Furt

Sentinţă penală 610 din 27.10.2010


R O M A N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 2898/270/2010

ÎNCHEIERE  DE AMÂNARE A PRONUNTARII

Sedinta publica din data de 25.10.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – DANIELA POPA

Grefier – GILIOLA RAMONA AVRAM

Ministerul Public reprezentat de procuror – LIDIA MARIN

Astazi a fost pe rol judecarea cauzei penale pusa în miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatilor …., …., ….., ….., ….. si …. trimisi în judecata pentru savârsirea infractiunii de furt.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns inculpatii  … asistat de avocat ….. care substituie pe avocat …., ….. pentru inculpatul …., avocat …. pentru inculpatul ….., ….. asistat de avocat ….. care substituie pe avocat ….., …. asistat de avocat ….., avocat …… care substituie pe avocat ….. pentru inculpatul …., partile civile ……., …., .., martorii….., …., lipsa celelalte parti si ceilalti martorii.

Procedura completa.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, se prezinta numitul ……, se legitimeaza cu cartea de identitate seria …… si precizeaza ca în sat i se spune „….” si a fost chemat în calitate de martor.

S-a procedat la audierea partii vatamate, a martorilor, sub prestare de juramânt, declaratiile acestora fiind consemnate la dosar.

Instanta decade din proba cu un martor în circumstantiere pe inculpatul …… Octavian si nefiind cereri noi de formulat instanta declara terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pe fond.

Procurorul, având cuvântul, expune situatia de fapt si solicita condamnarea inculpatilor  dupa cum urmeaza:

- inculpatul …… la pedeapsa închisorii cu executare în regim de detentie pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 208 – 209 al. 1 lit. a, g, i Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, revocarea suspendarii sub supraveghere a pedepsei aplicata prin sentinta penala nr. 349/2009 a Judecatoriei Onesti si a se dispune executarea ei alaturi de pedeapsa ce se va aplica, interzicerea drepturilor prev. de art. 64 Cod penal în conditiile prev. de art. 71 Cod penal, sa fie dedusa din pedeapsa o zi retinere;

- inculpatul …….. la pedeapsa închisorii cu executare în regim de detentie pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 208 – 209 al. 1 lit. a, g, i Cod penal, revocarea suspendarii executarii pedepsei de 5 luni închisoare si a se dispune executarea ei alaturi de pedeapsa ce se va aplica, interzicerea drepturilor prev. de art. 64 Cod penal în conditiile prev. de art. 71 Cod penal;

- inculpatii …., …, …… la pedeapsa închisorii pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 208 – 209 al. 1 lit. a, g, i Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal cu suspendarea conditionata a executarii acesteia, sa fie dedusa din pedeapsa o zi retinere;

- inculpatul …….. la pedeapsa închisorii pentru complicitate la infractiunea  de furt calificat prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 208-209 al. 1 lit. a, g, i Cod penal cu suspendarea conditionata a executarii acesteia.

Pe latura civila în baza art. 14, 346 al. 1 Cod procedura penala, art. 998 Cod civil solicita obligarea inculpatilor la plata despagubirilor civile dupa cum urmeaza:

- obligarea în solidar a inculpatilor ……., ….., ……. la plata sumei de 6000 lei catre partea civila ….. si la plata sumei de 17500 lei despagubiri materiale catre partea civila partea civila ….;

- obligarea în solidar a inculpatilor …., ……., … la plata sumei de 10000 lei catre ………, la 6000 lei catre ……. la 1400 lei catre ….. si la 8000 lei catre ….;

- obligarea în solidar a inculpatilor …. ….., …… la plata sumei de 2600 lei catre partea civila …..;

Sa se ia act ca partea civila …. a renuntat la pretentiile civile, iar în baza art. 118 lit. e Cod penal, sa se dispuna confiscarea de la inculpatii …, ……, … a sumei de 700 lei. Obligarea inculpatilor la cheltuieli judiciare.

Partea civila ….. arata ca îsi mentine pretentiile civile solicita condamnarea inculpatilor la închisoare cu executare. De asemenea solicita sechestru pe mijloacele de transport cu care inculpatii au carat materialele si sechestru pe case.

Partea civila ……. arata ca îsi mentine pretentiile civile  si solicita obligarea inculpatilor la plata acestora si a se institui sechestru pe averea inculpatilor.

Partea civila … arata ca îsi mentine pretentiile civile.

Avocat …. pentru inculpatul … solicita condamnarea inculpatului la o pedeapsa al carui cuantum îl lasa la apreciere, obligarea inculpatului la plata despagubirilor civile dovedite, cu onorariu.

Avocat … pentru inculpatul … arata ca acesta îsi recunoaste faptele, nu are antecedente penale, solicita sa fie aplicata o pedeapsa cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei urmând sa se aiba în  vedere mijloacele de existenta alea inculpatului. Pe latura civila arata ca inculpatul în declaratia data la urmarirea penala nu a precizat clar ca achieseaza la pretentiile civile, iar în fata instantei partii civile siu-au marit pretentiile civile. Considera ca nu se poate institui un sechestru pe averea inculpatilor întrucât aceasta cerere a fost tardiv formulata, respectiv atunci când s-a acordat cuvântul pe fon si nici nu este cazul la speta de fata, cu onorariu.

Avocat …. pentru inculpatii …., ……, ...... arata ca acestia au recunoscut faptele, au colaborat cu organele de urmarire penala si solicita sa fie aplicata o pedeapsa sub minimul special prevazut de lege cu suspendarea conditionata a executarii acesteia, obligarea inculpatilor la plata despagubirilor civile dovedite si la cheltuieli judiciare, cu onorariu.

Avocat …. pentru inculpatul ….. arata ca nu se impune revocarea suspendarii executarii pedepsei de 5 luni închisoare întrucât aceasta pedeapsa a fost aplicata în perioada minoritatii. Inculpatul a fost sincer si solicita condamnarea acestuia la pedeapsa închisorii, obligarea inculpatului la plata despagubirilor civile dovedire, cu onorariu.

Inculpatul ….., având ultimul cuvânt, regreta fapta.

Inculpatul ……., având ultimul cuvânt, regreta fapta.

Inculpatul …, având ultimul cuvânt, regreta fapta.

Dezbaterile în cauza de fata s-au desfasurat în conformitate cu dispozitiile art. 304 Cod pr. pen, în sensul ca au fost înregistrate cu ajutorul calculatorului pe suport magnetic si fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Din lipsa de timp pentru deliberare,

D I S P U N E

Amâna pronuntarea la termenul din 27.10.2010, ora 13.00

PRESEDINTE GREFIER

R O M A N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 2898/270/2010

Din 29.04.2010 furt

SENTINTA PENALA NR. 610

Sedinta publica din data de 27.10.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – DANIELA POPA

Grefier – GILIOLA RAMONA AVRAM

Ministerul Public reprezentat de procuror – LIDIA MARIN

Astazi a avut loc pronuntarea hotarârii în cauza penala pusa în miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatilor ….., …., ….., .., ….. si … trimisi în judecata pentru savârsirea infractiunii de furt.

Dezbaterile în fond au avut loc la data de 25.10.2010 si au fost consemnate în încheierea de amânare a pronuntarii de la acea data care face parte integranta din prezenta hotarâre.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei penale de fata,

Constata ca prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, înregistrat la aceasta instanta sub nr. 2898/270/2010, s-a dispus :- trimiterea în judecata a inculpatilor:

1) ……..pentru comiterea infractiunii de furt calificat în forma continuata prev. de art. 208-209 al. 1 lit. a, g, i Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal si 37 lit. a Cod penal, constând în aceea ca în perioada octombrie 2009- februarie 2010, în baza aceleiasi rezolutii infractionale, împreuna cu ceilalti coinculpati , pe timp de noapte, prin escaladare sau efractie, a sustras mai multe bunuri din curtile si locuintele partilor vatamate …, …., ….., …., …., ….. si ……...

2) ….. pentru comiterea infractiunii de furt calificat în forma continuata prev. de art. 208-209 al. 1 lit. a, g, i Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, constând în aceea ca în perioada octombrie 2009- februarie 2010, în baza aceleiasi rezolutii infractionale, pe timp de noapte si prin escaladare, a comis furturi în paguba mai multor parti vatamate.

3) ….. pentru comiterea infractiunii de furt calificat în forma continuata prev. de art. 208-209 alin. 1 lit.a, g, i Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, constând în aceea ca în perioada octombrie 2009- februarie 2010, în baza aceleiasi rezolutii infractionale, pe timp de noapte si prin escaladare, a comis furturi în paguba mai multor parti vatamate.

4) …. pentru comiterea infractiunii de furt calificat în forma continuata prev. de art. 208-209 alin. 1 lit. a, g, i Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, constând în aceea ca în perioada octombrie 2009- februarie 2010, în baza aceleiasi rezolutii infractionale, pe timp de noapte si prin escaladare, a comis furturi în paguba mai multor parti vatamate.

- si punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatilor:

5) … pentru comiterea complicitatii la infractiunea de furt calificat prev. de art. 26 rap. la art.208-209 al. 1 lit. a, g, i Cod penal, constând în aceea ca în noaptea de 06/07.11.2009, a asigurat paza, în timp ce …. si … au sustras, prin efractie, bunuri de la partea vatamata ….

6) …. pentru comiterea infractiunii de furt calificat  prev. de art. 208-209 al. 1 lit. a, g, i Cod penal, constând în aceea ca în noaptea de 06/07.11.2009, prin efractie si împreuna cu …, a sustras bunuri de la partea vatamata …, fiind ajutat de inculpatul …..

Din coroborarea probatoriilor administrate în cauza constând în plângerile si declaratiile partilor vatamate, procesele verbale de cercetare la fata locului, procesele verbale de reconstituire, plansele foto, declaratiile martorilor ….., …, …., …, … cu declaratiile inculpatilor de la urmarirea penala, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

În noaptea de 20/21.10.2009, inculpatii ……, …. si …. au patruns, prin escaladarea gardului, în curtea locuintei partii vatamate, ……., situata pe D.N. 12 A, între localitatile Onesti si Tg. Ocna, iar din imobilul aflat în constructie au sustras mai multe bunuri, printre care: 2 generatoare de curent marca Hyundai, un hidrofor, un godin metalic, o ghilotina cu foarfece de taiat tabla, 3 profile metalice tip U de 6 metri, 6 calorifere din tabla, circa 50 de etriere metalice 40/40.

Bunurile au fost transportate cu caruta la domiciliul inculpatului ……... O parte din ele au fost valorificate în puncte de colectare a fierului vechi, iar banii rezultati au fost împartiti între inculpati.

La data de 05.03.2010, partii vatamate i-au fost restituite o parte din bunurile sustrase, respectiv un dreptar cu lungimea de 2 metri, unul cu lungimea de 1 metru, un vinci de 5 tone si un godin, care au fost recuperate de la inculpatul ……, fiind întocmita în acest sens dovada de predare primire de la fila 21 bis dosar urmarire penala.

…… s-a constituit parte civila în cauza cu suma majorata la 6000 lei.

2)În noaptea de 06/07.11.2009, inculpatul ……, si ….. si ….., dupa o întelegere prealabila, s-au deplasat la locuinta partii vatamate ….., situata pe str. ……, cu intentia de a fura. Inculpatul ….. si …. au patruns, prin escaladarea gardului, în curtea locuintei partii vatamate, de unde au sustras 2 masini de spalat, un aragaz, 2 usi metalice, un godin, un ciocan si un suport din teava, în timp ce inculpatul ….. a asigurat paza din exterior.|

Bunurile au fost vândute la …… - punct de lucru Onesti, pentru suma de 66,15 lei, suma ce a fost împartita între cei trei.

Valoarea bunurilor sustrase este de 2.600 lei, suma cu care partea vatamata s-a constituit parte civila.

3. În noaptea de 30.11-01.12.2009, inculpatii ….., …… si ……. au patruns în curtea locuintei partii vatamate ….. din …. prin fortarea sistemului de închidere al portii de acces si din mai multe dependinte au sustras 2 butelii, un ham, 2 capestre cu hat, un orcic cu streanguri, 2 topoare, o secure, un cleste, 2 ciocane, 2 pripoane din fier cu lanturi de circa 10 metri, 4 gaini, cauzând un prejudiciu de 10.000 lei.

La data de 19.02.2010, partea vatamata a recuperat de la inculpati o butelie, lantul din zale metalice cu pripon în lungime de 3 metri si o lama de topor, iar la data de 26.02.2010, un ham complet, 2 lanturi de la orcic, toate recuperate de la inculpatul …., astfel ca partea vatamata ….. s-a mai constituit parte civila în procesul penal cu suma de 7.000 lei. La instanta a renuntat la pretentiile civile formulate .

4. În noaptea de 11/12.12.2009, inculpatii ……, ….. si …. au patruns prin escaladarea gardului în curtea imobilului partii vatamate …., situata în str……. si din mai multe dependinte au sustras mai multe bunuri, precum: 4 calorifere din fonta, o marmida de alpaca, un bidon de aluminiu de 50 litri, un ceaun de fonta de 80 de litri si unul din aluminiu de 40 litri, o placa de aluminiu, o folie de inox, mai multe tevi din fier, obeschie, 2 polidiscuri, o nicovala, un cleste, un ciocan de 500 grame, o coasa, un lant de10 metri, 5 gâtare pentru animale, un adapator apa, o pereche streanguri caruta, o teava

din fonta cu flansa, 3 iepuri, etc.

Bunurile au fost transportate cu un atelaj la locuinta lui …., ulterior fiind vândute, cu exceptia polidiscurilor, la un punct de colectare a fierului vechi, iar sumele obtinute din valorificarea acestora au fost împartite între inculpati.

Partea vatamata …… s-a constituit parte civila în cauza cu suma de 10.000 de lei.

5. În noaptea de 14-15.12.2009, inculpatii …, … si …. au patruns prin escaladare în curte, apoi prin efractie în anexe si în beciul partii vatamate ……. din ..i, de unde au sustras mai multe bunuri(2 cazane de tuica, o bormasina manuala, 2 prelungitoare, o funie împletita din cânepa, un iepure, o coarba) care au fost transportate cu o caruta la locuinta inculpatului …

Ulterior, cea mai mare parte din bunuri au fost vândute numitilor …..

……..si ….. pentru suma de 440 lei, banii fiind împartiti între cei trei.

La data de 18.02.2010, organele de politie au predat partii vatamate o bormasina manuala, 2 prelungitoare pentru iluminat electric si o funie împletita din cânepa, iar la data de 05.03.2010, o coarba, recuperate de la inculpatul …...

Partea vatamata …… s-a mai constituit parte civila în procesul penal cu suma de 6.000 lei.

6. În noaptea de 11/12.01.2010, inculpatii ….., ….. si …., prin acelasi mod de operare, au sustras dintr-o anexa apartinând partii vatamate …… 2 hamuri din piele, o motocositoare portabila,o drujba „Husqvarna", bunuri în valoare de 5.000 lei.

Bunurile sustrase au fost transportate la locuinta numitului ……., iar la data de 24.02.2010 acesta a predat organelor de politie drujba si motocositoarea, fiind recuperate de partea vatamata, astfel ca aceasta s-a mai constituit parte civila în procesul penal cu suma de 2000 lei.

7. În noaptea de 07/08.02.2010, inculpatii …., …… si …., au patruns prin efractie în curtea locuintei partii vatamate ……., situata în …… si prin fortarea lacatului de la o baraca, au sustras 6 radiatoare din cupru, 8 cutii cu suruburi si piulite, o masina de ambalotat, un radiator racire de Audi A4, un arbore cotit de aro si un colac de sârma.

Bunurile au fost transportate de inculpati sub un pod din apropiere, iar a doua zi nu au mai fost gasite.

La data de 18.02.2010, organele de politie au predat partii vatamate radiatorul si un colac de sârma, astfel ca partea vatamata s-a mai constituit parte civila cu suma de 8.000 lei.

8. În noaptea de 12/13.02.2010, inculpatii ….., ……. si …. au patruns prin îndepartarea unor scânduri din gardul împrejmuitor în curtea locuintei partii vatamate …. din …., apoi în mai multe dependinte, prin distrugerea sistemelor de închidere a usilor de acces, de unde au sustras 2 motoprasitoare marca „Kfindian Dragon", 2 prasitoare, o drujba electrica, o drujba pe benzina, tevi de inox, 2 galeti de inox, un dispozitiv de taiat faianta si gresie, o canistra metalica cu motorina, 40-50 metri liniari funie din cânepa, 30 bucati rulmenti de presiune, 2 declimetre pentru ungere cu vasilina, un ax cu 2 roti din cauciuc, cheie franceza, 6 pachete de electrozi, un topor, 20 litri de motorina, 2 centuri de siguranta, splingler pentru teasc din inox, cheie franceza, 45 kg specialitati carne de porc afumata, bunuri precizate în declaratia de la fila 172 d.u.p..

Bunurile sustrase au fost transportate initial la locuinta lui ….., iar în seara zilei de 17.02.2010, o parte au fost depozitate la locuinta lui ….., de unde la data de 18.02.2010 au fost recuperate de organele de politie, cu ocazia perchezitiilor.

În datele de 18.02.2010 si 23.02.2010, au fost predate partii vatamate o motocositoare, o motoprasitoare, un ax cu 2 roti de cauciuc, un dispozitiv de taiat faianta si gresie, 4 pachete cu electrozi, funie pentru centura de siguranta, un topor, 2 drujbe.

Partea vatamata …… s-a constituit parte civila în procesul penal cu suma de 17.500 lei contravaloarea bunurilor nerecuperate si 5000 euro daune morale.

Pe tot parcursul procesului penal, la urmarirea penala inculpatii au recunoscut comiterea faptelor, iar la reconstituire, inculpatii …, ………, ….., ….., în prezenta martorilor asistenti au indicat în amanunt modul de operare.

Pe parcursul cercetarii judecatoresti, si-au rezervat dreptul la tacere, cu mentiunea ca-si mentin declaratiile date la urmarirea penala.

Din cele prezentate, instanta retine ca în drept, faptele inculpatilor de a sustrage fara drept, pe timpul noptii si prin escaladare mai multe bunuri apartinând partilor vatamate, în conditiile descrise mai sus, întrunesc elementele constitutive ale infractiunii de furt calificat prev. de art. 208-209 al. 1 lit. a, g, i Cod penal.

Fapta inculpatului ….. de a asigura paza în timp ce inculpatii ….. si …. .au sustras bunuri de la partea vatamata ………., întruneste în drept elementele constitutive ale infractiunii de complicitate la furt calificat prev. de art. 26 rap. la art. 208-209 al.1 lit. a, g, i Cod penal.

Având în vedere modalitatile concrete de comitere a actelor materiale de sustragere si patrundere, câte 7 de catre inculpatii …. si …, 5 de catre inculpatul ……, 3 de catre ……  prin acelasi procedeu , pe timpul noptii, prin efractie si la intervale scurte de timp, se apreciaza ca la baza lor a stat o singura rezolutie delictuoasa urmând sa se faca aplicarea dispoz. art. 41 al. 2 Cod penal.

Retinând vinovatia, se va dispune în baza textelor de lege mentionate, condamnarea inculpatilor la pedeapsa închisorii.

La dozarea pedepselor conform dispozitiilor art. 72 Cod penal, se va avea în vedere pericolul social concret al faptelor, infractiuni de prejudiciu, comise pe timpul noptii si prin efractie, valoarea ridicata a prejudiciilor nerecuperate cât si persoana inculpatilor.

Sunt tineri, pe parcursul procesului penal au avut o buna conduita, au recunoscut comiterea faptelor în totalitate si s-au prezentat constant la solicitarea organelor judiciare.

Ca urmare, instanta retine ca sunt suficiente temeiuri pentru aplicarea circumstantelor personale atenuante prev. de art. 74 lit. c Cod penal si în aplicarea art. 76 lit. c Cod penal, pedepsele se vor coborî sub minimul special prevazut de dispozitiile legale.

În privinta antecedentelor penale, se impun a fi facute urmatoarele precizari:

Prin sentinta penala nr. 349/11.05.2009 a Judecatoriei Onesti, ramasa definitiva la data de 02.06.2009, inculpatul …….. a fost condamnat la pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare pentru comiterea infractiunii prev. de art. 208-209 al. 1 lit. a, g, i Cod penal cu aplicarea art. 86/1 Cod penal pe durata termenului de încercare de 4 ani.

Cum infractiunea dedusa judecatii a fost comisa , dupa ramânerea definitiva a condamnarii de 1 an si 6 luni, a devenit recidivist în forma de recidiva postcondamnatorie prev. de art. 37 lit. a Cod penal a carei aplicare va fi facuta.

Ca tratament sanctionator i se vor aplica dispozitiile art. 86/4 Cod penal cu ref. la art. 83 Cod penal, noua infractiune fiind comisa în cursul termenului de încercare.

În consecinta, se va revoca suspendarea sub supraveghere a pedepsei de 1 an si 6 luni si se va dispune executarea ei alaturi de pedeapsa ce se va aplica prin prezenta.

Inculpatul …….. în perioada minoritatii a fost sanctionat cu masuri educative pentru comiterea unor fapte similare.

Si inculpatul …., anterior, a fost condamnat la o pedeapsa de 4 luni închisoare pentru comiterea infractiunii de furt calificat, cu aplicarea art. 81 Cod penal prin sentinta penala nr. 361/2004 a judecatoriei Onesti, condamnare pentru care a intervenit reabilitarea.

Inculpatul …., prin sent. pen. nr. 975/2007 a Judecatoriei Onesti ramasa definitiva la data de 03.dec.2007, a fost condamnat la o pedeapsa de 5 luni închisoare cu aplicarea art. 81 Cod penal, pentru comiterea infractiunii de furt calificat, pe durata termenului de încercare de 1 an si 7 luni.

Pentru aceasta condamnare, reabilitarea de drept a intervenit la data de 03.07. 2009.

Inculpatul ….., desi este infractor primar, a avut o contributie esentiala la comiterea actelor materiale (în numar de 7).

În raport de cele prezentate mai sus,  având în vedere modalitatea concreta de comitere a faptelor, precum si ecoul creat în comunitate insuflând o adevarata stare de temere, se apreciaza ca scopul legii poate fi atins doar prin executare.

Ca efect al condamnarii, în baza art. 71 Cod penal, li se va aplica tuturor inculpatilor si pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prev. de art. 64 lit. a teza a 2-a si lit. b Cod penal.

În baza art. 88 Cod penal, se va computa din durata pedepselor aplicate inculpatilor ….., …., ……, …….., o zi retinere din data de 18.02.2010.

Inculpatul …… este infractor primar si s-a prezentat constant la solicitarea organelor judiciare, activitatea sa infractionala concretizându-se în ajutorul dat inculpatilor …. si ……..

În raport de persoana inculpatului si de cuantumul pedepsei ce i se va aplica, se apreciaza ca pronuntarea condamnarii constituie un avertisment si chiar fara executarea pedepsei inculpatul nu va mai savârsi infractiuni.

În consecinta, în baza art. 861 Cod penal, se va dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe durata termenului de încercare

În temeiul art. 863 Cod penal se va dispune ca inculpatul sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere:

- sa se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Bacau;

- sa anunte în prealabil orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si întoarcerea;

- sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca;

- sa comunice informatii de natura a putea fi controlata mijloacele de existenta.

În baza art. 359 Cod pr. pen. se va atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 864 Cod penal privind revocarea suspendarii.

În baza art. 71 al. 5 Cod penal, pe durata suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere e va suspenda si executarea pedepselor accesorii.

În temeiul art. 71 al. 5 Cod procedura penala, pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei se va suspenda si executarea pedepselor accesorii.

Sub aspectul laturii civile este de precizat ca partile vatamate s-au constituit parti civile, dupa cum urmeaza: …… cu suma de 6000 lei, ……. cu suma de 2200 lei, ….. cu suma de 10.000 lei, …. cu suma de 800 lei, ……. cu suma de 2000 lei reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase si nerecuperate.

….., desi s-a constituit parte civila la urmarirea penala, la instanta a declarat ca, contravaloarea bunurilor sustrase si nerecuperate este în suma de 700 lei, dar renunta la aceste pretentii civile.

…. la urmarirea penala s-a constituit parte civila cu suma de 4000 lei la instanta si le-a majorat la suma de 6000 lei.

Si partea civila  ….. si-a majorat pretentiile civile de la suma de 7660 lei, la suma de 17.500 lei, incluzând si cuantumul despagubirilor si contravaloarea cantitatii de 200 kg inox.

A pretins si suma de 5000 euro cu titlu de daune morale.

Inculpatii nu au contestat bunurile reclamate de partile civile ca fiind sustrase si nici contravaloarea acestora.

Cum prejudiciile cauzate partilor civile sunt consecinta faptelor inculpatilor, în cauza fiind îndeplinite conditiile raspunderii civile delictuale, se vor admite cererile cu privire la despagubirile materiale, inculpatii urmând sa fie obligati la plata acestora, în temeiul art. 14, 346 al. 1 Cod pr. pen., art. 998 Cod civ., dupa cum urmeaza:

Vor fi obligati în solidar inculpatii …, .., ……, la plata sumei de 6000 lei catre partea civila .. si la plata sumei de 17500 lei despagubiri materiale catre partea civila partea civila ...

Inculpatii …, …, …. vor fi obligati în solidar la plata sumei de 2600 lei catre partea civila ….., iar inculpatii …., …… , …… vor fi obligati în solidar la plata sumei de 10000 lei catre ……., la 6000 lei catre .., la 2000  lei catre …. si la 8000 lei catre …...

Se va lua act ca partea civila …. a renuntat la pretentiile civile în cuantum de 700 lei.

În baza art. 118 lit. e Cod penal, se va dispune confiscarea de la inculpatii ……., …… , ….. a sumei de câte 233,3 lei.

Partea civila …… a pretins si suma de 5000 euro cu titlu de daune morale, sustinând ca este suferind de hipertensiune  si în momentul în care a constatat furtul a facut o criza.

Este de remarcat, ca pe lânga despagubirea cu caracter patrimonial pe care instanta o va acorda acestei parti civile, a solicitat a i se acorda si o despagubire cu caracter nepatrimonial, apreciata de instanta ca nefondata.

Pentru acordarea acestei despagubiri e necesar a se retine încalcarea unui drept personal nepatrimonial, or în cauza, asa cum s-a aratat, prin fapta lor ilicita inculpatii au încalcat doar dreptul de proprietate al partii civile.

Împrejurarea ca partea civila … este suferind de hipertensiune arteriala oscilanta, nu poate fi retinuta ca o suferinta de ordin fizic provocata de furt, afectiunea existând dinaintea comiterii faptei.

Pe cale de consecinta, se retine ca cererea nu este întemeiata si va fi respinsa.

În concluziile pe fondul cauzei, partile civile …. si ….., au solicitat instituirea masurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor inculpatilor.

Desi, în cauza, s-a produs o paguba partilor civile, din probatoriile administrate si conduita inculpatilor pe parcursul cercetarii judecatoresti prin  prezentarea la termene de judecata si manifestarea de vointa în sensul achiesarii la cuantumul despagubirilor civile, nu s-a creat temerea ca bunurile care ar putea garanta repararea pagubei sa fie ascunse sau înstrainate.

Pe cale de consecinta, cererea acestora va fi respinsa.

În baza art. 189 Cod pr. pen, se va dispune plata din fondurile Ministerului Justitiei a onorariilor pentru avocatii desemnati din oficiu, iar în baza art. 191 al. 2 Cod pr. pen., inculpatii vor fi obligati la cheltuieli judiciare catre stat.

În baza art. 189 Cod pr. pen. dispune plata din fondurile Ministerului de Justitie a onorariilor pentru aparatorii desemnati din oficiu la instanta în suma de câte400 lei pentru av ….., …….., …..,….., ….., ….

În baza art. 191 al. 2 Cod pr. pen.  inculpatii vor fi obligati la plata cheltuielilor judiciare catre stat dupa cum urmeaza:  ….., ….., ….., ….. la câte 1300 lei, iar  inculpatii ……., …… la câte 650 lei.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

1) În baza art. 208-209 al. 1 lit. a, g, i Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, 37 lit. a Cod penal, art. 74 lit. c Cod penal, art. 76 lit. c Cod penal, pentru comiterea infractiunii de furt calificat în forma continuata, condamna pe inculpatul  …., fiul lui …. si …... nascut la data de …. în …, cu acelasi domiciliu, …….., fara ocupatie, fara studii, recidivist, CNP - ……., la o pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare.

În baza art. 86/4 Cod penal cu ref. la art. 83 Cod penal, revoca suspendarea sub supraveghere a pedepsei de 1 an si 6 luni închisoare aplicata inculpatului prin sentinta penala nr. 349/11.05.2009 a Judecatoriei Onesti, ramasa definitiva la data de 02.06.2009 si dispune executarea ei alaturi de pedeapsa aplicata prin prezenta.

Executa pedeapsa de 3 (trei) ani si 6 (sase) luni închisoare.

2) În baza art. 208-209 al. 1 lit. a, g, i Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, art. 74 lit. c Cod penal, art. 76 lit. c Cod penal, pentru comiterea infractiunii de furt calificat în forma continuata , condamna pe inculpatul ……., fiul lui …., nascut la data de ….. în … cu acelasi domiciliu, …., studii 4 clase, fara ocupatie, cunoscut cu antecedente penale CNP - ……la o pedeapsa de 1 (un) an si 8 (opt) luni închisoare.

3) În baza art. 208-209 al. 1 lit. a, g, i Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, art. 74 lit. c Cod penal, art. 76 lit. c Cod penal, pentru comiterea infractiunii de furt calificat în forma continuata, condamna pe inculpatul … zis „……”, fiul lui ……si ……… nascut la data de ….. în ….., cu acelasi domiciliu , …., fara forme legale în ….., necunoscut cu antecedente penale, CNP-……, la o pedeapsa de 1 (un) an si 6 (sase) luni închisoare.

4) În baza art. 208-209 al. 1 lit. a, g, i Cod penal cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, art. 74 lit. c Cod penal, art. 76 lit. c Cod penal, pentru comiterea infractiunii de furt calificat în forma continuata, condamna pe inculpatul ….., fiul lui …… si …, nascut la data de …. în .., judetul Bacau, cu acelasi domiciliu, str. …….., judetul Bacau, fara forme legale în …. studii generale, fara ocupatie, necunoscut cu antecedente penale, CNP-……. la o pedeapsa de 1 (un) an si 6 (sase) luni închisoare.

În baza art. 71 Cod penal, aplica inculpatilor pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal.

În baza art. 88 Cod penal, computa din durata pedepselor o zi retinere din data de 18.02.2010.

5) În baza art. 208-209 al. 1 lit. a, g, i Cod penal cu aplicarea art. 74 lit. c Cod penal, art. 76 lit. c Cod penal, pentru comiterea infractiunii de furt calificat, condamna pe inculpatul ….., fiul lui …. si …., nascut la data de ….. în ……, cu acelasi domiciliu, …….., judetul Bacau, studii generale, fara ocupatie, necunoscut cu antecedente penale, CNP-……, la o pedeapsa de 1 (un) an si 6 (sase) închisoare.

În baza art. 71 Cod penal, aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal.

6) În baza art. 26 Cod penal rap. la art. 208-209 al. 1 lit. a, g, i Cod penal cu aplicarea art. 74 lit. a, c Cod penal, art. 76 lit. c Cod penal, pentru complicitate la infractiunea de furt calificat, condamna pe inculpatul ……, fiul lui …… si ….., nascut la data de ….. în …….., domiciliat în …., judetul Bacau, studii sc. profesionala, fara ocupatie, necunoscut cu antecedente penale, CNP - ……… la o pedeapsa de 1 (un) an si 3 (trei) luni închisoare.

În baza art. 71 Cod penal, aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal.

În baza art. 861 Cod penal, dispune suspendarea executarii pedepsei aplicate inculpatului Dobos Attila sub supraveghere pe durata termenului de încercare de 4 ani.

În temeiul art. 863 Cod penal dispune ca inculpatul  sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere:

- sa se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Bacau;

- sa anunte în prealabil orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si întoarcerea;

- sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca;

- sa comunice informatii de natura a putea fi controlata mijloacele de existenta.

În baza art. 359 Cod pr. pen. atrage atentia  inculpatului asupra dispozitiilor art. 864 Cod penal privind revocarea suspendarii.

În baza art. 71 al. 5 Cod penal, pe durata suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei, suspenda si executarea pedepsei accesorii.

Admite cererile formulate de partile civile.

În baza art. 14, 346 al. 1 Cod procedura penala, art. 998 Cod civil obliga în solidar pe inculpatii ……., …….., ….., la plata sumei de 6000 lei catre partea civila ……. la plata sumei de 17500 lei despagubiri materiale catre partea civila partea civila ……

Respinge cererea partii civile …… cu privire la daunele morale.

Obliga în solidar pe inculpatii …., …….., ….. la plata sumei de 2600 lei catre partea civila …..

Respinge cererile partilor civile …… si ….. cu privire la instituirea sechestrului asigurator.

Obliga în solidar pe inculpatii …., ……, …… la plata sumei de 10000 lei catre …., la 6000 lei catre ……, la 2000 lei catre …. si la 8000 lei catre …

Ia act ca partea civila …… a renuntat la pretentiile civile.

În baza art. 118 lit. e Cod penal, dispune confiscarea de la inculpatii …….., .…., … a sumei de câte 233,3 lei.

În baza art. 189 Cod pr. pen. dispune plata din fondurile Ministerului de Justitie a onorariilor pentru aparatorii desemnati din oficiu la instanta în suma de câte 400 lei pentru av ……., ….. ….,……, …., ……..

În baza art. 191 al. 2 Cod pr. pen. obliga inculpatii la plata cheltuielilor judiciare catre stat dupa cum urmeaza: pe ….., ….., ……, ……. la câte 1300 lei, iar pe inculpatii ……, …. la câte 650 lei.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronuntare pentru inculpatii ….., …., …. si partile civile …, ….., ……. si de la comunicare pentru celelalte parti.

Pronuntata în sedinta publica, azi 27.10.2010.

PRESEDINTE GREFIER

Red. D.P. – 29.10.2010

Dact. G. A. – 29.10.2010

Exemplare – 5