Infractiuni contra patrimoniului furt calificat art. 228 alin. 1 NCp – art. 229 alin. 2 lit. b NCp, cu aplicarea art. 41 alin. 1 ncp

Sentinţă penală 2059 din 02.06.2015


Deliberând asupra cauzei penale de faţă:

Prin rechizitoriul nr. …../P/2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, a fost trimisă în judecată inculpata S.G.D. pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 NCp – art. 229 alin. 2 lit. b NCp, cu aplicarea art. 41 alin. 1 NCP şi art. 5 NCp.

În actul de sesizare a instanţei s-a reţinut, în esenţă, că în data de 15.03.2012, în jurul orei 15,00, inculpata cu ajutorul unei persoane necunoscute a pătruns fără drept în locuinţa situată în Craiova, str. …………., jud. Dolj, aparţinând persoanei vătămate B.M., fără consimţământul acesteia, de unde a sustras bani şi bijuterii.

Situaţia de fapt mai sus menţionată s-a susţinut cu următoarele mijloace de probă: proces-verbal de cercetare la faţa locului, raport de expertiză dactiloscopică nr. 283798 din data de 21.02.2013, planşă fotografică, declaraţie persoana vătămată şi declaraţie inculpată.

Prin încheierea de şedinţă din data de 27.11.2014, în baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen. s-a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 4088/P/2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova si s-a dispus începerea judecăţii cauzei privind pe inculpata S.G.D..

Partea vătămată B.M. s-a constituit parte civila cu suma de 3 500 lei reprezentand contravaloarea bunurilor sustrase.

Instanţa a dispus ataşarea fişei de cazier judiciar a inculpatei din cuprinsul acesteia reieşind că în prezent este arestata în alta cauza, fiind condamnata anterior de nenumărate ori pentru săvârşirea de infracţiuni similare.

În şedinţa publică din data de 10.02.2015 a fost audiată inculpata S.G.D., care a arătat că recunoaşte săvârşirea infracţiunii astfel cum este descrisă în actul de sesizare şi a solicitat să fie judecată pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

În şedinţa publică din data de 10.02.2015, inculpata a învederat instanţei că solicită judecarea în lipsă pentru termenele din acest dosar.

Analizând întregul material probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 374 alin. 4 C.proc.pen. inculpatul poate solicita ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, dacă recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa, situaţie în care va beneficia de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii, potrivit art. 396 alin. 10C. pr. pen.

Conform art. 396 alin. 10 C. pr.pen. instanţa de judecată soluţionează latura penală atunci când reţine aceeaşi situaţie de fapt ca cea descrisă în actul de sesizare şi recunoscută de inculpat, situaţie în care va beneficia de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii

 Instanţa respinge cererea inculpatului atunci când constată că probele administrate în cursul urmăririi penale nu sunt suficiente pentru a stabili că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat. În acest caz instanţa continuă judecarea cauzei potrivit procedurii de drept comun.

Starea de fapt este corect reţinută prin actul de sesizare a instanţei, rezultând din coroborarea probelor administrate în faza de urmărire penală şi însuşite de către inculpat.

Astfel, instanţa constată că din probele administrate în cauză rezultă că  inculpata se face vinovata  de faptele pentru care a fost trimisa in judecată, respectiv de săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 NCp – art. 229 alin. 2 lit. b NCp, cu aplicarea art. 41 alin. 1 NCP şi art. 5 NCp.

Instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

In data de 15.03.2012 inculpata S.G.D. s-a deplasat cu trenul de la Galati la Craiova, impreuna cu o persoana necunoscuta cu intentia de a sustrage bunuri din aparatamente.

In jurul orei 15.00 in timp ce inculpata S.G. a ramas pe holul blocului, tanara necunoscuta a mers la apartamentul …. situat in Craiova, str. ………….., apartinand persoanei vatamate B.M., sub pretextul oferirii gratuite a unor produse cosmetice , fiind invitata de catre persoana vatamata in bucatarie , unde i-a cerut acesteia sa isi dea jos cerceii si verigheta de aur pentru a testa un gel antireumatic.

In aceste imprejurari, inculpata S.G.D. a patruns fara consimtamantul persoanei vatamate B.M., in locuinta acesteia si a sustras din vitrina din sufragerie mai multe bijuterii din aur( un ghiul, un lantisor cu doua medalioane, o pereche de cercei si bucati de aur provenite de la alte bijuterii si suma de 400 lei) dupa care a parasit locuinta.

In continuare in timp ce persoana vatamata a mers in sufragerie pentru a-si lua o bluza, tanara necunoscuta a sustras cerceii si verigheta din aur si a plecat din locuinta.

Cu ocazia activităţii de cercetare la faţa locului faptei efectuată au fost descoperite şi ridicate în vederea continuării cercetărilor cinci urme papilare.

Potrivit concluziilor raportului de expertiza dactiloscopica nr. 283798 din 21.012.2013 urma papilara descoperita cu ocazia cercetarii la fata locului pe ambalajul ciorapilor din sifonier a fost creata de degetul mijlociu de la mana dreapta a numitei S.G..

Cu ocazia audierii, S.G.D. a recunoscut săvârşirea faptei iar declaratia acesteia se coroboreaza cu celelalte mijloace de proba administrate in cauza ;proces-verbal de cercetare la faţa locului, raport de expertiză dactiloscopică nr. 283798 din data de 21.02.2013, planşă fotografică si declaraţia persoanei vătămate.

În drept, faptele inculpatei S.G.D., care că în data de 15.03.2012, în jurul orei 15,00, cu complicitatea unei persoane necunoscute a pătruns fără drept în locuinţa situată în Craiova, str. …………., jud. Dolj, aparţinând persoanei vătămate B.M., fără consimţământul acesteia, de unde a sustras bani şi bijuterii intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de furt calificat  prev. de art. 208 alin.1 – art. 209 alin.1 lit. a C.p. de la 1969 si violare de domiciliu prev. de art. 192 alin.1,2 C.p. de la 1969 ambele cu aplic. art. 37 alin. 1 lit.a C.p. de la 1969, art. 33 lit.a C.p. de la 1969 si art.5 C.p

Instanta retine ca la data de 01.02.2014 a intrat în vigoare  Noul Cod Penal.

Analizând textele de lege care incriminează faptele comise de inculpata, prin prisma dispoziţiilor art. 5 din actualul Cod penal având in vedere considerentele deciziei nr. 265/06.05.2014 a Curtii Constitutionale, privind aplicarea globală a dispozitiilor privind legea penală mai favorabila, instanta apreciaza ca dispozitiile Codului Penal din 1969, privite global sunt mai favorabile, având în vedere că infracţiuile pentru care este trimisa în judecată inculpate se află în concurs cu mai multe fapte pentru care aceasta a fost condamnata.

 La individualizarea pedepselor la care va fi condamnata inculpata  instanţa va avea in vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 C.p.de la 1969  imprejurarile si modul de comitere a infractiunii , natura si gravitatea rezultatului produs, respectiv valoarea prejudiciului, dar si imprejurarea ca prejudiciul  nu a fost  recuperat, precum si circumstantele personale ale inculpatei, care a suferit mai multe condamnări pentru săvârşirea aceluiaşi gen de infracţiuni.

De asemenea instanta va avea in vederea si atitudinea inculpatei de recunoastere a faptei.

Cu privire la latura civila instanta retine ca potrivit art. 1349 Cod civil, orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.

Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.

Din analiza acestor prevederi legale reiese că pentru angajarea răspunderii civile delictuale trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: existenţa unui prejudiciu cert şi care să nu fi fost reparat încă, existenţa unei fapte ilicite, existenţa unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, existenţa vinovăţiei celui care a cauzat prejudiciul, constând în intenţia, neglijenţa sau imprudenţa celui care a acţionat.

Răspunderea civilă delictuală şi răspunderea penală pot acţiona concomitent, se pot cumula, deoarece prima se bazează pe ideea reparării unui prejudiciu, în timp ce răspunderea penală se bazează pe ideea pedepsirii unei fapte socialmente periculoase.  Prin urmare, când infracţiunea este cauzatoare de prejudiciu, vom avea două acţiuni: o acţiune penală şi o acţiune civilă, acestea putând fi soluţionate şi separat.

Instanta apreciaza ca sunt indeplinite conditiile raspunderii civile delictuale astfel ca va admite actiunea civila formulate de partea civila.

Avand in vedere argumentele expuse anterior in baza art.377 alin. 4 C.p.p. va dispune schimbarea incadrarii juridice a faptei retinuta in sarcina inculpatei din infractiunea prev. de art.228 alin.1 C.p.-art. 229 alin.2 lit.b C.p. cu aplic. art.41 alin. 1 C. si art. 5 C.p. in infractiunile prev. de art. 208 alin.1 – art. 209 alin.1 lit. a C.p. de la 1969 si art. 192 alin.1,2 C.p. de la 1969 ambele cu aplic. art. 37 alin. 1 lit.a C.p. de la 1969, art. 33 lit.a C.p. de la 1969 si art.5 C.p. 

În baza art. 208 alin.1 – art. 209 alin.1 lit. a C.p. de la 1969 cu aplic.art. 37 alin. 1 lit.a C.p. de la 1969, si art.5 C.p.  şi cu aplic. art. 375 C.p.p. şi art. 396 alin.10 C.p.p. va condamna inculpate S.G.D., la  pedeapsa de 3 ani închisoare.

În  baza art. 71 C.pen. va interzice inculpatei  exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. pe durata executării pedepsei.

În baza  art. 192 alin.1,2 C.p. de la 1969 cu aplic.art. 37 alin. 1 lit.a C.p. de la 1969, cu aplic. art.5 C.p.  şi cu aplic. art. 375 C.p.p. şi art. 396 alin.10 C.p.p. va condamna inculpata S.G.D., la  pedeapsa de  2 ani  inchisoare.

 În  baza art. 71 C.pen. interzice inculpatei  exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. pe durata executării pedepsei.

Va constată că infracţiunile pentru care inculpata S.G.D. a fost  condamnată  prin prezenta sentinţă penală  sunt concurente cu infracţiunile pentru care  a fost condamnată  prin sentinţa penală nr. 1926/17.06.2014 a Judecătoriei Brăila , definitiva la data de 29.01.2015 prin decizia penală nr. 126/29.01.2015 a Curţii de Apel Galati.

Va descontopi pedeapsa rezultanta de 3  ani şi 3 luni  inchisoare aplicata prin s.p.  1926/17.06.2014 a Judecătoriei Brăila , definitiva la data de 29.01.2015 prin decizia penală nr. 126/29.01.2015 a Curţii de Apel Galati şi va repune în individualitatea următoarele pedepse:

-2 ani şi 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat în formă continuată, prev. si ped. de art. 208 alin. 1-209 alin.1, lit. a C. pen. cu aplic. art.41 alin.2, art. 37 lit.a , art. 75 alin.1 lit.c C.p. din 1969, art. 396 alin.10 C.p.p. şi art.5 C.p

 - 2 ani şi 3  luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de violare de domiciliu, prev. si ped. de art. 192 alin. 1, 2 C. p. cu aplic. art.41 alin.2, art. 37 lit.a , art. 75 alin.1 lit.c C.p. din 1969, art. 396 alin.10 C.p.p. şi art.5 C.p

 - restul de 1052 zile rămas neexecutat din pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată prin s.p. 1917/30.10.2012 a Judecătoriei Ploieşti

-sporul de 6 luni închisoare

-sporul de 3 luni închisoare

În baza art. 33 C.p. de la 1969, art. 34  lit.b C.p. de la 1969, art. 36 al.2 C.p.de la 1969  va contopi  pedepsele  de 3 ani si 2 ani închisoare aplicate inculpatei prin prezenta sentinţă penală şi pedepsele principale enumerate anterior, condamnata urmând să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de  3 ani închisoare la care se adauga  sporurile  de 3 luni  şi 6 luni  aplicate  prin s.p.  1926/17.06.2014 a Judecătoriei Brăila , definitiva la data de 29.01.2015 prin decizia penală nr. 126/29.01.2015 a Curţii de Apel Galati inculpata urmând să execute  in final pedeapsa de 3 ani  şi 9 luni inchisoare .

Va constata ca restul de 1327 zile, ramas neexecutat din s.p.408/09.06.2011 a Judecatoriei Sector 6 Bucuresti, definitiva prin d.p. 1851/30.09.2011 a Curtii de Apel Bucuresti a fost contopit prin s.p. 1917/30.10.2012 a Judecătoriei Ploieşti.

In baza art. 404 alin. 5 C. proc.pen., art. 6 C.pen. va interzice condamnatei drepturile prev. de art. 64 lit.a, teza a-II-a, b Cod penal anterior pe durata prev. de art. 71 C.pen.anterior.

Va deduce din pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 9 luni închisoare aplicată inculpatei durata pedepsei executate de  la 21.09.2013 la  zi.

Va constată că inculpata este arestată în alta cauza.

Va menţine celelalte dispoziţii ale sentinţelor penale sus-menţionate.

Va dispune anularea mandatului  de executare nr. 1974 din 30.01.2015 al Judecatoriei  Brăila şi emiterea unui nou mandat de executare conform prezentei sentinţe şi menţinerea stării de arest a inculpatei.

Va obliga inculpata la plata sumei de 3 500 lei, reprezentand contravaloarea prejudiciului cauzat persoanei vatamate, B.M..

În baza art. 274 alin. 1 şi 2 C.p.p.va  obliga inculpata  S.G.D.  la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat

În baza art. 274 alin. 1  teza a II-a C.p.p., suma de 200 lei reprezentând  onorariul apărătorului din oficiu va rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

In baza art.377 alin. 4 C.p.p. dispune schimbarea incadrarii juridice a faptei retinuta in sarcina inculpatei din infractiunea prev. de art.228 alin.1 C.p.-art. 229 alin.2 lit.b C.p. cu aplic. art.41 alin. 1 C. si art. 5 C.p. in infractiunile prev. de art. 208 alin.1 – art. 209 alin.1 lit. a C.p. de la 1969 si art. 192 alin.1,2 C.p. de la 1969 ambele cu aplic. art. 37 alin. 1 lit.a C.p. de la 1969, art. 33 lit.a C.p. de la 1969 si art.5 C.p. 

În baza art. 208 alin.1 – art. 209 alin.1 lit. a C.p. de la 1969 cu aplic.art. 37 alin. 1 lit.a C.p. de la 1969, si art.5 C.p.  şi cu aplic. art. 375 C.p.p. şi art. 396 alin.10 C.p.p. condamnă inculpata S.G.D., fiica lui ……… , născută la data de ……….. în Galaţi,domiciliat in Galati, str. ………., CNP ………….., recidivistă, deţinută în Penitenciarul Târgşor la  pedeapsa de 3 ani închisoare.

În  baza art. 71 C.pen. interzice inculpatei  exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. pe durata executării pedepsei.

În baza  art. 192 alin.1,2 C.p. de la 1969 cu aplic.art. 37 alin. 1 lit.a C.p. de la 1969, cu aplic. art.5 C.p.  şi cu aplic. art. 375 C.p.p. şi art. 396 alin.10 C.p.p. condamnă inculpata S.G.D., la  pedeapsa de  2 ani  inchisoare.

 În  baza art. 71 C.pen. interzice inculpatei  exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. pe durata executării pedepsei.

Constată că infracţiunile pentru care inculpata S.G.D. a fost  condamnată  prin prezenta sentinţă penală  sunt concurente cu infracţiunile pentru care  a fost condamnată  prin sentinţa penală nr. 1926/17.06.2014 a Judecătoriei Brăila , definitiva la data de 29.01.2015 prin decizia penală nr. 126/29.01.2015 a Curţii de Apel Galati.

Descontopeste pedeapsa rezultanta de 3  ani şi 3 luni  inchisoare aplicata prin s.p.  1926/17.06.2014 a Judecătoriei Brăila , definitiva la data de 29.01.2015 prin decizia penală nr. 126/29.01.2015 a Curţii de Apel Galati şi repune în individualitatea următoarele pedepse:

-2 ani şi 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat în formă continuată, prev. si ped. de art. 208 alin. 1-209 alin.1, lit. a C. pen. cu aplic. art.41 alin.2, art. 37 lit.a , art. 75 alin.1 lit.c C.p. din 1969, art. 396 alin.10 C.p.p. şi art.5 C.p

 - 2 ani şi 3  luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de violare de domiciliu, prev. si ped. de art. 192 alin. 1, 2 C. p. cu aplic. art.41 alin.2, art. 37 lit.a , art. 75 alin.1 lit.c C.p. din 1969, art. 396 alin.10 C.p.p. şi art.5 C.p

 - restul de 1052 zile rămas neexecutat din pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată prin s.p. 1917/30.10.2012 a Judecătoriei Ploieşti

-sporul de 6 luni închisoare

-sporul de 3 luni închisoare

În baza art. 33 C.p. de la 1969, art. 34  lit.b C.p. de la 1969, art. 36 al.2 C.p.de la 1969  contopeşte  pedepsele  de 3 ani si 2 ani închisoare aplicate inculpatei prin prezenta sentinţă penală şi pedepsele principale enumerate anterior, condamnata urmând să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de  3 ani închisoare la care se adauga  sporurile  de 3 luni  şi 6 luni  aplicate  prin s.p.  1926/17.06.2014 a Judecătoriei Brăila , definitiva la data de 29.01.2015 prin decizia penală nr. 126/29.01.2015 a Curţii de Apel Galati inculpata urmând să execute  in final pedeapsa de 3 ani  şi 9 luni inchisoare .

Constata ca restul de 1327 zile, ramas neexecutat din s.p.408/09.06.2011 a Judecatoriei Sector 6 Bucuresti, definitiva prin d.p. 1851/30.09.2011 a Curtii de Apel Bucuresti a fost contopit prin s.p. 1917/30.10.2012 a Judecătoriei Ploieşti.

In baza art. 404 alin. 5 C. proc.pen., art. 6 C.pen. va interzice condamnatei drepturile prev. de art. 64 lit.a, teza a-II-a, b Cod penal anterior pe durata prev. de art. 71 C.pen.anterior.

Deduce din pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 9 luni închisoare aplicată inculpatei durata pedepsei executate de  la 21.09.2013 la  zi.

Constată că inculpata este arestată în alta cauza.

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţelor penale sus-menţionate.

Dispune anularea mandatului  de executare nr. 1974 din 30.01.2015 al Judecatoriei  Brăila şi emiterea unui nou mandat de executare conform prezentei sentinţe şi menţinerea stării de arest a inculpatei.

Obliga inculpata la plata sumei de 3 500 lei, reprezentand contravaloarea prejudiciului cauzat persoanei vatamate, B.M., fiica lui …………., nascuta la …………., domiciliata in în Craiova, str. ……………………. jud. Dolj.

În baza art. 274 alin. 1 şi 2 C.p.p., obligă inculpata  S.G.D.  la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat

În baza art. 274 alin. 1  teza a II-a C.p.p., suma de 200 lei reprezentând  onorariul apărătorului din oficiu rămâne în sarcina statului.

 Cu drept de  apel în termen de 10 zile de la comunicare. 

 Pronunţată în şedinţă publică, azi, 02.06.2015.