Infractiuni contra patrimoniului furt calificat art. 228 alin. Cp – art. 229 alin. 2 lit. b,d Cp

Sentinţă penală 3177 din 16.09.2015


Deliberând asupra cauzei penale de faţă:

Prin rechizitoriul nr.  …../P/2015 din data de  20.05.2015 al Parchetului de pe lângă Judecatoria Craiova  şi înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 20.05.2015 sub nr…../215/2015 a fost trimis în judecată  inculpatul B.R.N. pentru săvârşirea a două infracţiuni de furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 C.pen. – art. 229 alin. 1 lit. b, d C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen. şi art. 38 alin. 2 C.pen.

În fapt, s-a reţinut în sarcina inculpatului  B.R.N. , că  în data de 04.05.2015, ora 20:45, în timp ce se afla pe strada Doljului din Craiova,  prin folosirea unei şurubelniţe a spart geamul de la portiera dreapta spate a autoturismului marca Skoda Octavia cu numărul de înmatriculare VL 65 ….., aparţinând persoanei vătămate Z.I.O., iar din interior a sustras o geantă aparţinând persoanei vătămate Z.M.N., în care se aflau suma de 1200 lei, actele de identitate ale acesteia, precum şi obiecte de îmbrăcăminte aparţinând persoanelor vătămate, fiind surprins în flagrant de un echipaj de poliţie la scurt timp după ce acesta încercase să fugă cu autoturismul proprietate personală marca Opel Astra, cu nr. de înmatriculare TM 15 …….

Situaţia de fapt mai sus menţionată s-a susţinut cu următoarele mijloace de probă: declaraţie suspect, inculpat B.R.N.; declaraţie persoană vătămată Z.I.O.; declaraţie persoană vătămată Z.M.N.; declaraţii martori D.R.C. şi M.S.P.; proces verbal de constatare a infracţiunii flagrante; proces verbal de cercetare la faţa locului; planşe fotografice; procese verbale de cercetare la faţa locului.

În cursul cercetării judecătoreşti s-a dispus ataşarea fişei  de cazier judiciar a  inculpatului.

Astfel, inculpatul B.R.N. este recidivist postexecutoriu, anterior a mai  fost condamnat pentru săvârşirea de infracţiuni contra patrimoniului, prin s.p. nr. 33/23.03.2010 a Judecătoriei Lipova definitivă prin d.p. nr. 818/18.08.2010 a Curţii de Apel Timişoara, a fost condamnat la o pedeapsă cu închisoarea de 4 ani şi 6 luni închisoare , fiind liberat condiţionat cu un rest de pedeapsă de 648 zile.

Prin ordonanţa din data de 05.05.2015, inculpatul a fost reţinut pentru 24 ore.

Prin încheierea nr. 77/05.05.2015 a Judecătoriei Craiova s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului B.R.N., pentru 30 de zile, de la 05.05.2015 la 03.06.2015, inclusiv.

Prin încheierea  din data de 19.06.2015,  judecătorul de cameră preliminară a constatat  legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul Parchetului de pe Judecătoria Craiova cu numărul …../P/2015 din data de  20.05.2015 privind pe inculpatul B.R.N., pentru săvârşirea a două infracţiuni de furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 C.pen. – art. 229 alin. 1 lit. b, d C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen. şi art. 38 alin. 2 C.pen, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul B.R.N..

Prin încheierea  din data de 19.06.2015, instanţa cu ocazia verificării legalităţii şi temeiniciei arestului preventiv a dispus  înlocuirea măsurii arestului  preventiv luată  faţă de inculpatul B.R.N., prin încheierea din camera de consiliu nr. 77 /05.05..2015 a Judecătoriei Craiova, cu măsura preventivă a  controlului judiciar pentru o durată de 60 de zile, începând cu data rămânerii definitive a prezentei încheieri.

În baza art. 215 alin. (1) C.p.p.  au fost impuse inculpatului B.R.N. , respectarea următoarelor obligaţii, pe durata măsurii:

a) să se prezinte la organul de urmărire penală , la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată  ori de câte ori este chemat;

b) să informeze de îndată  judecătorul de drepturi şi libertăţi cu privire la schimbarea locuinţei;

c) să se prezinte la Poliţia mun. Timişoara, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat;

În baza art. 215 alin. (2) C. p. p., pe timpul controlului judiciar,  s-a impus inculpatului B.R.N.  să respecte următoarele obligaţii:

- să nu depăşească limita teritorială a ţării, decât cu încuviinţarea prealabilă a  instanţei de judecată

- Supravegherea respectării măsurii  controlului judiciar şi a obligaţiilor impuse inculpatului, se va face de către Serviciul de Supraveghere Judiciară din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al Poliţiei Judeţului Timiş şi de către Poliţia mun. Timişoara, judeţul Timiş.

În baza art. 215  alin. 3 Cpp  i s-a atras atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea credinţă a măsurii controlului judiciar sau a obligaţiilor ce îi revin potrivit celor de mai sus, măsura  controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive.

În temeiul art. 227 alin. 1 C.proc.pen.  s-a dispus punerea în libertate a inculpatului B.R.N. de sub puterea MAP nr. 52/ 05.05.2015 emis de Judecătoria Craiova dacă nu este arestat sau deţinut în altă cauză, la data rămânerii definitive a prezentei încheieri. 

In cursul judecăţii, la termenul de şedinţă din data de 26.06.2015,  inculpatul B.R.N.  a declarat în faţa instanţei că se prevalează de dispoziţiile art.374 alin.4 C.p.p. conform cărora inculpatul poate solicita ca judecata să  aibă loc numai în baza probelor administrate în  cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, dacă recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa, în acest sens instanţa de judecată  procedând la ascultarea acestuia.

Judecata poate avea loc numai în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, doar atunci când inculpatul declară că recunoaşte în totalitate faptele reţinute în actul de sesizare a instanţei şi nu solicită administrarea de probe, cu excepţia înscrisurilor în circumstanţiere .

Inculpatul care recunoaşte săvârşirea unei infracţiuni şi solicită să fie judecat potrivit procedurii simplificate beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii, şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii (cauză legală de reducere a pedepsei).

Partea vătămată Z.M.N. nu s-a constituit parte civilă în cauză, întrucât şi-a recuperat prejudiciul.

Partea vătămată Z.I.O. s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 800 lei.

Analizând ansamblul probelor administrate în cursul judecăţii, instanţa reţine următoarele:

În data de 04.05.2015, ora 20:45, în timp ce se afla pe strada Doljului din Craiova, inculpatul B.R.N.  , prin folosirea unei şurubelniţe, a spart geamul de la portiera dreapta spate a autoturismului marca Skoda Octavia cu numărul de înmatriculare VL 65 …., aparţinând persoanei vătămate Z.I.O., iar din interior a sustras o geantă aparţinând persoanei vătămate Z.M.N., în care se aflau suma de 1200 lei, actele de identitate ale acesteia, precum şi obiecte de îmbrăcăminte aparţinând persoanelor vătămate, fiind surprins în flagrant de un echipaj de poliţie la scurt timp după ce acesta încercase să fugă cu autoturismul proprietate personală marca Opel Astra, cu nr. de înmatriculare TM 15 …….

Astfel, din procesul verbal de la filele 14-15 dup,  instanţa constată că, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu, organele de poliţie au fost sesizate de martorul D.R.C. cu privire la faptul că pe str. Doljului din Craiova se află un autoturism, având geamul de la portiera dreapta spate sparte, iar de lângă acesta a plecat o persoană la volanul unui autoturism marca Opel Astra de culoare roşie, cu numărul de înmatriculare TM-15-…….

Organele de poliţie au depistat la scurt timp pe inculpatul B.R.N.  în faţa benzinăriei Lukoil, l-au identificat şi au găsit pe scaunul din dreapta faţă o geantă de culoare crem din material textil şi o pungă de plastic.

Fiind audiat, în cursul urmăririi penale şi ulterior în faza de judecată, inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor, declarând că, în timp ce se deplasa pe ruta Bucureşti-Timişoara, fiind în tranzit în municipiul Craiova, a observat două persoane coborând din autoturismul marca Skoda Octavia. Constatând că persoana de sex feminin nu avea asupra sa o geantă, a presupus că geanta a rămas în maşină, astfel că s-a hotărât să o sustragă.

Cu ajutorul unei şurubelniţe a spart geamul portierei şi a luat din interior geanta persoanei vătămate Z.M.N. şi o pungă cu mai multe obiecte.

Urmare a controlului efectuat asupra autovehiculului inculpatului, a fost descoperit obiectul cu ajutorul căruia a spart geamul portierei, astfel cum rezultă din procesul verbal de la fila 29 dup.

Din materialul probator administrat în cauză rezultă că inculpatul B.R.N.  se face vinovat de săvârşirea  a două infracţiuni de furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 C.pen. – art. 229 alin. 1 lit. b, d C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen. şi art. 38 alin. 2 C.pen.

În drept :

Faptele inculpatului  B.R.N., constând în aceea că, prin folosirea unei şurubelniţe, a spart geamul de la portiera dreapta spate a autoturismului marca Skoda Octavia cu numărul de înmatriculare VL 65 ….., aparţinând persoanei vătămate Z.I.O., iar din interior a sustras o geantă aparţinând persoanei vătămate Z.M.N., în care se aflau suma de 1200 lei, actele de identitate ale acesteia, precum şi obiecte de îmbrăcăminte aparţinând persoanelor vătămate, întrunesc elementele constitutive a două infracţiuni de furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 C.pen. – art. 229 alin. 1 lit. b, d C.pen., cu aplicarea art. 38 alin. 2 C.pen.

Elementul material al laturii obiective s-a realizat prin acţiunea de luare a bunurilor  aparţinând părţilor vătămate, fără consimţământul acestora, în scopul însuşirii pe nedrept.

Rezultatul socialmente periculos constă in diminuarea patrimoniului părţilor  vătămate.

Legătura de cauzalitate rezulta din coroborarea probei constând în declaraţiile  de recunoaştere ale inculpatului care se coroborează cu declaraţie persoană vătămată Z.I.O.; declaraţie persoană vătămată Z.M.N.; declaraţii martori D.R.C. şi M.S.P.; proces verbal de constatare a infracţiunii flagrante; proces verbal de cercetare la faţa locului; planşe fotografice; procese verbale de cercetare la faţa locului.

Latura subiectiva se caracterizează prin intenţie directă, deoarece inculpatul a prevăzut şi a urmărit să deposedeze părţile vătămate de valorile patrimoniale însuşite.

Referitor la reţinerea circumstanţei agravante prev. la art. 229 alin.1 lit.d C.p. , aceasta este motivată de faptul că infracţiunea de furt s-a produs prin efracţie.

Referitor la reţinerea circumstanţei agravante prev. la art. 229 alin.1 lit.b C.p. , aceasta este motivată de faptul că infracţiunea de furt s-a produs  pe timp de noapte.

Întrucât la data comiterii faptei inculpatul B.R.N. era recidivist postexecutoriu, infracţiunile  de furt calificat se vor reţine în sarcina acestuia şi cu aplicarea disp. art. 41 alin. 1 C.p.

Cele două infracţiuni comise de inculpatul  B.R.N.  vor fi reţinute în sarcina acestuia cu aplicarea art. 38 alin. 2 din Cod penal referitoare la concursul de infracţiuni.

Astfel, instanţa în  baza art. 228 alin. 1, 229 alin. 1 lit. b,d  C.p. cu aplic. art. 41 alin. 1 C.p. art. 396 alin. 10 C.p.p. va condamna pe inculpatul B.R.N., la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare.

În baza art. 228 alin. 1, 229 alin. 1 lit. b, d C.p. cu aplic. art. 41 alin. 1 C.p., art. 396 alin. 10 C.p.p. va condamna pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare.

În temeiul art. 38 alin. 1, art. 39 lit. b C.p. va contopi pedepsele stabilite anterior, în pedeapsa cea mai grea, aceea de  1 an şi 6 luni închisoare, la care adaugă un spor de  6 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 2  ani închisoare, în regim de detenţie.

În temeiul art. 72 C.p. va deduce din pedeapsa aplicata  durata reţinerii şi arestării preventive la data de 05.05.2015 la 21.06.2015.

În baza art. 399 alin. 1 C.p.p. va menţine măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul  B.R.N. prin încheierea  din data de 19.06.2015 a Judecătoriei Craiova, definitivă la data de 21.06.2015 prin neexercitarea contestaţiei.

Latura  civilă

În faza de urmărire penală, partea vătămată Z.M.N. nu s-a constituit parte civilă în cauză, întrucât şi-a recuperat prejudiciul.

Partea vătămată Z.I.O. s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 800 lei, reprezentând contravaloarea prejudiciului nerecuperat, constând în spargerea geamului portierei dreapta spate a autoturismului.

În faza de cercetare judecătorească,  inculpatul a depus chitanţa  WESTERN UNION MTCN :493-580-2574 / 02.06.2015, din care rezultă că soţia inculpatului a achitat 800 lei, sumă ce reprezintă contravaloarea prejudiciului produs de către inculpat.

Astfel, instanţa va respinge acţiunea civilă formulată de partea vătămată Z.I.O., întrucât şi-a recuperat prejudiciul.

 Va lua  act că partea  vătămată Z.M.N. nu s-a constituit parte civilă, întrucât şi-a recuperat prejudiciul.

Măsuri de siguranţă

În baza art. 112 alin.1 lit.b C.p.  va dispune confiscarea de la inculpatul B.R.N. a obiectului înţepător tip şurubelniţă, ridicat conform dovezii seria H nr. 0154821 din data de 06.05.2015  întocmită de Poliţia mun. Craiova.

Cheltuieli judiciare

În baza art. 274 alin. 1 C.p.p.  va obliga inculpatul  la plata sumei de 700 lei, cheltuieli judiciare către stat.

Cheltuielile judiciare în cuantum de 300 lei, reprezentând onorariu avocat oficiu , rămân în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 228 alin. 1, 229 alin. 1 lit. b,d  C.p. cu aplic. art. 41 alin. 1 C.p. art. 396 alin. 10 C.p.p. condamnă pe inculpatul B.R.N., fiul lui ……., născut la data de ……, în Timişoara, jud. Timiş, domiciliat în Timişoara, str. ………, jud. Timiş, posesor al C.I., seria .., nr. ….., CNP ………., la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare.

În baza art. 228 alin. 1, 229 alin. 1 lit. b, d C.p. cu aplic. art. 41 alin. 1 C.p., art. 396 alin. 10 C.p.p. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare.

În temeiul art. 38 alin. 1, art. 39 lit. b C.p. contopeşte pedepsele stabilite anterior, în pedeapsa cea mai grea, aceea de  1 an şi 6 luni închisoare, la care adaugă un spor de  6 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 2  ani închisoare, în regim de detenţie.

În temeiul art. 72 C.p. deduce din pedeapsa aplicata  durata reţinerii şi arestării preventive la data de 05.05.2015 la 21.06.2015.

În baza art. 399 alin. 1 C.p.p. menţine măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul  B.R.N. prin încheierea  din data de 19.06.2015 a Judecătoriei Craiova, definitivă la data de 21.06.2015 prin neexercitarea contestaţiei.

Respinge acţiunea civilă formulată de partea vătămată Z.I.O., întrucât şi-a recuperat prejudiciul.

Ia act că partea  vătămată Z.M.N. nu s-a constituit parte civilă, întrucât şi-a recuperat prejudiciul.

În baza art. 112 alin.1 lit.b C.p. dispune confiscarea de la inculpatul B.R.N. a obiectului înţepător tip şurubelniţă, ridicat conform dovezii seria H nr. 0154821 din data de 06.05.2015  întocmită de Poliţia mun. Craiova.

În baza art. 274 alin. 1 C.p.p. obligă inculpatul  la plata sumei de 700 lei, cheltuieli judiciare către stat.

Cheltuielile judiciare în cuantum de 300 lei, reprezentând onorariu avocat oficiu , rămân în sarcina statului.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Executorie, conform art. 399 alin. 4 C.p.p. cu privire la menţinerea măsurii controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul  B.R.N..

 Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 16.09.2015