Furt calificat

Hotărâre 944 din 08.06.2017


Cod ECLI ECLI:RO:JDBAC:2017:002.000956

Dosar nr. 944/180/2016

“Operator 3106. Confidențial, date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile din Legea nr. 677/2001”

R O M Â N I A

INSTANŢA

Asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău nr. 8/P/2016 din data de 25.01.2016, înregistrat sub nr. 944/180/2016 la Judecătoria Bacău, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor XX, fiul lui - şi -, născut la data de - în Bacău, domiciliat în sat/ com.  - nr.  -, jud. Bacău, CNP - şi XX, fiul lui - şi -, născut la - în Bacău, domiciliat în sat -, com. -, jud. Bacău, CNP -, pentru săvârşirea infracţiunii  de furt calificat, prev. de art. 228 alin. (1) art.  229 alin. (1) lit. b şi d, C.p., cu aplicarea art. 113 alin. (3) C.p., constând în aceea că în noaptea de  04/05.04.2015 au pătruns, prin escaladarea gardului, în curtea  imobilului persoanei vătămate XX, de unde au sustras un număr de 40 de ţevi, cauzând un prejudiciu de aproximativ 1600 de lei.

În actul de sesizare a instanței s-a reținut că la data de 05.04.2015 organele de poliţie din cadrul Postului de Poliţie Parincea  au fost sesizate de către numitul XX cu privire la faptul că, în noaptea de 04/05.04.2015, persoane necunoscute au pătruns în curtea imobilului situat în satul -, com. -, de unde au sustras un număr de 40 de ţevi metalice, cauzând un prejudiciu estimat de persoana vătămată la suma de 1600 de lei.

În urma cercetării efectuate la faţa locului s-a stabilit traseul pe care l-au parcurs autorii în vederea sustragerii bunurilor, observându-se pe sol, într-o latură a împrejmuirii, urme de rugină provenite de la ţevi. 

În urma audierii, martorul XX a declarat că în data de 03.04.2015 a fost abordat de inc. XX care i-a propus să îl ajute la sustragerea unor ţevi din curtea numitului XX. Martorul a fost de acord, însă ulterior a părăsit localitatea de domiciliu, astfel încât ajutorul promis nu a fost dus la îndeplinire.

Cu toate acestea inc. XX, cunoscând amplasamentul imobilului persoanei vătămate, precum şi faptul că acesta este nelocuit, a insistat în dezideratul infracţional, atrăgându-l în activitatea sa pe inc. XX, care a fost de acord cu propunerea formulată. În acest sens inc. XX a împrumutat un atelaj hipo de la numitul XX, căruia îi presta uneori servicii în gospodărie. Conform declaraţiei inc. XX, în noaptea de 04/05.04.2015 s-a deplasat la imobilul persoanei vătămate, a parcat atelajul pe drumul public, după care a sărit gardul în curtea numitului XX.  De aici a transportat 25 de ţevi pe care i le-a transferat peste gard inc. XX, care le-a încărcat în căruţă. Ulterior cei doi inculpaţi s-au deplasat pe raza satului Parincea, unde ţevile au fost vândute martorului  XX.

Declaraţia inc. XX se coroborează cu cea a inc. XX. Fiind audiat, martorul XX nu a recunoscut tranzacţia menţionată de inculpaţi, precizând că a achiziţionat ţevi metalice, însă de la magazine de profil. Având în vedere faptul  că bunurile sustrase nu pot fi individualizate, fiind bunuri de gen, nu s-a putut stabili realitatea declaraţiei inculpaţilor. 

Martorul XX a precizat că obişnuieşte să îi împrumute atelajul hipo inculpatul XX, însă nu poate preciza dacă la data comiterii faptei i-a predat acestuia căruţa şi caii. 

În cauză a fost audiat în calitate de martor numitul Doboş Marian, care a precizat că în cursul anului 2015 inculpatul XX i-a recunoscut că a comis un furt în dauna persoanei vătămate XX. 

Conform declaraţiei numitului XX, persoană ce are în grijă gospodăria persoanei vătămate, rezultă că la locul comiterii faptei existau mai multe ţevi metalice, fără ca martorul să poată aprecia numărul acestora sau caracteristicile.

Prin încheierea judecătorului de cameră preliminară nr. 470 din data de 26.04.2016 a fost constatată legalitatea sesizării instanţei. S-a dispus exculderea din ansamblul probelor a declarației date de suspectul XX la data de 13.09.2015 (f. 22-23 dosar de urmărire penală), întrucât nu au fost respectate dispozițiile legale în ceea ce privește asigurarea asistenței juridice obligatorii. A fost dispusă începerea judecăţii faţă de inculpați pentru infracţiunile de care au fost acuzați.

Cu ocazia audierii de către instanţă, inculpații au solicitat ca judecarea cauzei să aibă loc pe baza procedurii simplificate prevăzute de art. 375 alin.(1), respectiv art.375 alin.(1²) C.proc.pen., pe baza probelor de la urmărirea penală. Cererile inculpaților de aplicare a procedurii simplificate au fost admise de instanţă prin încheierea din 21.02.2017.

În urma examinării probelor administrate, instanţa reţine că în noaptea de  04/05.04.2015 au pătruns, prin escaladarea gardului, în curtea  imobilului persoanei vătămate XX, de unde au sustras un număr de 40 de ţevi.

În drept, fapta  inculpaţilor întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin.(1) art. 229 alin.(1) lit.b) şi d) C.pen., cu aplicarea art. 113 alin.(3) C.pen.

La individualizarea judiciară a măsurii educative ce urmează a fi luată faţă de inculpații minori la data săvârșirii faptei, instanța va ține seama de gradul de pericol social concret al faptei, fapta fiind săvârșită în mod premeditat, de mijloacele folosite, de valoarea bunurilor sustrase și de faptul că prejudiciul nu a fost recuperat. Va ține seama și de persoanele inculpaților, preocupări, vârsta acestora  (minori la data săvârșirii faptei) și poziția lor cu privire la infracțiune ( au recunoscut săvârșirea faptei și și-au exprimat intenția de a despăgubi persoana vătămată).

Din referatul de evaluare întocmit de Serviciul de Probațiune rezultă că inculpatul XXnu are un comportament infracțional structurat, fiind la prima abatere de natură penală,  implicarea în săvârșirea infracțiunii fiind în strânsă legătură cu problemele financiare. Inculpatul XXeste implicat în activități lucrative în vederea obținerii de venituri pentru nevoile proprii și ale familiei, are un loc de muncă și beneficiază de susținerea familiei. A conștientizat consecințele faptei sale, însă pentru a reduce riscul de implicare în alte fapte penale, instanța va aplica inculpatului măsura educativă a stagiului de formare civică pe o perioadă de o lună, cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În ceea ce îl privește pe inculpatul XX, din referatul de evaluare rezultă că nu are un comportament infracțional, însă situația familială grea (de la vârsta de 6 ani a locuit cu tatăl și o soră, în condiții improprii), lipsurile financiare l-au determinat să se implice în activități ilicite pentru a obține resurse necesare supraviețuirii. Inculpatul XX lucrează pentru a se întreține, prioritățile lui sunt în sfera activităților lucrative și nu frecventează anturaje care l-ar putea influența negativ. Având în vedere și faptul că inculpatul nu este școlarizat, instanța va aplica inculpaților XX  măsura educativă a stagiului de formare civică pe o perioadă de o lună, cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

Persoana vătămată XX a precizat că prejudiciul suferit în urma activităţii infracţionale a inculpaţilor este în valoare de 1600 de lei, sumă cu care se constituie parte civilă în procesul penal.

Instanța având în vedere prețul mediu a unui metru de țeavă valorificat ca fier vechi, respectiv 40 lei pe m liniar, așa cum rezultă din ofertele de preț aflate la f. 86-87, numărul țevilor- 40, în baza art. 25 C.proc.pen., art.397 C.proc.pen., rap. la art.1357 Cod civ., va admite  acţiunea civilă promovată de persoana vătămată, în calitate de parte civilă, XX și va obliga inculpații în solidar  la plata către acesta a sumei de 1600 lei cu titlul de despăgubiri civile, pe baza probelor de la urmărirea penală.

În baza art. 276 alin.(1) și (2) C.proc.pen. va obliga inculpații în solidar la plata către persoana vătămată XX a sumei de 700 lei cheltuieli de judecată (onorariu apărător).

Onorariile apărătorilor desemnați  din oficiu  pentru fiecare inculpat vor fi suportate din fondul Ministerului Justiţiei.

În baza art. 274 alin. (1) C.proc.pen., va obliga pe inculpați  la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art.228 alin. (1) C.pen. şi art.229 alin.(1) lit.b) și lit.d) C.pen., cu referire la art. 113 alin.(3) din C.pen. şi cu aplic. art. 396 alin.(10) Cod proc. pen. şi art. 117 Cod penal aplică inculpatului XX, fiul lui  - şi -, născut la data de 12.11.1997  în municipiul Bacău, jud.Bacău, domiciliat în sat -, nr.-, comuna -, jud. Bacău, CNP -, cetăţean român, fără antecedente penale, măsura educativă a stagiului de formare civică pe o perioadă de o lună, cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art.228 alin. (1) C.pen. şi art.229 alin.(1) lit.b) și lit.d) C.pen., cu referire la art. 113 alin.(3) din C.pen. şi cu aplic. art. 396 alin.(10) Cod proc. pen. şi art. 117 Cod penal aplică inculpatului XX, fiul lui - şi -, născut la data de - în municipiul -, jud.-, domiciliat în sat -, comuna -, jud. Bacău, CNP -, cetăţean român, fără antecedente penale, măsura educativă a stagiului de formare civică pe o perioadă de o lună, cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri

În baza art. 25 C.proc.pen., art.397 C.proc.pen., rap. la art.1357 Cod civ., admite  acţiunea civilă promovată de persoana vătămată, în calitate de parte civilă, XX domiciliat în sat - , comuna -, jud. - și obligă inculpații în solidar  la plata către acesta a sumei de 1600 lei cu titlul de despăgubiri civile.

 În baza art. 276 alin.(1) și (2) C.proc.pen. obligă inculpații în solidar la plata către pesoana vătămată XX a sumei de 700 lei cheltuieli de judecată (onorariu apărător).

Onorariile apărătorilor desemnați  din oficiu  pentru fiecare inculpat vor fi suportate din fondul Ministerului Justiţiei.

 În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen., obligă pe inculpații  la plata sumei de 500  lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (câte 250 lei fiecare).

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 08iunie  2017.