Furt calificat

Sentinţă penală 235 din 22.04.2009


ROMÂNIA

JUDECATORIA SECTORULUI 2 BUCURESTI

SECTIA PENALA

SENTINTA PENALA NR. 235

SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE 22.04.2009

I N S T A N T A,

Deliberând asupra cauzei penale de fata, constata urmatoarele:

Prin rechizitoriul emis în dosarul nr. 12060/P/2008 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatilor P.V. si P.I. pentru savârsirea infractiunii de furt calificat prevazute de art. 208 alin., 209 alin.1 lit. a) C.pen.. Cauza a fost înregistrata pe rolul acestei instante în data de 29.10.2008, sub nr. 12119/300/2008.

În actul de sesizare a instantei s-a retinut ca, în data de 29.09.2008, în jurul orelor 14:00-14:30, în timp ce se aflau pe Bd. B., sector s Bucuresti, inculpatii au patruns pe usa de acces, care era larg deschisa, în magazia bistro-ului S. apartinând S.C. P. I. S.R.L., de unde au sustras scule electrice si un aparat de sudura în valoare totala de 2.500 RON, ulterior deplasându-se cu bunurile în Piata B. O. pentru a le vinde, unde au fost imobilizati de organele de politie.

În faza urmaririi penale au fost administrate urmatoarele mijloace de proba si acte de documentare procedurala: plângere si declaratii parte vatamata (f. 19-21 d.u.p.); proces-verbal de constatare a infractiunii flagrante (f. 11-16 d.u.p.); proces-verbal de cercetare la fata locului si planse fotografice (f. 22-33 d.u.p.); proces-verbal de prezentare spre recunoastere a bunurilor si dovada de restituire a bunurilor (f. 37,63 d.u.p.); declaratii martori (f. 64-73 d.u.p.); declaratii de învinuit sau inculpat (f. 78-80, 83-85, 89-90, 93-95, 97-100 d.u.p.); fisa cazier (f. 77, 88 d.u.p.); procese-verbale de perchezitie corporala ( f. 17-18 d.u.p.).

În faza cercetarii judecatoresti s-a administrat proba cu înscrisuri si au fost audiati inculpatii, declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la dosarul cauzei (f. 42, 43). De asemenea, a fost audiat martorul S. A. L., propus de Ministerul public si de inculpatul P.V. prin aparator, declaratia acestuia fiind consemnata si atasata la dosarul cauzei.

În cursul urmaririi penale, S.C. P. I. S.R.L., prin administrator, s-a constituit parte civila pentru suma de 5000 lei (f. 20-21, 38 d.u.p.), restrângându-si ulterior (f. 65-66 d.u.p.) pretentiile la 2500 lei, reprezentând valoarea bunurilor nerecuperate.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

În data de 29.09.2008, în jurul orelor 14:00-14:30, în timp ce se aflau pe Bd. A, sector s Bucuresti, inculpatii au patruns pe usa de acces , care era larg deschisa, în magazia bistro-ului S., apartinând SC P. I. SRL, de unde au sustras mai multe scule electrice, si anume : un flex marca Dewatt, un flex marca Black&Decker, o masina de slefuit marca Patfield, o masina de slefuit cu banda rotunda marca Einhel, un circular electric marca Budget si un aparat de sudura marca Cifes Nova 140. Ulterior, inculpatii, însotiti de martorul S. A. L., au transportat bunurile cu taxiul condus de martorul S. N., în Piata O., pentru a le vinde. Inculpatii au fost imobilizati de organele de politie, care îi urmarisera dinainte de a fi intrat  în magazia de unde au fost sustrase sculele. Toate bunurile sustrase si gasite în posesia inculpatilor au fost restituite de organele de politie partii vatamate pe baza de dovada.

Starea de fapt  retinuta rezulta din coroborarea în întregime a declaratiilor date de inculpati în cursul cercetarii judecatoresti si a declaratiilor date de acestia în cursul urmaririi penale cu declaratia data de martorul S. A. L. în cursul cercetarii judecatoresti, cu procesul-verbal de constatare a infractiunii flagrante (f. 11-16 d.u.p.), cu procesul-verbal de cercetare la fata locului si plansele fotografice atasate (f. 22-33 d.u.p.), procesul-verbal de prezentare spre recunoastere a bunurilor si dovada de restituire a bunurilor (f. 37, 63 d.u.p.), cu procesele-verbale de perchezitie corporala ( f. 17, 18 d.u.p.) si cu declaratiile martorilor audiati în timpul urmaririi penale (f. 64-73 d.u.p.). Sustinerile reprezentantului partii vatamate în sensul ca au fost sustrase mai multe bunuri decât cele restituite nu sunt întemeiate, întrucât inculpatii au fost urmariti de organele de politie dinainte de savârsirea faptei, recuperându-se toate bunurile sustrase.

În drept, fapta savârsita de fiecare inculpat în calitate de coautor întruneste elementele constitutive ale infractiunii de furt calificat prevazuta de art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. a) C.pen., în temeiul caruia instanta va dispune condamnarea, constatând ca fapta prezinta pericolul social al unei infractiuni, apreciat în functie de criteriile enumerate de art. 181 alin. 2 Cod pen..

În ce priveste latura obiectiva din continutul constitutiv al infractiunii de furt, elementul material este realizat de luarea unor bunuri mobile din posesia partii vatamate, fara a exista consimtamântul acesteia si în scopul de a si le însusi pe nedrept.

Urmarea imediata  consta în paguba produsa patrimoniului partii vatamate prin sustragerea bunurilor. De asemenea, instanta constata  existenta unei legaturi de cauzalitate evidente între actiunea de luare si urmarea periculoasa produsa.

Cu privire la latura subiectiva, instanta retine intentia de a savârsi fapta ca rezultând din cunoasterea de catre fiecare inculpat a situatiei juridice a bunurilor, aflate în posesia altei persoane. Intentia este calificata ca directa de scopul de a-si însusi bunurile pe nedrept, scop pe care inculpatii chiar l-au realizat.

Fapta retinuta s-a savârsit în circumstanta agravanta speciala prevazuta de art. 209 alin.1 lit. a) C. pen., de doua sau mai multe persoane împreuna.

La individualizarea pedepsei ce urmeaza a fi aplicata inculpatului P.V. si a modului de executare a acesteia se tine seama de criteriile prev. de art. 72 si de art. 52 C.pen., respectiv gradul de pericol social al faptei savârsite, împrejurarile concrete în care a fost comisa infractiunea, dispozitiile partii generale ale Codului penal, limitele de pedeapsa prevazute pentru infractiunea retinuta, precum si de persoana inculpatului. Instanta are în vedere faptul ca inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 5 ani închisoare prin s.p. nr. xxx/1993 a Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti, condamnare cu privire la care s-a împlinit termenul de reabilitare. De asemenea, instanta are în vedere si împrejurarea ca prejudiciul produs a fost acoperit în natura, bunurile sustrase fiind restituite persoanei vatamate. Instanta constata ca în cauza nu se poate retine aplicarea art. 73 Cod pen.. Totodata, nu poate retine în favoarea inculpatului circumstanta atenuanta prevazuta de art. 74 al. 1 lit. a) C.pen., neavând o conduita anterioara buna, dupa cum rezulta din fisa de cazier. De asemenea, nu retine în favoarea inculpatului circumstanta atenuanta facultativa prevazuta de art. 74 al. 1 lit. c) C.pen., întrucât comportarea sincera a inculpatului în cursul procesului este consecinta fireasca a prinderii sale în flagrant. Instanta are, însa, în vedere comportarea sincera a inculpatului la stabilirea duratei pedepsei închisorii, nefiind necesara depasirea minimului special.

La individualizarea pedepsei ce urmeaza a fi aplicata inculpatului P.I. si a modului de executare a acesteia se tine seama de criteriile prev. de art. 72 si de art. 52 C.pen., respectiv gradul de pericol social al faptei savârsite, împrejurarile concrete în care a fost comisa infractiunea, dispozitiile partii generale ale Codului penal, limitele de pedeapsa prevazute pentru infractiunea retinuta, precum si de persoana inculpatului. Instanta are în vedere si împrejurarea ca prejudiciul produs a fost acoperit în natura, bunurile sustrase fiind restituite persoanei vatamate. Instanta constata ca în cauza nu se poate retine aplicarea art. 73 Cod pen.. Totodata, nu poate retine în favoarea inculpatului circumstanta atenuanta prevazuta de art. 74 al. 1 lit. a) C.pen., neavând o conduita anterioara buna, dupa cum rezulta din fisa de cazier. De asemenea, nu retine în favoarea inculpatului circumstanta atenuanta facultativa prevazuta de art. 74 al. 1 lit. c) C.pen., întrucât comportarea sincera a inculpatului în cursul procesului este consecinta fireasca a prinderii sale în flagrant. Instanta are, însa, în vedere comportarea sincera a inculpatului la stabilirea duratei pedepsei închisorii, nefiind necesara depasirea minimului special.

Pentru aceste considerente, în baza art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a) C.pen., îl va condamna pe inculpatul P.V la o pedeapsa de 3 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de furt calificat.

În temeiul art. 71 C.pen., va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a si lit. b) C.pen., cu titlul de pedeapsa accesorie.

În baza art. 81 C.pen., va suspenda conditionat executarea pedepsei de 3 ani închisoare pe durata unui termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 C.pen.

În baza art. 71 alin. 5 C.p., va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii.

Va lua act ca inculpatul a fost retinut în cauza în perioada 29.09.2008, ora 1630 – 30.09.2008, ora 1400. 

În baza art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a) C.pen.,  îl va condamna pe inculpatul P.I. la o pedeapsa de 3 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de furt calificat.

În temeiul art. 71 C.pen., va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a si lit. b) C.pen., cu titlul de pedeapsa accesorie.

În baza art. 81 C.pen., va suspenda conditionat executarea pedepsei de 3 ani închisoare pe durata unui termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 C.pen.

În baza art. 71 alin. 5 C.p., va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii.

Va lua act ca inculpatul a fost retinut în cauza în perioada 29.09.2008, ora 1630 – 30.09.2008, ora 1400. 

În temeiul art. 359 alin. 1 C.proc.pen., va atrage atentia inculpatilor asupra dispozitiilor art. 83 C.pen., a caror nerespectare atrage revocarea beneficiului suspendarii conditionate a executarii pedepsei.

În baza art. 14, art. 346 C.p.p. si a art. 998, art. 999 Cod civil, va respinge actiunea civila formulata de S.C. P. I. S.R.L. ca neîntemeiata, întrucât prejudiciul a fost deja reparat integral prin restituirea tuturor bunurilor sustrase.

În temeiul art. 191 alin. 1 si 2 C.p.p., va obliga fiecare inculpat la plata catre stat a sumei de 350 lei, reprezentând cheltuieli judiciare.