Furt calificat

Sentinţă penală 2212 din 16.12.2008


Dosar nr. 8496/302/2008

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SECTORUL 5 BUCUREŞTI

SECTIA I PENALA

SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 2212

Şedinţa publică de la 16 decembrie 2008

Ministerul Public- PJS5 este reprezentat de procuror  I P.

Pe rol, judecarea cauzei penale privind pe inculpatul I S şi pe partea civilă C J, având ca obiect furtul (art.208 C.p.) furtul calificat (art. 209 C.p.)

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile, inculpatul fiind reprezentat de avocat din oficiu C L, cu delegaţie la dosar.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care,

Instanţa, din oficiu, pune în discuţie regularitatea actului de sesizare şi având în vedere că nu se formulează alte cereri, instanţa  constată regularitatea actului de sesizare, căruia i se dă citire .

Instanţa, din oficiu, pune în discuţie  în temeiul art. 334 C. proc. pen., o cerere  de schimbare a  încadrării juridice, în sensul că alături de temeiul de drept invocat în rechizitoriu şi anume infracţiunea de furt calificat, prevăzută de art. 208 alin. 1- 209 alin. 1 lit. e şi i din C. pen. şi sustragerea unor acte de identitate sau acte care pot servi identificării persoanei, în sensul că ar trebui reţinută în plus şi agravanta prev. de art. 209 alin. 2 lit. b din C. pen., deoarece în momentul în care inculpatul a sustras portofelul părţii vătămate, chiar dacă nu a avut intenţia directă de a sustrage şi  actele de identitate a acceptat ideea că ar putea să sustragă şi acte care servesc identificării persoanei.

Reprezentatul Ministerului Public, având cuvântul, arată că este de acord,  solicitând completarea actului de sesizare  cu reţinerea acestui articol.

Apărătoarea inculpatului solicită respingerea cererii de schimbare a încadrării juridice, pusă în discuţie din oficiu, apreciind că în genere în portofel se ţin banii şi nu actele şi că inculpatul nu a avut intenţia să sustragă actele de identitate. 

Instanţa rămâne în pronunţare asupra cererii de schimbare a încadrării juridice, pusă în discuţie din oficiu.

 Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa în baza art.339 şi urm. C.proc.pen., constată terminată cercetarea judecătorească şi  acordă cuvântul în dezbateri.

Reprezentatul Ministerului Public, având cuvântul, expune situaţia de fapt reţinută în rechizitoriu şi  solicită  în baza art.  208 alin. 1- 209 alin. 1 lit. e şi i alin. 2 lit. b din C. pen.,  condamnarea inculpatului  la pedeapsa închisorii, urmând să se constate vinovăţia inculpatului, care a fost dovedită temeinic cu mijloacele de probă administrate în cursul urmăririi penale,  gradul ridicat de pericol sociale şi faptul că nu este la prima abatere. În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, solicită să se ia act că partea vătămată a declarat în faza de urmărire penală că se constituie parte civilă cu suma de 800 RON  şi dacă se constată că prejudiciul este dovedit, să se dispună obligarea inculpatului la despăgubiri. În baza art. 191 C.proc.pen., solicită obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Apărătoarea inculpatului solicită aplicarea unei pedepse orientată spre minimum sau chiar sub minimum special  cu aplic. art. 81 C.pen., apreciind că pericolul social nu este mare, că partea vătămată nu s-a prezentat şi astfel prejudiciul ar fi putut să fie acoperit. De asemenea, arată că deşi inculpatul a mai fost condamnat, acesta a fost liberat în anul 2005. 

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul PJS5 B nr.3633/P/2007, înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 29.08.2008, sub numărul 8496/302/2008, a fost trimis în judecată inculpatul I S, în stare le libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art.208 alin.1, 209 alin.1 lit.e şi i C.p.

În fapt, prin actul de sesizare a instanţei s-a reţinut că în cursul zilei de 23.04.2007, numitul C J a sesizat lucrătorii de poliţie din cadrul S 18 P cu privire la faptul că autori necunoscuţi i-au sustras din autoturismul proprietate personal, marca Mercedes Sprinter, cu număr de înmatriculare ---, un radio CD şi un portofel în care se aflau actele autoturismului şi actele de identitate.Cu ocazia cercetărilor s-a constatat că autorul a pătruns în masină prin forţarea geamului de la portiera de pe partea dreaptă a maşinii, pe geamul acestei uşi găsindu-se urme papilare.În urma expertizării acestora s-a constatat că aparţin inculpatului I S.Fiind audiat acesta a negat săvârşirea faptei,neputând explica prezenţa urmelor sale papilare în masina părţii civile, arătând că la data când aceasta a fost comisă era împreună cu o prietenă. În urma verificarilor efectuate aceasta nu a putut fi identificată.

Pentru reţinerea acestei situaţii de fapt, organele de urmărire penală au administrat următoarele probe:declaraţia părţii civile C J, proces verbal de cercetare la faţa locului, raport de constatare tehnico-ştiinţifică, declaraţia învinuitului I S, proces verbal de investigaţii, proces verbal de conducere în teren.

În cursul cercetării judecătoreşti inculpatul I S nu s-a prezentat pentru a fi audiat, deşi au fost făcute verificări privind schimbarea adresei sau o eventuală arestare a sa în altă cauză.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 23.04.2007 inculpatul I S a forţat geamul portierei dreapta faţă a autoturismului marca Mercedes Sprinter, cu număr de înmatriculare --- aparţinând părţii civile C J şi a sustras un radio CD marca Eurotec, un portofel în care se aflau actele de identitate precum şi actele autoturismului.

Autoturismul se afla parcat pe C Ri, s 5 B, în spatele magazinului E din Piaţa de flori G C. Lipsind de lângă maşină aproximativ 10 minute, partea civilă a constatat la întoarcere că portiera era deschisă, geamul coborât aproximativ 20 cm şi din maşină lipseau bunurile menţionate mai sus.

În urma cercetării la faţa locului au fost ridicate patru fragmente de urme papilare de pe interiorul geamului portierei dreapta, partea superioară, aşa cum rezultă din procesul verbal de cercetare la faţa locului (fila 9 dup) şi planşa foto (fila 13 dup).Procedându-se la efectuarea comparării urmelor papilare ridicate de la faţa locului cu impresiunile persoanelor existente în sistemul A.F.I.S s-a constatat faptul că acestea aparţin lui I S (proces verbal pentru efectuarea actelor premergătoare-fila 23 dup).În urma efectuării raportului de constatare tehnico-ştiinţifică nr.... din ... (fila 17-22 dup), concluzia specialistului criminalist a fost aceea că urma digitală din foto nr.1 ridicată de pe partea interioară a geamului autovehiculului din care s-a produs furtul a fost lăsată de degetul inelar de la mâna dreaptă a lui I S.

Prezenţa urmelor papilare ale inculpatului I S pe geamul care a fost forţat pentru şăvârşirea furtului nu a putut fi explicată de acesta, inculpatul declarând că nu o cunoaşte pe partea civilă C J şi că nu s-a urcat niciodată în masina acestuia (declaraţia inculpatului-filele 27, 28 dup).De asemenea, inculpatul a declarat că la ora săvârşirii faptei se afla împreună cu prietena sa pe nume E, dar fiind condus de către poliţie în vederea identificării acesteia în imobilul în care inculpatul a spus că locuia aceasta, locatara C S a declarat că nu cunoaşte pe nimeni cu acest nume care să locuiască la acea adresă (proces verbal din data de 06.06.2007-fila 33 dup).Având în vedere aceste apărări neconfirmate ale inculpatului, instanţa va înlătura susţinerile acestuia de nerecunoaştere a săvârşirii faptei în temeiul art.69 C.p.p, acestea necorelându-se cu celelalte probe administrate în cauză.

Prezenţa inculpatului în zona pieţei de unde s-a săvârşit furtul este confirmată şi de susţinerile comercianţilor din piată, acestia afirmând că au observant în ultima periodă o persoană pe nume S, în vârstă de aproximativ 18 ani, care este cunoscut în zonă pentru săvârşirea furturilor din autovehicule (procese verbale din data de 11.05.2007-filele 30 si 31 dup).

În drept, fapta inculpatului I S, care la data de 23.04.2007 a pătruns prin efracţie în autoturismul cu numărul de înmatriculare ... aflat în parcarea din spatele magazinului E, s 5 B, şi a sustras un radio CD şi un portofel care conţinea actele de identitate ale părţii civile şi actele maşinii, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prevăzută de art.208 alin.1, 209 alin.1 lit.e şi i, alin.2 lit.b C.p.

La termenul de judecată din data de 16.12.2008 instanţa a pus din oficiu în discuţia păţilor schimbarea încadrării juridice a faptei din infracţiunea de furt calificat prevăzută de art.208 alin.1, 209 alin.1 lit.e şi i, alin.2 lit.b C.p în infracţiunea de furt calificat prevăzută de art.208 alin.1,209 alin.1 lit.e şi i, alin.2 lit.b C.p. Instanţa va reţine astfel şi dispoziţiile alin.2 lit.b a art.209, inculpatul sustrăgând şi actele de identitate ale părţii civile.

Latura obiectivă a infracţiunii este reprezentată de luarea bunurilor mobile (radio CD şi un portofel conţinând acte de identitate şi actele maşinii) din posesia părţii civile, fără consiţământul acesteia, în scopul însuşirii pe nedrept.

Din punct de vedere subiectiv fapta a fost săvârşită cu intenţie directă inculpatul prevăzând rezultatul faptei sale şi urmărind producerea acestuia. Instanţa va reţine forma de vinovăţie a intenţiei indirecte în ceea ce priveşte circumstanţa furtului unui act de identitate, având în vedere faptul că sustrăgând un portofel care în mod obişnuit conţine astfel de acte, inculpatul a prevăzut rezultatul faptei sale si deşi nu l-a urmărit, a acceptat posibilitatea producerii lui.

Fapta a fost săvârşită într-un loc public, maşina aflându-se parcată pe stradă,  în spatele magazinului E de pe  C R, deci într-un loc care prin natura şi destinaţia lui este întotdeauna accesibil publicului. Fapta a fost săvârşită, de asemenea prin efracţie, inculpatul forţând geamul portierei pentru a putea deschide uşa maşinii pe interior în vederea sustragerii bunurilor şi în condiţiile alin.2 lit. b al art.209 C.p, prin sustragerea unor acte care servesc pentru identificare (cartea de identitate şi permisul de conducere).

Pentru considerentele expuse în acest paragraf, instanţa va admite cererea de schimbare a  încadrării juridice, formulată de instanţă din oficiu,  şi va schimba încadrarea juridică a faptelor din rechizitoriu pentru inculpatul Ioniţă Sorin, din infracţiunea de furt calificat, prevăzută de art. 208 alin. 1- 209 alin. 1 lit.e şi i din C. pen., în infracţiunea de furt calificat, prevăzută de art. 208 alin. 1- 209 alin. 1 lit. e şi i alin. 2 lit. b din C. pen., în temeiul art.334 C.proc.pen.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului, instanţa va avea în vedere disp. art.72 C.p., respectiv dispoziţiile generale ale Codului penal, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege, gradul de pericol social mediu al infracţiunii, persoana inculpatului (este slab şcolarizat, nu are loc de muncă, a fost condamnat anterior în minoritate) şi de împrejurările care atenuează răspunderea penală. Astfel, instanţa reţine că inculpatul a sustras un radio CD şi actele de identitate ale părţii civile, prejudiciul fiind evaluat de aceasta la 800 lei.Având în vedere dispoziţiile art.74 alin.2 C.p instanţa va reţine drept circumstanţă atenuantă valoarea mică a prejudiciului produs prin infracţiune şi în consecinţă, va face aplicarea art.76 C.p şi ţinând cont de celelante circumstanţe ale prooducerii faptei, va aplica inculpatului o pedeapsă  situată sub minimul legal special (de 3 ani închisoare), de 1 an şi 6 luni închisoare.

La stabilirea pedeapsei accesorii a interzicerii unor drepturi, instanţa va ţine cont de dispoziţiile art.64 şi art.71 C.p, de Decizia nr. LXXIV/2007 a Î C de C şi J pronunţată în recurs în interesul legii, precum şi de jurisprudenţa C E  D O (în special cauza Hirst contra Marii Britanii). Astfel, având în vedere natura şi gravitatea faptelor comise de inculpat, precum şi împrejurările legate de persoana acestuia, instanţa nu consideră ca fiind necesară interzicerea dreptului de a alege, săvârşirea faptei atrăgând însă nedemnitatea de a fi ales în autorităţi publice sau de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat. Pentru aceste considerente, instanţa va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a  teza a II a şi lit.b C.p. pe durata executării pedepsei principale.

Având în vedere circumstanţele personale ale inculpatului, instanţa apreciază că scopul acesteia poate fi atins fără executarea în regim de detenţie, motiv pentru care, având în vedere că sunt îndeplinite şi celelalte condiţii prevăzute de art.81 lit.a şi b C.pen., instanţa va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 3 ani şi 6 luni, conform art.82 C.p.

Având în vedere dispoziţiile art.71 alin.5 C.p, pe durata suspendării executării pedepsei se suspendă executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II a şi lit.b C.p.

În temeiul art.359 C.p.p.,  instanţa va atrage atenţia inculpatului asupra cauzelor de revocare a suspendării condiţionate a executării pedepsei prevăzute de art.83 şi 84 C.p.

Persoana vătămată prin infracţiune, C J, s-a constituit parte civilă în procesul penal pentru recuperarea prejudiciului pe care l-a evaluat la suma de 800 lei. Având în vedere faptul că părţii civile i-au fost sustrase un radio CD marca E (a cărui cutie este fotografiată la fila 14 dup) şi un portofel cu acte de identitate şi actele maşinii, instanţa retine că prejudiciul este cert, evaluat la suma de 800 lei, că acesta a fost produs prin săvârşirea faptei, motiv pentru care constată că sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale, prev. de art.998 C.civ.

Instanţa va admite astfel, în temeiul art.14, art.346 C.p.p cu referire la art.998 C.civ, acţiunea civilă şi îl va obliga pe inculpatul I S la plata către partea civilă a sumei de 800 lei cu titlu de despăgubiri civile.

Având în vedere faptul că inculpatul urmează să fie condamnat, instanţa îl va obliga, în temeiul art.191 alin.1C.p.p, la plata către stat a sumei de 250 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, din care 100 de lei, reprezentând onorariu apărătorilor din oficiu, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În temeiul art. 334 C. proc. pen., admite cererea de schimbare a  încadrării juridice, formulată de instanţă din oficiu,  şi schimbă încadrarea juridică a faptelor din rechizitoriu pentru inculpatul Ioniţă Sorin, din infracţiunea de furt calificat, prevăzută de art. 208 alin. 1- 209 alin. 1 lit.e şi i din C. pen., în infracţiunea de furt calificat, prevăzută de art. 208 alin. 1- 209 alin. 1 lit. e şi i alin. 2 lit. b din C. pen.

În baza art. 208 alin. 1- 209 alin. 1 lit. e şi i alin. 2 lit. b din C. pen., condamnă pe inculpatul I S, fiul lui şi, născut la data de, în, Jud. CNP- domiciliat posesor CI, seria, nr., naţionalitate, studii, stagiul militar, fără antecedente penale, la pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în dauna părţii vătămate C J, în data de 23.04.2007.

În temeiul art. 71 C. pen., interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute la art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C. pen., pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.81 şi  art. 82 C. pen., dispune suspendarea condiţionată a executării  pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului I S pe  durat unui termen de încercare de 3 şi 6 luni.

În baza art. 71 alin. 5 C. pen., pe durata termenului de încercare, se suspendă executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C. pen.

În temeiul art. 359 C. proc. pen.,  atrage atenţia inculpatului asupra cauzelor de revocare a suspendării condi?ionate prevăzute de art. 83 ?i art. 84 C. pen.

În baza art. 14, art. 346 C. proc. pen., ref. la art. 998, admite acţiunea civilă exercitată de către partea civilă C J, cu domiciliul în şi îl obligă pe inculpatul I S la plata către partea civilă C J a sumei de 800 de lei cu titlu de despăgubiri pentru daune materiale.

Potrivit art. 191 alin. 1 C.proc. pen., obligă inculpatul la plata către stat a sumei de 250 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 100 de lei, reprezentând onorariul apărătorilor din oficiu, se avansează din fondurile Ministerul Justiţiei.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru Ministerul Public şi de la comunicare pentru inculpatul I S şi partea civilă C J.

Domenii speta