Furt - infracţiunile prev.de art. . 208 alin. 1 rap.la art. 209 alin. 1 lit. a,g,i Cp

Sentinţă penală 901 din 07.12.2009


Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina înregistrat pe rolul Judecătoriei Slatina sub nr. 4538/311/2009 au fost trimişi în judecată în stare de libertate inculpaţii CNI pentru comiterea infracţiunii prev.de art. 208 alin. 1 rap.la art. 209 alin. 1 lit. a,g,i Cp, BF pentru comiterea infracţiunii prev.de art. 208 alin. 1 rap.la art. 209 alin. 1 lit. a,g,i Cp, DRC pentru comiterea infracţiunii prev.de art. 208 alin. 1 rap.la art. 209 alin. 1 lit. a,g,i Cp, CS pentru comiterea infracţiunii prev.de art. 208 alin. 1 rap.la art. 209 alin. 1 lit. a,g,i Cp, BDP, pentru comiterea infracţiunii prev.de art. 208 alin. 1 rap.la art. 209 alin. 1 lit. a,g,i Cp şi TIA pentru comiterea infracţiunii prev.de art. 221 alin. 1 Cp.

În actul de sesizare a instanţei s-a reţinut că în noaptea de 5/6.02.2009 inculpaţii au hotărât să sustragă bunuri din Piaţa Ecaterina Teodoroiu, motiv pentru care inculpatul B a tăiat lacătul uşii de la intrare cu o foarfece, inculpaţii C şi D au pătruns de două ori în incinta spaţiului comercial unde au încărcat mai multe plase cu ţigări, cafea, băuturi alcoolice şi gume de mestecat, ceilalţi trei inculpaţi ajutându-i să pătrundă pe uşile culisante, asigurând paza şi transportând bunurile la blocul inculpatului B. Bunurile sustrase aparţineau SC E P C SRL, prejudiciul creat de inculpaţi fiind în cuantum de 3531,1 lei, recuperat parţial.

 Cu ocazia cercetării judecătoreşti, instanţa a procedat la audierea inculpaţilor C.N. I., C. S., B. D.P., D. R. C., T. I. A., care au recunoscut săvârşirea infracţiunii pentru care au fost trimişi în judecată arătând modul cum au procedat.

Au fost audiaţi martorii din acte VFE şi CG ale căror declaraţii s-au consemnat şi ataşat la dosar.

Din ansamblul probelor administrate in cauza, instanţa retine următoarea situaţie de fapt:

Cei şase inculpaţi au vârste cuprinse între 19 şi 22 ani şi cinci dintre aceştia locuiesc în municipiul Slatina, jud. Olt, inculpatul T locuind în comuna Coteana, jud. Olt.

În noaptea de 5/6.02.2009 inculpaţii au hotărât să sustragă bunuri din Piaţa Ecaterina Teodoroiu, motiv pentru care inculpatul B. a tăiat lacătul uşii de la intrare cu o foarfece, iar inculpaţii C, D, B, C au pătruns de două ori în incinta spaţiului comercial unde au încărcat mai multe plase cu ţigări, cafea, băuturi alcoolice şi gume de mestecat şi au transportat bunurile la blocul inculpatului B. Bunurile sustrase aparţineau SC E P C SRL, prejudiciul creat de inculpaţi fiind în cuantum de 3531,1 lei, recuperat parţial, în condiţiile în care aceştia au transportat bunurile în comuna Coteana şi prin intermediul inculpatului T le-au valorificat întrucât le-au vândut martorului C G pentru suma de 2200 lei ce a fost împărţită în mod egal de inculpaţi, sumă pentru care martorul nu s-a constituit parte civilă.

În drept, faptele inculpaţilor C, B, D, C şi B întrunesc elementele constitutive  ale infracţiunii de  furt calificat prev. de  art. 208 alin 1, art. 209 alin 1 lit. a, g, i  C.p., infracţiune săvârşită cu intenţie directă şi pentru care instanţa a  dispus condamnarea  acestora având în vedere dispoz.art. 345  alin.2. Cod pr.penală, prin sentinţa penală nr. 901 pronunţată la data de 07.12.2009 în dosarul penal nr. 4538/311/2009.

În drept fapta inculpatului T care a înlesnit valorificarea bunurilor sustrase de inculpaţi primind o parte din bani, cunoscând faptul că aceştia provin dintr-o infracţiune, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tăinuire prev. de art. 221 alin. 1 C.p. infracţiune săvârşită cu intenţie directă şi pentru care instanţa a dispus condamnarea  acestuia având în vedere dispoz.art. 345  alin.2. Cod pr.penală prin sentinţa penală sus menţionată.

La stabilirea acestei situaţii de fapt, precum şi a vinovăţiei inculpaţilor, instanţa a avut în vedere declaraţiile reprezentantului părţii vătămate, proces verbal de cercetare la faţa locului, declaraţii martori, adresă de prejudiciu şi acte justificative, procese verbale de predare-primire, planşa foto a corpului delict folosit şi declaraţiile inculpaţilor.

La individualizarea  pedepselor ce s-au aplicat inculpaţilor, instanţa a ţinut seama de dispoziţiile  art. 52 si art. 72 C.p., de dispoziţiile  părţii generale a codului penal, de limitele de pedeapsa fixate în partea specială, de gradul de pericol social al faptei săvârşite, de împrejurările concrete în care a fost săvârşită fapta, precum si de circumstanţele personale ale inculpaţilor care au avut o atitudine nesinceră pe parcursul procesului penal.

În ceea ce priveşte  modalitatea de executare a pedepsei, instanţa  a constatat că sunt îndeplinite condiţiile art. 81 C.p. privind suspendarea condiţionată a executării pedepsei întrucât inculpaţii nu au mai fost condamnaţi anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni, nefiind cunoscuţi cu antecedente penale, au avut o atitudine procesuală sinceră, au recunoscut şi regretat fapta comisă, au vârste cuprinse între 19 şi 22 ani, astfel încât a apreciat că scopul pedepsei şi al legii penale se poate realiza şi fără privarea de libertate, iar această modalitate de executare va constitui un avertisment suficient şi îndestulător pentru ca inculpaţii să nu mai persevereze în săvârşirea de noi infracţiuni.

Potrivit disp. art. 71 alin. 1 şi 2  C.p. pedeapsa accesorie consta in interzicerea drepturilor prev. de art. 64 C.p., iar condamnarea la pedeapsa detenţiunii pe viata sau a închisorii atrage de drept interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a – c C.p. din momentul in care hotărârea de condamnare a rămas definitiva si pana la terminarea executării pedepsei, pana la graţierea totala sau a restului de pedeapsa ori până la împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei.

Astfel in baza art. 71 alin. 2 C.p. vor fi interzise inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II si lit. b C.p. cu referire la art. 8 CEDO, cauza Sabou si Pârcălab împotriva României şi cauza  Hirst contra Marii Britanii, pe durata executării pedepsei principale.

In baza art. 118 alin. 1 lit. b Cp va confisca de la inculpatul Busnă Dumitru Petrişor o foarfece folosită la săvârşirea faptei.

In baza art. 118 alin. 1 lit. e Cp a confiscat de la inculpaţi suma de câte 715 lei ce reprezintă suma primită de la martorul cumpărător C G, întrucât deţinerea acestei sume de bani nu are temei legal reprezentând o îmbogăţire fără justă cauză.

Va lua act că martorul cumpărător C G nu s-a constituit parte civilă pentru suma de 2200 lei plătită inculpaţilor pentru bunurile cumpărate.

Va lua act că partea vătămată S.C. E P C S.R.L. Slatina nu s-a constituit parte civilă.

In baza art 191 alin 1 şi 2 Cpp va obliga inculpaţii la plata sumei de câte 500 lei, suma reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de câte 300 lei pentru fiecare inculpat reprezentând onorariu avocat oficiu se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.

Domenii speta