Furt calificat. Minor. Măsură educativă neprivativă de libertate.

Sentinţă penală 114 din 19.10.2015


Prin rechizitoriul nr. X/P/2015 din 27.05.2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria O., inculpaţii D.A. şi F.F. au fost trimişi în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea  infracţiunii de „furt calificat”, faptă prevăzută şi pedepsită de disp. art. 229 alin. 1 lit. b, d, Cod penal raportat la art. 228 alin. 1 C. pen, cu aplic. art. 113 şi urm. Cod penal.

În esenţă prin actul de sesizare al instanţei s-a reţinut în seara zilei de 30.01.2015, în jurul orelor 20.00, au pătruns, prin efracţie, în interiorul Centrului de Informare - Documentare situat în comuna D., de unde au sustras un televizor tip LED, marca X, împreună cu telecomanda acestuia, televizor pe care ulterior l-au vândut altei persoane contra suinei de 400 lei, bani pe care apoi i-au împărţit în mod egal, câte 200 de lei fiecare.

 Analizând  probatoriul administrat în faza de urmărire penală instanţa reţine următoarele:

În seara zilei de 30.01.2015, în jurul orelor 20.00, inculpaţii minori D.A. şi F. F.  au pătruns, prin efracţie, în interiorul Centrului de Informare - Documentare situat în comuna D., de unde au sustras un televizor tip LED, marca X, împreună cu telecomanda acestuia, televizor pe care ulterior l-au vândut altei persoane contra sumei de 400 lei, bani pe care apoi i-au împărţit în mod egal, câte 200 de lei fiecare.

În drept

Fapta inculpaţilor care, în seara zilei de 30.01.2015, în jurul orelor 20.00, au pătruns, prin efracţie, în interiorul Centrului de Informare - Documentare situat în comuna D., de unde au sustras un televizor tip LED, marca X, împreună cu telecomanda acestuia, televizor pe care ulterior l-au vândut altei persoane contra sumei de 400 lei, bani pe care apoi i-au împărţit în mod egal, câte 200 de lei fiecare, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile  art.229 alin. 1 lit. b şi d Cod penal rap. la art. 228 alin. 1 Cod penal.

Având în vedere că, la data săvârşirii infracţiuni, cei doi inculpaţi erau minori care împliniseră deja vârsta de 16 ani, se vor reţine şi dispoziţiile art. 113 şi următoarele Cod penal.

Analizând latura subiectivă, se poate constata că forma de vinovăţie cu care s-a săvârşit fapta este intenţia directă, deoarece inculpaţii D.A. şi F.F. au prevăzut rezultatul faptei lor şi au urmărit producerea lui prin săvârşirea faptei.

Vinovăţia inculpaţilor rezultă din coroborarea probelor administrate în cauză, respectiv: declaraţia reprezentantului persoanei vătămate V.Ţ. (fila 51), declaraţia martorului D.A. (fila 33), - declaraţia martorului F.F. (fila 41), declaraţia martorului H.M.F., declaraţia martorului M.I.L. (fila 55), declaraţia martorului C.C.F. (fila 49), proces verbal de predare-primire către administratorul Centrului de Informare situat în comuna D. a televizorului furat (fila 56), proces verbal de predare a televizorului furat de la persoana care 1-a cumpărat, către organele de poliţie (fila 57), procesul verbal de cercetare la faţa locului + planşe foto (filele 12-26), declaraţia persoanei vătămate I.T. (fila 30), declaraţia inculpatului D.A. (fila 38), declaraţia suspectului D.A. (fila 36), declaraţia inculpatului F.F. (fila 46), declaraţia suspectului F. F. (fila 44).

Din declaraţiile inculpaţilor, instanţa reţine că aceştia au avut o atitudine sinceră, în sensul că au recunoscut săvârşirea faptei de care sunt acuzaţi, declarând că, în seara zilei de 30.01.2015, în jurul orelor 20.00, hotărându-se să sustragă bunuri din interiorul Centrului de Informare - Documentare situat în comuna D., au sărit peste gardul din lemn, au ocolit clădirea şi au urcat pe scările exterioare din spatele clădirii la etaj, unde cu ajutorul luminii de la telefonul mobil, au observat pe un perete dintr-o încăpere un televizor tip LED. Drept urmare, cei doi inculpaţi au forţat cu ajutorul unui levier metalic uşa din termopan şi au pătruns în interiorul clădirii, unde au dat jos televizorul respectiv de pe suport şi apoi şi l-au însuşit pe nedrept, părăsind imediat clădirea împreună cu televizorul sustras şi cu telecomanda acestuia. Pe drum, cei doi inculpaţi s-au întâlnit cu martorul M.I.L., căruia i-au propus să-i vândă televizorul furat, însă acesta i-a refuzat. În cele din urmă, cei doi suspecţi i-au vândut televizorul furat bunicii inculpatului D.A., numita I.T., contra sumei de 400 lei, fără să-i spună însă acesteia provenienţa reală a televizorului. Cei 400 de lei, inculpaţii i-au împărţit în mod egal, câte 200 de lei fiecare.

Din fişa de cazier a inculpaţilor reiese că aceştia nu au antecedente penale.

Având în vedere împrejurările în care a fost comisă infracţiunea, faptul că prejudiciul a fost recuperat, gradul de pericol social al faptei care este ridicat, dar şi atitudinea procesuală sinceră a inculpaţilor manifestată atât în faza de urmărire penală cât şi în timpul judecăţii,  persoana inculpaţilor minori care nu au antecedente penale, coroborate cu dispoziţia art.114 alin.(1) Cod penal, potrivit căreia faţă de minorul care la data săvârşirii infracţiuni are între 14-18 ani se ia o măsură educativă neprivativă de libertate, instanţa va lua faţă de aceştia măsura educativă prevăzută de art. 115 alin. 1 lit. a Cod penal, anume un stagiu de formare civică pe o durată de 2 (două) luni, sub coordonarea Serviciului de Probaţiune M., urmând a obliga inculpaţii, pe durata executării măsurii neprivative de libertate, să se prezinte la Serviciul de Probaţiune M.la datele fixate de acesta.

Instanţa apreciază că măsura dispusă este aptă de a conduce la îndreptarea inculpaţilor minori, iar aceştia să înţeleagă consecinţele legale şi sociale la care se expune în cazul săvârşirii de infracţiuni şi pentru a-i responsabiliza cu privire la comportamentul lor viitor.

Cu privire la latura civilă,

Constatând că partea civilă X - Administraţia Parcului Natural X nu a făcut dovada cuantumului prejudiciului produs, reprezentând contravaloarea uşii distruse de cei doi inculpaţi cu ocazia săvârşirii infracţiunii de furt calificat, respectiv a sumei de 1.000 lei cu care s-a constituit parte civilă, instanţa va respinge acţiunea civilă, ca nefondată.

În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare în cuantum de 450 lei urmează să rămână în sarcina statului.

În raport de soluţia dispusă cheltuielile privind onorariile avocaţilor din oficiu desemnaţi pentru inculpatul D.A., respectiv suma de 300 lei reprezentând onorariului avocatului din oficiu C.R., desemnat în cursul urmăririi penale conform delegaţiei nr. X/24.03.2015, suma de 300 lei reprezentând onorariului avocatului din oficiu T.C., desemnat în procedura de cameră preliminară, conform delegaţiei nr. X/03.06.2015 şi suma de 360 lei reprezentând onorariului avocatului din oficiu T.C., desemnat în cursul judecăţii, conform delegaţiei nr. X/16.09.2015, vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei.

Cheltuielile privind avocaţii din oficiu desemnaţi pentru inculpatul F.F., respectiv suma de 300 lei reprezentând onorariului avocatului din oficiu C.R., desemnat în cursul urmăririi penale conform delegaţiei nr. X/24.03.2015, suma de 300 lei reprezentând onorariului avocatului din oficiu M.C. desemnat în procedura de cameră preliminară, conform delegaţiei nr. X/03.06.2015, şi suma de 360 lei reprezentând onorariului avocatului din oficiu M. C. desemnat în cursul judecăţii, conform delegaţiei nr. X/16.09.2015, vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei.

Faţă de faptul că suma de 400 lei rezultată din vânzarea bunului sustras de cei doi inculpaţi nu au fost restituită persoanei vătămate în baza art. 112 alin. 1 lit. e Cod penal, urmează să confişte de la inculpatul D.A. suma de 200 lei şi de la inculpatul F.F. suma de 200 lei reprezentând contravaloarea televizorului sustras şi vândut de aceştia.

Hotărârea a rămas definitivă prin neexercitarea căii de atac.