Furtul calificat

Sentinţă penală 38 din 06.04.2011


Tip speţă: sentinta penala

Titlu: furt calificat

Data speţă: 38/06.04.2011

 Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi nr. 558/P/2.12.2010, înregistrat la Judecătoria Buhuşi sub nr. 1641/199/06.12.2010, s-a dispus punerea in mişcare a acţiunii penale şi trimiterea in judecată a inculpatului I. S., pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. a, g, i, cu aplicarea art. 37 lit. a C. pen.

 S-a reţinut în sarcina sa că în noaptea de 7/8.07.2010, a pătruns împreună cu alte două persoane neidentificate, în magazinul „Bradul”, aparţinând SC A. SRL Racova, jud. Bacău, prin distrugerea sistemelor de închidere de la uşa de acces, de unde au sustras mai multe bunuri alimentare, cauzând părţii vătămate un prejudiciu de 2006,9 lei.

 Părţile au fost legal citate, prezentându-se în instanţă doar partea civilă prin administrator A.T..

Inculpatul, audiat fiind la urmărirea penală, nu a recunoscut săvârşirea faptei.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă împotriva inculpatului cu suma reprezentând prejudiciul produs prin săvârşirea infracţiunii.

 În cauză s-au audiat martorii din lucrări.

 Din actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt:

În noaptea  de 07.08.2010, în jurul orei 145  numitul A.M., care se afla în locuinţa sa din comuna Racova, judeţul Bacău, a auzit alarma de la magazinul SC ,,A.’’ SRL amplasat în curtea locuinţei şi a ieşit afară să vadă ce se întâmplă. În curte lătrau câinii insistent, iar în magazin se auzeau nişte zgomote suspecte. Întrucât accesul în magazin se face din drumul comunal s-a apropiat de gard, s-a urcat pe poartă, timp în care zgomotele în magazin erau mai puternice şi la un moment dat, a văzut că din magazin au ieşit trei persoane care împingeau o ladă frigorifică.

În faţa magazinului se află un stâlp de iluminat public care luminează foarte bine zona pe timp de noapte, astfel încât A.M. l-a recunoscut pe inculpatul I. S. zis ,,Chinezul”, care era îmbrăcat cu pantaloni şi geacă albastră de blugi, iar pe cap purta o şapcă de culoare închisă. Acesta împingea  lada frigorifică din spate, fiind ajutat de o altă persoană care împingea tot din spate lada frigorifică şi era îmbrăcată cu hanorac închis la culoare, cu gluga pusă pe cap. Cea de a treia persoană purta haine deschise la culoare şi trăgea din faţă lada frigorifică. A. M. văzând că cei trei pleacă cu lada frigorifică a început să strige ,,hoţii”, iar apoi „Chinezule te-am recunoscut, lasă lada”, motiv pentru care inculpatul I. S. a împins lada frigorifică plină cu îngheţată în şanţul de pe marginea drumului, după care toţi trei au fugit pe drumul comunal.

Cu ocazia cercetării la faţa locului s-a constatat că din magazin fuseseră sustrase mai multe bunuri alimentare (cafea, ciocolată, conserve de carne, salam, brânză topită, ţigări, etc.) cauzându-se un prejudiciu în valoare de 2006,9 lei, sumă cu care SC ,,A.’’ SRL, prin administrator A. T., s-a constituit parte civilă.

Fiind audiat la urmărirea penală, inculpatul I. S. nu a recunoscut săvârşirea faptei, precizând că în seara zilei de 07.07.2010, în jurul orelor 2030, a mers la barul lui P.C., unde s-a întâlnit cu G. L., L. C. şi B. C. V., unde au consumat băuturi alcoolice. Inculpatul a mai precizat că în jurul orelor 2230 a plecat din bar însoţit de L.C., iar în jurul orelor 23, în timp se află în locuinţa sa, a venit numitul G. C. cu care a consumat băuturi alcoolice până dimineaţa.

Poziţia procesuală a inculpatului I. S. este evident nesinceră, întrucât fiind audiat, numitul G. C. zis ,,Costel’’, a arătat că nu s-a întâlnit cu inculpatul în noaptea respectivă.

Martorii au relatat că în noaptea aceea au fost sunaţi de numitul A.M., care le-a relatat cele întâmplate, iar ei au mers la magazinul părţii civile şi au văzut lada frigorifică răsturnată în şanţ, precum şi faptul că lacătele de la uşă dispăruseră, firele de la alarmă erau tăiate, iar din magazin lipseau mai multe produse.

 Martorii au confirmat faptul că în seara dinaintea furtului, inculpatul împreună cu alte două persoane, au consumat băuturi alcoolice la magazinul părţii civile şi că se aflau încă în magazin la orele 22,30.

 Situaţia de fapt a fost reţinută aşa cum a rezultat din declaraţia a părţii vătămate, coroborată cu cele ale martorilor audiaţi nemijlocit de instanţă şi cu procesul-verbal întocmit cu ocazia cercetării la faţa locului, aflat la filele 9-16 în dosarul parchetului.

 În drept, faptele inculpatului astfel reţinute, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. a, g, i C. pen. şi în consecinţă acesta va fi condamnat la pedeapsa închisorii.

 La individualizarea pedepsei, instanţa va avea în vedere periculozitatea socială a faptei, antecedentele penale ale inculpatului care se află în stare de recidivă, valoarea relativ mare a prejudiciului care nu a fost recuperat, atitudinea nesinceră a inculpatului, precum si celelalte criterii generale de individualizare prevăzute de art.72 C. pen.

În ce priveşte antecedentele penale ale inculpatului, instanţa constată că acestea sunt numeroase, şi va reţine că a fost condamnat la o pedeapsă de 7 ani închisoare, prin sentinţa penală nr. 575/17.12.2005 a Judecătoriei Buhuşi, liberat condiţionat la data de 8.01.2010, cu un rest de pedeapsă de 964 zile.

 Fapta din prezenta cauză fiind săvârşită în timpul executării pedepsei anterioare, respectiv după liberarea condiţionată, dar mai înainte de expirarea duratei pedepsei, se va reţine starea de recidivă postcondamnatorie a inculpatului, prevăzută de art. 37 lit. a C. pen.

 În raport de gravitatea infracţiunii pentru care a fost judecat în prezenta cauză şi având în vedere perseverenţa inculpatului în comportamentul infracţional, instanţa apreciază că se impune revocarea liberării condiţionate a inculpatului, pentru restul de pedeapsă de mai sus, în conformitate cu dispoziţiile art. 61 al. 1 C. pen., rest ce va fi contopit cu pedeapsa aplicată în prezenta cauză, în pedeapsa cea mai grea.

 În temeiul art. 71 al. 2 C. pen. şi în lumina hotărârilor CEDO în cauza Sabou şi Pârcălab împotriva României şi Hirst împotriva Marii Britanii, aceluiaşi inculpat îi vor fi interzise drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, exercitarea funcţiilor publice la care se referă textul arătat fiind incompatibilă cu executarea unei pedepse privative de libertate.

 În latură civilă, prejudiciul fiind probat aşa cum s-a arătat mai sus, instanţa va obliga inculpatul, în temeiul art. 14 cu 346 C. pr. pen şi 998 C. civ., să plătească părţii civile, despăgubirile civile în cuantumul solicitat.

 Întrucât în instanţă inculpatul a beneficiat de apărător din oficiu, se va dispune plata onorariului pentru acesta din fondurile Ministerului de Justiţie.

 Faţă de condamnarea inculpatului, acesta va fi obligat in temeiul art. 191 al. 1 C.pen. şi la plata cheltuielilor judiciare către stat, inclusiv a onorariului pentru avocatul din oficiu.

Domenii speta