Furt calificat. Diferenţe faţă de abuzul de încredere

Decizie 110/A/2010 din 03.05.2011


Furt calificat. Diferenţe faţă de abuzul de încredere.

În cazul infracţiunii de abuz de încredere făptuitorul deţine bunul mobil pe baza unui raport juridic de drept civil, transformând apoi această deţinere într-una nelegitimă prin însuşirea bunului, prin dispunerea pe nedrept de acesta sau prin refuzul de a-l restitui.

În speţa dată însă, situaţia premisă a existenţei unui raport juridic de drept civil, deci legitim, lipseşte. Inculpatul a urmărit, de la început, să intre în posesia scuterului cu intenţia de a şi-l însuşi şi în acest scop a amăgit-o pe partea vătămată, determinând-o pe aceasta să îi încredinţeze autovehiculul pentru a-l proba, în vederea perfectării unei pretinse tranzacţii.

(Trib. Bistriţa-Năsăud, secţ. pen., dec. nr. 110/A/9 noiembrie 2010)

Prin sentinţa penală nr. 733 din 9 iunie 2010 pronunţată de Judecătoria Bistriţa în baza art.208 alin. 1 rap. la art. 209 alin. 1 lit. a, g, i, Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, cu aplic.art. 99 şi urm. Cod penal, cu aplic.art. 74 alin. 1 lit. c Cod penal şi art. 76 alin. 1 lit. d Cod penal a fost condamnat inculpatul LVG pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată la pedeapsa de 1 an şi 5 luni închisoare.

În baza art. 208 al. 1 rap. la art. 209 al. 1 lit. g,i Cod penal cu aplic.art. 99 şi urm. Cod penal, cu aplic. art. 74 lit. c rap. la art. 76 lit. d Cod penal, acelaşi inculpat a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat la pedeapsa de 1an închisoare.

În baza art. 213 al. 1 Cod penal cu aplic.art. 99 şi urm. Cod penal şi aplic. art. 74 lit. c Cod penal rap. la art. 76 lit. e Cod penal inculpatul a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunii abuz de încredere la pedeapsa de 1 lună închisoare.

În baza art. art. 33 lit. a Cod penal s-a constatat că faptele au fost comise în forma concursului real, iar în temeiul art. 34 lit. b Cod penal s-au contopit pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 5 luni închisoare.

În baza art. 103 Cod penal alin. 6 Cod penal s-a revocat măsura educativă a libertăţii supravegheate pe perioadă de 1 an, dispusă prin sentinţa penală nr. 207/23.02.2009 a Judecătoriei Bistriţa.

În baza art. 350 Cod procedură penală s-a menţinut starea de arest a inculpatului, iar în temeiul art. 88 Cod penal, s-a dedus din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestului preventiv, începând cu data de 22.10.2009, la zi.

În baza art. 71 Cod penal s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal.

În baza art.208 alin. 1 rap. la art. 209 alin. 1 lit. a,g,i Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, cu aplic. art. 99 şi urm. Cod penal, cu aplic. art. 74 alin. 1 lit.  c Cod penal şi art. 76 alin. 1 lit. d Cod penal a fost condamnat inculpatul SMS pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată, la pedeapsa de  5 luni închisoare.

În baza art. 81 Cod penal rap.la art. 110 Cod penal s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei, stabilindu-se un termen de încercare de 1 an.

S-au pus totodată în vedere inculpatului prevederile art. 83 alin. 1 Cod penal.

În baza art. 71 Cod penal s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi b Cod penal ,iar în temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal s-a suspendat executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.

S-a luat act că părţile vătămate: HBI, VL, MMF, PAI, NSV, TMA, GM, CMC, S.C. „I” S.R.L. Bistriţa şi BG nu s-au constituit părţi civile în cauză.

În baza art. 14 Cod procedură penală rap. la art. 346 Cod procedură penală şi art. 998-999 Cod civil s-a admis în parte acţiunea civilă formulată şi precizată de partea civilă TSD şi în consecinţă a fost obligat inculpatul LVG în solidar cu partea responsabilă civilmente LV la plata către partea civilă TSD a despăgubirilor civile în sumă de 300 lei.

În baza art. 14 , 346 Cod procedură penală şi art. 998-999 Cod civil s-a admis  acţiunea  civilă formulată de partea civilă CF şi au fost obligaţi inculpaţii în solidar între ei şi LVG în solidar cu partea responsabilă civilmente LV şi  inculpatul SMS în solidar cu părţile responsabilă civilmente SM şi SL la plata către partea civilă a despăgubirilor civile în sumă totală de 150 lei.

În baza art. 14,346 Cod procedură penală şi art. 998-999 Cod civil s-a respins  ca neîntemeiată acţiunea  civilă formulată de partea civilă HM.

În baza art. 118 lit. b Cod penal s-a dispus confiscarea de la inculpatul LVG a mănunchiurilor de chei tip lacăt, a lacătului de culoare galbenă şi a pietrei de sticlă albă-transparentă, toate depuse la dosarul de urmărire penală.

În baza art. 118 lit. e Cod penal s-a dispus confiscarea de la inculpatul LVG a sumei de 730  lei, iar de la inculpatul SMS a sumei de 200 lei.

În baza art. 191 alin. 1 Cod procedură penală inculpatul LVG a fost obligat în solidar cu partea responsabilă civilmente LV la plata către stat a sumei de 1100 lei cu titlul de cheltuieli judiciare, din care 600 lei reprezintă onorariul avocatului  din oficiu din cursul urmăririi penale şi a judecăţii cuvenit av. SM, iar 200 lei onorariul avocatului în cursul urmăririi penale pentru av. BE.

În baza art. 191 alin. 1 Cod procedură penală inculpatul SMS a fost obligat în solidar cu părţile responsabile civilmente la plata către stat a sumei de 850 lei cu titlul de cheltuieli judiciare, din care 600 lei reprezintă onorariul avocatului  din oficiu din cursul urmăririi penale şi a judecăţii cuvenit av. SM.

Împotriva acestei hotărâri au declarat apel inculpatul Leonte Vasile Gabriel şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa.

Apelul declarat în cauză este fondat pentru motivele invocate.

1. Prin actul de sesizare a instanţei de judecată, inculpatul minor LVG a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat, prev. de art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.”a, g, i” Cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal (9 acte de materiale), furt calificat prev. de art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.”g,i” Cod penal şi abuz de încredere, prev. de art. 213 alin.1 Cod penal, toate cu aplic. art. 99 şi urm. Cod penal şi art. 33 lit.”a” Cod penal. Prin acelaşi rechizitoriu a fost trimis în judecată şi inculpatul minor SMS pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art.208 alin. 1, 209 alin.1 lit.”a,g,i” Cod penal cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal (2 acte materiale) şi art.99 şi urm. Cod penal.

În sarcina inculpatului LVG s-a reţinut că, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale a comis 9 acte materiale de furt calificat, dintre care unele pe timp de noapte, prin escaladare, folosirea fără drept a unei chei mincinoase, efracţie, două dintre actele materiale fiind comise împreună cu altă persoană; că a sustras pe timp de noapte şi prin  efracţie bunuri în valoare de 3.333.04 lei şi că a dispus, pe nedrept, de scuterul încredinţat de partea vătămată HM, pentru a fi folosit pentru scurt timp, precum şi de bunurile aflate în torpedou.

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul SMS s-a reţinut că acesta a săvârşit, împreună cu alte persoane, două acte materiale de furt calificat, pe timp de noapte, prin escaladare şi prin folosirea fără drept a unei chei mincinoase.

Din analiza materialului probator administrat în cauză rezultă că fapta descrisă la pct. 2 din rechizitoriu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat şi nu pe cele ale infracţiunii de abuz de încredere.

În concret, inculpatul s-a arătat interesat să cumpere scuterul proprietatea părţii vătămate HM, i-a solicitat acestuia să îi încredinţeze autovehiculul pentru a-l proba, în acest scop, după care, intrând în posesia lui, s-a îndepărtat de la faţa locului, a ascuns scuterul timp de 2 zile, după care l-a vândut cumpărătorului de bună-credinţă TSD.

În cazul infracţiunii de abuz de încredere făptuitorul deţine bunul mobil pe baza unui raport juridic de drept civil, transformând apoi această deţinere într-una nelegitimă prin însuşirea bunului, prin dispunerea pe nedrept de acesta sau prin refuzul de a-l restitui.

În speţa dată însă, situaţia premisă a existenţei unui raport juridic de drept civil, deci legitim, lipseşte. Inculpatul a urmărit, de la început, să intre în posesia scuterului cu intenţia de a şi-l însuşi şi în acest scop a amăgit-o pe partea vătămată, determinând-o pe aceasta să îi încredinţeze autovehiculul pentru a-l proba, în vederea perfectării unei pretinse tranzacţii.

În consecinţă, această faptă întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1, 209 alin.1 lit.”e” Cod penal cu aplic.art.99 şi urm. Cod penal.

Cum însă această faptă reprezintă un act material de furt ce intră în conţinutul constitutiv al infracţiunii de furt calificat în formă continuată (faptele descrise la pct. 1, 3-10), în cauză se impunea, în baza dispoziţiilor art.334 Cod procedură penală, schimbarea încadrării juridice din infracţiunile de abuz de încredere, prev.de art. 213 alin.1 Cod penal şi furt calificat, prev.de art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.”a,g,i” Cod penal, cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal (9 acte materiale) şi art.99 şi urm. Cod penal, în infracţiunea de furt calificat prev.de art.208 alin.1,209 alin.1 lit.”a,e,g,i” Cod penal cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal (10 acte materiale), art.99 şi urm.Cod penal.

2. Hotărârea atacată este netemeinică în partea referitoare la întinderea pedepselor aplicate celor doi inculpaţi minori, în raport de gravitatea faptelor deduse judecăţii, la numărul actelor penale comise, la modalitatea comiterii acestora, dar şi la prejudiciile cauzate precum şi la perseverenţa infracţională a inculpatului LVG.

În concret, faţă de cele mai sus menţionate, simpla recunoaştere a faptelor comise  nu justifică circumstanţele atenuante prev.de art.74 lit.”c” în favoarea inculpatului LVG, în cauză impunându-se reindividualizarea pedepsei.

Acest lucru se impune în vederea realizării scopurilor de prevenţie specială şi generală cuprinse în dispoziţiile art.52 Cod penal.

Pedeapsa de 1 an şi 5 luni închisoare este prea mică şi în raport de antecedentele inculpatului LVG, faţă de care, prin sentinţa penală nr. 207/23.02.2010 a Judecătoriei Bistriţa s-a aplicat măsura educativă a libertăţii supravegheate pe timp de 1 an pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat şi care, prin seria de fapte noi comise a făcut dovada faptului că manifestă o rezistenţă deosebit de scăzută la „tentaţia” ilicitului penal.

Ca urmare, pentru considerentele anterior expuse se impune reindividualizarea pedepselor aplicate celor doi inculpaţi.

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul LVG se va dispune înlăturarea circumstanţei atenuante prev.de art. 74 lit.”c” Cod penal şi a dispoziţiilor art.76 lit.”d” Cod penal, pronunţându-se o condamnare de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev.de art. 208 alin.1,209 alin.1 lit.”a,e,g,i” Cod penal cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal (10 acte materiale), art.99 şi urm.Cod penal, ca urmare a schimbării de încadrare juridică potrivit celor analizate la pct.1 şi de 1 an şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea de furt calificat prev.de art.208 alin.1,209 alin.1 lit.”g,i” Cod penal, cu aplic.art.99 şi urm. Cod penal.

Se va constata că faptele au fost comise în condiţiile concursului real de infracţiuni, prev. de art. 33 lit.”a” Cod penal, iar în baza dispoziţiilor art. 34 lit.”b” Cod penal pedepsele aplicate se vor contopi, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare.

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul minor SMS, în baza  elementelor analizate mai sus, se va dispune majorarea pedepsei aplicate pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev.de art.208 alin.1,209 alin.1 lit.”a,g,i” Cod penal cu aplic.art. 41 alin.2 Cod penal, art. 99 şi urm. Cod penal, art.74 lit.”c” şi art.76 lit.”d” Cod penal, de la 5 luni la 10 luni închisoare.

În baza dispoziţiilor art.81 Cod penal rap.la art. 110 Cod penal se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, stabilindu-se un termen de încercare de 1 an şi 10 luni.

Pe de altă parte, se vor menţine celelalte dispoziţii referitoare la aplicarea dispoziţiilor art. 83 Cod penal şi la suspendarea executării pedepselor accesorii, potrivit dispoziţiilor art.71 alin.5 Cod penal.

3. Inculpatul minor LVG a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv, măsură ce a fost luată faţă de acesta  data de 22.10.2009.

Ca urmare, prin hotărârea de condamnare s-a dispus menţinerea stării de arest şi deducerea din pedeapsa aplicată a reţinerii şi arestului preventiv începând cu data mai sus menţionată.

Cu toate acestea, din actele dosarului rezultă că inculpatul a fost reţinut preventiv pentru 24 de ore la data de 27.07.2009, orele 16,30, astfel cum rezultă din ordonanţa de reţinere.

În consecinţă, în baza dispoziţiilor art.88 Cod penal din pedeapsa aplicată se va deduce şi durata reţinerii de 24 de ore, potrivit celor amintite anterior.

Instanţa de control judiciar va menţine celelalte dispoziţii privind pe acest inculpat, referitoare la revocarea măsurii educative a libertăţii supravegheate, la deducerea arestului preventiv începând cu data de 22.10.2009 şi la pedepsele accesorii, constatând totodată că măsura arestării preventive luată faţă de inculpatul minor a încetat de drept la data de 23.07.2010, potrivit încheierii penale nr. 40/CC/23.07.2010 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, dată la care acesta a fost pus în libertate.

4. În fine, hotărârea de fond este nelegală şi sub aspectul soluţionării laturii civile a cauzei.

Din probaţiunea administrată în cauză rezultă că, în noaptea de 22/23.07.2009, cei doi inculpaţi minori, au sustras din chioşcul aparţinând S.C.”I” S.R.L. Bistriţa, bunuri în valoare de 840 lei.

În cursul zilei următoare, inculpaţii au  înstrăinat un număr de 2 cartuşe de ţigări Malboro unei persoane necunoscute şi o serie de alte bunuri numitei CF, pentru suma de 150 lei. Aceste bunuri au fost ridicate în cursul cercetărilor şi restituite părţii vătămate astfel încât, cumpărătoarea de bună-credinţă, CF, a emis pretenţii civile în cauză, în sumă de 150 lei.

Dând curs solicitării cumpărătoarei, instanţa i-a obligat pe inculpaţi la plata despăgubirilor civile câtre aceasta, dar în acelaşi timp a dispus şi confiscarea specială de la inculpaţi a sumei de 150 lei, procedeu nelegal.

În consecinţă, se impune a se dispune  reducerea sumelor  confiscate de la cei doi inculpaţi cu echivalentul sumei dispusă a fi achitată cu titlul de despăgubiri civile către partea civilă CF.

Mai exact, în baza dispoziţiilor art.118 lit.”a” Cod penal urmează a se dispune confiscarea specială de la inculpaţi a sumelor de 655 lei (inc. LVG) şi respectiv 125 lei (inc. SMS).

Potrivit dispoziţiilor art.371 alin.2 Cod procedură penală tribunalul a examinat întreaga cauză sub toate aspectele de fapt şi de drept, constatând că nu  există şi alte temeiuri pentru desfiinţarea sentinţei apelate.

Ca urmare, celelalte dispoziţii ale hotărârii atacate vor fi menţinute.

Domenii speta