Furt calificat

Sentinţă penală 77/2019 din 15.02.2019


ÎNCHEIERE PENALĂ NR. 77/CP/2019

Şedinţa de cameră de consiliu din 15 februarie 2019

JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ:

GREFIER:

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria B. a fost reprezentat prin procuror B  A .

Pe  rol fiind constatarea legalităţii sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr. 414/P/2018  al Parchetului de pe lângă Judecătoria B., privind pe inculpaţii:

C O  G  - sub acuzaţia săvârşirii infracţiunilor de furt calificat, prev. şi ped. de art. 228 al.1-229 al.11it.b şi d şi al.2 lit.b c.p. Cu aplic. art. 41 alin.1 şi 3 c.p. (pct.1);  furt calificat, prev. şi ped. de art. 228 al.1-229 alin.1 lit.b şi d şi al.2 lit.b c.p. cu aplic. art. 41 alin.1 şi 3 c.p. (pct.2); furt calificat, prev. şi ped. de art. 228 alin.1-229 al.1 fit.b şi d şi al.2 lit.b c.p. cu aplic. art. 41 al.1 şi 3 c.p. (pct.3); furt calificat, prev. şi ped. de art. 228 alin.1-229  alin.1 lit.b şi d şi  al.2 lit.b c.p. cu aplic. art. 41 al.1 şi 3 c.p. (pct.4); tentativă la  furt calificat, prev. şi ped.de  art. 32 alin.1 c.p. rap. la art.  228 , alin1 -229  al.11it.b şi d şi al.2 lit.b c.p. cu aplic. art. 41 alin.1 şi 3 c.p. (pct.5); tentativă la  furt calificat, prev. şi ped.de  art. 32 al.1 c.p. rap. la art.  228 al.1-229 al.11it.b şi d şi al.2 lit.b c.p. cu aplic. art. 41 al.1 şi  3 c.p. (pct.6);  cu aplic. art. 38 alin.1 c.p.

 C R  - sub acuzaţia săvârşirii infracţiunilor de furt calificat, prev. şi ped. de art.  228 alin.1 -229  alin.1 lit.b şi d şi al.2 lit.b c.p. (pct.1);  furt calificat, prev. şi ped. de art. 228 alin.1-229  alin.1 lit.b şi d şi al.2 lit.b c.p. (pct.2);  furt calificat, prev. şi ped. de art. 228 al.1-229 al.1 lit.b şi d şi al.2 lit.b c.p. (pct.3); furt calificat, prev. şi ped. de art. 228 alin.1-229 alin.1 lit.b şi d şi al.2 lit.b c.p (pct.4); tentativă la furt calificat, prev.şi  ped.de  art. 32 alin.1  c.p. rap. la art.  228 al.1-229 alin.1 lit.b şi d şi  al.2 lit.b c.p. (pct.5); tentativă la furt calificat, prev.  şi ped.de  art. 32 alin.1 c.p. rap. la art.  228 al.1-229 al.11it.b şi d şi al.2 lit.b c.p. (pct.6); cu aplic.  art. 38 alin.1c.p.

Procedura de citare  este legal îndeplinită.

La apelul nominal făcut în cameră de consiliu se prezintă inculpatul C  O  G , în prezent în Penitenciarul O., în executarea unei pedepse privative de libertate, asistat de apărător din oficiu av.H  I , având delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie nr.4403/20.11.2018, av. N  C  apărător din oficiu al inculpatului C  R , având având delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 4404/20.11.2018, lipsă fiind inculpatul C  R , părţile civile şi persoanele vătămate.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că la data 26 noiembrie 2018 inculpatul C O  G  a depus la dosar cereri şi excepţii privind nelegalitatea actelor de urmărire penală efectuate şi a probelor administrate în dosarul nr. 414/P/2018  al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel O.;

Apărătorul din oficiu al inculpatului  C  O  G  av.H I  arată că susţine înscrisurile  formulate  şi depuse de către inculpat cu privire la legalitatea sesizării instanţei şi administrării probelor, precum şi referitor la legalitatea efectuării actelor de urmărire penală.

 Înţelege  a invoca  excepţia referitoare  la încălcarea  principiului legalităţii  administrării probelor . Având în vedere că  fundamentul  probelor ce a determinat  formularea  acuzaţiei penale  faţă de inculpat a avut la bază  în mod  substanţial  şi determinant  declaraţia dată  în calitate de martor  la data de 07.01.2018  fila 363-366 dosar. Consideră  că  folosirea depoziţiei dată de inculpat  în calitate de martor , ca probă în acuzarea sa  şi având  drept  consecinţă trimiterea în judecată , încalcă dreptul său la apărare şi  conferă  caracter nelegal  ordonanţei  din 09.01.2018 fila 389-390 şi  din 25.01.2018- filele 400-404.

 Solicită excluderea  probei  constând în declaraţia  dată de inculpat în data de 07.01.2018 în calitate de martor  ca  având caracter  nelegal  şi desfiinţarea  Ordonanţei ca  urmare a nelegalei  administrări  în susţinerea acuzării  ce  vizează presupusa  săvârşire  a infracţiunilor  de furt calificat a declaraţiei dată de acesta  la data de 07.01.2018 în calitate de martor.

 A fost încălcat principiul loialităţii administrării probelor  având în vedere aspectele  reliefate de inculpat în  înscrisul depus la  dosar, respectiv  că  s-ar fi întrebuinţat  violenţe  faţă de acesta  în scopul de a obţine probe, astfel că în baza  art .346  alin. 3 C. pr. pen.  solicită restituirea cauzei la Parchet .

Apărătorul  din oficiu al  inculpatului C  R , avocat N  C  arată că nu se opune.

Reprezentanta Parchetului de pe lângă Judecătoria B., procuror B  A  solicită instanţei să respingă cererile şi excepţiile, acestea nefiind relevante.

Judecătorul de cameră preliminară pune în vedere părţilor să precizeze dacă mai au de formulat alte cereri.

Apărătorul din oficiu al inculpatului  C  O  G  av.H  I  arată că nu are de formulat alte cereri.

Apărătorul  din oficiu al  inculpatului C  R , avocat N  C  arată că nu are de formulat alte cereri.

Nemaifiind alte solicitări judecătorul de cameră preliminară acordă cuvântul pe fond părţilor.

Reprezentanta Parchetului de pe lângă Judecătoria B., procuror B  A  solicită ca în baza art. 246 alin.2 C. proc. pen. instanţa să constate legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi să dispună începerea judecăţii. Solicită instanţei să respingă cererile şi excepţiile, acestea nefiind relevante. Arată că din actele depuse la dosar nu rezultă că au fost încălcate prevederile procedurale în administrarea probelor. Arată că probele au fost administrate în mod legal.

Apărătorul din oficiu al inculpatului  C  O  G  av.H  I  solicită admiterea cererilor şi excepţiilor astfel cum au fost formulate. Arată că administrarea probelor din prezentul dosar încalcă dreptul al un proces echitabil, astfel că în baza  art .346  alin. 3 C. pr. pen.  solicită restituirea cauzei la Parchet .

Inculpatul, C O  G  având ultimul cuvânt arată că nu este vinovat şi că susţine poziţia apărătorului acestuia. Arată că a invocat cereri şi excepţii împotriva legalităţii sesizării instanţei prin rechizitoriul Parchetul de pe lângă Curtea de Apel O. în dosarul nr.414/P/2018, întrucât nu are nici o legătură cu faptele reţinute în sarcina sa, fapt confirmat de părţile civile în cursul urmăririi penale.  Arată  că a dat o  singură declaraţie  în calitate  de martor  la data de 07.01.2019, organele  de poliţie au intrat fără mandat,  în casa  sa  unde locuia  cu concubina aceasta fiind  gravidă. Arată că a lucrat afară , nu a săvârşit nici o infracţiune  ceilalţi inculpaţi  i-au adus  bunuri  să i le  vândă , nu  a recunoscut nici o faptă ,  a solicitat  organelor de cercetare  să ajungă la  domnul procuror însă a fost refuzat . În concluzie arată că  toţi  hoţii  sunt liberi, iar ceilalţi în puşcărie. 

JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ,

Prin rechizitoriul nr. 414/P/2018 din data de 06.11.2018 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel O. au fost trimişi în judecată, inculpaţii C  O  G , cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b şi d  şi alin. 2 lit. b  C. pen. cu aplicarea art. 41 alin 1 şi 3  C. pen. (pct.1); furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b şi d  şi alin. 2 lit. b  C. pen. cu aplicarea art. 41 alin 1 şi 3  C. pen. (pct.2); furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b şi d  şi alin. 2 lit. b  C. pen. cu aplicarea art. 41 alin 1 şi 3  C. pen. (pct.3); furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b şi d  şi alin. 2 lit. b  C. pen. cu aplicarea art. 41 alin 1 şi 3  C. pen. (pct.4); tentativă la furt calificat, prev. de art. 32 alin. 1 C.pen raportat la  art. 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b şi d  şi alin. 2 lit. b  C. pen. cu aplicarea art. 41 alin 1 şi 3  C. pen. (pct.5); tentativă la furt calificat, prev. de art. 32 alin. 1 C.pen raportat la  art. 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b şi d  şi alin. 2 lit. b  C. pen. cu aplicarea art. 41 alin 1 şi 3  C. pen. (pct.6); cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen. şi C  R , cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b şi d  şi alin. 2 lit. b  C. pen. (pct.1); furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b şi d  şi alin. 2 lit. b  C. pen. (pct.2); furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b şi d  şi alin. 2 lit. b  C. pen. (pct.3); furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b şi d  şi alin. 2 lit. b  C. pen. (pct.4); tentativă la furt calificat, prev. de art. 32 alin. 1 C.pen raportat la  art. 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b şi d  şi alin. 2 lit. b  C. pen. (pct.5); tentativă la furt calificat, prev. de art. 32 alin. 1 C.pen raportat la  art. 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b şi d  şi alin. 2 lit. b  C. pen. (pct.6); cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen..

În actul de sesizare s-a reţinut, în fapt următoarele: la datele de 05.01.2018, respectiv 06.01.2018, organele de cercetare penală din cadrul IPJ B. — Poliția Comunală Ș  s-au sesizat din oficiu în legătură cu săvârșirea a 6 infracțiuni de furt calificat, comise de autori necunoscuți în pcrioada 2-5.01.2018 în dauna persoanelor vătămate C A , L  S , C  C , D  V , C  I și C  C .

Organul sesizat inițial a fost Parchetul de pe lângă Judecătoria B. unde cauzele au fost înregistrate sub dosar cu număr unic 18/P/2018, 19/P/ 2018, 20/P/2018, 21/P/2018, 22/P/2018 şi 23/P/2018.

Prin ordonanţa comună emisă în dosarele cu nr. de mai sus din data de 9.01.2018, Parchetul de pe lângă Judecătoria B. a dispus reunirea dosarelor penale nr. 19/P/2018, 20/P/2018, 21/P/2018, 22/P/20181 şi 23/P/2018 la dosarul penal nr. 18/P/2018, cauza fiind instrumentată sub acest număr — 18/P/2018.

Din actele de urmărire penală administrate în cauză au rezultat următoarele:

În cursul anului 2017, începutul anului 2018, pe raza comunelor H , Ș , C  M , cât și în împrejurimi s-a dezvoltat un fenomen infracțional de amploare, constând în furturi din locuințe, pe timp de noapte și prin efracție.

Pentru stoparea fenomenului infracțional, organele de poliție au organizat și efectuat acțiuni specifice, în scopul depistării identificării autorilor furturilor din locuințe.

În cadrul unei asemenea acțiuni, la data de 7.01.2018, în jurul orei 02.00, au fost surprinși în flagrant inculpații C  O  G  și C  R , în timp ce sustrăgeau bunuri dintr-un imobil situat în satul C , comuna C  M , jud. B..

Cauza a format obiectul altui dosar penal, dispunându-se arestarea preventivă a inculpaților.

In cursul cercetărilor penale aferente s-a stabilit, în ansamblu, activitatea infracțională desfășurată de inculpați, alături de alte persoane cercetate, ansamblu din care face parte și starea de fapt aferentă prezentului dosar.

Situaţia de fapt expusă mai sus se dovedeşte cu următoarele mijloace de probă: Referat terminare urmărłre penală (f. 1-24); Fișe (f.25-31); Procesc verbale sesizarc din oficiu (f.32-37); Ordonanță de începere a urmăririi penale (f.38-43); Ordonanțe conexare (f.44-46); Declaraţii persoane vătămatc (f.47-63); Delegații apărători (f.64-66, 74-75, 83; 86; 89; 104; 240-241;); Declarații suspect (f. 67-71; 76-80; 84; 87;); Proces verbal drepturi suspect (f. 72-73; 81-82; 85; 88;); Declarație inculpat (f. 90-94; 97-101; 105-106;109-110; 113-114;118-119;); Proces verbal drepturi inculpat (f. 95-96; 102-103; 107-108; 111-112; 115-117; 120-121); Ordonanță cercetare fața locului (f. 122; 140; 156; 180; 193; 213;); Proces-vcrbal cercetare fața locului (f. 123-126; 141-144; 157-161; 181-184; 194199; 214-217; 226-229;); Planșă foto cercetare fața locului (f.127-139; 145-155; 162-179; 185-192; 200212; 218-225; 230-238;); Ordonanță reconstituire (f.239); Proces-verbal reconstituire (f.242-244); Planșă foto reconstituire (f. 245-261); Ordonanță constatare criminalistică traseologică (f.262-264); Raport de constatare criminalistică (f.265-300); Referat percheziție domiciliară (f.301-309); Încheiere încuviințare percheziție (f.310-313); Mandat de percheziţie domiciliară (f. 314; 319; 323; 328), Proces verbal de efectuare percheziţie domiciliară (f. 315-318; 320-322; 324-327; 329-333); Ordonanţă predare bunuri (f. 334-337); Dovezi predare bunuri (f. 338-340; 349-354); Dovadă ridicare obiecte (f.341-342); Dovezi restituire bunuri (f. 343-348); Contracte de amanet (f. 355-360); Raport introducere corp delict, dovadă introducere corp delict (f. 361-362); Declaraţie martor (f. 365-375); Caziere judiciare (f. 376-388); Ordonanţă continuare urmărire penală (f. 389-390); Ordonanţă confirmare urmărire penală (f. 391-392); Ordonanţă schimbare încadrare juridică (f. 396-399; 405-417); Ordonanţă punere în mişcare acţiune penală (f. 400-404); Plic conţinând CD-uri cu imagini înregistrate la cercetarea la faţa locului şi la reconstituire (f. 418); Ordonanţă preluare (f. 419).

Totodată, rechizitoriul cuprinde datele referitoare la faptă, încadrarea juridică, la mijloacele de probă, la măsurile preventive luate în cauză, la inculpaţi, la actele de urmărire penală efectuate, la latura civilă, la trimiterea în judecată şi cheltuielile judiciare.

De asemenea, se constată că au fost formulate cereri şi excepţii de către inculpatul C O G .

La data de 26.11.2018, inculpatul C  O  G , a depus cereri şi excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei şi administrării probelor, precum şi cu privire la legalitatea efectuării actelor de urmărire penală.

În motivare, arată că: organele de cercetare penală au folosit manopere neloiale de obţinere a probelor, în sensul că, prin stratageme poliţieneşti s-a încercat determinarea sa de a recunoaşte faptele ce fac obiectul acuzaţiei.

Acesta arată că inculpatul C R , împreună cu cei doi inculpaţi minori C  A  şi C  T , faţă de care s-a dispus clasarea cauzei, se află în relaţii de rudenie cu persoanele vătămate din Ş , C  şi H , astfel că ştiau şi ce au aceştia în casă şi când sunt plecaţi în străinătate şi pot acţiona. Arată că are cunoştinţă de faptul că cei 3 au acţionat în mai multe rânduri, sustrăgând bunuri din casele persoanelor vătămate, însă fără participarea sa, precizând că el avea un loc de muncă stabil în O  în respectiva perioadă.

Inculpatul mai arată că, într-adevăr, inculpatul C  R , care este vecinul său, i-a adus în repetate rânduri tot felul de bunuri pe care îl ruga să le vândă, acesta din urmă, împreună cu ceilalţi doi inculpaţi minori achitându-i drumul, însă precizează că aceştia îi spuneau că bunurile provin din Franţa sau Scoţia, el neavând nici o suspiciune că bunurile sunt furate.

Cu privire la fapta la a cărei săvârşire au fost prinşi în flagrant, arată că îi aştepta în maşină pe inculpaţii C R , C  A  şi C  T , despre care credea că sunt în vizită la rudele lor, neavând cunoştinţă despre ce fac de fapt aceştia. Acesta arată că la momentul la care au apărut organele de poliţie, l-au găsit pe inculpatul C R  sub un pat în casă, inculpaţii C  A  şi C T  au fugit, după care poliţiştii au venit şi l-au scos din maşină, l-au bătut, l-au dus în curtea persoanei vătămate şi apoi au chemat vecinii pentru ca aceştia să îi vadă pe el şi pe inculpatul C R acolo, prinşi în flagrant la săvârşirea faptei.

Totodată, acesta arată că a fost fotografiat şi postat pe reţele de socializare de agentul de poliţie, deşi acesta nu avea nici un drept să facă aşa ceva, că au fost duşi la Postul de Poliţie şi au fost bătuţi ca să recunoască săvârşirea faptei, precizând că deşi a încercat să explice agenţilor ce s-a întâmplat, nu a fost ascultat, ci a fost bătut şi înjurat.

Mai precizează că organele de poliţie au intrat cu forţa în casa lui, fără mandat şi au speriat-o pe concubina sa, însărcinată în 8 luni, fără nici un temei legal. Apoi, mai arată că la data la care se afla în stare de arest preventiv, a fost minţit că va fi adus în faţa procurorului, însă a fost dus la reconstituire, fiind ameninţat să recunoască săvârşirea faptelor, pentru a-i scoate pe cei doi inculpaţi minori din dosar.

Acesta mai arată că la o lună după ce a fost arestat au mai avut loc zeci de spargeri în Ş  şi C , însă toţi sunt în libertate în continuare, el fiind singurul încarcerat pentru nişte fapte pe care nici măcar nu le-a săvârşit, fiind forţat să le recunoască după două zile de bătăi şi torturi.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că:

Potrivit art. 344 alin. 2 Cod procedură penală, obiectul procedurii în cameră preliminară îl constituie examinarea de către judecătorul de cameră preliminară a cererilor şi excepţiilor formulate de inculpaţi cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

I. Analizând cererile şi excepţiile invocate de inculpatul C  O G :

Judecatorul de cameră preliminară retine în primul rând că de esenţa acestei proceduri prealabile judecăţii, este că în cadrul ei se verifică legalitatea dosarului întocmit de către procuror şi aptitudinea lui de a declanşa judecata asupra fondului.

Prin nelegalitate se înţelege orice încălcare a vreunei dispoziţii legale, care reglementează emiterea rechizitoriului şi sesizarea instanţei, iar prin neregularitate orice aspect care determină inaptitudinea rechizitoriului de a sesiza valabil instanţa, fie că este vorba de un aspect de nelegalitate propriu zisă, fie că este vorba de un aspect ţinând de întocmirea necorespunzătoare a actului de sesizare.

Obiectul procedurii nu include asadar aspecte legate de temeinicia trimiterii în judecată sau de posibilitatea de a ordona administrarea unor noi probe de către procuror. În acest fel este ilustrat principiul separaţiei funcţiilor judiciare în procesul penal, reglementat de art.3 cod proc.pen., legiuitorul considerând că prerogativa strângerii mijloacelor de probă şi aprecierea asupra oprtunităţii trimiterii în judecată aparţin exclusiv Ministerului Public. Legiuitorul român a instituit un control de legalitate asupra actelor procurorului, fără însă a acorda judecătorului posibilitatea de a interveni în desfăşurarea urmăririi penale.

Aşadar , fac obiectul verificării în procedura camerei preliminare toate actele, de urmărire penală care au creat din punct de vedere procesual, cadrul (premisele) administrării acestor probe, respectiv numai actele de urmărire penală pe care se întemeiază acuzaţia.

 Retine apoi judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecatoriei B. că obiectul procedurii de cameră preliminară este descris explicit în cuprinsul dispoziţiilor art.342 C.pr.pen. care statuează neechivoc asupra prerogativelor judecătorului de a verifica, după trimiterea în judecată, chestiuni punctuale, enumerate limitativ: competenţa instanţei sesizate prin rechizitoriu, legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi legalitatea efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

În consecinţă, conform art.342 C.pr.pen., judecătorul de cameră preliminară examinează:

a) competenţa instanţei;

În cadrul acestei evaluări, judecătorul de cameră preliminară verifică în cauză respectarea legii, respectiv dacă instanța a fost sesizată cu o faptă care să atragă competența respectivei instanțe (iar nu temeinicia acuzației);

b) legalitatea sesizării;

Verificarea rechizitoriului ca act de sesizare a instanţei poartă asupra actului de sesizare propriu-zis, asupra îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege cu privire la conţinutul actului de sesizare şi asupra respectării dispoziţiilor art. 328 Cod procedură penală, iar nu asupra modului în care au fost respectate dispoziţiile legale care reglementează efectuarea urmăririi penale, criteriu care este analizat subsecvent. Examinarea modului în care au fost respectate dispoziţiile legale care reglementează efectuarea urmăririi penale este o activitate distinctă de examinarea regularităţii actului de sesizare, distincţie care rezultă în prezent din modul de redactare al art. 342 Cod procedură penală.

Instanţa verifică în cadrul acestui criteriu şi claritatea acuzaţiei (descrierea faptei cu suficiente elemente încât să rezulte concordanţa cu norma penală şi să facă înţeles obiectul judecăţii). Acuzaţiile trebuie să fie formulate într-o manieră suficient de clară, încât să dea posibilitatea persoanei inculpate să înţeleagă, chiar beneficiind de sprijinul unor specialişti ai dreptului (avocaţi, consilieri juridici) ce anume i se reproşează de către autorităţi şi care este semnificaţia penală a conduitei sale (încadrare juridică şi implicit tratament sancţionator).

c) legalitatea administrării probelor de către organele de urmărire penală;

În cadrul acestui criteriu, urmează a fi examinată respectarea condiţiilor de contradictorialitate şi a dreptului la apărare, respectiv incidenţa cazurilor de nulitate absolută sau relativă, astfel cum sunt reglementate de art.281 alin.1 lit. e şi f -art.282 Cod procedură penală.

d) legalitatea efectuării actelor de către organele de urmărire penală;

În cadrul procedurii de cameră preliminară urmează a fi stabilit dacă au fost parcurse etapele obligatorii în urmărirea penală, şi, în cazul în care acestea există, concordanţa între actele efectuate şi dispoziţiile legale ce reglementează modul în care sunt efectuate actele de către organul de urmărire penală, conform art.286 C.pr.pen., art.281 alin.1 lit. e, f C.pr.pen., art. 282 C.pr.pen. şi actele propriu zise.

Astfel, cu privire la actele de urmărire penală, sancţiunea ce poate interveni este nulitatea. Conform art. 280 alin. 1 Cod procedură penală, „încălcarea dispoziţiilor legale care reglementează desfăşurarea procesului penal atrage nulitatea actului în condiţiile prevăzute expres ce prezentul cod". Pentru a opera nulitatea, se cer a fi întrunite cumulativ trei condiţii de fond: să existe o încălcare a legii la momentul efectuării actului respectiv (procedural sau procesual); să se fi produs o vătămare a drepturilor părţilor sau subiecţilor procesuali; vătămarea să nu poată fi înlăturată altfel decât prin desfiinţarea actului.

În cazul nulităţii relative, trebuie dovedite - de către cel ce o invocă - nu doar încălcarea legii, dar şi existenţa vătămării şi împrejurarea că vătămarea nu ar putea fi înlăturată decât prin desfiinţarea actului respectiv. Simpla invocare a nerespectării legii - cu ocazia efectuării unui act de urmărire penală - nu este, aşadar, suficientă pentru a opera sancţiunea procesuală decât dacă acea încălcare este sancţionată cu nulitatea absolută, aplicabilă în unul dintre cazurile arătate la art. 281 alin. 1 Cod procedură penală. În cazul celorlalte încălcări, sancţiunea nulităţii relative intervine, în cursul procedurii de cameră preliminară, doar în măsura în care cel ce o invocă face dovada şi a existenţei vătămării şi a necesităţii de desfiinţare a actului.

Odată constatată, nulitatea produce aceleaşi consecinţe, indiferent de caracterul ei relativ sau absolut, şi anume desfiinţarea actului, lipsirea acestuia de efecte juridice. Mai mult, în cazul actelor procesuale sau procedurale aflate în interdependenţă, potrivit art. 280 alin. (2) Cod procedură penală, „actele îndeplinite ulterior actului care a fost declarat nul sunt la rândul lor lovite de nulitate, atunci când există o legătură directă între acestea şi actul declarat nul".

Prin urmare, efectuând verificarea în cursul procedurii de cameră preliminară, judecătorul, atunci când constată incident vreunul dintre cazurile de nulitate relativă sau absolută, sancţionează actul/actele menţionate cu nulitatea, aspect în legătură cu care procurorului nu i se cere a efectua vreo remediere în această fază procesuală, ci, even¬tual, doar de a decide dacă îşi menţine sau nu decizia de trimitere în judecată, fază în care ar urma să se analizeze exclusiv actele de urmărire penală valide, nesancţionate cu nulitatea.

Ori prin motivele invocate cu prilejul formularii cererilor si exceptiilor de catre inculpatul C  O  G  , acesta face  o descriere a modului in care pretinde ca s-ar fi desfasurat evenimentele, aratand in esenta ca fapta retinuta in sarcina sa , nu ar fi fost savarsita de catre acesta. Aceste aspecte vor fi puse, insa, in discutie, odata cu inceperea judecarii fondului.

Pe de altă parte judecatorul de camera preliminara fără a ignora sustinerile inculpatului cu privire la faptul ca a fost batut de organele de anchetă si ca s-a procedat la perchezitionarea locuintei sale fara a i se prezenta un mandat , in lipsa existentei unor dovezi in acest sens sau macar a unor indicii si a necorelării cu alte probe , nu le va putea da eficienta dorita de inculpat.

Cu privire la forța sau valoarea probantă a probatoriului administrat,  se observă că legea nu face nicio distincție, în ceea ce privește valoarea probantă, în raport cu faza în care mijloacele de probă au fost administrate, principiul liberei aprecieri a probelor lăsând instanței de judecată posibilitatea să aprecieze asupra concludenței tuturor probelor, iar principiul aflării adevărului impune instanței de judecată să dea valoare doar acelor probe care, coroborate cu alte probe legal administrate, exprimă adevărul.

Ca atare, judecătorul de cameră preliminară, din analizarea rechizitoriului si a dosarului de urmarire penală, constată că organele de urmărire penală nu au încălcat cadrul legal al începerii urmăririi penale, a efectuării actelor şi a administrării probelor, urmărirea penală s-a realizat cu respectarea garanțiilor procesuale recunoscute părților în cadrul menționat, în această etapă procesuală judecătorul de cameră preliminară

Aşadar, fac obiectul verificării în procedura camerei preliminare toate actele, de urmărire penală care au creat din punct de vedere procesual, cadrul (premisele) administrării acestor probe, respectiv numai actele de urmărire penală pe care se întemeiază acuzaţia.

De altfel mentinând solutia verificării in acest cadru preliminar judecătii, doar a aspectelor de legalitate, nu şi a celor de temeinicie, legiuitorul s-a situat intr-o firească evolutie a reglementărilor acestei materii, evolutie pe parcursul căreia a eliminat acele institutii ce puteau da naştere unor solutii inechitabile.

În raport cu cele mai sus menţionate, judecătorul de cameră preliminară în temeiul art. 345 alin. 1 şi 2 C. proc. pen. le va respinge ca nefiind întemeiate.

În baza art.  346 alin.2  C. proc. pen., va constata legalitatea sesizării instanţei cu  rechizitoriul emis în data de 06.11.2018 în dosarul nr. 414/P/2018 al Parchetul de pe lângă Curtea de Apel O., privind pe:

- inculpatul C  O  G , cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de:

-  furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b şi d  şi alin. 2 lit. b  C. pen. cu aplicarea art. 41 alin 1 şi 3  C. pen. (pct.1)

- furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b şi d  şi alin. 2 lit. b  C. pen. cu aplicarea art. 41 alin 1 şi 3  C. pen. (pct.2)

- furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b şi d  şi alin. 2 lit. b  C. pen. cu aplicarea art. 41 alin 1 şi 3  C. pen. (pct.3)

- furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b şi d  şi alin. 2 lit. b  C. pen. cu aplicarea art. 41 alin 1 şi 3  C. pen. (pct.4)

- tentativă la furt calificat, prev. de art. 32 alin. 1 C.pen raportat la  art. 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b şi d  şi alin. 2 lit. b  C. pen. cu aplicarea art. 41 alin 1 şi 3  C. pen. (pct.5)

- tentativă la furt calificat, prev. de art. 32 alin. 1 C.pen raportat la  art. 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b şi d  şi alin. 2 lit. b  C. pen. cu aplicarea art. 41 alin 1 şi 3  C. pen. (pct.6)

 cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen.

- inculpatul C  R , cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de:

-  furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b şi d  şi alin. 2 lit. b  C. pen. (pct.1)

- furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b şi d  şi alin. 2 lit. b  C. pen. (pct.2)

- furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b şi d  şi alin. 2 lit. b  C. pen. (pct.3)

- furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b şi d  şi alin. 2 lit. b  C. pen. (pct.4)

- tentativă la furt calificat, prev. de art. 32 alin. 1 C.pen raportat la  art. 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b şi d  şi alin. 2 lit. b  C. pen. (pct.5)

- tentativă la furt calificat, prev. de art. 32 alin. 1 C.pen raportat la  art. 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b şi d  şi alin. 2 lit. b  C. pen. (pct.6)

 cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen.

Va dispune începerea judeăţii cauzei privind pe inculpaţii C  O  G  şi C  R .

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D I S P U N E

 

În temeiul art. 345 alin. 1 şi 2 C. proc. pen. respinge cererile formulate de inculpaţii C  O  G  şi C  R  privind legalitatea actelor de urmărire penală efectuate şi a probelor administrate în dosarul nr. 414/P/2018 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel O. şi în consecinţă:

 În baza art.  346 alin.2  C. proc. pen., constată legalitatea sesizării instanţei cu  rechizitoriul emis în data de 06.11.2018 în dosarul nr. 414/P/2018 al Parchetul de pe lângă Curtea de Apel O., privind pe:

- inculpatul C  O  G , cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de:

-  furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b şi d  şi alin. 2 lit. b  C. pen. cu aplicarea art. 41 alin 1 şi 3  C. pen. (pct.1)

- furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b şi d  şi alin. 2 lit. b  C. pen. cu aplicarea art. 41 alin 1 şi 3  C. pen. (pct.2)

- furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b şi d  şi alin. 2 lit. b  C. pen. cu aplicarea art. 41 alin 1 şi 3  C. pen. (pct.3)

- furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b şi d  şi alin. 2 lit. b  C. pen. cu aplicarea art. 41 alin 1 şi 3  C. pen. (pct.4)

- tentativă la furt calificat, prev. de art. 32 alin. 1 C.pen raportat la  art. 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b şi d  şi alin. 2 lit. b  C. pen. cu aplicarea art. 41 alin 1 şi 3  C. pen. (pct.5)

- tentativă la furt calificat, prev. de art. 32 alin. 1 C.pen raportat la  art. 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b şi d  şi alin. 2 lit. b  C. pen. cu aplicarea art. 41 alin 1 şi 3  C. pen. (pct.6)

 cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen.

- inculpatul C  R , cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de:

-  furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b şi d  şi alin. 2 lit. b  C. pen. (pct.1)

- furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b şi d  şi alin. 2 lit. b  C. pen. (pct.2)

- furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b şi d  şi alin. 2 lit. b  C. pen. (pct.3)

- furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b şi d  şi alin. 2 lit. b  C. pen. (pct.4)

- tentativă la furt calificat, prev. de art. 32 alin. 1 C.pen raportat la  art. 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b şi d  şi alin. 2 lit. b  C. pen. (pct.5)

- tentativă la furt calificat, prev. de art. 32 alin. 1 C.pen raportat la  art. 228 alin. 1- 229 alin. 1 lit. b şi d  şi alin. 2 lit. b  C. pen. (pct.6)

 cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen.

Dispune începerea judeăţii cauzei privind pe inculpaţii C  O  G  şi C R .

Obligă Ministerul Justiţiei să plătească din fondurile sale suma de 330 lei, onorar de avocat din oficiu, pentru av. H  I , din cadrul Baroului B., având delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 4403/20.11.2018.

Obligă Ministerul Justiţiei să plătească din fondurile sale suma de 330 lei, onorar de avocat din oficiu, pentru av. N  C , din cadrul Baroului B., având delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 4404/20.11.2018.

Cu contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii cu inculpaţii, părţile vătămate şi procurorul, ce se depune la Judecătoria B..

Dată şi pronunţată în camera de consiliu azi 15.02.2019.