Redozare pedepse

Sentinţă penală 25/A din 09.08.2010


ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

SECŢIA A II - A PENALĂ

DOSAR NR. 17600/300/2010

DECIZIA PENALĂ NR. 25/A

Şedinţa publică din data de 09.08.2010

Tribunalul constituit din:

PREŞEDINTE: BOMBOŞ ANA OTILIA

JUDECĂTOR : NESTOR RAUL ALEXANDRU GREFIER: ROBESCU CLAUDIA

Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, a fost reprezentat de doamna procuror RALUCA NEGULESCU.

Pe rol fiind soluţionarea apelurilor formulate de inculpaţii PC şi PG împotriva sentinţei penale nr. 514/21.06.2010, pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti în dosarul nr. 17600/300/2010.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă apelanţii inculpaţi, aflaţi în stare de arest, asistaţi de apărător desemnat din oficiu, doamna avocat RR, cu delegaţie pentru asistenţă juridică obligatorie, aflată la dosarul cauzei, lipsă fiind intimatul inculpat DF, intimatul parte civilă CM şi intimaţii părţi vătămate BM şi LV.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă.

Fiind interpelaţi de către instanţa de judecată apelanţii inculpaţi, având pe rând cuvântul, declară că insistă în judecata cererilor de apel care vizează redozarea pedepselor, ca îşi menţin declaraţiile făcute în cursul urmăririi penale şi în faţa instanţei de fond, că recunosc săvârşirea faptelor, respectiv că nu mai au de declarat nimic, în plus.

Faţă de precizările făcute de către apelanţii inculpaţi, faţă de împrejurarea că părţile vătămate nu s-au constituit părţi civile în cauză, nemaifiind alte cereri de formulat, nici alte excepţii de invocat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul, în temeiul dispoziţiilor art. 377 din Codul de procedură penală, asupra apelurilor formulate de către inculpaţi:

Apărătorul inculpaţilor solicită admiterea apelurilor formulate împotriva sentinţei penale nr. 514/21.06.2010, pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, punând concluzii pentru aplicarea unor pedepse orientate către minimul special prevăzut de lege, întrucât cei doi inculpaţi au recunoscut şi au regretat faptele comise.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea apelurilor formulate de către inculpaţi, ca fiind nefondate, considerând că instanţa de fond, în mod legal şi temeinic, a apreciat, în ceea ce îl priveşte pe inculpatul PC, aplicarea unei pedepse de 2 ani şi 6 luni închisoare, deşi este vorba de o infracţiune în formă continuată, reţinându-se circumstanţe agravante reale, fapta fiind săvârşită de două persoane împreună, pe timp de noapte şi prin efracţie, în formă continuată, iar pedeapsa rezultantă este urmarea anulării suspendării sub supraveghere a unei pedepse de 3 ani şi 6 luni, de care apelanţii inculpaţi au beneficiat.

In ceea ce îl priveşte pe inculpatul PG, reprezentantul Ministerului Public apreciază că instanţa de fond s-a orientat sub minimul pedepsei, aplicând circumstanţe atenuante, deşi acesta a săvârşit o infracţiune în formă continuată, cu circumstanţe reale agravante, pe timp de noapte, de două persoane împreună şi prin efracţie, în termenul de încercare al suspendării condiţionate, dispusă prin sentinţa penală nr. 266/2009 a Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, prin care a beneficiat de suspendare condiţionată a executării pedepsei.

Pentru aceste motive, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii pentru respingerea apelurilor formulate de către inculpaţi, ca nefondate.

în temeiul dispoziţiilor art. 88 din Codul penal, reprezentantul Ministerului Public solicită deducerea reţinerii de la 24.03.2009 până la 25.03.2009 şi, respectiv, de la 29.04.2010 la zi, în ceea ce îl priveşte pe apelantul inculpat PC, iar, în ceea ce îl priveşte pe inculpatul PG, solicită menţinerea stării de arest şi deducerea, în temeiul dispoziţiilor art. 88 din Codul penal, de la 16.01.2008 până la 19.01.2009 şi de la 29.04.2010 până Ia zi.

De asemenea, în ceea ce îl priveşte pe inculpatul PC, în baza dispoziţiilor art. 350 din Codul de procedură penală, reprezentantul Ministerului Public solicită menţinerea stării de arest şi, în baza prevederilor art. 191 alin. (1) din Codul de procedură penală, solicită obligarea apelanţilor inculpaţi la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Apelantul inculpat PC, având ultimul cuvânt, solicită admiterea apelului, astfel cum a fost formulat.

Apelantul inculpat PG, având ultimul cuvânt, solicită admiterea apelului, astfel cum a fost formulat.

TRIBUNALUL

Asupra cauzei penale de fata:

Prin sentinţa  penala nr. 514/21.06.2010, pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti în dosarul nr. 17600/300/2010, s-a dispus ,in temeiul art. 345 alin. 2 C.pr.pen., condamnarea inculpatului  PC la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea, în formă continuată, a infracţiunii de furt calificat prevăzută de art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1 lit. a, g şi i şi alin. 2 lit. b C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 76 alin. 1 lit. c C.pen. rap. la art. 74 alin. 1 lit. a şi c C.pen. şi art. 80 alin. 1 C.pen.

În baza art. 865 alin. 1 C.pen. rap. la art.  85 alin. 1 C.pen.,a anulat suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. 328/19.04.2010 pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti în dosarul nr. 20134/300/2009 şi rămasă definitivă la data de 04.05.2010 prin neapelare.

În temeiul art. 865 alin. 1 C.pen. rap. la art 85 alin. 1 C.pen. rap. la art. 33 lit. a C.pen. şi art. 34 alin. 1 lit. b C.pen., a contopit  pedeapsa de 3 ani de 6 luni închisoare stabilită prin sentinţa penală nr. 328/19.04.2010 cu pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată în prezenta cauză, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 71 C.pen. rap. la art. 3 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, a interzis inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

Potrivit art. 88 alin. 1 C.pen.,a dedus din durata pedepsei aplicate inculpatului prin prezenta sentinţă, durata reţinerii din data de 24.03.2009 ora 07.10 până în data de 25.03.2009 ora 07.10 şi durata reţinerii şi arestării preventive din data de 29.04.2010 până la zi.

Conform art. 350 alin. 1 C.pr.pen.,a menţinut starea de arest a inculpatului PC.

În temeiul art. 345 alin. 2 C.pr.pen.,a condamnat pe inculpatul PG, la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea, în formă continuată, a infracţiunii de furt calificat prevăzută de art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1 lit. a, g şi i şi alin. 2 lit. b C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 76 alin. 1 lit. c C.pen. rap. la art. 74 alin. 1 lit. c C.pen. şi art. 80 alin. 1 C.pen.

În baza art. 83 C.pen.,a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 266/09.02.2009 pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti în dosarul nr. 7531/4/2008 rămasă definitivă prin decizia penală nr. 1592/30.10.2009 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a-II-a Penală, şi a dispus executarea în întregime a acestei pedepse, care nu se contopeşte cu pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin prezenta sentinţă, urmând ca, în final, inculpatul să execute pedeapsa de 4 ani închisoare.

Potrivit art. 71 C.pen. rap. la art. 3 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, a interzis inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 64  alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

Conform art. 88 alin. 1 C.pen., a dedus din durata pedepsei aplicate inculpatului prin prezenta sentinţă, durata reţinerii şi arestării preventive din data de 16.01.2008 până la 19.01.2009 şi din data de 29.04.2010 până la zi.

Potrivit art. 350 alin. 1 C.pr.pen.,a menţinut starea de arest a inculpatului PG.

În temeiul art. 345 alin. 2 C.pr.pen.,a condamnat pe inculpatul DF, la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea, în formă continuată, a complicităţii la infracţiunea de furt calificat prevăzută de art. 26 C.pen. rap. la art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1 lit. a, g şi i şi alin. 2 lit. b C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 76 alin. 1 lit. c C.pen. rap. la art. 74 alin. 1 lit. c C.pen. şi art. 80 alin. 1 C.pen.

Conform art. 71 C.pen. rap. la art. 3 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, a interzis inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 64  alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

Potrivit art. 861 alin. 1 C.pen, a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicate inculpatului pe un termen de încercare de 4 ani, care s-a socotit de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe, potrivit art. 862 C.pen.

În temeiul art. 863 alin. 1 C.pen. rap la art. 11 alin. 1 din O.G. nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate, pe durata termenului de încercare inculpatul va trebui să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a.)să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti;

b.)să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c.)să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d.)să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă.

Potrivit art. 863 alin. 3 lit. a C.pen. rap la art. 11 alin. 1 din O.G. nr. 92/2000, pe durata termenului de încercare, inculpatul va desfăşura o activitate sau va urma un curs de învăţământ sau de calificare ce  a fost stabilit de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

O copie a prezentei sentinţe s-a comunicat Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

În baza art. 71 alin. 5 C.pen.,a suspendat şi executarea pedepsei accesorii, pe acelaşi termen de încercare.

Conform art. 359 alin. 1 C.pr.pen.,a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 C.pen. referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni pe durata termenului de încercare.

Conform art. 88 alin. 1 C.pen.,a dedus din durata pedepsei aplicate inculpatului prin prezenta sentinţă durata reţinerii şi arestării preventive din data de 29.04.2010 până la zi.

Potrivit art. 350 alin. 3 lit. b C.pr.pen., a dispus  punerea de îndată în libertate a inculpatului DF, dacă nu este arestat în altă cauză.

În temeiul art. 112 lit. f C.pen. cu aplic. art. 118 alin. 1 lit. f C.pen., a luat faţă de inculpatul PC măsura de siguranţă a confiscării speciale a cuţitului tip briceag cu lungimea lamei de aproximativ 6 cm. cu mâner de culoare albă, obiect menţionat în dovada seria H nr. 0016413/11.05.2010 şi aflat la Camera de Corpuri Delicte a Poliţiei Sector 2.

Potrivit art. 14, 24 alin. 1, 76 şi 346 C.pr.pen, a luat act că părţile vătămate BM  şi LV nu s-au constituit părţi civile în procesul penal, prejudiciul fiind acoperit prin restituire.

A luat act că partea civilă CM nu are calitatea de parte în acest dosar.

În baza art. 191 alin. 1 şi 2 C.pr.pen. rap. la art. 189 C.pr.pen., a obligat pe fiecare inculpat la plata sumei de câte 500 de lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma de 500 de lei, reprezentând contravaloarea onorariilor cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu în cursul cercetării judecătoreşti,a fost avansată din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti în contul Serviciului de Asistenţă Judiciară din cadrul Baroului Bucureşti.

În temeiul art. 193 C.pr.pen.,  a luat act că părţile vătămate nu au solicitat cheltuieli de judecată.

Pentru  a dispune astfel, prima instanta a retinut ca in noaptea de 28/29.04.2010, în jurul orelor 01.00-03.30, în timp ce inculpatul DF le asigura paza, inculpaţii PC şi PG, prin efracţie, au pătruns în imobilul nr. 10 din str. Podul Neagului din sectorul 2, aparţinând părţii vătămate BM, şi au sustras o geantă conţinând acte de identitate, un telefon mobil marca Samsung şi două portofele cu suma de 170 de lei, apoi, în timp ce inculpatul DF le asigura paza, inculpaţii PC şi PG, prin efracţie, au pătruns în imobilul nr. 94A din str. Bujorul Alb din sectorul 2, aparţinând părţii vătămate LV, şi au sustras diverse bunuri (trei genţi care conţineau, printre altele, şi documente de identitate, un telefon mobil marca Nokia, unul Samsung şi unul Sony Ericsson, talonul şi cheile de la autoturism şi o pânză de flex), cauzând un prejudiciu în valoare totală de 2.700 de lei.

Situaţia de fapt mai sus-prezentată a fost dovedită prin procesul-verbal de depistare a inculpaţilor, procesul-verbal de cercetare la faţa locului, însoţit de planşe fotografice, procesele-verbale de conducere în teren a inculpaţilor, însoţite de planşe fotografice, procesele-verbale de control corporal efectuat asupra inculpaţilor, însoţite de planşe fotografice, procesele-verbale de prezentare pentru recunoaştere de către părţile vătămate a bunurilor care le-au fost sustrase, procesul-verbal şi dovezile de predare-primire bunuri către părţile vătămate şi dovada de depune obiecte la Camera de Corpuri delicte a Poliţiei Sector 2, mijloace de probă din a căror coroborare rezultă faptul că în noaptea de 28/29.04.2010, în jurul orelor 01.00-03.30, în timp ce inculpatul DF le asigura paza, inculpaţii PC şi PG au pătruns, prin efracţie, în două imobile aparţinând părţilor vătămate BM şi LV, imobile din interiorul cărora au sustras diverse bunuri, printre care şi acte de identitate care se aflau în două genţi, cauzând un prejudiciu în valoare totală de 2.700 de lei, bunurile sustrase fiind ulterior restituite părţilor vătămate.

Partea vătămată BM a declarat că, în noaptea de 28/29.04.2010, în jurul orelor 01.00, în timp ce se afla la domiciliu împreună cu soţul şi fiica sa, a constatat că autori necunoscuţi au pătruns în locuinţa sa şi i-au sustras de pe un scaun din bucătărie o geantă care conţinea documente personale, suma de 170 de lei, o pereche de chei, un telefon mobil marca Samsung, încărcătorul aferent şi alte bunuri, apreciind valoarea prejudicului la suma de 1.200 de lei. Aceste bunuri au fost ulterior recunoscute de partea vătămată la sediul organului de cercetare penală, fiind întocmit un proces-verbal de recunoaştere, însoţit de planşă fotografică, bunurile fiindu-i restituite în aceeaşi zi, în baza unui proces-verbal de predare-primire.

Partea vătămată LV a declarat că, în noaptea de 28/29.04.2010, în jurul orelor 03.30, în timp ce se afla la domiciliu împreună cu soţia sa, a constatat că autori necunoscuţi au pătruns în locuinţa sa şi i-au sustras două genţi care conţineau documente personale, cartea de identitate, cheile de la autoturism, cardul bancar, suma de 30 de lei, un telefon mobil marca Nokia, un telefon mobil marca Samsung şi alte bunuri, apreciind valoarea prejudicului la suma de 1.500 de lei. Aceste bunuri au fost ulterior recunoscute de partea vătămată la sediul organului de cercetare penală, fiind întocmit un proces-verbal de recunoaştere, însoţit de planşă fotografică, bunurile fiindu-i restituite în aceeaşi zi, în baza unor dovezi de predare-primire.

Astfel, instanţa a reţinut că declaraţiile celor două părţi vătămate se coroborează cu întreg probatoriul administrat în dosar, împrejurare în raport de care se constată incidenţa în cauză a dispoziţiilor art. 75 C.pr.pen.

Fiind audiat atât în timpul urmăririi penale, cât şi în cursul cercetării judecătoreşti, inculpatul PC a adoptat o atitudine procesuală sinceră, recunoscând săvârşirea faptei şi modalitatea sa de comitere.

Fiind audiat atât în timpul urmăririi penale, cât şi în cursul cercetării judecătoreşti, inculpatul PG a adoptat o atitudine procesuală oscilantă, iniţial recunoscând săvârşirea faptei şi modalitatea sa de comitere, apoi negând, în faţa instanţei adoptând, din nou, a atitudine de recunoaştere a faptei.

Impotriva acestei sentinte au  declarat apel  inculpatii solicitand admiterea apelurilor formulate, punând concluzii pentru aplicarea unor pedepse orientate către minimul special prevăzut de lege, întrucât cei doi inculpaţi au recunoscut şi au regretat faptele comise.

Examinand legalitatea si temeinicia sentintei apelate , atat  prin prisma  motivelor  invocate de apelantii-inculpati, cat si din oficiu, sub toate aspectele, potrivit art 371 alin.2 C.p.p, tribunalul apreciaza ca apelul este  nefondat pentru urmatoarele  considerente:

 Prima instanta a  facut o analiza judicioasa a materialului probator  administrat in cauza ,retinandu-se  situatia de  fapt ce rezulta in urma  acestei  analize.

La  individualizarea pedepselor  a  avut in  vedere  criteriile generale prev. de art 72 C.p.,  in raport  de gradul  de pericol  social al  faptelor comise ridicat, de circumstantele personale  ale  inculpatilor  si cele  concrete ale savarsirii  faptelor –impreuna cu alte persoane ,in timpul noptii,  prin efractie, din interiorul locuintelor .

Cu privire  la  inculpatul PC  a avut in vedere atitudinea  sincera procersuala, recunoscand fapta si modalitatea de savarsire  a acesteia cat si starea de recidiva. Aceste circumstante au indreptatit instanta sa  aprecieze ca reintegrarea in societate a inculpatului se va face prin aplicarea unei pedepse orientate sub  minimul special prevazut de lege , astfel  ca  modalitatea de executare si cuantumul acesteia corespund  cerintelor  prev de art 52 C.p. 

Cu privire la  inculpatul PG , prima instanta a avut in vedere ca acesta pe parcursul  procesului penal a avut o  atitudine oscilanta.  A  avut in vedere criteriile  generale  de individualizare a pedepsei prev. de art 72 C.p. in raport  de  gradul  ridicat de pericol social al faptei  comise,  cat si circumstantele personale ale inculpatului  si cele concrete ale  savarsirii  faptei  impreuna cu alte 2  persoane ,prin efractie , in  timpul noptii, din interiorul  unor locuinte .

In ceea ce priveste persoana inculpatului , este recidivist  si in  final a recunoscut savarsirea  faptei .

Prima instanta a apreciat ca in cauza sunt  indeplinite conditiile prev de art 76 alin.1 lit.c C.p.,  rap.la art.74 alin.1  lit.c C.p.  si art 80 alin.1 C.p.

Modalitatea de executare si cuantumul pedepsei aplicate corespund  cerintelor  impuse  de  disp.art.52 C.p.

Pentru aceste considerente , in temeiul  disp.art. 379 alin.1 pct.1 lit.b C.p.p.,  va respinge ca nefondate apelurile formulate de apelanţii inculpaţi PC şi PG împotriva sentinţei penale nr. 514 pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti la data de 21.06.2010 în dosarul 17600/300/2010.

Conform art. 383 alin. 11 rap. la art. 350 alin. 1 Cpp va menţine măsura arestării preventive a apelanţilor inculpaţi PC şi PG.

În baza art. 88 Cpen va deduce din durata pedepsei aplicate apelantului inculpat PC durata reţinerii de la 24.03.2009 la data de 25.03.2009 şi a arestării preventive de la 29.04.2010 la zi.

În baza art. 88 Cpen va deduce din durata pedepsei aplicate apelantului inculpat PG durata reţinerii şi a arestării preventive de la 16.01.2008 la 19.01.2009 şi de la 29.04.2010 la zi.

Conform art. 189 Cpp va dispune decontarea onorariului cuvenit apărătorului din oficiu din fondurile MJLC către SAJ Bucureşti.

În temeiul art. 192 alin. 2 Cpp va obliga apelanţii inculpaţi la plata sumei de 150 lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE

 În baza art. 379 alin. 1 pct. 1 lit. b Cpp respinge ca nefondate apelurile formulate de apelanţii inculpaţi PC şi PG împotriva sentinţei penale nr. 514 pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti la data de 21.06.2010 în dosarul 17600/300/2010.

Conform art. 383 alin. 11 rap. la art. 350 alin. 1 Cpp menţine măsura arestării preventive a apelanţilor inculpaţi PC şi PG.

În baza art. 88 C.pen deduce din durata pedepsei aplicate apelantului inculpat PC durata reţinerii de la 24.03.2009 la data de 25.03.2009 şi a arestării preventive de la 29.04.2010 la zi.

În baza art. 88 Cpen deduce din durata pedepsei aplicate apelantului inculpat PG durata reţinerii şi a arestării preventive de la 16.01.2008 la 19.01.2009 şi de la 29.04.2010 la zi.

Conform art. 189 Cpp dispune decontarea onorariului cuvenit apărătorului din oficiu din fondurile MJLC către SAJ Bucureşti.

În temeiul art. 192 alin. 2 Cpp obligă apelanţii inculpaţi la plata sumei de 150 lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat,  in contul IBAN- RO62TREZ7045032XXX003561; cod fiscal 4340633 deschis la Trezoreria Sector 4 Bucuresti, beneficiar Tribunalul Bucuresti.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi de la comunicare pentru apelanţii inculpaţi aflaţi în stare de arest preventiv.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 09.08.2010.

PRESEDINTEJUDECATOR

Bombos Ana Otilia    Nestor Raul Alexandru

GREFIER

Robescu Claudia

Domenii speta