR. 121/28.02.2017

Favorizarea făptuitorului. Acord de recunoaștere a vinovăției.

În prezenta cauză, Tribunalul Galați a fost sesizat de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Galați cu un acord de recunoaştere a vinovăţiei  încheiat cu inculpatul B. D. A. în privința căruia a fost pusă în mișcare acțiunea penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de favorizare a făptuitorului, prevăzută de art. 269 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod pena.

(…)

Ca situaţie de fapt s-a reţinut că din actele dosarului a rezultat că la data de 09.05.2014  inculpatul B. D. A. , curier la DHL, după ce i-a livrat un colet inculpatului B.A.B. şi fără a avea o înţelegere dinainte stabilită, a luat legătura telefonic cu acesta căruia i-a comunicat faptul că locaţia unde se afla este supravegheată de organele de poliţie.

În activitatea de pregătire a dispozitivelor de skimming pentru compromiterea terminalelor ATM din Germania, inculpaţii Ș. C. şi C. A. s-au preocupat de achiziţionarea tuturor pieselor şi echipamentelor necesare prin efectuarea de comenzi on-line în străinătate, respectiv în Mexic.

Aceştia au achiziţionat acumulatori (baterii) pentru mini camere video, coletul fiind expediat din Cancun, Mexic prin intermediul firmei de curierat DHL, pe numele inculpatului B. A. B.

Pentru  a prelua coletul expediat din Mexic livrat prin intermediul firmei de curierat, inculpatul Ș. C. a decis să se întâlnească personal cu lucrătorul DHL - inculpatul B. D. A. - , desconsiderând abilitatea inculpatului B. A. B. de a se descurca singur în această privinţă, sens în care i-a solicitat acestuia din urmă să-l anunţe telefonic pe curier acest lucru.

Ulterior înmânării coletului inculpatului Ș. C., curierul DHL  - inculpatul B. D. a., cunoscând faptul că respectivul colet este supravegheat de către organele de poliţie, a luat legătura telefonic cu inculpatul B. a. B., avertizându-l despre acest aspect.

(…)

Rezultă deci, că în urma prevenirii inculpaţilor Ș. C. şi B. A. B. de către inculpatul B. D. A., a fost împiedicată prinderea în flagrant a membrilor grupului infracţional.

La data de 26.10.2016, între procurorul de caz din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Galați și inculpatul B. D. A. fost încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției, asupra căruia Tribunalul Galați este chemat a se pronunța în cauza de față.

Astfel, analizând acordul în sine, precum și actele dosarului de urmărire penală, instanța de judecată apreciază că se impune admiterea acestuia, întrucât conține toate elementele prevăzute de dispozițiile art. 482 Cod Procedură penală, respectiv:

a) data şi locul încheierii;

b) numele, prenumele şi calitatea celor între care se încheie;

c) date privitoare la persoana inculpatului, prevăzute la art. 107 alin. (1);

d) descrierea faptei ce formează obiectul acordului;

e) încadrarea juridică a faptei şi pedeapsa prevăzută de lege;

f) probele şi mijloacele de probă;

g) declaraţia expresă a inculpatului prin care recunoaşte comiterea faptei şi acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală;

h) felul şi cuantumul, precum şi forma de executare a pedepsei ori soluţia de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror şi inculpat;

i) semnăturile procurorului, ale inculpatului şi ale avocatului.

De asemenea, acesta a fost vizat de procurorul ierarhic superior, așa cum prevăd dispozițiile art. 478 alin. 2  Cod Procedură Penală.

(…)

Având în vedere prevederile art. 482 lit. h) Cod procedură penală, s-a stabilit felul şi cuantumul pedepsei, astfel:

- pentru comiterea infracţiunii de favorizarea făptuitorului, prevăzută de art. 269 al. 1 Cod Penal cu aplicarea art. 5 al. 1 Cod Penal,  pedepsită de lege cu închisoare de la 2 la 7 ani, s-a  stabilește felul și cuantumul pedepsei, astfel:

- amenda, în cuantum de 135 zile-amendă, în conformitate cu dispoziţiile art. 61 al. 4 lit. c Cod penal coroborate cu dispoziţiile art. 480 al. 4 Cod procedură penală;

- suma corespunzătoare unei zile amendă la suma de 30 lei, cuantumul total al amenzii fiind deci de 4.050 lei.

În consecinţă instanţa va admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT- Serviciul Teritorial Galaţi şi inculpatul B. D. A., dispunând conform înţelegerii dintre părţi.

În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedură penală va obliga inculpatul la plata cheltuielilor judiciare către stat.