Conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prev. de disp. art. 336 Cod penal

Sentinţă penală 100 din 10.06.2022


Prin Rechizitoriul emis la data de 07.12.2021 în dosarul penal nr. 1...9/P/2020 al Parchetului de pe lângă Judecătoria T  B , înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. 2..../31..../2021, s-a dispus trimiterea în judecată, a inculpatului B  N  pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptă prevăzută de art. 336 alin.1 Cod penal. 

Prin încheierea nr. 35 din data de 01.02.2022, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. 17...../P/2020 din data de 07.12.2021 al Parchetului de pe lângă Judecătoria T  B privind pe inculpatul B  N  pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptă prevăzută de art. 336 alin.1 Cod penal, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală.

La termenul de judecată din data de 24.05.2022, s-a dispus citirea actului de sesizare și aducerea la cunoștința inculpatului a drepturilor de care beneficiază în cursul procesului penal, inculpatul arătând că recunoaște în totalitate fapta reținută în rechizitoriu prin declarația autentificată nr. 102 din 10.01.2022, învederând că dorește ca judecata să aibă loc pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, înțelegând astfel să beneficieze de dispozițiile art. 374 alin. (4), art. 375, alin. (1) și (2) și art. 396, alin. (10) din C. proc. pen. privind judecata în cazul recunoașterii învinuirii.

La aceeași dată a fost audiat inculpatul, declarația acestuia de recunoaștere fiind consemnată și atașată la dosar.

În faza de judecată, ca urmare a admiterii cererii formulate de inculpat, nu au fost administrate alte probe, cauza fiind soluționată pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale.

În cauză, instanța constată că situația de fapt reținută prin rechizitoriu corespunde adevărului, fiind avute în vedere mijloacele de probă administrate pe parcursul urmăririi penale, probe care au fost recunoscute și însușite de către inculpat, precum și declarația autentificată nr. 102 din 10.01.2022, prin care a recunoscut comiterea faptei în modalitatea reținută prin actul de sesizare, respectiv: la data de 19.10.2020, în jurul orei 20:00, a condus pe DJ 251A, pe raza localităţii D , judeţul G , autoturismul marca Porsche, cu numărul de înmatriculare BR 04 .....E, în condiţiile în care avea o îmbibaţie alcoolică de 1,59 g/l alcool pur în sânge la ora 21:50 şi de 1,42 g/l alcool pur în sânge la ora 22:50, a fost depistat în flagrant de către organele de poliţie.

Astfel, la data de La data de 19.10.2020, în jurul orei 20:00, deşi consumase băuturi alcoolice, inculpatul B  N  s-a urcat la volanul autoturismului marca Porsche, cu numărul de înmatriculare BR 04 .....EE pe care l-a condus pe drumurile publice, pe traseul localitatea M  - localitatea D , fiind identificat în trafic de către un echipaj de poliţie în timp ce se afla pe DJ 251A în sat D. Deşi organele de poliţie i-au efectuat semnalul de oprire, autovehiculul condus de către inculpat şi-a continuat deplasarea în viteză către satul N , urcând pe trotuar şi ocolind autopeciala de poliţie. S-a pornit în urmărirea vehicului care a fost ajuns din urmă în apropierea ieşirii din satul Nicopole.

Organele de poliţie l-au testat pe inculpatul B  N  cu aparatul alcotest marca Drager seria ARRJ-0110, rezultatul fiind 0,73 mg/l alcool pur în aerul respirat. Inculpatul B  N a fost condus la Spitalul Orăşenesc T B  unde i-au fost recoltate două  probe biologice de sânge în vederea determinării alcoolemiei.

Conform buletinului de analiză toxicologică nr. 16...8/A12/21.10.2020 emis de Serviciul Clinic de Medicină Legală G  inculpatul B  N  a avut o îmbibaţie alcoolică de 1,59 g/l alcool pur în sânge la ora 21.50 şi de 1,42 g/l alcool pur în sânge la ora 22.50.

Cu ocazia audierii, martorul R  I e declară că împreună cu inculpatul B  N  şi numitul I  S V  a consumat băuturi alcoolice într-un bar din localitatea M  şi apoi într-un bar din localitatea D . Ulterior, s-au deplasat pe drumurile publice cu autoturismul marca Porsche, cu numărul de înmatriculare BR 04 ....E, condus de către inculpatul care consumase băuturi alcoolice, respectiv bere şi lichior.

Cu ocazia audierii, martorul P V  declară că în seara zilei de 19.10.2020 se afla de serviciu, paznic fiind, iar în jurul orei 20.15, a observat un autoturism de culoare alb care a intrat cu viteză pe poarta de acces în şantier. După ce a fost testat, conducătorul auto a devenit agresiv, fiind încătuşat şi băgat în maşina de poliţie.

Audiat în cauză, inculpatul B  N  recunoaşte săvârşirea faptei.

Instanța constată că inculpatul a recunoscut săvârșirea infracțiunii, astfel cum a fost descrisă mai sus, la primul termen de judecată acordat în cauză, aceasta fiind soluționată potrivit procedurii simplificate a recunoașterii învinuirii.

Față de aceste considerente, instanța reține, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta există, constituie infracțiune și a fost săvârșită cu vinovăție de inculpatul B  N .

Analizând conținutul constitutiv al infracțiunii, instanța reține că, în ceea ce privește latura obiectivă a acesteia, în speță s-a realizat elementul material al infracțiunii, respectiv conducerea, pe drumurile publice a unui vehicul, inculpatul având în sânge la momentul prelevării de probe biologice o îmbibație alcoolică de peste 0,80g/l alcool pur în sânge; urmarea imediată constă în crearea unei stări de pericol pentru siguranța circulației rutiere, infracțiunea fiind una de pericol abstract, legătura de cauzalitate rezultând din însăși săvârșirea faptei și fiind dovedită prin coroborarea tuturor mijloacelor de probă aflate la dosarul cauzei.

Sub aspectul laturii subiective, fapta a fost comisă cu intenție indirectă, întrucât, deși inculpatul nu a urmărit producerea stării de pericol pentru cei implicați în circulația pe drumurile publice, a prevăzut și a acceptat totuși producerea unei astfel de urmări,  asumându-și faptul de a conduce autovehiculul pe drumurile publice, în ciuda consumului unei cantități semnificative de băuturi alcoolice.

Infracțiunea este săvârșită în forma continuă, acțiunea prelungindu-se în timp în chip natural, până la intervenția unei împrejurări contrare, care să determine epuizarea infracțiunii, în cauză fiind vorba de oprirea în trafic de către organele de poliție.

În concret, cât privește natura pedepsei ce urmează a fi aplicată, precum și cuantumul acesteia, instanța urmează a se raporta la criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C. pen., apte să asigure realizarea scopului și funcțiilor acesteia.

Cu titlu prealabil, din cuprinsul fișei de cazier judiciar depusă la dosar  instanța constată că, inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale, totuși prin sentința penală nr. 161 din 16.05.2014, emisă de Judecătoria T  în cadrul dosarului nr. ...../2014, definitivă prin neapelare, față de acesta a fost stabilită pedeapsa de 135 de zile-amendă la suma de 20 lei/zi. La data săvârșirii infracțiunii avea vârsta de 30 de ani, situație militară satisfăcută, studii medii, de profesie agricultor și necăsătorit 

În ceea ce privește gradul de pericol social concret al faptei săvârșite, instanța va avea în vedere și valorile sociale cărora li s-a adus atingere prin săvârșirea faptei, au fost puse în pericol nu numai desfășurarea fluentă și în siguranță a circulației pe drumurile publice, dar și valori sociale mult mai importante, cum ar fi viața, integritatea corporală și sănătatea persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, precum și proprietatea publică și privată.

Instanța va avea în vedere, valorile medii ale alcoolemiei rezultate în baza Buletinului de Analiză Toxicologică nr. 16..../A12 din data de 21.10.2020, din mostra biologică recoltată la ora 21:50, la data de 19.10.2020, a rezultat că inculpatul prezenta o îmbibație alcoolică de 1,59 g °/oo, iar din proba II recoltată la ora 22:50, la data de 19.10.2020, a rezultat că inculpatul prezenta o îmbibație alcoolică de 1,42 g °/oo.

Mai reține instanța, că potrivit procesului-verbal de constatare a infracțiunii flagrante, inculpatul fiind identificat în trafic de către un echipaj de poliție în timp ce se afla pe DJ 251A în sat Dr , deși organele de poliţie i-au efectuat semnalul de oprire, autovehiculul condus de către inculpat şi-a continuat deplasarea în viteză către satul N , urcând pe trotuar și ocolind autospeciala de poliție. S-a pornit în urmărirea vehiculului care a fost ajuns din urmă în apropierea ieșirii din satul Nicopole.

În toată aceasta perioadă inculpatul a circulat cu o viteză constantă de aproximativ 130-140 km/oră, atât în localități cât și afara acestora.

Instanța observă că această atitudine a inculpatului, putea conduce la producerea unui accident rutier, care ar fi pus în pericol viața, integritatea corporală și sănătatea persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public.

În favoarea inculpatului, se reține că atât în faza de urmărire penală, cât și în fața instanței de judecată inculpatul a adoptat o atitudine sinceră colaborând cu organele de anchetă, demonstrând ca înțelege consecințele faptei sale și le regretă.

Din perspectiva limitelor legale de pedeapsă aplicabile, instanța are în vedere incidența art. 396 alin. 10 C. proc. pen., întrucât inculpatul a recurs la procedura reglementată de art. 375 C. proc. pen., recunoscând învinuirea ce i s-a adus.

Astfel, instanța va proceda la reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de art. 336 alin. 1 C. pen., noile limite speciale aplicabile fiind de 8 luni, respectiv de 3 ani și 4 luni închisoare.

Astfel, având în vedere criteriile generale de individualizare înscrise în codul penal prin raportare la limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită (de la unu la 5 ani închisoare sau cu amendă), cu trimitere la dispozițiile art. 375 și 396 C. proc. pen., potrivit cărora, în cazul recunoașterii învinuirii, limitele de pedeapsă se reduc cu o treime (în cazul dat, limitele astfel reduse fiind 8 luni – 3 ani și 4 luni) și având totodată în vedere gradul de pericol social concret al faptei săvârșite cât și circumstanțele personale ale inculpatului B  N , astfel cum au fost anterior redate, instanța urmează a valorifica toate acestea în dozarea pedepsei aplicate.

Aplicând aceste criterii în concret, având în vedere toate considerentele enunțate anterior, instanța apreciază ca doar o pedeapsă îndreptată peste minim ar putea răspunde în mod eficient dublului scop: de prevenire și sancționare, contribuind în egală măsură la reeducarea și atenționarea reală a inculpatului.

Pe cale de consecință, instanța va stabili inculpatului Bă N o pedeapsă cu închisoarea pe o durată de 1 (un) an, pe care o apreciază ca fiind corespunzătoare faptei deduse judecății și suficientă pentru a se atinge scopul preventiv, educativ și coercitiv al sancțiunii.

În ceea ce privește modalitatea de executare a pedepsei, în raport de criteriile anterior menționate, instanța apreciază, în special față de circumstanțele personale ale inculpatului, că scopul pedepsei va putea fi atins chiar fără privarea de libertate a acestuia.

Raportat la condițiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere prevăzute de art. 91 alin. 1 C. pen., instanța poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții: pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de infracțiuni, este închisoarea de cel mult 3 ani, infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu excepția cazurilor prevăzute în art. 42 C. pen. sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare, infractorul și-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârșirii infracțiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii, precum și de posibilitățile sale de îndreptare, instanța apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă și, chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infracțiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

Instanța apreciază că prin raportare la circumstanțele concrete ale cauzei, nu se impune privare efectivă de libertate, astfel ca va dispune, în baza art. 91 din C. pen. suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 (doi) ani, stabilit în conformitate cu art. 92 din C. pen., care curge de la data rămânerii definitive a hotărârii.

În baza art. 67 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen. va interzice inculpatului, pe o perioadă de 2 (doi) ani, cu titlu de pedeapsă complementară, dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care implica exercițiul autorității de stat, pedeapsă ce se va executa de la data rămânerii definitive a prezentei sentințe, conform art. 68 alin. (1) lit. b) C. pen..

În baza art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen. va interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care implica exercițiul autorității de stat, pedeapsa accesorie urmând a fi executată în măsura în care pedeapsa principală devine executabilă.

În baza art. 91 C. pen. va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și va stabili un termen de supraveghere de 2 (doi) ani, conform dispozițiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a)să se prezinte la Serviciul de Probațiune G , la datele fixate de acesta;

b)să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c)să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d)să comunice schimbarea locului de muncă;

e)să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen. impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, va obliga inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Primăriei M sau a Școlii Gimnaziale nr. 1 M . Potrivit art. 404 alin. 3 teza finală C. proc. pen., consilierul de probațiune, pe baza evaluării inițiale, va decide în care dintre cele două instituții menționate în prezenta hotărâre urmează a se executa obligația și tipul de activitate, precum și îndrumarea inculpatului.

În baza art. 94 alin. 1 și 2 C. pen., pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. 1 lit. c) - e) se comunică Serviciului de Probațiune G , iar supravegherea executării obligațiilor prevăzute în art. 93 alin. 1 lit. a) și b), alin. 3 și alin. 5 se face de același serviciu de probațiune.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen. va atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 C. pen.

În temeiul art. 274 alin. 1 C. proc. pen. va obliga inculpatul B  N  la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de statul român, din care 100 lei în cursul urmăririi penale.