Art. 208-209 C.proc. pen.Condamnare.Individualizarea pedepsei

Sentinţă penală 843 din 27.03.2008


SENTINŢA PENALĂ  nr.  843 / 27 martie 2008

 

Art. 208-209 C.proc. pen.Condamnare.Individualizarea pedepsei

Analizând actele şi lucrările dosarului, respectiv : plângerea şi declaraţiile părţii vătămate C A M; înregistrările audio-video şi fotografiile judiciare; procese-verbale de recunoaştere însoţite de fotografii judiciare; procese-verbale de predare/primire;  declaraţiile martorilor precum şi recunoaşterea inculpatului G G F, pe întreg parcursul procesului penal, instanţa confirmă că starea de fapt reţinută prin actul de sesizare este corectă şi dovedită şi  constă în aceea  că în ziua de 21 ianuarie 2008, în timp ce se afla în zona complexului comercial “Mercur” din municipiul Craiova, inculpatul G G F , profitând de neatenţia părţii vătămate, i-a sustras acesteia din geanta pe care o purta pe umăr un telefon mobil marca “Sony Ericsson W 810 i”.

Astfel, în drept, fapta inculpatului care în ziua de 21.01.2008, aflându-se într-un loc public, respectiv în supermarketul « Primăvara » din Craiova, a sustras în scopul însuşirii pe nedrept un telefon mobil marca « Sony Ericsson W 810 i» în valoare de 400 lei, din geanta părţii C A M, întruneste elementele constituive ale infractiunii de furt calificat, prev. de art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.e Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit.b Cod penal.

Reţinând vinovăţia inculpatului G G F, instanţa urmează să-l condamne, iar la individualizarea pedepsei, având in vedere pericolul social concret al faptelor săvârsite, dar şi persoana inculpatului, care este cunoscut cu  antecedente penale, dar a avut o atitudine sinceră, recunoscând si regretând faptele comise, se va orienta la aplicarea unei pedepse, aceea de 3 ani şi 6 luni închisoare ; dar tinând cont de antecedentele inculpatului, instanta apreciază că scopul preventiv-educativ al pedepsei aplicate poate fi realizat numai în regim de detenţie.

####

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Craiova nr. 934/P/ 2008 din 06.02.2008 a fost trimis în judecată inculpatul G G F, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, faptă prev. si ped. de art. 208 alin.1, art. 209 alin.1 lit.e Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit.b Cod penal.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Craiova sub nr. 3067/215/ 07.02.2008 şi constituie prezentul dosar penal.

Din actul de sesizare a instantei se retine , în esenţă, urmatoarea situaţie de fapt :

În ziua de 21 ianuarie 2008, în timp ce se afla în zona complexului comercial “Mercur” din municipiul Craiova, inculpatul G  F a observat-o pe partea vătămată C A M, care era însoţită de martora C An M şi purta o geantă pe umăr, motiv pentru care acesta a luat decizia de a-i sustrage bunuri.

În acest scop, inculpatul le-a urmărit pe cele două în incinta magazinului, până la parterul imobilului, unde se află Supermarketul “Primăvara” şi, profitând de neatenţia părţii vătămate, a deschis fermoarul genţii şi a luat în scopul însuşirii pe nedrept un telefon mobil marca “Sony Ericsson W 810 i”.

Partea vătămată C A M a observat că telefonul îi fusese sustras, astfel încât a solicitat sprijinul agenţilor de pază din incinta societăţii comerciale. În urma vizionării înregistrărilor video efectuate de sistemul de supraveghere al magazinului, a fost identificat autorul, care ulterior a fost recunoscut de martora C An M ca fiind inculpatul.

După comiterea faptei, inculpatul a părăsit Craiova deplasându-se în Caracal, jud. Olt, unde a fost depistat de organele de poliţie, cărora le-a predat telefonul sustras, astfel încât bunul a fost restituit părţii vătămate.

Prejudicial cauzat părţii vătămate  a fost estimat la valoarea de  de 400 lei ron şi a fost recuperat integral prin restituirea bunului sustras, astfel încât aceasta nu se mai constituie parte civilă în procesul penal

În cursul urmăririi penale, inculpatul a avut o atitudine sinceră, recunoscând şi regretând fapta comisă.

In cursul cercetării judecătoreşti la data de 27.03.2008, în temeiul art. 323 CPP - a fost audiat inculpatul G G F care şi-a menţinut declaraţiile date în faza de urmărire penală. A arătat că recunoaşte şi regretă fapta comisă şi că prejudiciul a fost recuperat integral prin restituirea bunului. A mai invederat că are doi copii minori în întreţinere şi că urmează să suporte o intervenţie chirurgicală

În declaraţia dată în faţa instanţei la data de 27.03.2008, partea vătămată C A M şi-a menţinut declaraţiile date în fază de urmărire penală, invederând faptul că nu are nicio pretenţie civilă de la inculpat.

De asemenea, au fost audiată martora  Ţ I E, declaraţia acesteia fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei, reprezentantul Parchetului si inculpatul, prin apărător, renunţând– in baza art. 329 CPP – la audierea celorlaţi martori din rechizitoriu, deja audiaţi în faza de urmărire penală. A fost solicitată prin adresă către I.P.J. Olt fişa de cazier judiciar a inculpatului.

Analizând actele şi lucrările dosarului, respectiv : plângerea şi declaraţiile părţii vătămate C A M; înregistrările audio-video şi fotografiile judiciare; procese-verbale de recunoaştere însoţite de fotografii judiciare; procese-verbale de predare/primire;  declaraţiile martorilor precum şi recunoaşterea inculpatului G G F, pe întreg parcursul procesului penal, instanţa confirmă că starea de fapt reţinută prin actul de sesizare este corectă şi dovedită şi  constă în aceea  că în ziua de 21 ianuarie 2008, în timp ce se afla în zona complexului comercial “Mercur” din municipiul Craiova, inculpatul G G F , profitând de neatenţia părţii vătămate, i-a sustras acesteia din geanta pe care o purta pe umăr un telefon mobil marca “Sony Ericsson W 810 i”.

Astfel, în drept, fapta inculpatului care în ziua de 21.01.2008, aflându-se într-un loc public, respectiv în supermarketul « Primăvara » din Craiova, a sustras în scopul însuşirii pe nedrept un telefon mobil marca « Sony Ericsson W 810 i» în valoare de 400 lei, din geanta părţii C A M, întruneste elementele constituive ale infractiunii de furt calificat, prev. de art. 208 alin.1, 209 alin.1 lit.e Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit.b Cod penal.

Reţinând vinovăţia inculpatului G G F, instanţa urmează să-l condamne, iar la individualizarea pedepsei, având in vedere pericolul social concret al faptelor săvârsite, dar şi persoana inculpatului, care este cunoscut cu  antecedente penale, dar a avut o atitudine sinceră, recunoscând si regretând faptele comise, se va orienta la aplicarea unei pedepse, aceea de 3 ani şi 6 luni închisoare ; dar tinând cont de antecedentele inculpatului, instanta apreciază că scopul preventiv-educativ al pedepsei aplicate poate fi realizat numai în regim de detenţie.

Se va face aplicarea art. 64 lit. a, teza II şi lit. b Cod penal, pe durata prev. de art. 71 Cod penal. Astfel, în ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, instanţa apreciază, având în vedere cauza Sabou şi Pîrcălab contra României, că pentru a se interzice drepturile accesorii prevăzute de lege trebuie să existe o nedemnitate în exercitarea acestor drepturi. Instanţa reţine că natura faptei săvârşite, reflectând o atitudine de sfidare de către inculpat a unor valori sociale importante, relevă existenţa unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură electorală prevăzute de art.71 Cp- 64 lit. a teza a II-a lit.b. Prin urmare, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice sau de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat vor fi interzise pe durata executării pedepsei. În ceea ce priveşte dreptul de a alege, având în vedere cauza Hirst contra Marii Britanii, prin care Curtea Europeană a statuat că interzicerea automată a dreptului de a participa la alegeri, aplicabilă tuturor deţinuţilor condamnaţi la executarea unei pedepse cu închisoarea, deşi urmăreşte un scop legitim, nu respectă principiul proporţionalităţii, reprezentând, astfel, o încălcarea a art. 3 Protocolul 1 din Convenţie, instanţa apreciază că, în raport de natura infracţiunii săvârşite de inculpat, acesta nu este nedemn să exercite dreptul de a alege, motiv pentru care nu îi va interzice exerciţiul acestui drept.

Instanta mai retine că prin încheierea de şedinţă nr. 6 din data de 25.01.2008 pronunţată in dosarul nr. 2056/215/2008 al Judecătoriei Craiova s-a luat măsura arestării preventive faţă de inculpatul G. G. F. pe o perioada de 30 zile, emitându-se in acest sens mandatul de arestare preventivă nr. 1/2008.

Astfel că, în baza art. 88 CP, art. 350 CPP,instanţa va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reţinerii şi arestului preventiv de la 25.01.2008 la zi, menţinând starea de arest a inculpatului.

In ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, instanţa urmează să ia act că partea vătămată C A M nu se constituie parte civilă, întrucât prejudicial a fost recuperat integral, prin restituire.

Ia act că partea vătămată C A M nu se constituie parte civilă pentru prejudiciul cauzat şi recuperat.

Domenii speta