Furt

Sentinţă penală 146 din 20.05.2013


Prin rechizitoriul nr.3166/P/2012 din data de 10.04.2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria  Caracal a pus  în mişcare acţiunea penala şi a fost trimis în judecată în stare de libertate inculpatul B C, pentru săvârşirea infracţiunilor de furt de energie electrică şi folosirea unei instalaţii clandestine în scopul  racordării directe la reţeaua electrică, fapte prevăzute şi sancţionate de  art. 208 alin.1 şi 2 C.p şi art.92 alin.2 din  Legea nr.123/2012, cu aplicarea art.33 lit.a C.p.. 

S-a reţinut în actul de sesizare al instanţei că la data de 27.09.2012,  lucrătorii de poliţie au fost sesizaţi  cu faptul că în urma unui control efectuat de către lucrători ai CEZ Distribuţie S.A. Craiova şi ai  IJJ Olt, inculpatul  B  C, a fost depistat folosind o instalaţie clandestină pentru a se racorda la reţeaua electrică  în scopul sustragerii de energie electrică.

În rechizitoriu s-a menţionat că, în urma cercetărilor efectuate în cauză  s-a stabilit următoarea situaţie de fapt:

Inculpatul B C  locuieşte în satul H.., comuna F.. şi nu are încheiat un contract de furnizare a energiei electrice cu  S.C. CEZ Distribuţie S.A. Craiova şi cu toate că nu are încheiat acest contract  de furnizare a energiei electrice, în  vara anului 2012, a improvizat o instalaţie  clandestină cu care a racordat locuinţa la reţeaua electrică  de distribuţie a S.C. CEZ Distribuţie S.A. Craiova.

Cu ajutorul acestei instalaţii clandestine,  inculpatul a alimentat cu energie electrică locuinţa sa în care au fost identificaţi mai mulţi consumatori, respectiv  trei becuri de iluminat, 1 televizor, 1 cuptor electric de pâine,  1 polidisc şi un reşou electric improvizat, toate în stare de funcţionare.

S-a mai reţinut în rechizitoriu că, din facturile nr.1061270083/5.10.2012 şi nr.1061270084/5.10.2012, emise de S.C. CEZ Distribuţie S.A. Craiova rezultă că prejudiciul cauzat furnizorului de energie electrică de către inculpatul B C prin racordarea clandestină la reţeaua de distribuţie  este de 2167,36 lei.

Situaţia  de fapt expusă mai sus este confirmată de martorul  OIO, care a declarat că în ziua de  27.09.2012 a fost prezent la controlul efectuat la locuinţa  inculpatul B C, prilej cu care a văzut că acesta era racordat  la reţeaua electrică de distribuţie, cu toate că imobilul acestuia nu avea  instalat contor de măsurare  a consumului de energie electrică, nefiind  încheiat contract de furnizare a energiei.

Fiind audiat, inculpatul B C a recunoscut comiterea faptei şi a declarat că personal  s-a racordat cu o instalaţie clandestină confecţionată din conductori la reţeaua electrică cu toate că  nu avea încheiat un contract de furnizare a energiei electrice cu furnizorul de distribuţie a energiei electrice.

Cu privire la încadrarea juridică a faptei s-a precizat în actul de inculpare că fapta inculpatul de a se racorda cu ajutorul unei instalaţii clandestine la reţeaua de distribuţie a energiei electrice şi de a sustrage în acest fel energie electrică, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de furt de energie electrică şi folosire a unei instalaţii clandestine în scopul  racordării directe la reţeaua electrică, fapte prevăzute şi sancţionate de  art. 208 alin.1 şi 2 C.p. şi art.92 alin.2 din  Legea nr.123/2012, ambele cu aplicarea art.33 lit.a C.p.. 

Situaţia de fapt reţinută în rechizitoriu se întemeiază pe următoarele mijloace de probă: procesul verbal de constatare; nota de constatare NTL; declaraţie martor; declaraţii învinuit; alte acte.

În ceea ce priveşte latura civilă s-a reţinut în rechizitoriu că partea vătămată S.C. Cez Distribuţie S.A. Craiova s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 2167,36 lei.

Prezent  în şedinţa publică din data  de 29.04.2013,  inculpatul  a declarat că recunoaşte şi regretă faptele reţinute în sarcina sa  prin rechizitoriul  Parchetului  de pe lângă  Judecătoria Caracal, mai mult înţelege să fie judecată  doar în baza  probelor administrate în faza  de urmărire penală, astfel  beneficiind  de  dispoziţiile art. 320 ind.1 C.pr.p.. 

Fiind încuviinţata de instanţă administrarea probei cu acte în circumstanţiere, la dosar au fost ataşate în copii certificatele de naştere ale minorilor BIC, BGV.

 Urmare a adresei dispusă de instanţă, la dosar IPJ Olt a înaintat în data de  17.05.2013 copie de pe cazierul judiciar al inculpatului .

De asemenea, tot urmare a adresei dispusa de instanţă, la dosar s-a depus în data de 20.05.2013, cererea părţii civile S.C. Cez Distribuţie S.A. Craiova, prin care se constituie parte civilă în cauză cu suma totală de 2167,36 lei, reprezentând prejudiciul neachitat cauzat de inculpata, conform facturilor nr. 1061270083/5.10.2012 în valoare de 194,94 lei reprezentând contravaloare energie electrică sustrasă şi neachitată şi nr.1061270084/5.10.2012, în valoare de 217,42 lei reprezentând contravaloare servicii prestate.

Conform dispoziţiilor  art. 320  ind. 1 C.pr.p., până la începerea cercetării judecătoreşti inculpatul poate  declara personal sau prin înscris  autentic că  recunoaşte săvârşirea faptelor  reţinute în actul de sesizare a instanţei  şi solicită  ca judecata să se facă în baza  probelor  administrate în faza  de urmărire penală, judecata putând  avea loc  numai în baza  probelor  administrate în faza  de urmărire penală  doar atunci când inculpatul declară că recunoaşte  în totalitate faptele reţinute în sarcina sa  şi nu solicită administrarea  de probe  cu excepţia celor în circumstanţiere  pe care le poate administra  la acest termen de judecată.

Analizând actele şi lucrările dosarului  , instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 27.09.2012,  lucrătorii de poliţie au fost sesizaţi  cu faptul că în urma unui control efectuat de către lucrători ai CEZ Distribuţie S.A. Craiova şi ai  IJJ Olt,  inculpatul B.  C., a fost depistat folosind o instalaţie clandestină pentru a se racorda la reţeaua electrică  în scopul sustragerii de energie electrică.

Inculpatul locuieşte în satul H.., comuna F… şi nu are încheiat un contract de furnizare a energiei electrice cu  S.C. CEZ Distribuţie S.A. Craiova şi cu toate că nu are încheiat acest contract  de furnizare a energiei electrice, în  vara anului 2012, a improvizat o instalaţie  clandestină cu care a racordat locuinţa la reţeaua electrică  de distribuţie a S.C. CEZ Distribuţie S.A. Craiova.

Cu ajutorul acestei instalaţii clandestine, inculpatul a alimentat cu energie electrică locuinţa sa în care au fost identificaţi mai mulţi consumatori, respectiv  trei becuri de iluminat, 1 televizor, 1 cuptor electric de pâine,  1 polidisc şi un reşou electric improvizat, toate în stare de funcţionare.

Din facturile nr.1061270083/5.10.2012 şi nr.1061270084/5.10.2012, emise de S.C. CEZ Distribuţie S.A. Craiova rezultă că prejudiciul cauzat furnizorului de energie electrică de către inculpatul B C prin racordarea clandestină la reţeaua de distribuţie  este de 2167,36 lei.

Din cele expuse, instanţa reţine ca dovedit faptul că inculpatul  a comis faptele pentru care este cercetat, cu respectarea condiţiilor de vinovăţie cerute de lege, existând suficiente date cu privire la persoana inculpatului, pentru a permite stabilirea unor pedepse.

Instanţa apreciază că fapta inculpatului, de  a sustrage energie electrică, folosindu-se de instalaţii clandestine  în scopul racordării la reţeaua electrică,  cauzând un prejudiciu în cuantum de 2167,36 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor prev. de art. 208 alin. l şi 2 C.p şi art. 92 alin. 2 din Legea nr. l23/2012, cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. 

 Elementul material al laturii obiective a acestor infracţiuni s-a realizat prin acţiunea de sustragere a energiei  electrice folosindu-se de instalaţii electrice improvizate, din posesia legitimă a părţii vătămate, fără consimţământul acesteia.

 Urmarea imediată constă în pricinuirea pagubei - prejudiciul creat în patrimoniul părţii vătămate.

Există legătură de cauzalitate între activitatea inculpatului şi urmarea produsă în sensul că paguba nu s-ar fi produs în lipsa activităţii de sustragere săvârşită de către aceasta.

Sub aspectul laturii subiective se constată că inculpatul a săvârşit faptele cu intenţie directă calificată prin scop, modalitate prevăzută de art. 19 alin. 1 pct. 1 lit. a C.p., dat fiind faptul că inculpatul a acţionat cu scopul de a-şi însuşi bunul ( energia electrică) pe nedrept, folosindu-se improvizaţii electrice în acest scop.

La stabilirea pedepselor aplicate inculpatului precum si la individualizarea acestora,instanţa, conform art.72 C.p, va avea in vedere gradul de pericol social al faptelor  săvârşite, modalitatea de săvârşire, precum şi toate elementele care  îl  caracterizează  inculpat , apreciind  că se impune aplicarea unor pedepse cu închisoarea, în cuantum moderat  .

Instanţa va da eficienţă dispoziţiilor art. 320¹ alin. 7 Cod de procedură penală în sensul că va pronunţa condamnarea inculpatului care va beneficia de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii.

Apreciază instanţa că aplicarea unei pedepse de 1 an şi 2 luni pentru săvârşirea infracţiunii prev.de art.208 al.1 şi 2 Cp, respectiv 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev.de art.92 alin.2 din Legea nr.123/2012,poate duce la realizarea scopului prevăzut de legea penală.

În baza art.33 – 34 Cp, inculpatul urmează să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv aceea de 1 an şi 2 luni închisoare.

În baza art.71 alin 2 Cp, va fi aplicată  inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit. a şi b Cp, mai puţin dreptul de a alege pe durata executării pedepsei principale.

În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei rezultante , instanţa apreciază că inculpatul  prezintă aptitudinea de a se îndrepta chiar fără executarea pedepsei, avându-se în vedere in acest sens, elementele obiective şi subiective ale cauzei, gravitatea faptelor, trecutul infractorului, acesta fiind  cunoscut cu antecedente penale însă fără a se afla în stare de recidivă, vârsta , mediul în care trăieşte şi modul lui de comportare în societate, inculpatul prezentând  aptitudinea subiectivă de a se corija, de a se elibera de mentalitatea şi de deprinderile antisociale care l-au antrenat pe calea infracţiunii, prin eforturi făcute sub ameninţarea pedepsei la care a fost condamnat şi de a cărei executare poate scăpa numai printr-o conduită corectă şi deci prin auto reeducare, scopul educativ preventiv al sancţiunii penale aplicate fiind atins în condiţiile în care aceasta va fi executată în regim de suspendare prevăzută de art.81-82 Cod penal,stabilind un termen de încercare de 3 ani şi  două luni .

În baza art.71 alin 5 C.p. instanţa va dispune suspendarea executării pedepsei accesorii, pe durata termenului de încercare stabilit mai sus iar în baza art.359 alin1 C.p.p. va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 Cp privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. .

 În baza art.346 alin 1 raportat la art.14 şi 15 C.p.p., va fi admisă în întregime acţiunea civilă şi obligat  inculpatul să plătească părţii civile S.C.CEZ Distribuţie S.A suma de 2167,36  lei cu titlu de despăgubiri civile.

 În baza art. 118 alin 1 litera b C.p., se va dispune confiscarea de la inculpat a unei instalaţii clandestine utilizată de către acesta la sustragerea energiei electrice.

 Constatând culpa procesuală a inculpatului,  în baza art.189 al.1 Cpp şi art.191 al.1 Cpp, acesta va fi obligat  la plata sumei de 250 lei reprezentând cheltuieli judiciare în favoarea statului din care 200 de lei onorariu avocat din oficiu în faza de judecată.

Postat 30.05.2013 

Domenii speta