Furt

Sentinţă penală 615 din 21.06.2016


SENTINŢA PENALĂ nr.  615/2016

Şedinţa publică din data de  21 iunie 2016

PREŞEDINTE:

GREFIER:

Din partea Ministerului Public, Parchetul de pe lângă Judecătoria O.., a participat procuror M.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de furt, prev. de art. 228 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 al. 1 Cod penal.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, lipsesc părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa constată că dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 14.06.2016, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunţarea pentru azi 21.06.2016 când, în aceeaşi compunere, a hotărât următoarele:

J U D E C Ă T O R I A

D E L I B E R Â N D:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria O.. din data de 15.03.2016, emis în dosarul cu nr. 6…../P/2015 şi înregistrat la Judecătoria O.. la data de 18.03.2016, a fost trimis în judecată inculpatul, pentru săvârşirea infracţiunii de furt, prev. de art. 228 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 al. 1 Cod penal, fapta constând în aceea că, inculpatul în data de 11.11.2015, în jurul orei 14.00, în timp ce se afla în incinta restaurantului Z.. din O.., a sustras din geanta persoanei vătămate un portmoneu cu acte, bani şi cercei.

Din conţinutul dosarului instanţa reţine următoarele:

În data de 11.11.2015 numita a sesizat organele de poliţie cu privire la faptul că în aceeaşi zi, în jurul orei 14.00, în timp ce se afla la restaurantul Z.. din str. N. din O.., profitând de neatenţia ei, persoane necunoscute i-au sustras din geanta care era agăţată de spătarul scaunului un portmoneu în care avea cartea de identitate, cardul de sănătate, o pereche de cercei din aur şi suma de 150 lei.

În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit că autorul furtului este inculpatul. Potrivit procesului verbal de vizionare a imaginilor camerei de supraveghere din incinta restaurantului, inculpatul a sustras portmoneul din geanta persoanei vătămate cât timp aceasta era la masă. Inculpatul este cunoscut personal lucrătorilor de poliţie, deoarece a mai fost cercetat de către aceştia în mai multe dosare pentru infracţiuni de furt.

De la SC B.. SRL a fost ridicată o copie a contractului de împrumut şi garanţie (amanet), prin care inculpatul a predat cerceii găsiţi în portofelul sustras de la persoana vătămată.

Inculpatul a recunoscut comiterea faptei, arătând că după ce a sustras portmoneul din geanta persoanei vătămate a plecat către pârâul P din zona străzii D. În portofel a găsit „ceva acte”, suma de 70 de lei şi o pereche de cercei mici. Portmoneul l-a aruncat în apă, iar cerceii i-a vândut la o casă de amanet de pe str. N, iar banii i-a cheltuit.

În faza de cercetare judecătorească, inculpatul a fost audiat la termenul din 14.06.2016, a solicitat aplicarea procedurii speciale de recunoaştere a vinovăţiei şi a recunoscut fapta descrisă în rechizitoriu (f. 33 dos. inst.).

Starea de fapt reţinută mai sus şi vinovăţia inculpatului sunt pe deplin dovedite cu probele administrate în cauză în cursul urmăririi penale şi de către instanţa de judecată, respectiv: plângerea şi declaraţia persoanei vătămate, proces verbal de vizionare imagini şi planşa foto, copie contract de amanet, dovadă ridicare, declaraţiile suspectului/inculpatului.

Luând în considerare toate aceste probe, instanţa apreciază că în prezenta cauză există probe certe de vinovăţie, prezumţia de nevinovăţie instituită de art. 23 alin. 11 Constituţie, art. 6 Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi art.4 C.pr.pen., fiind răsturnată.

În drept, fapta inculpatului, care în data de 11.11.2015, în jurul orei 14.00, în timp ce se afla în incinta restaurantului Z.. din O.., a sustras din geanta persoanei vătămate un portmoneu cu acte, bani şi cercei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt, prev. şi ped. de art. 228 alin.1 Cod penal cu aplic. art. 41 al. 1, art. 43 al. 5 Cod penal.

Raportat la menţiunile din cazierul judiciar, faţă de inculpat a fost reţinută recidiva, prevăzută de art. 41 al. 1 Cod penal .

Constatând vinovăţia inculpatului, întrucât din probele administrate în cauză rezultă dincolo de orice îndoială rezonabilă că fapta pentru care a fost trimis în judecată există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat, instanţa,  în baza art. 228 alin.1 Cod penal cu aplic. art. 41 al. 1, art. 43 al. 5 Cod penal şi art.396 alin.10 Cod procedură penală, îl va condamna pe inculpat la o pedeapsă de  6 luni închisoare.

La individualizarea pedepsei aplicate inculpatului, instanţa a avut în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 74 Cod penal , fapta comisă de inculpat şi pericolul social concret al acesteia, împrejurările în care a fost comisă şi urmările produse, în timp ce se afla în incinta restaurantului Z.. din O.., a sustras din geanta persoanei vătămate un portmoneu cu acte, bani şi cercei, iar pe de altă parte s-a ţinut seama de perseverenţa infracţională a inculpatului, respectiv că inculpatul este recidivist, fiind condamnat pentru acelaşi gen de infracţiuni.

Instanţa a mai avut în vedere că inculpatul a recunoscut comiterea faptei, fiind de acord să fie judecat numai pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, astfel că s-a aplicat o pedeapsă corespunzătoare pericolului social concret al faptei,  între limitele de pedeapsă  prevăzute de lege, reduse cu o treime, conform art. 396 al. 10 Cod procedură penală.

În temeiul art.38 Cod penal va constata că faptele care fac obiectul prezentei cauze sunt concurente cu faptele pentru care inculpatul a fost condamnat prin Sentinţa penală nr.350/18.03.2016 pronunţată de Judecătoria O.. în Dos.nr.7…/271/2016 rămasă definitivă la data de 05.04.2016 prin neapelare şi prin Sentinţa penală nr. 1426/20.11.2015 pronunţată de Judecătoria O.. în Dos.nr.1…./271/2015 rămasă definitivă la data de 04.02.2016 prin Decizia penală nr.50/A/04.02.2016 a Curţii de Apel O...

Va descontopi pedeapsa rezultantă de 3 ani 4 luni 399 zile închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr.350/18.03.2016 pronunţată de Judecătoria  O.. în Dos.nr.7…./271/2016 rămasă definitivă la data de 05.04.2016 prin neapelare, în pedepsele componente de :

- 1 an 150 zile închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt prev. de art.228 alin.1 cu aplicarea art.41 alin.1 Cod penal şi art.396 alin.10 Cod procedură penală,

- 3 ani 60 de zile închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 1426/20.11.2015 pronunţată de Judecătoria O.. în Dos.nr.1…./271/2015 rămasă definitivă la data de 04.02.2016 prin Decizia penală nr.50/A/04.02.2016 a Curţii de Apel O..,

- restul de pedeapsă de 289 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 5 ani 5 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr.704/2011 a Judecătoriei O..,

- sporul de 4 luni 50 de zile închisoare.

Va repune în individualitatea lor pedepsele mai sus descontopite, şi va înlătura sporul de 4 luni şi 50 zile închisoare.

Va descontopi pedeapsa rezultantă de 3 ani 349 zile închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 1426/20.11.2015 pronunţată de Judecătoria O.. în Dos.nr.1../271/2015 rămasă definitivă la data de 04.02.2016 prin Decizia penală nr.50/A/04.02.2016 a Curţii de Apel O.. în pedepsele componente de 

-  3 ani 60 de zile închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată prev. de art.233- art.234 alin.1 lit.d Cod penal cu aplicarea art.41 alin.1 Cod penal,

- restul de pedeapsă de 289 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 5 ani 5 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr.704/2011 a Judecătoriei O..,

Va repune în individualitatea lor pedepsele mai sus descontopite .

În baza art.40 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 39 alin.1 lit.b Cod penal va dispune contopirea pedepsei aplicate în prezenta cauză cu pedeapsa de 3 ani 60 de zile închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 1426/20.11.2015 pronunţată de Judecătoria O.. în Dos.nr.1../271/2015 rămasă definitivă la data de 04.02.2016 prin Decizia penală nr.50/A/04.02.2016 a Curţii de Apel O.. şi pedeapsa de 1 an 150 zile închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr.350/18.03.2016 pronunţată de Judecătoria O.. în Dos.nr.7../271/2016 rămasă definitivă la data de 05.04.2016 prin neapelare, va aplica pedeapsa cea mai grea de 3 ani 60 zile  închisoare la care se va adăuga un spor de 7 luni şi 20 zile  închisoare, reprezentând 1/3 din totalul celorlalte pedepse aplicate, urmând ca pedeapsa stabilită în sarcina inculpatului să fie de 3 ani 7 luni  80 zile  închisoare în regim de detenţie.

Va menţine dispoziţiile din Sentinţa penală nr.350/18.03.2016 pronunţată de Judecătoria O.. în Dos.nr.7../271/2016 rămasă definitivă la data de 05.04.2016 prin neapelare privind revocarea beneficiului liberării condiţionate a executării pedepsei de 5 ani 5 luni închisoare aplicată inculpatului prin Sentinţa penală nr.704/2011 a Judecătoriei O.. şi executarea restului de pedeapsă de 289 zile închisoare.

În baza art. 43 al. 2 Cod penal, va adăuga la pedeapsa de 3 ani 7 luni  80 zile  închisoare, aplicată în cauză, restul de 289 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 5 ani 5 luni închisoare aplicată inculpatului prin Sentinţa penală nr.704/2011 a Judecătoriei O.. astfel că inculpatul va executa în final pedeapsa de 4 ani 7 luni şi 4 zile închisoare în regim de detenţie.

Va menţine dispoziţiile privind pedeapsa accesorie aplicată condamnatului prin Sentinţa penală nr. 1426/20.11.2015 pronunţată de Judecătoria O.. în Dos.nr.1../271/2015 rămasă definitivă la data de 04.02.2016 prin Decizia penală nr.50/A/04.02.2016 a Curţii de Apel O.. privind interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prev. de art.66 alin.1 lit.a,b Cod penal, care se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate va fi executată sau considerată executată.

Va menţine dispoziţiile privind pedeapsa complementară aplicată condamnatului prin Sentinţa penală nr. 1426/20.11.2015 pronunţată de Judecătoria O.. în Dos.nr.1../271/2015 rămasă definitivă la data de 04.02.2016 prin Decizia penală nr.50/A/04.02.2016 a Curţii de Apel privind interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a,b  Cod penal, respectiv a exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 3 ani, pedeapsă complementară ce se va executa conform art.68 alin.1 lit.c teza I Cod penal.

În baza art. 404 alin. (4) lit. a) Cod procedură penală va deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii de 24 h din data de 06.04.2015 până în data de 07.04.2015 şi perioada executată de la 04.02.2016 la zi.

Cu privire la latura civilă, instanţa reţine că inculpatul a menţionat că doreşte să repare prejudiciul cauzat, a fost de acord cu pretenţiile solicitate de partea civilă,  motiv pentru care, în baza art.19, 397 alin.1 Cod procedură penală cu referire la art.1357 Cod civil va admite acţiune civilă formulată de partea civilă  şi va obliga inculpatul la plata sumei de 1090 lei cu titlu de despăgubiri materiale,  în favoarea părţi civile.

Va anula Mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 1699/2015 din 04.02.2016 emis în baza Sentinţei penale nr. 1426/20.11.2015 pronunţată de Judecătoria O.. în Dos.nr.1../271/2015 rămasă definitivă la data de 04.02.2016 prin Decizia penală nr.50/A/04.02.2016 a Curţii de Apel şi Mandatul de executare a pedepsei închisorii nr.407/2016 din 05.04.2016 emis în baza  Sentinţei penale nr.350/18.03.2016 pronunţată de Judecătoria O.. în Dos.nr.7../271/2016 rămasă definitivă la data de 05.04.2016 prin neapelare,  şi va dispune emiterea unui nou mandat de executare conform prezentei hotărâri.

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală va obliga inculpatul la plata sumei de 700 lei , reprezentând cheltuieli judiciare în favoarea statului.

În baza art. 272  Cod procedură penală,  onorariul avocatului din oficiu  , în cuantum de 520 lei, va fi plătit din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului B.., conform delegaţiei nr. 1535/29.03.2016 şi nr.1536/29.03.2016. 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 

În baza art. 228 alin.1 Cod penal cu aplic. art. 41 al. 1 , art. 43 al. 5 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul cetăţean român, studii 7 clase, fără ocupaţie, în prezent deţinut în Penitenciarul O.., recidivist, , pentru comiterea infracţiunii de furt, la o pedeapsă de 6 luni închisoare.

În temeiul art.38 Cod penal constată că faptele care fac obiectul prezentei cauze sunt concurente cu faptele pentru care inculpatul a fost condamnat prin Sentinţa penală nr.350/18.03.2016 pronunţată de Judecătoria O.. în Dos.nr.7../271/2016 rămasă definitivă la data de 05.04.2016 prin neapelare şi prin Sentinţa penală nr. 1426/20.11.2015 pronunţată de Judecătoria O.. în Dos.nr.1../271/2015 rămasă definitivă la data de 04.02.2016 prin Decizia penală nr.50/A/04.02.2016 a Curţii de Apel O...

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 3 ani 4 luni 399 zile închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr.350/18.03.2016 pronunţată de Judecătoria  O.. în Dos.nr.7../271/2016 rămasă definitivă la data de 05.04.2016 prin neapelare, în pedepsele componente de :

- 1 an 150 zile închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt prev. de art.228 alin.1 cu aplicarea art.41 alin.1 Cod penal şi art.396 alin.10 Cod procedură penală,

- 3 ani 60 de zile închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 1426/20.11.2015 pronunţată de Judecătoria O.. în Dos.nr.1../271/2015 rămasă definitivă la data de 04.02.2016 prin Decizia penală nr.50/A/04.02.2016 a Curţii de Apel O..,

- restul de pedeapsă de 289 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 5 ani 5 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr.704/2011 a Judecătoriei O..,

- sporul de 4 luni 50 de zile închisoare.

Repune în individualitatea lor pedepsele mai sus descontopite, şi înlătură sporul de 4 luni şi 50 zile închisoare.

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 3 ani 349 zile închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 1426/20.11.2015 pronunţată de Judecătoria O.. în Dos.nr.1../271/2015 rămasă definitivă la data de 04.02.2016 prin Decizia penală nr.50/A/04.02.2016 a Curţii de Apel O.. în pedepsele componente de:

-  3 ani 60 de zile închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată prev. de art.233- art.234 alin.1 lit.d Cod penal cu aplicarea art.41 alin.1 Cod penal,

- restul de pedeapsă de 289 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 5 ani 5 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr.704/2011 a Judecătoriei O..,

Repune în individualitatea lor pedepsele mai sus descontopite .

În baza art.40 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 39 alin.1 lit.b Cod penal dispune contopirea pedepsei aplicate în prezenta cauză cu pedeapsa de 3 ani 60 de zile închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 1426/20.11.2015 pronunţată de Judecătoria O.. în Dos.nr.1../271/2015 rămasă definitivă la data de 04.02.2016 prin Decizia penală nr.50/A/04.02.2016 a Curţii de Apel O.. şi pedeapsa de 1 an 150 zile închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr.350/18.03.2016 pronunţată de Judecătoria  O.. în Dos.nr.7../271/2016 rămasă definitivă la data de 05.04.2016 prin neapelare, aplică pedeapsa cea mai grea de 3 ani 60 zile  închisoare la care se adaugă un spor de 7 luni şi 20 zile  închisoare, reprezentând 1/3 din totalul celorlalte pedepse aplicate, urmând ca pedeapsa stabilită în sarcina inculpatului C.. să fie de 3 ani 7 luni  80 zile  închisoare în regim de detenţie.

Menţine dispoziţiile din Sentinţa penală nr.350/18.03.2016 pronunţată de Judecătoria  O.. în Dos.nr.7../271/2016 rămasă definitivă la data de 05.04.2016 prin neapelare privind revocarea beneficiului liberării condiţionate a executării pedepsei de 5 ani 5 luni închisoare aplicată inculpatului prin Sentinţa penală nr.704/2011 a Judecătoriei O.. şi executarea restului de pedeapsă de 289 zile închisoare.

În baza art. 43 al. 2 Cod penal, adaugă la pedeapsa de 3 ani 7 luni  80 zile  închisoare, aplicată în cauză, restul de 289 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 5 ani 5 luni închisoare aplicată inculpatului prin Sentinţa penală nr.704/2011 a Judecătoriei O.. astfel că inculpatul. execută în final pedeapsa de 4 ani 7 luni şi 4 zile închisoare în regim de detenţie.

Menţine dispoziţiile privind pedeapsa accesorie aplicată condamnatului prin Sentinţa penală nr. 1426/20.11.2015 pronunţată de Judecătoria O.. în Dos.nr.1../271/2015 rămasă definitivă la data de 04.02.2016 prin Decizia penală nr.50/A/04.02.2016 a Curţii de Apel O.. privind interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prev. de art.66 alin.1 lit.a,b Cod penal, care se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate va fi executată sau considerată executată.

Menţine dispoziţiile privind pedeapsa complementară aplicată condamnatului prin Sentinţa penală nr. 1426/20.11.2015 pronunţată de Judecătoria O.. în Dos.nr.1../271/2015 rămasă definitivă la data de 04.02.2016 prin Decizia penală nr.50/A/04.02.2016 a Curţii de Apel privind interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a,b  Cod penal, respectiv a exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 3 ani, pedeapsă complementară ce se va executa conform art.68 alin.1 lit.c teza I Cod penal.

În baza art. 404 alin. (4) lit. a) Cod procedură penală deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii de 24 h din data de 06.04.2015 până în data de 07.04.2015 şi perioada executată de la 04.02.2016 la zi.

În baza art.19, 397 alin.1 Cod procedură penală cu referire la art.1357 Cod civil admite acţiune civilă formulată de partea civilă  şi obligă inculpatul la plata sumei de 1090 lei cu titlu de despăgubiri materiale,  în favoarea părţi civile.

Anulează Mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 1699/2015 din 04.02.2016 emis în baza Sentinţei penale nr. 1426/20.11.2015 pronunţată de Judecătoria O.. în Dos.nr.1../271/2015 rămasă definitivă la data de 04.02.2016 prin Decizia penală nr.50/A/04.02.2016 a Curţii de Apel şi Mandatul de executare a pedepsei închisorii nr.407/2016 din 05.04.2016 emis în baza  Sentinţei penale nr.350/18.03.2016 pronunţată de Judecătoria O.. în Dos.nr.7../271/2016 rămasă definitivă la data de 05.04.2016 prin neapelare,  şi dispune emiterea unui nou mandat de executare conform prezentei hotărâri.

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă inculpatul la plata sumei de 700 lei , reprezentând cheltuieli judiciare în favoarea statului.

În baza art. 272  Cod procedură penală,  onorariul avocatului din oficiu , în cuantum de 520 lei, va fi plătit din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului B., conform delegaţiei nr. 1535/29.03.2016 şi nr.1536/29.03.2016..

Cu drept de apel la Curtea de Apel O.. în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 21 iunie 2016.

PREŞEDINTE GREFIER

Domenii speta