Art. 208,209 Cod penal

Sentinţă penală 63 din 15.01.2014


Dosar nr.XXXXX/193/2010*

 art. 208,209 Cod penal

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BOTOŞANI – JUDEŢUL BOTOŞANI

Complet specializat în soluţionarea cauzelor cu minori

Şedinţa publică cu minori din xx.xx.xxxx

PREŞEDINTE -

GREFIER -

cu participarea doamnei procuror ce reprezintă Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani.

Î N C H E I E R E

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpaţii A. S., trimis în judecată  pentru săvârşirea  infracţiunii  de furt calificat  în formă continuată prev. şi ped. de  art. 208 alin. 1, 209  alin. 1 lt.  a, e, g şi alin. 2 lit. b din Codul  penal, cu aplicarea  art. 41 alin. 2 Cod penal  şi art. 99  alin. 3 Cod penal, D. A., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii  de  furt calificat în  formă  continuată prev. şi ped.  de art. 208 alin. 1, 209  alin. 1 lit. a,  e, g şi alin. 2 lit. b  Cod penal, cu aplicarea  art. 41alin. 2 Cod penal şi art.  75 lit. c  Cod penal şi G. I., trimis în judecată pentru  săvârşirea  infracţiunii de furt calificat în formă continuată, prev. şi ped.  de art.  208 alin. 1, 209 alin. 1 lit.  a,  e, g,  şi alin. 2 lit. b din Codul penal, cu aplicarea  art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 99  alin. 2  Cod penal.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică  a răspuns inculpatul A. S. în stare de detenţie din Penitenciarul Botoşani (arestat în altă cauză) asistat de avocat ales G. A.,  inculpatul G. I. asistat de avocat B. A. care substituie pe av. of.  C. V., inculpatul D. A. asistat de avocat P. O. care substituie pe oficiu I. G., lipsă fiind partea vătămată B. I.,  B. B. C., părţile responsabile civilmente  A. G., V. M. şi G. C. R.,  precum şi reprezentantul  Serviciului  de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Botoşani.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către  grefierul de  şedinţă, după care : 

Instanţa acordă cuvântul părţilor asupra cererii formulată de  Reprezentantul Ministerului Public de  extindere a procesului penal faţă de cei trei inculpaţi în temeiul art. 336 alin. 1 lit. a Cod penal, astfel:  pentru  inculpatul A. S. pentru infracţiunea prev. de art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 99 alin. 3 Cod penal, pentru inculpatul D. A. pentru  infracţiunea prev. de art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 75 lit. c Cod penal şi pentru inculpatul G. I. pentru infracţiunea prev. de art. 26 rap. la art.  27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 99 alin. 2 Cod penal

Reprezentantul Ministerului Public arată că îşi menţine solicitarea formulată la termenul anterior, întrucât au fost descoperite alte fapte pedepsite de legea penală, având în vedere procesul - verbal întocmit de organele de cercetare penală în urma vizionării înregistrărilor camerei de supraveghere  aflate la ATM RZBN0504, inculpaţii A. S. şi D. A. au folosit cardul de trei ori la intervale mici de timp, apreciază că sunt trei acte materiale diferite şi solicită a se reţin în cauză şi disp. art. 41 alin. 2 Cod penal, inculpatul G. I. a participat în calitate de complice, faţă de acesta solicită a se reţine disp. art. 26  şi art. 41 alin. 2 Cod penal. Astfel, solicită  extinderea procesului penal faţă de cei trei inculpaţi în temeiul art. 336 alin. 1 lit. a Cod penal:  pentru  inculpatul A. S. pentru infracţiunea prev. de art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 99 alin. 3 Cod penal, pentru inculpatul D. A. pentru  infracţiunea prev. de art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 75 lit. c Cod penal şi pentru inculpatul G. I. pentru infracţiunea prev. de art. 26 rap. la art.  27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 99 alin. 2 Cod penal. totodată arată că pune în mişcare acţiunea penală faţă de inculpaţi, în sensul celor arătate mai sus.

Avocat G. A. pentru inculpatul A. S. având în vedere că extinderea procesului penal ar înrăutăţi situaţia inculpatului, lasă la aprecierea instanţei soluţionarea acestei cereri.

Avocat P. O. pentru inculpatul D. A., arată că în temeiul art. 336 alin. 1 lit. a Cod procedură penală instanţa urmează să extindă procesul penală aşa cum a fost solicitat de procuror.

Avocat B. A. pentru inculpatul G. I. arată că este de acord cu extinderea procesului penal.

Inculpatul A. S. faţă de solicitarea procurorului de a extinde procesul penal arată că este de acord.

Inculpatul D. A. faţă de solicitarea procurorului de a extinde procesul penal arată că este de acord.

Inculpatul G. I. arată că este de acord cu extinderea procesului penal în sensul celor solicitate de către reprezentantul Parchetului.

Instanţa, în temeiul art. art. 336 alin. 1 lit. a Cod procedură penală va extinde procesul penal:  în privinţa inculpatului D. A. pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 75 lit. c Cod penal;  în privinţa inculpatului G. I. pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 99 alin. 2 Cod penal şi în privinţa inculpatului A. S. pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 99 alin. 3 Cod penal.

Reprezentantul Ministerului Public urmare a extinderii procesului penal solicită schimbarea încadrării juridice a faptelor faţă de cei trei inculpaţi în sensul:  pentru inculpaţii D. A. şi G. I. din infracţiunea prev. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a,e,g şi alin. 2 lit. b Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 (2 acte materiale), art. 75 lit. c Cod penal, în privinţa inculpatului D. A., într-o infracţiune prev. şi ped. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a,e şi g Cod penal şi o infracţiune prev. şi ped. de art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002, săvârşite în stare de concurs real, prev. de art. 33 lit. a Cod penal, cu aplicarea art. 75 lit. c Cod penal, în privinţa inculpatului G. I. într-o infracţiune prev. şi ped. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a,e şi g Cod penal şi o infracţiune prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea disp. art. 33 lit. a Cod penal şi  art. 99 alin. 2 Cod penal. De asemenea, solicită schimbarea încadrării juridice pentru inculpatul A. S. din infracţiunea prev. şi ped. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a,e şi g Cod penal, cu aplicarea disp. art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 99 alin. 3 Cod penal (3 acte materiale) -  într-o infracţiune prev. şi ped. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a,e,g Cod penal  (faptă comisă în noaptea de 15/16,10.2010), o infracţiune prev. de art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 (săvârşită în aceeaşi noapte) şi o infracţiune prev. şi ped. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. e şi g Cod penal (faptă comisă în seara zilei de 26.10.2010), toate cu aplicarea disp. art. 33 lit. a şi art. 99 alin. 3 Cod penal.

Avocat G. A. pentru inculpatul A. S. arată că nu solicită termen pentru a pune concluzii faţă de cererea de schimbare a încadrării juridice şi arată că este de acord cu schimbarea de încadrare în sensul celor solicitate de procuror.

Avocat P. O. pentru inculpatul D. A., arată că nu solicită termen pentru a pune concluzii faţă de cererea de schimbare a încadrării juridice şi arată că este de acord cu schimbarea de încadrare în sensul celor solicitate de procuror.

Avocat B. A. pentru inculpatul G. I. arată că nu solicită termen pentru a pune concluzii faţă de cererea de schimbare a încadrării juridice şi arată că este de acord cu schimbarea de încadrare în sensul celor solicitate de procuror.

Inculpatul A. S.  arată că este de acord cu schimbarea încadrării juridice a faptelor aşa cum a fost solicitată de procuror.

Inculpatul D. A. arată că este de acord cu schimbarea încadrării juridice a faptelor aşa cum a fost solicitată de procuror.

Inculpatul G. I. arată că este de acord cu schimbarea încadrării juridice a faptelor aşa cum a fost solicitată de procuror. 

Instanţa aduce la cunoştinţă celor trei inculpaţi, prevederile art. 3201 din Legea nr. 202/2010 privind dreptul de a  beneficia  de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul în care declară că recunosc săvârşirea faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei şi dacă înţeleg să fie judecaţi în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Cei trei inculpaţi inculpaţi, având pe rând cuvântul au arătat că recunosc  săvârşirea faptelor pentru care au fost trimişi în judecată  aşa cum au fost descrise în rechizitoriu, că au cunoştinţă de probatoriul administrat în cursul urmăririi penale, pe care şi-l însuşesc, că nu doresc administrarea altor probe  şi au solicitat să fie judecaţi în baza disp. art. 3201  Cod procedură penală.

Instanţa, acordă cuvântul părţilor asupra cererilor celor trei inculpaţi A. S., D. A. şi G. I.  de judecare a cauzei în baza probatoriului de la urmărire penală pentru a beneficia de disp. art. 3201  Cod procedură penală.

 Avocat ales G. A.  pentru inculpatul A. S.  solicită admiterea cererii de judecare a cauzei în baza disp. art. 3201  Cod procedură penală.

Avocat P. O. pentru inculpatul D. A.,  solicită admiterea cererii de judecare a cauzei în baza disp. art. 3201  Cod procedură penală.

Avocat B. A. pentru inculpatul G. I. solicită admiterea cererii de judecare a cauzei în baza disp. art. 3201  Cod procedură penală.

Reprezentantul Ministerului Public arată că cei trei inculpaţi recunosc comiterea infracţiunilor reţinute în sarcina lor aşa cum au fost la termenul de astăzi prezentate şi apreciază că sunt întrunite condiţiile legale de judecare a cauzei în baza disp. art. 3201  Cod procedură penală.

Având în vederea poziţia inculpaţilor A. S., D. A. şi G. I. , care au recunoscut săvârşirea infracţiunilor pentru care a fost trimişi în judecată  şi au  solicitat soluţionarea  cauzei doar  pe baza  probelor administrate  în cursul urmăririi penale şi au fost de acord  să despăgubească părţile civile,  instanţa admite cererile inculpaţilor şi acordă cuvântul asupra dezbaterilor.

 Reprezentantul Ministerului Public descrie situaţia de fapt reţinută în rechizitoriu, şi întrucât inculpaţii A. S., D. A. şi G. I.  au recunoscut comiterea infracţiunilor încă din cursul urmăririi penale, nu au contestat situaţia de fapt şi nu au solicitat administrarea altor probe, au fost de acord cu recuperarea prejudiciul, cu privire la inculpatul A. S., solicită ca după reducerea limitelor de pedeapsă conform dispoziţiilor art. 320 ind. 1 alin. 7 din Codul de procedură penală, să i se aplicate pedeapsa închisorii cu aplicarea art. 71,64 Cod penal, având în vedere persistenţa infracţională a inculpatului, acesta a fost condamnat de mai multe ori în minorite pentru fapte de acelaşi gen. De asemenea, solicită deducerea din pedeapsă a perioadei reţinerii şi arestului preventiv. Cu privire la ceilalţi doi inculpaţi D. A. şi G. I.  solicită condamnarea acestora la pedeapsa închisorii, cu aplicarea disp. art. 81,110 pentru inculpatul G. I. şi cu aplicarea art. 81,82 pentru inculpatul D. A., având în vedere că aceştia sunt infractori primari. În latură civilă solicită obligarea inculpaţilor, în solidar, inculpaţii minori în solidar cu părţile responsabile civilmente la plata despăgubirilor solicitate de către părţile civile, precum şi la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Avocat ales G. A. cu privire la inculpatul A. S., având în vedere că acesta  a recunoscut încă din cursul urmăririi penale comiterea infracţiunilor,  la individualizarea judecătorească a pedepselor să se aibă în vedere poziţia procesuală corectă,  acesta regretă sincer faptele comise, solicită aplicarea unei pedepse coborâtă sub minimul special prevăzut de lege, cu aplicare art. 3201  Cod procedură penală şi art. 99 Cod penal.

Avocat P. O. pentru inculpatul D. A.,  solicită aplicarea disp. art. 3201  Cod procedură penală, în sensul reducerii limitelor de pedeapsă cu 1/3, la individualizarea judecătorească să se faţă aplicarea disp. art. 72 Cod penal, să se aibă în vedere că inculpatul a recunoscut şi regretă comiterea faptelor , a colaborat cu organele de urmărire penală şi solicită aplicarea unei pedepse coborâte sub minimul special prevăzut de lege cu aplicarea art. 81,82 Cod penal, în latură civilă inculpatul a fost de acord cu despăgubirea părţilor civile.

Avocat B. A. pentru inculpatul G. I. având în vedere că inculpatul a recunoscut şi regretă comiterea faptelor, a colaborat cu organele de urmărire penală, este minor, solicită aplicarea unei măsuri educative, prev. de art. 103 Cod penal, respectiv libertatea supravegheată  şi să i se încredinţeze supravegherea acestuia părinţilor săi. Inculpatul este la prima abatere de natură penală. în latură civilă inculpatul a fost de acord cu despăgubirea părţilor civile. 

Inculpatul A. S.  având ultimul cuvânt, arată că recunoaşte şi regretă comiterea infracţiunilor.

Inculpatul D. A. având ultimul cuvânt, arată că recunoaşte şi regretă comiterea infracţiunilor.

Inculpatul G. I. având ultimul cuvânt, arată că recunoaşte şi regretă faptele comise.

Dezbaterile orale din timpul şedinţei au fost înregistrate audio potrivit dispoziţiilor art. 304 Cod procedură penală.

I N S T A N Ţ A,

Având în vedere că instanţa are nevoie de un timp mai îndelungat pentru deliberare, se va amâna pronunţarea în prezenta cauză penală, pentru data de xx.xx.xxxx.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

D I S P U N E:

Asupra acţiunii penale de faţă.

Văzând că pentru deliberare instanţa are nevoie de un timp mai îndelungat,

Pentru aceste motive

În numele legii

D I S P U N E

 

 

Amână pronunţarea în cauză pentru data de xx.xx.xxxx .

Pronunţată în şedinţa publică din xx.xx.xxxx.

PREŞEDINTE,GREFIER,

Domenii speta