Complicitate la furt calificat , furt calificat

Sentinţă penală 719/2011 din 19.05.2011


Din partea Ministerului Public, Parchetul de pe lângă Judecătoria …, a participat procuror.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpaţii majori SP, B G N şi inculpatul minor B C, trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 209 C. penal.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, lipsesc părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa constată că dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 12.05.2011, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru azi  19.05.2011 când, în aceeaşi compunere, a hotărât următoarele:

J U D E C Ă T O R I A

D E L I B E R Â N D:

Prin rechizitoriul nr. …din 27.04.2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria …, înregistrat la instanţă la 29.04.2010, au fost trimişi în judecată următorii inculpaţi :  S P pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 208 al. 1 - 209 al. 1 lit. a C. pen. cu aplic. art. 75 lit. c C.pen.,  B G N pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. şi ped. de art. 208 al. 1 - 209 al. 1 lit. a C. pen. cu aplic. art. 75 lit. c C.pen. şi BC, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat  prev. şi ped. de art. 208 al. 1 - 209 al. 1 lit. a C. pen.  cu aplic. art. 99 al. 3 C.pen.

În fapt s-a reţinut că la data de 02.07.2009 în baza unei înţelegeri prealabile, inculpaţii s-au deplasat pe raza localităţii …, jud. …, la locul numit …, unde au ştiut că se află o stană, la păşune cu 350 de oi şi 150 de miei, şi în timp ce inculpatul S P l-a ţinut de vorbă pe ciobanul care păzea oile, K V, timp în care inculpaţii B G  N şi B C au intrat în turma de oi şi au sustras 90 de oi pe care ulterior le-au vândut numitului V I.

Examinând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală, coroborate cu probele din cursul cercetării judecătoreşti, instanţa reţine în fapt următoarele:

La data de 03.07.2009 numitul P F a sesizat Postul de Poliţie … cu privire la faptul că la aceeaşi dată a constatat faptul că i-au dispărut din turma pe care o deţine 56 de oi şi 32 de miei.

În urma actelor de cercetare efectuate în cauză s-a stabilit că numitul P F deţine pe raza satului … o turmă de 350 de oi şi 150 de miei, animalele fiind îngrijite de către numitul K V,iar în imediata vecinătate, deţine o stână de oi şi inculpatul S P.

Aşa cum rezultă din declaraţiile martorului K V ( f. 22-26 dos. UP şi f. 78 dos inst.) la data de 02.07.2009 în timp ce era cu turma de oi pe câmp, le-a abandonat lângă o livadă şi s-a dus după apă lângă o fântână aflată la 500 m distanţă,  de unde nu se vedea turma de oi, deoarece era după un deal. În drum spre fântână martorul a fost strigat de inculpatul S P, care i-a spus să-l aştepte şi în timp ce mergeau amândoi spre izvor inculpatul a dat două apeluri de pe telefonul mobil. După ce martorul a luat apă de la izvor şi a vrut să plece, inculpatul S P l-a strigat şi i-a cerut din nou să îl aştepte.  Când a ajuns în apropierea stânei,  K V a văzut că două persoane mână o parte din oi şi atunci i-a fluierat. Văzând acest lucru, SP i-a spus că poate cei doi încearcă să mâne oile mai aproape de ţarc. Atunci K V  a pornit în urmărirea celor două persoane şi a oilor, dar datorită reliefului deluros i-a pierdut din vedere. Între timp l-a fluierat S P şi i-a spus că a pierdut 8 oi pe arătură, iar martorul s-a dus după acestea şi le-a mânat înapoi la turmă. Când a ajuns la stână cu oile, K V a constatat că lipsesc mai multe oi şi  l-a sunat pe PC, să-l anunţe cu privire la cele întâmplate, iar a doua zi dimineaţa când le-au numărat au constatat că lipsesc 88 de oi.

Cu ocazia audierii în cursul urmăriri  penale, inculpatul S P (f.  61-62 dos. UP) a recunoscut săvârşirea faptei şi a declarat că în data de 02.07.2009 s-a întâlnit cu inculpaţii B G N şi B C, care i-au propus să fure oi din turma lui PF, lucru pe care acesta iniţial nu a vrut să-l accepte, fiind vecin cu partea vătămată. Inculpatul a mai arătat că s-a întâlnit la izvor cu ciobanul lui P F, a vorbit cu el, iar în momentul în care acesta a văzut două persoane care încearcă să-i despartă turma şi a fugit după ele, nu i-a spus că cei doi erau inculpaţii BG N şi B C. Ulterior inculpaţii s-au întâlnit şi toţi trei au mânat toată noaptea oile până în localitatea …, la numitul V I (cunoştinţă a inculpatului S P) şi le-au vândut acestuia primind suma de 2.000 lei fără să îi spună de provenienţa oilor. Din cei 2.000 lei inculpatul S P şi-a oprit suma de 1.000 lei diferenţa de 1.000 lei a fost împărţită în mod egal între ceilalţi doi inculpaţi. Inculpaţii au mai stabilit  cu V I că, urmează să se înţeleagă cu privire la restul de bani pe care mai trebuia să le mai dea.

Cu ocazia audierii inculpatul B G N (f. 74 -77 dos. UP) a recunoscut săvârşirea faptei aşa cum a fost descrisă mai sus, dar a precizat faptul că în momentul în care l-a întrebat pe S P ce este cu turma de oi de lângă livadă că nu este păzită, acesta a fost cu ideea să fure oile şi să le vândă. A mai arătat că a restituit la poliţie cei 500 de lei.

Fiind audiat în cursul cercetării judecătoreşti, inculpatul B G N (f. 29 şi f. 31 dos inst.) a revenit asupra declaraţiei iniţiale şi a susţinut că el ştia că oile pe care le-au  „ mânat” sunt ale inculpatului S P şi abia după ce le-au predat lui V I a aflat că oile au fost sustrase.

Cu ocazia audierii şi inculpatul BC (f. 83 dos. UP) a recunoscut că împreună cu unchiul său B G N a sustras 82 de oi din turma lui P C în timp ce inculpatul S P i-a distras atenţia ciobanului. A mai precizat că  inculpatul S P le-a propus să fure oile şi tot el i-a condus şi la persoana care le-a cumpărat.

Şi inculpatul B C (f. 30 dos. inst.) a revenit asupra declaraţiei date în cursul urmăririi penale şi a susţinut că a aflat că oile sunt furate doar la poliţie, până atunci crezând că sunt ale lui S P. A mai arătat că acesta le-ar fi spus să separe cam un sfert din turmă până el merge să discute cu ciobanul, după care toţi trei au mers cu oile până în localitatea ….

Declaraţiile inculpaţilor B C şi B G N cu privire la faptul că au crezut că oile sustrase aparţin inculpatului S P, urmează a fi înlăturate ca nesincere, raportat la art. 69 C.pr. pen., având în vedere modalitatea în care au acţionat cei doi inculpaţi, respectiv au aşteptat în livadă, nu s-au dus să vorbească şi ei cu ciobanul care păzea oile, au plecat în grabă şi au primit o sumă de bani nejustificat de mare, respectiv de câte 500 lei, dacă sarcina lor era doar să îl ajute pe S P să mâne o turmă de oi pe o distanţă de câţiva kilometri. Se mai constată că cei doi nu au dat nici o explicaţie cu privire la motivul pentru care au revenit asupra declaraţiilor iniţiale.

Partea vătămată P F a declarat că nu se constituie parte civilă în cauză, deoarece oile i-au fost restituite (f. 77 dos. inst.).

Martorul P F C (f. 102 dos. inst.), fiul părţii vătămate a declarat faptul că din totalul celor aproximativ de 90 de oi sustrase, o parte din ele au fost găsite la martorul V I, şi pentru că lipseau 9 sau 10 oi, inculpatul S P i-a restituit lui P F 2.000 lei, din care martorul ştie că o parte din bani au fost daţi de către inculpatul B G N. Din dovada de la f. 47 dos. UP rezultă că 500 de lei au fost ridicaţi de la B C.

Martorul V I (f. 79 dos. inst.) a arătat că inculpatul S P, însoţit de doi băieţi pe care nu îi cunoştea, i-au adus 87 de oi din care martorul a cumpărat 20 de oi pentru care i-a dat personal lui S P suma de 4.000 lei.

În cursul urmăririi penale V I (f. 40 verso dos. UP) a declarat că este de acord ca banii ridicaţi de la S P să îi fie daţi părţii vătămate, ceea ce echivalează cu o renunţare la acţiunea civilă exercitată în calitate de cumpărător de bună credinţă. Martorul a mai precizat că i-a dat lui SP suma de 2.500 lei, dar cu privire la suma efectiv primită de inculpat urmează a se avea în vedere declaraţia martorului VI dată în faţa instanţei, deoarece această variantă este confirmată şi de martorul LG (f. 103 dos. UP) şi inculpatul SP care la f. 69 din dos. UP a declarat că VI i-a dat înainte de a-i duce oile 500 de lei, dar nu cu titlu de preţ ci cu titlu de împrumut. De asemenea din cele 88 de oi sustrase,  79 de oi au fost ridicate de la VI şi restituite părţii vătămate, 9 dintre ele fiind vândute între timp de martor unei persoane necunoscute. De asemenea se va mai reţine că din ansamblul probelor administrate rezultă că au fost sustrase 88 de oi.

Şi martorul LG ( f. 103 dos. inst.) a confirmat faptul că VI a cumpărat de la SP 20 de oi pentru suma de 4.000 lei.

Din adresa comunicată de S.C. „P F MH” S.R.L. rezultă că valoarea de piaţă a 88 de oi (din care 30 miei) este de 18.700 lei (f. 50 dos. UP).

Starea de fapt reţinută şi vinovăţia inculpaţilor sunt pe deplin dovedite cu probele administrate în cauză: plângerea şi declaraţia părţii vătămate  (f. 14 şi f. 20-21 dos. UP), proces verbal de cercetare la faţa locului şi fotografii judiciare (f. 15-19 dos UP) declaraţiile martorilor PK (f. 22 dos UP),  KV (f. 23- 28 dos. UP), E A (f. 29 dos. UP), T Ş (f. 30-31 dos. UP), L V (f. 32-33 dos UP) E I (f. 34 dos. UP), VI (f. 35-41 dos. UP), dovezi ridicare - predare bani şi oi (f. 42-48 dos. UP), declaraţiile inculpaţilor (f. 61-67,  f. 72-78, f. 83-89 dos UP f. 29-31 dos. inst.).

În drept: 

Fapta inculpatului SP constând în aceea că la data de 02.07.2009 în baza unei înţelegeri prealabile, s-a deplasat împreună cu inculpaţii B G N şi B C (ns. la 06.02.1992)  la o stână de oi deţinută de către P F pe raza localităţii … şi l-a ţinut de vorbă  pe martorul KV, care păzea oile, pentru ca ceilalţi doi inculpaţi să sustragă 88 de oi, pe care ulterior le-au dus toţi trei în vederea vânzării la VI, cunoştinţă a  inculpatului SP, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de infracţiunii de complicitate la furt calificat prev. şi ped. de art. 26 rap. la art. 208 al. 1 - 209 al. 1 lit. a C. pen. cu aplic. art. 75 lit. c C.pen. text în baza căruia urmează a fi condamnat la o pedeapsă de 3 ani închisoare.

Fapta inculpatului B G N constând în aceea că la data de 02.07.2009 în baza unei înţelegeri prealabile, s-a deplasat împreună cu inculpaţii SP şi B C (ns. la 06.02.1992) la o stână de oi deţinută de către P F pe raza localităţii …, unde în timp ce inculpatul SP l-a ţinut de vorbă pe ciobanul care păzea oile,  împreună cu B C au intrat în turma de oi şi au sustras 88 de oi, pe care ulterior le-au dus toţi trei în vederea vânzării la VI, cunoştinţă a  inculpatului SP, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prev. şi ped. de art. 208 al. 1 - 209 al. 1 lit. a C. pen. cu aplic. art. 75 lit. c C.pen. text în baza căruia urmează a fi condamnat la o pedeapsă de 3 ani închisoare.

Fapta inculpatului B C constând în aceea că la data de 02.07.2009 în baza unei înţelegeri prealabile, s-a deplasat împreună cu inculpaţii SP şi B G N  la o stână de oi deţinută de către P F pe raza localităţii …, unde în timp ce inculpatul SP l-a ţinut de vorbă pe ciobanul care păzea oile,  împreună cu B G N au intrat în turma de oi şi au sustras 88 de oi, pe care ulterior le-au dus toţi trei în vederea vânzării la VI, cunoştinţă a  inculpatului SP, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prev. şi ped. de art. 208 al. 1 - 209 al. 1 lit. a C. pen. cu aplic. art. 99 al. 3  C.pen. text în baza căruia urmează a fi condamnat la o pedeapsă de 2 ani închisoare.

În ceea ce priveşte solicitarea inculpatului B C de achitare în temeiul art. 10 al. 1 lit. e C. pr. pen. rap la art. 51 al. 1 C. pen. se constată că faţă de modalitatea concretă de săvârşire a faptei, având în vedere şi declaraţiile celorlalţi doi inculpaţi şi ale martorului KV care a văzut două persoane cum sustrag oile, nu se poate reţine că inculpatul nu a ştiut că fură cele 88 de oi. Dacă nu era vorba de un furt, era normal ca animalele să fie numărate şi însemnate şi nu despărţite în mod aleatoriu şi fără a se discuta cu persoana care le avea în grijă, după cum ne era justificată nici primirea unei sume de 500 lei de către inculpatul B C doar pentru că a mers cu ceilalţi doi inculpaţi. Prin urmare raportat la modalitatea în care s-a acţionat, inculpatul B C ar fi trebuit să aibă cel puţin un dubiu cu privire la faptul că oile nu sunt ale lui SP, ceea ce exclude reţinerea erorii de fapt. Pentru motivele învederate solicitarea de achitare a inculpatului  B C în temeiul art. 10 al. 1 lit. e C. pr. pen. rap la art. 51 al. 1 C. pen. apare ca neîntemeiată.

La individualizarea pedepsei, conform criteriilor prevăzute la art. 72 C. pen. instanţa a avut în  vedere limitele de pedeapsă fixate prin legea specială, împrejurările comiterii faptei, respectiv faptul că inculpaţii B C şi B G N  au avut o atitudine oscilantă, SP nu s-a prezentat în faţa instanţei dar a recunoscut săvârşirea faptei, cuantumul prejudiciului, care a fost parţial recuperat  şi lipsa de antecedente penale a inculpaţilor.

La inculpaţii SP şi B G N se va avea în vedere şi faptul că au atras în activitatea infracţională şi un minor.

La inculpatul minor s-au avut în vedere şi concluziile referatului de evaluare (f. 51 dos. inst.) unde se arată că inculpatul frecventează anturaje care au încurajat infracţionalitatea şi manifestă comportament delincvent şi infracţional şi declaraţia martorului E I (f. 34 dos. UP) care confirmă faptul că inculpatul minor are înclinaţii spre adoptarea unui comportament agresiv şi retrograd.

În cadrul individualizării judiciare a pedepsei, reţinerea circumstanţelor atenuante prevăzute la art. 74 C. pen. constatarea şi caracterizarea acestora ca atare este lăsată la aprecierea instanţei de judecată.

Astfel, în ceea ce priveşte prezentarea în faţa instanţei se constată că  inculpatul SP nu s-a prezentat în faţa instanţei şi nu a restituit toţi banii primiţi de pe urma vânzării oilor furate, iar ceilalţi doi inculpaţi au avut o atitudine oscilantă. Aceste împrejurări urmează să fie avute în vedere la dozarea pedepsei.

În împrejurările date, chiar dacă inculpaţii nu au antecedente penale (cu excepţia inculpatului SP care figurează cu o amendă administrativă în 2008), recunoaşterea este formală, la fel şi regretul, iar acestea nu pot determina în mod automat acordarea circumstanţelor atenuante, în ceea cei priveşte pe inculpaţii majori fiind reţinută şi o circumstanţă agravantă.

Pentru aceste motive se apreciază că scopul pedepsei poate fi atins prin aplicarea unei pedepse coborâte până la minimul special de 3 ani în cazul inculpaţilor SP şi B G N şi o pedeapsă orientată spre minimul special redus conform art. 109 al. 1 C. pen. în cuantum de 2 ani în ceea ce îl priveşte pe inculpatul minor B C. 

Instanţa reţine că natura faptei săvârşite, ansamblul circumstanţelor personale ale inculpaţilor duc la concluzia existenţei unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor  prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C. pen. urmând ca în baza art. 71 al. 2 C.pen. să le interzică pe durata executării pedepsei, ca pedeapsă accesorie faţă de inculpaţi.

Apreciind că nu se impune privarea de libertate a inculpatului SP, având în vedere circumstanţele personale ale acestuia, că i-a mai fost aplicată o amendă administrativă în 2008, este încadrat în muncă, şi cu posibilităţi reale de îndreptare şi reintegrare socială, instanţa, în baza art. 81 C. pen. şi art. 71 al. 5 C. pen. va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale şi a pedepsei accesorii pe durata unui termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 C. pen, iar în baza art. 359 C. pr. pen. va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 C. pen. privind revocarea suspendării.

Apreciind că nu se impune privarea de libertate a inculpatului B G N, având în vedere circumstanţele personale ale acestuia, că nu este cunoscut cu antecedente penale, este încadrat în muncă, şi cu posibilităţi reale de îndreptare şi reintegrare socială, instanţa, în baza art. 81 C. pen. şi art. 71 al. 5 C. pen. va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale şi a pedepsei accesorii pe durata unui termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 C. pen, iar în baza art. 359 C. pr. pen. va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 C. pen. privind revocarea suspendării.

Apreciind că nu se impune privarea de libertate a inculpatului B C, având în vedere circumstanţele personale ale acestuia, că are 19 ani, că nu este cunoscut cu antecedente penale, este încadrat în muncă, şi cu posibilităţi reale de îndreptare şi reintegrare socială, instanţa, în baza art. 81 C. pen. şi art. 71 al. 5 C. pen. va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale şi a pedepsei accesorii pe durata unui termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 C. pen, şi în limitele art. 110 C. pen. iar în baza art. 359 C. pr. pen. va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 C. pen. privind revocarea suspendării.

Sub aspectul laturii civile instanţa reţine că partea vătămată P F nu s-a constituit parte civilă în cauză întrucât prejudiciul a fost recuperat.

Se mai constată că VI nu s-a constituit parte civilă în cauză în calitate de cumpărător de bună credinţă.

Întrucât patrimoniul inculpatului SP a sporit cu suma de 4.000 lei primiţi de la cumpărătorul de bună credinţă pentru oile furate, iar părţii vătămate P F i-au fost restituiţi doar 2.000 lei reprezentând contravaloarea celor 9 oi care nu au fost restituite, în temeiul art. 118 lit. e C.pen. se va dispune confiscarea sumei de 2.000 lei de la inculpatul SP. 

Confiscarea fiind o sancţiune de drept penal, iar conform principiului răspunderii penale personale, banii dobândiţi de participanţi prin săvârşirea infracţiunii se confiscă în limita în care au beneficiat de pe urma bunurilor sustrase, faţă de disp. art. 118 lit. e teza II-a C. pen., urmează a se constata că sumele de câte 500 lei primite de către inculpaţii B G-N şi B C au servit la despăgubirea părţii civile P F.

În baza art. 191 al. 1 şi 2  C.pr.pen., va obliga fiecare inculpat la plata sumei de câte 600 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului.

În baza art. 189 C.pr.pen., onorariul avocatului din oficiu GC, în cuantum de 300 lei, va fi plătit din fondurile Ministerului Justiţiei, în contul Baroului …, conform deleg. nr. ….

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

I. Condamnă pe inculpatul  SP, fiul lui … şi …, ns. la … în loc. …, jud. …, CNP …, cetăţenie română, studii  … clase, căsătorit, cunoscut cu antecedente penale, dom. în com. …, sat …, nr. …, jud. …,  după cum urmează: 

- la 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat, prev. şi ped. de art. 26 C.pen. rap. la art. 208 al. 1 - 209 al.1 lit. a C. pen., cu aplic. art. 75 lit. c C.pen.

În baza art. 71 al. 2 C. pen., interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie.

În baza art. 81 C. pen. şi art. 71 al. 5 C. pen., dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale şi accesorii pe durata termenului de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 C. pen..

În baza art. 359 C. pr. pen., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen. privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

II. Condamnă pe inculpatul  B G-N, fiul lui … şi …, ns. la … în loc. …, jud. …, CNP …, cetăţenie română, studii  4 clase, căsătorit, fără antecedente penale, dom. în com. …, sat …, nr. …, jud. …,  după cum urmează: 

- la 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. şi ped. de art. 208 al. -209 al.1 lit. a C. pen., cu aplic. art. 75 lit. c C.pen.

În baza art. 71 al. 2 C. pen., interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie.

În baza art. 81 C. pen. şi art. 71 al. 5 C. pen., dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale şi accesorii pe durata termenului de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 C. pen..

În baza art. 359 C. pr. pen., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen. privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

III. Condamnă pe inculpatul  B C, fiul lui … şi …, ns. la … în loc. … jud. …, CNP …, cetăţenie română, studii  8 clase, fără antecedente penale, dom. în com. …, sat …, nr. …, jud. …,  după cum urmează: 

- la 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. şi ped. de art. 208 al. -209 al.1 lit. a C. pen., cu aplic. art. 99 al. 3 C.pen.

În baza art. 71 al. 2 C. pen., interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie.

În baza art. 81 C. pen. şi art. 71 al. 5 C. pen., dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale şi accesorii pe durata termenului de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 C. pen..

În baza art. 359 C. pr. pen., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen. privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Constată că partea vătămată P F nu s-a constituit parte civilă în cauză.

Constată că VI nu s-a constituit parte civilă în cauză în calitate de cumpărător de bună credinţă.

În temeiul art. 118 lit. e C.pen. dispune confiscarea sumei de 2.000 lei de la inculpatul SP.

Constată că sumele de câte 500 lei primite de către inculpaţii B G-N şi B C au servit la despăgubirea părţii civile P F.

În baza art. 191 al. 1 şi 2  C.pr.pen., obligă fiecare inculpat la plata sumei de câte 600 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului.

În baza art. 189 C.pr.pen., onorariul avocatului din oficiu G C, în cuantum de 300 lei, va fi plătit din fondurile Ministerului Justiţiei, în contul Baroului …, conform deleg. nr. ….

Cu drept de recurs la Curtea de Apel … în 10 zile de la pronunţare cu procurorul şi inculpatul B C şi de la comunicare cu celelalte părţi.

Pronunţată în şedinţa publică din ….

 

7