Furtul calificat

Sentinţă penală 183 din 06.11.2014


Prin rechizitoriul  Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal din data de 16.05.2014 înregistrat pe rolul Judecătoriei caracal sub nr…./207/2014 a fost trimis în judecată  în stare de libertate inculpatul B. H., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat, prev. şi ped. de art.228 alin.1 – 229 alin.1 lit.b şi d şi alin.2 lit.b C. Penal cu aplic. art.77 alin.1 lit.d C. Penal cu aplic. Art.33 lit.a V.C.p. şi art.5 alin.1 C. Penal.

S-a reţinut în actul de sesizare că, în perioada august – noiembrie 2013, inc. B. H. împreună cu suspectul minor O. M. V. au săvârşit împreună ori în mod individual mai multe infracţiuni de furt calificat în dauna unor persoane vătămate din  comuna Bucinişu jud. Olt.

Pe parcursul urmăririi penale, inculpatul a manifestat sinceritate recunoscând şi regretând faptele săvârşite.

Cu ocazia cercetării judecătoreşti, inculpatul a avut aceeaşi poziţie procesuală de recunoaştere şi regret a faptelor pentru care este trimis în judecată, înţelegând să fie judecat doar pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale pentru a beneficia de dispoz. art.396 alin.10 C.p.p. pe care le cunoaşte şi le însuşeşte.

Persoanele  vătămate D. E.şi M. N. fiind  audiate în  instanţă, nu s-au constituit părţi civile împotriva inculpatului, întrucât bunurile sustrase din domiciliul acestora au fost integral recuperate.

Privitor la persoana  vătămată G.I.  aceasta înţelege să se constate parte civilă împotriva inc. Cu suma de 30.000 lei reprezentând c/v bunurilor sustrase în cursul lunii oct.2013 din  imobilul situat pe raza comunei Bucinişu, moştenit de la părinţii săi.

Declară persoana  vătămată că,  o parte din bunurile însuşite de inculpat au fost recuperate prin restituire şi anume: o bicicletă însă nu în stare de funcţionare fiind dezmembrată, o butelie cu ceas şi furtun (furtunul fiind secţionat iar ceasul nu funcţionează), un aparat de radio însă distrus, un topor care a fost înlocuit  întrucât nu-l recunoaşte ca fiind obiectul său.

SC  P.A. SRL, cu sediul în comuna Bucinişu, prin reprezentant legal P. C. – persoana  vătămată în cauză, s-a constituit parte civilă împotriva inculpatului cu suma de 861,15 lei reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase din spaţiu comercial şi nerecuperate până în prezent persoana  a vătămată G.I., inculpatul îşi exprimă acordul de a fi despăgubită, însă în măsura în care sunt dovedite având în vedere că,  o parte din bunurile sustrase au fost restituite în baza procesului verbal întocmit de organele de cercetare penală.

În faza de cercetare penală, faptele penale săvârşite de inculpat sunt dovedite cu următoarele mijloace de probă: declaraţiile persoanelor vătămate D. E., M. N.,  G.I. şi P. C. în calitate de administrator unic al SC P.A. SRL, proces verbal de cercetare la faţa locului, planşe foto, adrese de evaluare a prejudiciilor, procese verbale de reconstituire din data de 18.02.2014, procese verbale de predare primire, declaraţiile martorilor D. D. F., P. C., A. H., L. G., C. L., B. F., P. I. şi alţii, declaraţia inculpatului B. H. şi a făptuitorului O. M. V..

La termenul de judecată din data de 3 iulie 2014 la stăruinţa persoanei vătămate G.I., pentru dovedirea  laturii civile  respectiv a pretenţiilor solicitate, instanţa a încuviinţat administrarea probei testimoniale, fiind audiat martorul G. F. a cărei depoziţie din data de 18.09.2014 a fost consemnată şi anexată la dosar.

Pe parcursul soluţionării cauzei, inculpatul a depus  acte în circumstanţiere, iar în şedinţa publică din data de 9 oct.2014 reprezentantul Parchetului a solicitat instanţei schimbarea încadrării juridice a faptelor penale, reţinute prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal, în infracţiunile de furt calificat , astfel cum sunt prevăzute de vechiul Cod penal, cu aplic. Art.5 alin.1 din NCP, având în vedere că, Vechiul Cod Penal reprezintă legea penală mai favorabilă aplicabilă în cauza de faţă.

Examinând întregul material probator administrat în cauză, instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt:

În cursul lunii august 2013 inc. B. H. a hotărât să se deplaseze în locuinţa  persoanei vătămate M. N., pe care o deţine pe raza comunei Bucinişu, sat Bucinişu Mic, pentru a sustrage bunuri de valoare, urmând ca ulterior să le valorifice.

 Astfel, în data de 9/10.08.2013 pe timp de noapte, cunoscând faptul că imobilul nu era locuit efectiv,  inculpatul a pătruns fără drept prin escaladarea gardului împrejmuitor iniţial în curtea persoanei vătămate, apoi profitând de împrejurarea că era întuneric şi nu a fost observat de alte persoane străine a pătruns într-o anexă gospodărească (magazie) care nu era asigurată corespunzător, de unde a sustras mai multe bunuri şi anume: o bormaşină marca Bosch, o bormaşină marca Einhell;  2 aparate flex marca Einhell; o trusă de chei tubulare marca  Rolson; un patent de uz gospodăresc  şi o lampă pe bază de gaz , folosită pentru lipirea metalelor.

Aceste bunuri au fost transportate de inculpat în domiciliul său, însă în timp ce părăsea locuinţa persoanei vătămate  acesta s-a întâlnit cu făptuitorul minor O. M. V.căruia i-a adus la cunoştinţă  activitatea infracţională săvârşită.

Acesta din urmă, a acceptat să-l ajute pe inculpat să transporte bunurile în domiciliul său, iar în schimbul acestui ajutor, minorul a primit o parte din bunurile sustrase şi anume, trusa de chei tubulare şi  lampa pe bază de gaz.

Ulterior, inculpatul a vândut o parte din aceste bunuri unor persoane fizice, contracost ori în schimbul altor bunuri.

În cursul cercetărilor penale au fost identificaţi martorii cumpărători de la care au fost ridicate bunurile vândute de inculpat, fiind restituite persoanei vătămate M. N., în baza unor procese verbale de predare primire.

Cu ocazia reconstituirii faptei penale săvârşite de inculpat în prezenţa martorului asistent Alexe Nicolae , acesta  a  recunoscut şi indicat modul de săvârşire a infracţiunii de furt calificat.

Întrucât făptuitorul minor O. M. V. la data săvârşirii infracţiunii de tăinuire nu împlinise vârsta de 14 ani, nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru ca acesta să răspundă penal, motiv pentru care, faţă de  minor urmează să se dispună clasarea deoarece operează una din cauzele de neimputabilitate prev. de art.27 C. penal – minoritatea făptuitorului.

În drept, fapta săvârşită de inculpat întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prev. de art.228 alin.1 – 229 alin.1 lit.b, şi  d şi alin.2 lit.b C. p. cu aplic. art.5 C.penal.

Prejudiciul cauzat în dauna persoanei vătămate M. N. în valoare de  805 lei a fost recuperat în totalitate prin restituirea în natură a bunurilor sustrase, astfel că,  nici în cursul urmăririi penale şi nici în faza de cercetare judecătorească această persoană vătămată nu s-a mai constituit parte civilă în cauză.

De asemenea, tot în cursul lunii august 2013 pe timp de noapte, inculpatul a pătruns fără drept, prin escaladarea gardului împrejmuitor în curtea locuinţei persoanei vătămate  D. E. situată pe raza comunei Bucinişu, sat Bucinişu Mic cu intenţia de a sustrage bunuri de valoare.

Astfel,  inculpatul  a sustras dintr-un şofru un polizor cu motor electric pe care l-a transportat în domiciliul său, însă  ulterior,  l-a restituit persoanei vătămate, motiv pentru care aceasta nu s-a mai constituit parte civilă în cauză.

În cursul lunii octombrie 2013 inculpatul împreună cu suspectul minor O. M. V. au hotărât de comun acord să pătrundă în  imobilul pe care persoana vătămată G.I. îl deţine pe raza comunei Bucinişu şi pe care l-a avut închiriat numitei P. I. până în luna  iulie 2013.

Cei doi au pătruns în imobil prin escaladarea unei ferestre care nu era asigurată în mod corespunzător, după care, găsind cheia de la uşa de acces în lăcaşul firidei electrice s-au folosit de aceasta şi au pătruns în încăperile imobilului de unde au sustras o lampă de iluminat pentru birou, un radio electric format  triunghiular marca Tehnoton,  un topor, un parfum marca Hobbi şi un cosor.

Aceste bunuri sustrase au fost împărţite între cei doi făptuitori .

În noaptea următoare, inculpatul B. H. s-a deplasat singur, din nou în locuinţa persoanei vătămate G.I. şi prin acelaşi mod de operare ca şi prima dată a sustras alte bunuri: o bicicletă de damă, o butelie de aragaz cu ceas,  pe care le-a transportat în domiciliul său, apoi în locuinţa martorului B. F., unchiul acestuia din comuna Rotunda a transportat bicicleta, fără să-i aducă la cunoştinţă provenienţa ilicită a bunului.

În data de 9.10.2013 persoana vătămată a constatat lipsa acestor bunuri din locuinţa sa, sesizând organele de poliţie, iar în cursul urmăririi penale cu ocazia audierii în urma verificărilor efectuate s-a stabilit că autorii infracţiunilor de furt calificat sunt cei doi, care de altfel au şi recunoscut.

Cu excepţia flaconului de parfum care a fost spart, bunurile sustrase din locuinţa persoanei vătămate au fost restituite, însă bicicleta  a fost în stare de nefuncţionare, fiind demontată.

Prejudiciul cauzat persoanei vătămate  în valoare de 509 lei a fost recuperat parţial prin restituirea în natură a unora dintre bunurile sustrase, motiv pentru care persoana vătămată G.I. s-a constituit parte civilă în cursul urmăririi penale cu suma de 300 lei, iar în cursul cercetării judecătoreşti cu suma de 30.000 lei.

Fapta săvârşită de inculpat întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat în forma continuată prev. de art.228-229 alin.1 lit.b şi d şi alin.2 lit.b C. penal cu aplic. art.77  alin.-1 lit.d C.p., art.35 alin.1 C.p. şi art. 5 alin.1 C.p.

Fapta săvârşită de suspectul minor O. M. V., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prev. de art.228 alin.1- 229 alin.1 lit.b şi d şi alin.2 lit.b C.p.  cu aplic. art.113 C.p. şi art.5 alin.1 C.p.

În cursul lunii noiembrie 2013 pe timp de noapte, inculpatul B. H. împreună cu  O. M. V. au pătruns fără drept în incinta magazinului SC P.A. SRL Bucinişu, prin forţarea şi apoi escaladarea unei ferestre situată în partea superioară, folosindu-se de gratiile montate la partea inferioară ale ferestrei, de unde au reuşit să sustragă suma de 200 lei precum şi mai multe bunuri alimentare şi nealimentare: preparate din carne, carne tocată, salam, pateu, conserve de peşte, telemea şi alte produse alimentare, sticle cu băuturi răcoritoare, ciocolate, seminţe, produse cosmetice, (deodorant, fixativ de păr, şerveţele umede), brichete, sifoane, etc., pe care le-au împărţit, transportându-se apoi în domiciliile lor.

Ulterior,  în  cursul cercetării penale, o parte din bunurile sustrase au fost restituite persoanei vătămate cu ocazia reconstituirii efectuată în data de 28.02.2014, în baza proceselor verbale de predare primire.

Anterior, săvârşirii acestei infracţiuni în data de 29.09.2013 pe timp de noapte, făptuitorul minor, singur a pătruns fără drept în incinta aceluiaşi magazin de unde a sustras un televizor marca Nochia şi un încărcător, bunuri pe care le-a restituit persoanei vătămate în cursul urmăririi penale.

În instanţă, cu ocazia audierii, administratorul societăţii, respectiv P. C. a susţinut că, telefonul mobil restituit de făptuitorul minor avea  display-ul spart.

Deoarece, la data săvârşirii acestei infracţiuni, făptuitorul nu împlinise vârsta de 14 ani, nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru a răspunde penal, astfel că, faţă de acesta urmează a se dispune clasarea, operând una din cauzele de neimputabilitate prev. de art.27 C. penal (minoritatea făptuitorului).

Fapta săvârşită de inculpatul B. H. întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat în formă continuată prev. de art.228 alin.1 – 229 alin.1 lit.b şi d şi alin. 2 lit.b C. penal, cu aplic. art.77 alin.1 lit.d C. penal, art.35 alin.1 C. penal şi art.5 alin.1 C. penal.

Fapta săvârşită de suspectul minor O. M. V.întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prev. de art.228 alin.1 – 229 alin.1 lit.b şi d şi alin.2 lit.b C. penal cu aplic. art.35 alin.1 C. penal, art.113  C. penal şi art. 5 alin.1 C. penal.

Prejudiciul cauzat în dauna persoanei vătămate SC P.A. SRL Bucinişu în valoare de 861,15 lei a fost  parţial recuperat, însă aceasta s-a constituit parte civilă atât în  cursul cercetării penale cât şi în instanţă cu suma de 861,15 lei, reprezentând contravaloarea unor bunuri sustrase şi recunoscute  de inculpat.

Constată instanţa că faptele penale săvârşite de inculpat în dauna celor patru persoane vătămate sunt  recunoscute fără echivoc de către inculpat , vinovăţia acestuia fiind pe deplin dovedită cu întregul material probator administrat în cauză.

Instanţa va face aplicarea legii penale mai favorabile conf. dispoz. art.5 din NCP potrivit cărora „dacă de  la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei, au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă”.

În raport de  pedeapsa prev. pentru  infracţiunile comise de inculpat, instanţa identifică ca lege mai favorabilă ce se va aplica acestuia, Vechiul Cod Penal, motiv pentru care, reprezentantul Parchetului a  solicitat instanţei schimbarea încadrării juridice a faptelor penale astfel cum au fost reţinute în actul de sesizare al instanţei în infracţiunile prev. de vechiul Cod Penal.

În atare situaţie, instanţa pune în discuţie noua încadrare juridică a infracţiunilor reţinute în sarcina inculpatului, drept pentru care îi atrage atenţia acestuia că are dreptul să ceară lăsarea cauzei mai la urmă sau amânarea judecăţii pentru a-şi pregăti apărarea.

Fiind prezent la termenul de judecată din data de 9 oct.2014, asistat de  avocat Militaru Claudia,  instanţa procedează la  interogarea inculpatului pentru a-şi exprima poziţia cu privire la noua încadrare juridică a faptelor penale pentru care este trimis în judecată.

Declară inculpatul că, este de acord cu schimbarea încadrării juridice a celor patru fapte penale de furt calificat potrivit VCP, fiind legea penală mai favorabilă identificată de instanţă, pentru care nu solicită  administrarea altor probe  în afară de  înscrisurile pe care urmează să le anexeze în circumstanţiere.

De aceea, instanţa urmează  ca , în baza dispoz. art.386 C.p.p. să dispună schimbarea încadrării juridice a faptelor penale (în număr de 4), reţinute în Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal din data de 16.05.2014 săvârşite de inculpatul B. H., astfel: din infracţiunea prev. de art. 228 alin. 1 , 229 alin. 1 lit b şi d şi alin 2 lit b NCp , cu art. 5 alin . 1 Cp , în infracţiunea prev.de art. 208 alin. 1 ,  209 alin. 1 lit.g şi i VCp , cu aplicarea art. 5 alin. 1 NCp , săvârşită în dauna persoanei vătămate M. N. ;

-din infracţiunea prev.de art. 228 alin. 1 – 229 alin. 1 lit b şi d şi alin .2 lit b NCp , cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cp , în infracţiunea prev. de art. 208 alin. 1 , 209 alin 1 lit g şi i VCp , cu aplicarea art. 5 alin. 1 NCp , săvârşită în dauna persoanei vătămate D. E.;

-din infracţiunea prev. de art. 228 alin. 1 , 229 alin. 1 lit . b şi d şi alin 2 lit . b NCp , cu art. 77 alin. 1 lit . d NCp , art . 35 alin. 1 NCp şi art. 5 alin. 1 NCp , în infracţiunea prev. de art. 208 alin. 1 , 209 alin.1 lit.a , g  şi i VCp , cu aplicarea art. 41 alin. 2 VCp, art. 75 lit.c VCp  şi art. 5 alin. 1 NCp , săvârşită în dauna persoanei vătămate G.I. ;

-din infracţiunea prev. de art. 228 alin. 1, 229 lit. b şi d şi alin . 2 lit b NCp , cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit d NCp, art. 35 alin. 1 NCp şi art. 5 alin. 1 NCp în infracţiunea prev. de art. 208 alin. 1 , 209 alin. 1 lit .a , g , i VCp, cu art. 41 alin. 2 VCp , art. 75 lit.c VCp şi art. 5 alin. 1 NCp , săvârşite în dauna persoanei vătămate SC P.A. SRL BUCINIŞIU , prin administrator P. C. ; toate cu aplicarea art. 33 lit.a VCp , art. 34 alin. 1 lit b VCp  şi art . 5 alin. 1 NCp.

În consecinţă, existând temeiul răspunderii penale a inculpatului, instanţa urmează ca la individualizarea pedepsei ce se va aplica acestuia, să aibă în vedere dispoziţiile părţii generale ale codului penal, limitele de pedeapsă fixate în partea specială a vechiului cod penal pentru infracţiunile săvârşite, gradul de pericol social al faptelor reţinute în sarcina inculpatului, valoarea prejudiciilor cauzate, precum şi datele ce caracterizează persoana inculpatului , fiind  cunoscut cu antecedente penale astfel cum rezultă din fişa de cazier a acestuia,  atitudinea sinceră pe tot parcursul derulării procesului penal, recunoscând şi regretând  comiterea celor patru infracţiuni, persoană tânără în vârstă de numai 25 ani, nu are loc de muncă , provenind dintr-o familie cu posibilităţi reduse de trai, însă este cunoscut ca cetăţean onest care se bucură de respectul  cetăţenilor din comuna Bucinişu unde domiciliază, fapt rezultat din caracterizarea efectuată de Primăria comunei Bucinişu.

Totodată, instanţa va avea în vedere împrejurările concrete în care au  fost comise  faptele penale , şi anume  pe timp de noapte profitând de întuneric pentru a nu fi observat de alte persoane străine, uneori  operând  împreună cu un suspect minor .

Totuşi, la primul termen de judecată înainte de începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul recunoscând  în totalitate săvârşirea faptelor penale a solicitat instanţei să fie judecat în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, sens în care se va face aplicarea dispoz. art.375 C.p.p. şi art.396 alin.10 C.p.p. privitor la reducerea limitelor de pedeapsă prev. de lege – VCP şi anume, cu 1/3 în situaţia aplicării unei pedepse cu închisoarea .

 Evaluând toate aspectele mai sus menţionate, instanţa urmează să-l condamne pe inculpat  la o pedeapsă  cu închisoarea pentru fiecare faptă penală reţinută în sarcina sa  făcând  aplicarea dispoz. art.33 lit.a VCP  (existând un concurs real) şi art. 34 alin.1 lit.b din VCP cu aplic. art.5 din NCP, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.

Ca modalitate de executare, instanţa urmează să dispună suspendarea executării pedepsei pe o durată de 4  ani ce constituie termen de încercare, conform disp.art.81-82 din vechiul cod penal, cu raportare la art.15 din Legea nr.187/2012, de punere în aplicare a Legii nr.286/2009 privind codul penal, apreciind că inculpatul se poate corija şi fără o executare efectivă a pedepsei în regim de detenţie, astfel că scopul preventiv educativ prevăzut de legiuitor poate fi satisfăcut.

Potrivit disp.art.15 al.1 din actul normativ mai sus indicat, măsura suspendării condiţionate a executării pedepsei, aplicată în baza codului penal din 1969, se menţine şi după intrarea în vigoare a Noului cod  penal.

În baza disp.art.359 cpp, instanţa atrage atenţia inculpatului asupra dispoz.art.83 C.penal, privind revocarea beneficiului suspendării condiţionate a executării pedepsei, astfel că în toată această perioadă de încercare, inculpatul este ţinut să aibă un bun comportament, să se abţină de la săvârşirea altei infracţiuni, întrucât pe lângă pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune, va trebuie să execute şi pedeapsa aplicată pentru prezenta faptă.

Conform art.71 alin.2 cp, condamnarea la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau a închisorii, atrage de drept, interzicerea drepturilor prev.în art.64 lit.a-c din momentul în care hotărârea de condamnarea a rămas definitivă şi până la terminarea executării pedepsei.

Aşa fiind, instanţa urmează ca în baza disp.art.71 din V.Cod penal să aplice inculpatului pedepsele acesorii de interzicere a drepturilor prev.de art.64 al.1 lit.a Teza a II şi lit.b C.p.

În temeiul disp.art. 75 alin. 5 VCp , instanţa urmează să dispună suspendarea executării pedepselor accesorii , pe durata termenului de încercare , având în vedere faptul că s-a dispus suspendarea executării pedepsei principale.

Sub aspectul laturii civile, în baza disp.art. 20 din Cpp , la art. 397 Cpp , rap. la art. 1357 C.Civ. instanţa urmează să admită în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă G.I. .

Potrivit disp.art.19 din N.C.penal, acţiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal, are ca obiect tragerea la răspundere civilă delictuală, a persoanelor responsabile potrivit legii civile, pentru prejudiciul produs, prin comiterea faptei care face obiectul acţiunii penale.

Conform disp.art.20 cpp, constituirea ca partea civilă se poate face până la începerea cercetării judecătoreşti, organele judiciare având obligaţia de a  aduce la cunoştinţa persoanei vătămate aceste drept, iar repararea prejudiciului material şi moral, se face potrivit dispoz.legii civile,  (art.19 alin.5 cpp).

Aşadar, în cauza de faţă fiind vorba de o faptă ilicită cauzatoare de prejudiciu, săvârşită cu vinovăţie,  atrage răspunderea delictuală a aceluia care a comis-o, urmând ca  acesta să fie obligat a  repara paguba produsă, în  temeiul disp.art.1349 c.civil, art.1357 c.civil .

Persoana prejudiciată poate cere despăgubiri , sau după caz o reparaţie patrimonială pentru prejudiciu, chiar nepatrimonial, ce i –a fost cauzat, dacă vătămarea este imputabilă autorului faptei prejudiciabile.

Potrivit disp.art.1349 C.civil, care reglementează răspunderea civilă delictuală, orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune , şi să nu aducă atingere, prin acţiunile, ori prin inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.Cel care având discernământ încalcă această îndatorire, răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.

Prin urmare,  având în vedere că, partea civilă G.I.  a reclamat o serie de bunuri pe care  inculpatul le-a sustras din locuinţa sa,  situată pe raza com. Bucinişu pe care o deţine prin moştenire de la părinţii săi şi care nu au fost restituite de bună voie de inculpat .

În declaraţia sa de persoană vătămată dată în şedinţa publică din 3 iulie 2014, a menţionat că,  o serie de bunuri pe care inculpatul le-a sustras au fost restituite însă nu în stare de funcţionare şi anume: bicicleta de damă dezmembrată, o butelie cu ceas şi furtun, acesta din urmă fiind secţionat, iar ceasul nu era în stare de funcţionare, un aparat de radio distrus.

În plus , din depoziţia martorului ,  G. F., rezultă că, inculpatul a sustras şi obiecte de vestimentaţie dintr-un şifonier aflat în interiorul locuinţei (pantaloni de damă de bărbat, cămăşi, pulovere), apoi din bucătărie – cuţite, linguri, farfurii,  un bidon de ţuică de 6 l., 2 saci de lână,  covoare, lenjerii.

De aceea , instanţa urmează să admită în parte  cererea în pretenţii formulată de partea civilă G.I.  pentru a-l obliga pe inculpat la plata sumei de 800 lei , reprezentând contravaloarea bunurilor mai sus menţionate .

Deşi partea civilă s-a constituit parte civilă cu suma de 30.000 lei , cu probele administrate în cauză nu s-a dovedit a fi sustrase bunuri în cuantumul solicitat de aceasta .

De asemenea,  instanţa urmează să admită  acţiunea civilă formulată de  SC P.A. SRL BUcinişu prin administrator  P. C. pentru a fi obligat inculpatul la plata sumei de 861,15 lei reprezentând contravaloarea unor bunuri sustrase din  magazinul  situat pe raza comunei Bucinişu, menţionate în declaraţia acestuia de parte civilă.

Instanţa urmează să ia act  de declaraţiile persoanelor  vătămate  M. N. şi D. E. de a nu se constitui  părţi civile în cauză, întrucât prejudiciul produs  acestora a fost recuperat  în totalitate prin restituirea bunurilor  sustrase.

În temeiul dispoz. art.275 C.p.p.  instanţa urmează să oblige pe inculpat la plata cheltuielilor judiciare în favoarea statului în  sumă de 600 lei, din care 200 lei reprezintă onorariu avocat din oficiu, avansat din fondurile Ministerului Justiţiei.

Postat 28.11.2014

Domenii speta