Conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului prev. de art. 336 alin. 1 Cod penal și de conducere a unui vehicul fără permis de conducere prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal

Sentinţă penală 151 din 19.08.2022


Cuprins pe materii: Drept penal. Drept procesual penal.

Judecătoria Târgu Bujor, secţia penală, sentinţa penală nr.  151/19.08.2022

 

Prin rechizitoriul nr. ...../2021 din data de 17.11.2021, Parchetul de pe lângă Judecătoria T  B  a trimis în judecată pe inculpatul I  D  D  pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului prev. de art. 336 alin. 1 Cod penal și de conducere a unui vehicul fără permis de conducere prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 2 Cod penal, constând în aceea că, la data de 29.10.2021, în jurul orei 16.00,  a condus autoturismul marca Nissan cu număr de înmatriculare CCAH 70... pe strada Dr. Marin Gheorghe pe raza localităţii O , judeţul G  fără a poseda permis de conducere pentru autovehicule şi având o îmbibaţie alcoolică de 2,55 g/l alcool pur în sânge la ora 16.46 şi de 2,24 g/l alcool pur în sânge la ora 17.46.

Situaţia de fapt a rezultat din coroborarea următoarelor mijloace de probă : proces-verbal de constatare din data de 29.10.2021; declaraţii inculpat I  D  D  ; declaraţii martori B  E  şi A  L ; adresa nr. 948701 din 02.11.2021, emisă de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean G , Serviciul Rutier; buletin de analiză toxicologică nr. 1681/A12/31.10.2021, emis de către Serviciul Clinic de Medicină Legală G ; adresa nr. 2851/02.11.2021, emisă de către UAT O , prin primar, bon aparat alcotest marca Drager, seria ARUB - 0718;  proces-verbal de recoltare probe biologice seria 247977; înscrisuri.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei T  B  sub nr. ...../2022, la data de 19.11.2021.

Prin încheierea nr. 5 din 06.01.2022, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. ...P/2021 din data de 17.11.2021 al Parchetului de pe lângă Judecătoria T  B  privind pe inculpatul I  D  D  , pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului prev. de art. 336 alin. 1 Cod penal și de conducere a unui vehicul fără permis de conducere prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 2 Cod penal, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, a dispus începerea judecăţii cauzei.

La termenul de judecată din 22.06.2022, inculpatul, prezent în instanţă a arătat că recunoaşte săvârşirea faptelor şi a solicitat judecata cauzei conform procedurii prevăzute de art. 374 alin. 4 Cod procedură penală.  Totodată şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cazul în care va fi condamnat.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele :

La data de 29.10.2021, în jurul orei 16.00, organele de poliţie au identificat în trafic în localitatea O , judeţul G , autoturismul marca Nissan cu numărul de înmatriculare CCAH 70... care circula dinspre DN 26, iar când a pătruns pe strada Dr. Marin Gheorghe, conducătorul auto a pierdut controlul volanului. În dreptul imobilului cu numărul 5 de pe strada Dr. Marin Gheorghe, autoturismul marca Nissan a intrat în coliziune cu un gard aparţinând martorului A  L , producându-se distrugerea unei porţiuni de aproximativ cinci metri.

Cu ocazia legitimării conducătorului auto, respectiv inculpatul I  D  D  , organele de poliţie au constat faptul că acesta nu posedă permis de conducere şi, întrucât prezenta halenă alcoolică,  a fost testat cu aparatul alcooltest marca Drager rezultatul fiind 0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Inculpatul I  D  D  a fost condus la Spitalul Orăşenesc T  B  unde i-au fost recoltate două probe biologice de sânge în vederea determinării alcoolemiei.

Conform buletinului de analiză toxicologică nr. 1681/A12/31.10.2021, emis de către Serviciul Clinic de Medicină Legală G , inculpatul I  D  D  a avut o îmbibaţie alcoolică de 2,55g/l alcool pur în sânge la ora 16.46 şi de 2,24 g/l alcool pur în sânge la ora 17.46.

Prin adresa nr. 948701 din 02.11.2021, Inspectoratul de Poliţie Judeţean G , Serviciul Rutier a precizat faptul că inculpatul I  D  D  nu figurează în evidenţe ca fiind posesor de permis de conducere emis de către autorităţile române.

Prin adresa nr. 2851/02.11.2021, UAT O , prin primar, comunică faptul că strada Dr. Marin Gheorghe din localitatea O , judeţul G  este drum deschis circulaţiei publice.

Fiind audiat în cauză, inculpatul I  D  D  a recunoscut săvârşirea faptelor reţinute în sarcina sa, precizând că la data de 29.10.2021, în jurul orei 15.00, deşi nu poseda permis de conducere şi consumase băuturi alcoolice, respectiv 1,5 litri de vin, s-a urcat la volanul autoturismului marca Nissan cu numărul de înmatriculare CCAH 70...., aparţinând martorului B  E care se afla pe scaunul din dreapta faţă a vehiculului, cu intenţia de a-l conduce pe acesta din urmă la domiciliu, întrucât se simţea rău. În acest scop, arată inculpatul, a luat cheile autoturismului sus-menţionat care se aflau pe o masă din incinta magazinului „Lazăr” din localitatea O , unde anterior consumase băuturi alcoolice împreună cu martorul B  E  care s-a împotrivit acţiunilor sale. Astfel, la volanul autoturismului marca Nissan, a condus pe DN 26, din direcţia M  către G , o distanţă de aproximativ 400 metri, după care a efectuat viraj stânga pătrunzând pe strada Basarabiei. În apropiere de intersecţia cu strada Dr. Marin Gheorghe a văzut o maşină de poliţie, oprită pe partea dreaptă a părţii carosabile. Şi-a continuat deplasarea, a efectuat viraj stânga pe strada Dr. Marin Gheorghe şi, întrucât s-a speriat de prezenţa echipajului de poliţie, a pierdut controlul volanului intrând în coliziune cu gardul aparţinând numitului A  L .

Cu ocazia audierii, martorul B  E confirmă declaraţiile inculpatului I  D  D  .

Cu ocazia audierii, martorul A  L  declară că la data de 29.10.2021, în jurul orei 16.00, în timp ce se afla la domiciliu, a auzit un zgomot puternic, motiv pentru care a ieşit afară văzând un autoturism mare de culoare verde care i-a distrus gardul. De la volanul vehiculului a coborât inculpatul I  D  D  , ulterior coborând şi numitul B  E  care se afla pe bancheta din dreapta faţă. Nu are pretenţii materiale întrucât s-a înţeles cu cei doi să-i repare gardul.

În drept, faptele inculpatului I  D  D  care la data de 29.10.2021, în jurul orei 16.00, a condus autoturismul marca Nissan cu număr de înmatriculare CCAH 70... pe strada Dr. Marin Gheorghe pe raza localităţii O , judeţul G  fără a poseda permis de conducere pentru autovehicule şi având o îmbibaţie alcoolică de 2,55 g/l alcool pur în sânge la ora 16.46 şi de 2,24 g/l alcool pur în sânge la ora 17.46, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului, prev. de art. 336 alin. 1 Cod penal şi conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 2 Cod penal.

Astfel, sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal,  constă în conducerea de către inculpat a condus autoturismul marca Nissan cu numărul de înmatriculare CCAH 70..., pe drumurile publice de pe raza comunei O , jud. G , fără a poseda permis auto.

Urmarea imediată a faptei o constituie starea de pericol pentru desfăşurarea fluentă şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi, în cele din urmă, pentru viaţa, integritatea corporală şi sănătatea persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public şi pentru proprietatea publică şi privată.

Legătura de cauzalitate, având în vedere că este vorba despre o infracţiune de pericol, rezultă ex re, starea de pericol pentru valorile sociale ocrotite născându-se odată cu săvârşirea elementului material al infracţiunii.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a săvârşit fapta cu intenţie indirectă, acesta, deşi nu a urmărit să pună în pericol, prin conduita sa, valorile sociale menţionate, a prefigurat şi acceptat eventualitatea acestei urmări.

Infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului este, de asemenea, o infracţiune de pericol, ocrotind relaţiile sociale care asigură normala desfăşurare a circulaţiei pe drumurile publice, deci în condiţii de securitate pentru traficul rutier şi pietonal.

Sub aspect obiectiv, elementul material al infracţiunii îl reprezintă acţiunea de conducere în condiţii ilicite, prin nerespectarea interdicţiei de a conduce autoturismul sub influenţa alcoolului.

Fiind o infracţiune de pericol, fapta inculpatului a avut ca urmare imediată crearea unei stări de pericol pentru relaţiile sociale ocrotite iar legătura de cauzalitate rezultă din materialitatea acţiunii desfăşurată efectiv de către inculpat.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu intenţie indirectă întrucât, deşi nu a urmărit producerea urmării constând într-o stare de pericol pentru toţi cei implicaţi în circulaţia pe drumurile publice, acesta a acceptat cel puţin producerea acestei urmări.

La individualizarea pedepselor ce se va aplica inculpatului în temeiul textelor de lege sus menţionate, instanţa va avea în vedere criteriile generale prev. de art. 74 Cod penal, respectiv: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit; natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

În cauză se vor reţine şi dispoziţiile art. 38 alin. 2 Cod penal care incriminează concursul de infracţiuni.

Conform fişei de cazier judiciar inculpatul nu figurează cu antecedente penale.

În ceea ce priveşte gradul de pericol social concret al faptelor săvârşite, instanţa va avea în vedere şi valorile sociale cărora li s-a adus atingere prin săvârşirea faptelor, au fost puse în pericol nu numai desfăşurarea fluentă şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, dar şi valori sociale mult mai importante, cum ar fi viaţa, integritatea corporală şi sănătatea persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, precum şi proprietatea publică şi privată.

Instanţa apreciază că pericolul social concret al faptelor săvârşite de inculpat este sporit, raportat la modalitatea de săvârşirea a acestora, vizând încălcarea normelor rutiere, fiind crescut pericolul social al faptei de conducere a unui autoturism pe drumurile publice în modalitatea infracţională descrisă, incriminată ca infracţiune, tocmai prin prisma potenţialului său pericol. Fapta inculpatului a avut ca urmare imediată crearea unei stări de pericol pentru relaţiile sociale ocrotite.

Conducerea autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice, este cauza principală şi determinantă pentru producerea accidentelor de circulaţie.

Acest fenomen este într-o creştere vizibilă fapt ce creează un sentiment accentuat de insecuritate pentru toţi participanţii la trafic cărora le este pusă în pericol viaţa, integritatea corporală şi proprietatea asupra bunurilor, valori esenţiale garantate constituţional.

Din această perspectivă fapta inculpatului reclamă din partea justiţiei aplicarea unei represiuni penale ferme, de natură să atenţioneze pe toţi destinatarii legii penale asupra pericolului social extrem de ridicat al unor astfel de infracţiuni, cu un serios impact în comunitatea locală, în legătură cu care nu trebuie să se lase impresia că nu sunt pedepsite pe măsură.

Problema diminuării accidentelor rutiere şi în special, escaladarea acestui fenomen reprezintă o preocupare constantă şi a forurilor europene, sens în care menţionăm Rezoluţia Parlamentului European privind Programul european de acţiune pentru siguranţa rutieră (2006/2112), care are în vedere şi Recomandarea 2004/345/CE a Comisiei Europene, privind punerea în aplicare a normelor din domeniul siguranţei rutiere, se arată că „modul cel mai eficient, pe termen scurt, de îmbunătăţire a normelor rutiere pe Teritoriul Uniunii Europene, constă în aplicarea strictă a codurilor rutiere din  statele membru, impunându-se sancţiuni semnificative”.

Pentru aceste motive, având în vedere gradul de pericol social concret al faptelor, modul şi împrejurările în care au fost comise, urmările produse, instanţa apreciază că aplicarea unor pedepse cu închisoarea orientate peste limita minimă  prevăzută de lege este oportună şi necesară pentru reeducarea inculpatului, raportat la gravitatea faptei comise.

În temeiul disp. art. 67 alin. 1 Cod penal va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a și b Cod penal pe o perioadă de 2 (doi) ani.

În temeiul disp. art. 65 alin. 1 Cod penal va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a și b Cod penal pe durata executării pedepsei închisorii.

Conform art. 38 alin. 2 Cod penal și art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 (doi) ani închisoare sporită la 2 (doi) ani și 6 (șase) luni închisoare.

În temeiul disp. art. 45 alin. 3 și 5 Cod penal va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a și b Cod penal pe o perioadă de 2 (doi) ani și pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării acelorași drepturi pe durata executării pedepsei închisorii.

În temeiul disp. art. 72 Cod penal va deduce din pedeapsa  aplicată perioada reținerii de 24 ore din data de 02.11.2021 ora 1600  - 03.11.2021 ora 1600.

La stabilirea modalității de executare a pedepsei, instanța va avea în vedere circumstanțele personale ale inculpatului, conduita procesuală a acestuia, apreciind că este suficientă aplicarea pedepsei fără executarea efectivă a acesteia, urmând a dispune supravegherea conduitei inculpatului pentru o perioadă determinată.

În temeiul disp. art. 91 și 92 Cod penal va dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei închisorii și a pedepsei accesorii pe durata unui termen de supraveghere de 3 (trei) ani.

Conform disp. art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a)să se prezinte la serviciul de probaţiune G , la datele fixate de acesta;

b)să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c)să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d)să comunice schimbarea locului de muncă;

e)să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul disp. art. 93 alin. 2 Cod penal va impune inculpatului să urmeze  un curs de pregătire școlară sau de calificare profesională.

În temeiul disp. art. 93 alin. 3 Cod penal, va dispune ca inculpatul să presteze pe parcursul termenului de supraveghere  muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 100 de zile în cadrul Primăriei comunei O , județul G  sau în cadrul Școlii gimnaziale „V Ș ” din comuna O , județul G .

Va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal.