Furt calificat

Decizie DP61/A/2008 din 31.03.2009


ROMÂNIA

TRIBUNALUL HUNEDOARA

SECŢIA PENALĂ

DECIZIA PENALĂ NR. 61/A/2008DOSAR NR. 3374/221/2006

Şedinţa publică din 25 februarie 2008

PREŞEDINTE ……………….. -judecator

………...judecător

……………………-grefier

Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara fost reprezentat de prim procuror adjunct ……………….

Pe rol fiind judecarea apelul penal declarat de către inculpatul G.M.D. împotriva sentinţei penale nr.755/08.06.2007 pronunţată de Judecătoria Deva, judeţul Hunedoara (jud. fond Conta F.).

La apelul nominal făcut în şedinţă publică s-au prezentat inculpatul apelant G.M.D. asistat de  av. Savin Claudia,  av.Gropean Simona apărător ales al părţii civile intimate Mane Remus Cornel şi martorul Iordache Gheorghe, lipsă fiind partea civilă intimată Mane Remus Cornel.

Procedura de citare a fost legal îndeplinită; 

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Instanţa a procedat la audierea martorului Iordache Gheorghe, sub prestare de jurământ, declaraţia acestuia fiind consemnată în procesul verbal ataşat la dosar.

Avocat Gropean Simona pentru partea civilă intimată Mane Remus Cornel, a solicitat în probaţiune, efectuarea unei adrese către SC Energoconstrucţia Mintia – locul unde s-a făcut reparaţia autoturismului, pentru a se comunica dacă reparaţiile au fost efectuate cu ştiinţa conducerii firmei respective şi dacă reparaţiile efectuate au fost de bună calitate sau nu.

Apărătorul inculpatului, av. Savin Claudia, s-a opus cererii în probaţiune formulată ca fiind nerelevantă având în vedere declaraţia martorului din care rezultă că reparaţiile au fost făcute în regie proprie.

Reprezentanta Parchetului s-a opus cererii în probaţiune formulată, apreciind că probatoriul este complet, iar declaraţia martorului audiat astăzi poate fi contestată prin plângere.

Instanţa a respins cererea în probaţiune ca nefiind concludentă, având în vedere şi declaraţiile martorului audiat.

Nefiind cereri prealabile de formulat, instanţa a constatat cauza în stare de judecată şi a acordat cuvântul în dezbateri.

 Avocat Savin Claudia pentru inculpatul apelant G.M.D., având cuvântul, a solicitat admiterea apelului, desfiinţarea sentinţei atacate şi rejudecând, a se reduce pedeapsa aplicată inculpatului prin reţinerea circumstanţelor atenuante prev.de art.74, 76 C.p. având în vedere probele administrate în cauză şi a se menţine dispoziţiile prev.de art.81, 82 C.p. privind suspendarea condiţionată a executării pedepsei; întrucât prejudiciul a fost integral recuperat, a solicita a se respinge despăgubirile civile către partea civilă. Totodată, a solicitat a se extinde efectele apelului şi cu privire la inculpatul intimat Florea Emil.

Avocat Gropean Simona pentru partea civilă intimată, având cuvântul, a solicitat a se respinge ca nefondat apelul declarat de către inculpat, apreciind că se impunea ca partea civilă să fie despăgubită având în vedere că autoturismul a fost furat de către inculpat de la partea civilă; a solicitat a se înlătura declaraţia martorului Iordache Gheorghe pe care a apreciat-o ca fiind subiectivă raportat la faptul că martorul este coleg de serviciu cu tatăl inculpatului.

Reprezentanta Parchetului , având cuvântul, a pus concluzii de respingere a apelului ca nefondat, apreciind că raportat la probele administrate în cauză, sentinţa atacată este temeinică şi legală şi se impune a fi menţinută.

Inculpatul apelant G.M.D., având ultimul cuvânt, a achiesat la concluziile apărătorului său.

TRIBUNALUL,

Asupra apelului penal de faţă:

Prin sentinţa penală nr. 755 din 08 iunie 2007, pronunţată de Judecătoria Deva în dosarul nr. 3374/221/2006, au fost condamnaţi inculpaţii:

-Florea Emil şi  G.M. D. , la:

- 2 ani închisoare pentru infracţiunea de furt calificat , prev. si ped. de art. 208 al. 1 ,4 209 al. 1 lit. a , g,i Cod penal , cu aplicarea art. 74,76 lit. c Cod penal.

- 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 86 al. 1 din OUG nr. 195/2002 , republicată.

În baza art. 33 lit. a Cod penal , 34 lit. b Cod penal a aplicat inculpaţilor pedeapsa cea mai grea , de 2 ani închisoare.

În baza art. 71 alin. 1 şi 2 Cod penal, a aplicat inculpaţilor pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor , prev. de art. 64 lit. a,b,c Cod penal.

În baza art. 81, 82 Cod penal a suspendat condiţionat executarea pedepsei închisorii aplicată inculpaţilor , pe durata unui termen de încercare de 4 ani .

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, a dispus suspendarea condiţionată a pedepsei accesorii aplicată inculpaţilor, pe durata termenului de încercare .

A pus în vedere inculpaţilor disp. art. 83 ,84 Cod penal.

În baza art. 14,346 C. p. p. , rap la disp art. 998 Cod civil , 1003 Cod civil , a obligat în solidar , ambii inculpaţi la plata sumei de 2.000 lei RON , cu titlu de despăgubiri civile către partea civilă Mane Remus Cornel .

În baza art. 191 al. 1 , 2 C. p. p. , a obligat inculpatul Florea Emil la plata sumei de 300 lei RON cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În baza art. 191 al. 1 , 2 C. p. p. , a obligat inculpatul G.M.D. la plata sumei de 200 lei RON cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

A stabilit în sarcina M.J şi a Baroului de Avocaţi Deva plata sumei de 100 lei RON reprezentând onorariu pentru apărătorul desemnat din oficiu să acorde asistenţă juridică inculpatului Florea Emil.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că în noaptea de 08/09 februarie 2006, inculpaţii angajaţi ai SC General Safi Guard SRL Deva în calitate de agenţi de pază, desfăşurându-şi activitatea la obiectivul aparţinând SC Italrom SRL Mintia, au sustras autoturismul marca Dacia 1300 cu nr. de înmatriculare HD-05.BHL, aparţinând părţii vătămate Mane Remus Cornel, care se afla parcat în incinta obiectivului pe care l-au condus pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere iar ca urmare a efectuării unei manevre necorespunzătoare, au avariat autoturismul sustras.

Constatând vinovăţia inculpaţilor, instanţa de fond a dispus condamnarea acestora pentru infracţiunilor comise şi i-a obligat în solidar la plata despăgubirilor civile către partea civilă Mane Remus Cornel.

Împotriva sentinţei penale nr. 755/2007 a Judecătoriei Deva, a declarat apel în termen şi motivat inculpatul G.M.D., solicitând desfiinţarea sentinţei atacate sub aspectul individualizării pedepsei, în sensul reducerii acesteia prin reţinerea circumstanţelor atenuante prev. de art. 74 Cod penal, cărora să li se dea eficienţa cuvenită potrivit art. 76 lit. c Cod penal, iar în ce priveşte latura civilă , înlăturarea obligării la plata despăgubirilor civile, întrucât acestea nu au fost dovedite de către partea civilă.

Verificând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate prin prisma motivelor de apel invocate, cât şi din oficiu potrivit prevederilor art. 371 al. 2 Cod proc. penală, tribunalul constată următoarele:

Prima instanţă a stabilit corect starea de fapt şi vinovăţia inculpaţilor cu privire la faptele reţinute în sarcina acestora, având în vedere probele administrate în cauză a căror apreciere s-.a făcut în condiţiile art. 63 al. 2 Cod penal, iar încadrarea juridică a infracţiunilor comise de către inculpaţi în dispoziţiile art. 208 al.1,4, art. 209 al.1 lit. a,g,i Cod penal şi art. 86 al. 1 din OUG nr. 195/2002 republicată, este legală.

Pedepsele au fost just individualizate, prin prisma criteriilor înscrise în art. 72 Cod penal, atât în ce priveşte cuantumul cât şi modalitatea de executare şi prezintă garanţia realizării scopului pedepsei prevăzut în art. 52 Cod penal.

În cauză s-au reţinut circumstanţe atenuante în favoarea inculpaţilor în ce priveşte săvârşirea infracţiunii de furt calificat, stabilindu-se pedepse de câte 2 ani închisoare pentru fiecare inculpat, astfel că nu se justifică reducerea sub această limită a pedepselor aplicate.

Referitor la latura civilă a cauzei, se constată că inculpaţii au fost obligaţi în solidar la plata sumei de 2000 lei reprezentând despăgubiri civile către partea civilă Mane Remus Cornel.

Partea civilă nu a făcut dovada acestor despăgubiri, iar instanţa de fond nu a motivat acordarea lor.

În această situaţie, instanţa de apel va înlătura obligarea în solidar a inculpaţilor la plata sumei de mai sus, în care sens va admite în baza art. 379 pct. 2 lit. a Cod proc. penală apelul formulat de către inculpatul G.M.D., extinzând efectele apelului şi asupra inculpatului Florea Emil.

Vor fi menţinute în rest celelalte dispoziţii ale sentinţei atacate.

În baza art. 192 al. 3 Cod proc. penală, cheltuielile judiciare în apel în sumă de 40 lei vor rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite ca fondat apelul introdus de inculpatul G.M.D. , extinde efectele acestuia şi asupra inculpatului FLOREA EMIL  împotriva sentinţei penale nr. 755/2007 pronunţată de Judecătoria Deva, judeţul Hunedoara, pentru temeiul prev. de art. 379 pct. 2 lit. a Cod proc. penală, desfiinţează în parte sentinţa atacată şi în consecinţă:

Înlătură obligarea în solidar a inculpaţilor la plata despăgubirilor civile către partea civilă Mane Remus Cornel.

Menţine în rest dispoziţiile sentinţei atacate.

Cheltuielile judiciare în apel în sumă de 40 lei rămân în sarcina statului.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare cu inculpatul G.M.D. şi de la comunicare cu celelalte părţi.

Dată şi pronunţată în şedinţa publică din 25 februarie 2008.

PREŞEDINTE,JUDECĂTOR.

GREFIER,

DA/CC/2 ex.

jud. fond

01.04.2008