Constatarea prescripţiei executării pedepsei

Sentinţă penală 244 din 30.06.2022


ROMÂNIA

TRIBUNALUL ARAD Operator 3207/2504

SECŢIA PENALĂ

DOSAR NR. (...)

 

SENTINŢA PENALĂ NR. (...)

Şedinţa publică din 30 iunie 2022

Preşedinte: (...)

Grefier: (...)

S-a luat în examinare sesizarea judecătorului delegat la compartimentul executări penale din cadrul Tribunalului Arad, privind constatarea prescripţiei executării pedepsei de 6 ani închisoare aplicată condamnaţilor (...) (deţinut în Penitenciarul Arad) şi (...), prin sentinţa penală nr. (...) ‚a  Tribunalului Arad,  rămasă definitivă la  data de 09 iunie 2011, conform deciziei penale  nr.  (...)  a  Curţii de Apel Timişoara şi respectiv  a  deciziei penale  nr.  (...) a  Înaltei Curţi de  Casaţie  şi Justiţie  Bucureşti.

Ministerul Public este reprezentat prin procuror (...), din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad.

La apelul nominal se prezintă persoana condamnată (...), asistată de avocat desemnat din oficiu (...), lipsă fiind persoana condamnată (...), fiind reprezentată de avocat ales (...) din Baroul Arad, cu delegaţie la dosar.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa aduce la cunoştinţa părţilor aspectul potrivit căruia prezenta cauză a fost repusă pe rol pentru recitarea condamnatului (...) aflat în Penitenciarul (...)

Nefiind formulate alte cereri, constatând cauza în stare de soluţionare, instanţa acordă cuvântul în dezbateri.

Reprezentantul Ministerului Public solicită a se constata că a intervenit prescripţia executării pedepsei în ce priveşte pe condamnatul (...) şi anularea formelor de executare, iar cu privire la condamnatul (...) solicită a se constata că a fost întrerupt cursul prescripţiei, întrucât acesta a fost arestat în data de 17.10.2018. Ca atare, sesizarea formulată că privire la aceste condamnat este neîntemeiată. 

Apărătorul din oficiu al condamnatului (...) solicită a se constata îndeplinit termenul privind prescripţia executării pedepsei.

Apărătorul ales al condamnatului (...) solicită a se constata că la data de 9 iunie 2022 s-a împlinit termenul prescripţiei executării pedepsei, termenul fiind de 11 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, perioadă în care nu s-a întrerupt cursul prescripţiei.

Condamnatul (...), având cuvântul, lasă la aprecierea instanţei modul de soluţionare a cererii.

După închiderea dezbaterilor asupra prezentei cauzei şi terminarea şedinţei de judecată, se constată că s-a depus la dosar memoriu formulat de către apărătorul ales al condamnatului (...), avocat (...) prin care solicită punerea de îndată în libertate a acestuia, întrucât s-a împlinit termenul de prescripţie a executării pedepsei de 6 ani închisoare, acest termen  nefiind întrerupt şi nici suspendat.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei penale de faţă constată următoarele:

Prin referatul judecătorului delegat la Compartimentul Executări penale din cadrul Tribunalului Arad,  înregistrat la această instanţă la data de 24.05.2022, în  conformitate cu art. 554 Cod procedură penală, cu referire la art. 598 lit.d Cod procedură penală şi art. 162 alin.1 lit.b Cod penal, s-a  pus pe rol prezenta cauză pentru constatarea prescripţiei executării pedepsei de 6 ani închisoare aplicată condamnaţilor (...) şi (...), prin sentinţa penală nr. (...) a Tribunalului Arad, rămasă definitivă la data de 09 iunie 2011, conform deciziei penale  nr. (...) a  Curţii de Apel Timişoara şi respectiv  a  deciziei penale  nr. (...) a  Înaltei Curţi de  Casaţie  şi Justiţie  Bucureşti.

În baza acestor hotărâri s-au emis mandatele de executare a pedepsei închisorii nr. (...) şi nr. (...), formele de executare fiind emise şi comunicate organelor competente.

În  dosarul penal nr. (...) al Tribunalului Arad precum  şi în evidenţele referitoare  la mandatele de executare emise  de către compartimentului executări penale, rezultă  următoarele:

Cu privire  la  numitul  (...):

Prin Sentinţa penală nr. (...) pronunţată de  Tribunalul Arad în dosarul penal nr. (...),  rămasă definitivă la data de 09 iunie 2011, conform Deciziei penale  nr. (...) a  Curţii de Apel Timişoara şi respectiv  a  Deciziei penale  nr. (...) a  Înaltei Curţi de  Casaţie  şi Justiţie  Bucureşti, inculpatul (...) a fost condamnat la pedeapsa rezultantă  de 6 ani închisoare pentru săvârşirea în concurs a infracţiunilor de iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat prev de art.7 al.1 din Legea nr.39/2003 şi trafic de persoane în formă continuată prev. de  art.12 al.1 şi al.2 lit.a) din Legea nr.678/2001 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal.

La data de 10.06.2011 a fost emis Mandatul de executare a pedepsei nr. (...).

La data de  20 octombrie 2011 – a fost emis mandatul de urmărire internaţională şi mandatul european de arestare;

Adresa nr. (...) din  02.11.2011 –INTERPOL - condamnatul a fost dat în urmărire internaţională  din data de 01 noiembrie 2011.

Prin adresa  nr. (...) din  15.06.2012 a  IPJ Arad - susnumitul nu a fost  găsit, în consecinţă s-a dispus măsura urmăririi la nivel naţional cu nr. (...) din 16 iunie 2011 şi a urmăririi internaţionale prin mesajul (...)din 01 noiembrie 2011.

Prin adresa nr.(...) din 11.10.2012 –CCPI comunică instanţei faptul că inculpatul s-ar afla în Marea Britanie, motiv pentru care s-a solicitat traducerea mandatului european în limba engleză.

La  data de 17.10.2012- mandatul european tradus în limba engleză a fost înaintat prin fax autorităţilor judiciare din Marea Britanie.

Prin adresa nr.(...) din 14 iunie 2013 a IPJ Arad -  susnumitul nu a fost  găsit, în consecinţă s-a dispus măsura urmăririi la nivel naţional cu nr. (...)din 16 iunie 2011 şi a urmăririi internaţionale prin mesajul (...) din 01 noiembrie 2011.

Prin adresa nr.(...) din 18.06.2014 a  IPJ Arad - faţă de sus-numit s-a dispus măsura urmăririi la nivel naţional cu nr. (...) din 16.06.2011 şi a urmăririi internaţionale prin mesajul  nr. (...) din 01.11.2011.

Prin adresa nr. (...) din 18.12.2014 a CCPI -  momentan, nu există informaţii cu privire la localizarea/arestarea persoanei  vizate pe teritoriul unui stat membru

Prin adresa nr. (...)  din 18.12.2014 a IPJ Arad – faţă de sus-numit s-a dispus măsura urmăririi la nivel naţional cu nr. (...)din 16.06.2011 şi a urmăririi internaţionale prin mesajul  nr. (...) din 01.11.2011.

Prin adresa nr. (...) din 18.06.2015 a IPJ Arad -  inculpatul figurează în urmărire la nivel naţional cu nr. (...) din 16.06.2011 şi în urmărire internaţională prin mesajul (...) din 01.11.2011.

Prin adresa nr. (...) din 17.12.2015 – inculpatul nu a fost localizat sau arestat pe teritoriul vreunui stat până în prezent, cu excepţia posibilei localizări în Marea Britanie, despre care însă nu s-a primit nici un fel de informaţii după transmiterea mandatului european de arestare către Biroul  Interpol Manchester.

Prin adresa nr. (...) din 16.12.2015 – faţă de inculpat s-a dispus măsura urmăririi generale cu nr.  (...) din 16.06.2011 şi  în urmărire internaţională cu mesajul nr. (...) din  17.10.2011.

Prin adresa nr.  (...) din 21.04.2016 a CCPI – BN SIRENE - inculpatul a  fost arestat la  data de  21.04.2016 de  către  autorităţile britanice in vederea predării către  Romania,  se  solicita  traducerea  in limba  engleza a  mandatului si transmiterea in cel mai scurt  timp posibil către autorităţile judiciare competente, dar nu mai târziu de 48 de ore de la  arestare.

La  data de 22.04.2016 – actele solicitate au fost traduse şi transmise către autorităţile  judiciare din Anglia.

Prin adresa nr. (...) din 25.04.2016 a CCPI – BNI SIRENE – în cuprinsul mesajului primit  de la  autorităţile  britanice se precizează faptul că persoana arestată în data de 21.04.2016 nu este  persoana ale  cărei date de identificare apar in mandatul european de  arestare.

Prin adresa nr. (...) din 30.05.2016 a CCPI – BN SIRENE - persoana arestată la  data de 21.04.2016 nu este persoana ale cărei date apar în mandatul european, Marea Britanie a  solicitat aplicarea unui indicator de validitate la alerta introdusă de Romania şi prin urmare măsura  de  urmat a semnalării in SIS s-a modificat pentru acest stat din „Căutare şi arestare în vederea extrădării, in măsura Localizare”, care se va  menţine  pana  la  remiterea  unui nou mandat european de  arestare.

La data de 02.06.2016 – retransmis mandatul european din 02.06.2016 şi solicitat restituirea  mandatului european emis la data de  20.10.2011.

Prin adresa nr. (...) din 09.06.2016 a CCPI- semnalarea  a fost actualizata  ca  urmare a reemiterii de către instanţa a mandatului european de arestare din data de 02 iunie 2016

Prin adresa nr. (...) din 13.06.2016 a IPJ Arad - inc. figurează în urmărire la nivel naţional cu nr.701027 din 16.06.2011 şi în urmărire internaţională prin mesajul (...) din 01.11.2011.

Prin adresa nr.(...)  din 09.06.2016 a CCPI - a fost actualizata urmărirea internaţionala in baza noilor date ale mandatului european de arestare.

Prin adresa nr. (...) din 09.06.2016 a CCPI - semnalarea a fost actualizata  ca  urmare a reemiterii de către instanţa a mandatului european de arestare din data de  02 iunie 2016.

Prin adresa nr.(...)  din 13.06.2016 a  IPJ Arad - inc. figurează în urmărire la nivel naţional cu nr. (...) din  16.06.2011 şi în urmărire internaţională prin mesajul (...) din 01.11.2011.

Prin adresa nr. 77190 din  19.12.2016 a IPJ Arad - inc. figurează în urmărire la nivel naţional cu nr. (...) din16.06.2011 şi în urmărire internaţională prin mesajul (...) din 01.11.2011.

Prin adresa nr. (...) din  18.01.2017 a CCPI - semnalarea a fost actualizată la data de 09.06.2016 ca urmare a remiterii a MEA iar pana la aceasta data nu se deţine nici o informaţie despre posibila  localizare sa arestare a  sus-numitului in spaţiul Schengen.

Prin adresa nr.  (...) din 15.06.2017 a IPJ Arad-  inc. figurează în urmărire la nivel naţional cu nr. (...) din  16.06.2011 şi în urmărire internaţională prin mesajul (...) din 01.11.2011.

Prin adresa nr. (...)  din 04.07.2017 a CCPI – nu a intervenit nici un element de noutate  fata de corespondenta nr. (...) din 18.01.2017, pana in prezent sus-numitul  nu a fost localizat sau arestat in spaţiul Schengen.

Prin sentinţa penală nr.  (...), pronunţată în dosarul penal nr.  (...) al Tribunalului Arad, rămasă definitivă prin neexercitarea  căii de  atac, a  fost respinsă ca inadmisibilă cererea de revizuire a  sentinţei penale  nr.  (...), pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul nr. (...), definitivă prin decizia penală nr.  (...) a Curţii de Apel Timişoara şi decizia penală nr.  (...) a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Bucureşti, formulată de condamnatul (...).

Prin adresa nr. (...) din 15.12.2017 a IPJ Arad -  inc. figurează în urmărire la nivel naţional cu nr. (...) din 16.06.2011 şi în urmărire internaţională prin mesajul (...) din 01.11.2011

Prin adresa nr.( ...) din  11.01.2018 a CCPI – Biroul Sirene -  semnalarea în SIS este activă, nu au intervenit modificări faţă de  corespondenţa din  04.07.2017

Prin adresa nr.  (...)  din 19.06.2018 a IPJ Arad - inc. figurează în urmărire la nivel naţional cu nr. (...) din  16.06.2011 şi în urmărire internaţională prin mesajul (...) din 01.11.2011

Prin adresa nr.  (...)  din 20.07.2018 a CCPI - nu a intervenit nici un element de noutate  fata de corespondenta nr. (...) din 11.01.2018, pana in prezent sus-numitul  nu a fost localizat sau arestat in spaţiul Schengen

Prin adresa nr. (...) din 22.10.2018 a CCPI – inculpatul a  fost arestat în Marea Britanie, s-a solicitat traducerea mandatului european  si transmiterea cat mai  urgent  către autorităţile judiciare din Marea Britanie.

La data de 26.10.2018 – actele solicitate, au  fost transmise atât in limba  romană  cât şi traduse in limba engleză, autorităţii judiciare din Marea Britanie.

Prin adresa nr.(...) din 16.11.2018 a CCPUI - BN SIRENE – autorităţile  judiciare din Marea  Britanie au solicitat date suplimentare- cu privire la condiţiile  de detenţie  din Romania. La data de  26.11.2018 – s-au solicitat relaţii de la Agenţia Naţională a Penitenciarelor Bucureşti iar la data de 12.12.2018 – actele solicitate însoţite de traducere în limba engleză au fost înaintate autorităţilor  judiciare din Marea  Britanie, respectiv către Curţile Laganside – Irlanda.

Prin adresa nr.  (...) din 17.12.2018 a  IPJ Arad - inc. figurează în urmărire la nivel naţional cu nr. (...) din  16.06.2011 şi în urmărire internaţională prin mesajul (...) din 01.11.2011.

Prin adresa nr. (...) a  Ministerului de  Justiţie  Bucureşti  a  transmis adresa primită din partea  autorităţilor  judiciare britanice.

La data de 18.12.2018 – autorităţile  judiciare  din Belfast au solicitat  relaţii suplimentare.

La data de 28.12.2018 – comunicat  Ministerului de Justiţie - faptul că solicitările  formulate de  către autorităţile din Irlanda  de  Nord, au  fost comunicate la data de 12.12.2018.

La data de 11.01.2019 – datele solicitate au fost transmise  autorităţilor judiciare din Irlanda de Nord.

La data de 14.01.2019 -  mandatul european de arestare a fost retrimis  autorităţilor judiciare din Irlanda  de Nord.

Prin adresa nr. (...) - semnalarea este activă in SIS, iar pana in prezent nu sunt date sau informaţii suplimentare fata de corespondenta transmisă la data de 16.11.2018.

La  data de 16.01.2019 -  datele solicitate au fost traduse şi transmise autorităţilor  judiciare din Belfast.

Prin adresa nr.(...) semnalarea în SIS este  activa şi nu au intervenit modificări fata de corespondenta transmisă la  data  16.11.2018.

La data de 14.02.2019 - autorităţile judiciare din Irlanda de Nord, au solicitat date suplimentare iar la  data de 18.02.2019 -  datele  solicitate au  fost transmise autorităţilor judiciare din Irlanda de Nord.

La data de 07.03.2019 – autorităţile judiciare din Irlanda de Nord, au solicitat date  suplimentare cu  privire la  regimul  închisorilor  din Romania,  anexând  şi  lucrarea  „Crede  si nu Cerceta” iar la data de 08.04.2019 – datele solicitate au fost traduse si transmise autorităţilor  judiciare din Marea  Britanie.

Prin adresa nr. (...) a  IPJ Arad - inc. figurează în urmărire la nivel naţional cu nr. (...) din 16.06.2011 şi în urmărire internaţională prin mesajul (...) din 01.11.2011.

Prin adresa nr. (...) din  21.08.2019 a  CCPIU – BN SIRENE - persoana  căutată a fost arestata  la  data de  17.10.2018 în Marea  Britanie, semnalarea  în SIS este  activa  şi nu au intervenit  modificări faţă de  corespondenţa  transmisă  la  data de 06.02.2019.

Prin adresa  nr. (...) din  18.12.2019 a  IPJ Arad – inculpatul  figurează în urmărire la nivel naţional cu nr. (...) din  16.06.2011 şi în urmărire internaţională în dosar nr.  (...) din 28.10.2011

Prin adresa  nr. (...)  din  06.01.2020 a  CCPI – BNI Sirene – semnalarea  în SIS este activa şi nu au intervenit modificări faţă de corespondenţa transmisă la data de  21.08.2019.

Prin adresa nr. (...) din 18.06.2020 a  IPJ Arad - inculpatul figurează în urmărire la nivel naţional cu nr. (...)  din  16.06.2011 şi în urmărire internaţională în dosar nr.  (...)  din 28.10.2011.

Prin adresa nr. (...)  din 01.07.2020 a CCPI – BN Sirene - semnalarea în SIS este activa şi nu au intervenit modificări faţă  de corespondenta transmisă la  data de 21.08.2019.

Prin adresa nr.(...)  din 21.12.2020 a CCPI – BN Sirene - semnalarea  în SIS este  activa şi nu au intervenit modificări faţă  de corespondenţa transmisă la  data  de  01.07.2020.

Prin adresa  nr.  (...) din 23.12.2020 a IPJ Arad - inculpatul figurează în urmărire la nivel naţional cu nr. (...) din  16.06.2011 şi în urmărire internaţională în dosar nr. (...) din 28.10.2011.

Prin adresa nr. (...) din 17.06.2021 a IPJ Arad- inculpatul figurează în urmărire la nivel naţional cu nr.(...) din 16.06.2011 şi în urmărire internaţională în dosar nr. (...) din 28.10.2011.

Prin adresa nr.(...)  din  21.12.2021 a IPJ Arad - inculpatul figurează în urmărire la nivel naţional cu nr. (...) din  16.06.2011 şi în urmărire internaţională în dosar nr.  (...) din 28.10.2011.

Prin adresa nr. (...) din 24.12.2021 a CCPI – BN SIRENE - semnalarea  în SIS este activa şi nu au intervenit modificări faţă de corespondenţa transmisă la  data  de  01.07.2020.

Ca  urmare a  convorbirii telefonice  din data de  09 mai 2022, avută cu domnul  (...) din  cadrul  IGPR -  CCPI – BN SIRENE,  s-a  solicitat  compartimentului executări penale  să  transmită pe  adresa  de  e-mail, mandatul european de  arestare, tradus  în limba  engleză,  emis  pe  numele  condamnatului (...). Acest  mandat  fiindu-le  necesar întrucât  urmează  ca  persoana condamnată  să  fie predată statului  de  executare.

Prin adresa nr.(...) emisă de Biroul Naţional Interpol, înregistrată la Tribunalul Arad  la data de 02.06.2022 se arată că a fost revocată urmărirea internaţională faţă de numitul (...) deoarece a fost preluat sub escortă din Marea Britanie la data de 26.05.2022 şi predat ANP în vederea încarcerării. De asemenea se comunică că susnumitul a fost arestat în Marea Britanie în perioadele 17.10.2018-02.08.2019 şi 06.04.2022-26.05.2022 iar în perioada 02.08.2019-06.04.2022 a fost eliberat pe cauţiune.(f.9).

Cu privire la inculpatul (...):

Prin Sentinţa penală nr. (...) pronunţată de  Tribunalul Arad în dosarul penal nr. (...),  rămasă definitivă la data de 09 iunie 2011, conform Deciziei penale  nr. (...) a  Curţii de Apel Timişoara şi respectiv  a  (...) a  Înaltei Curţi de  Casaţie  şi Justiţie  Bucureşti, inculpatul (...) a fost condamnat la pedeapsa rezultantă  de 6 ani închisoare pentru săvârşirea în concurs a infracţiunilor de iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat prev de art.7 al.1 din Legea nr.39/2003 şi trafic de persoane în formă continuată prev. de  art.12 al.1 şi al.2 lit.a) din Legea nr.678/2001 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal.

La data de 10.06.2011 a fost emis Mandatul de executare a pedepsei nr. (...).

La  data de 06 septembrie 2011 – a  fost  emis mandatul european de arestare şi mandatul de urmărire internaţională.

Adresa nr.(...) din 16 septembrie 2011 –INTERPOL - pus în urmărire internaţională prin mesajul  din 16 septembrie 2011.

Prin adresa nr. (...) din 15.06.2012 a  IPJ Arad - susnumitul nu a fost  găsit, în consecinţă s-a dispus măsura urmăririi la nivel naţional cu nr. (...) din  16 iunie 2011 şi a urmăririi internaţionale prin mesajul (...)  din  16 septembrie 2011.

Prin adresa nr.  (...) din  14.12.2012 a  CCPI – BNI – persoana  condamnată s-ar afla  în Scoţia, motiv pentru care se solicită traducerea  mandatului de  arestare în limba  engleză şi transmiterea către autoritatea judiciara competentă respectiv Interpol London - Serios Organized Crime  Agency International Crime.

Prin adresa nr.  (...) din  14 iunie 2013  a  IPJ Arad -  - susnumitul nu a fost  găsit, în consecinţă s-a dispus măsura urmăririi la nivel naţional cu nr. (...) din  16 iunie 2011 şi a urmăririi internaţionale prin mesajul (...) din  16 septembrie 2011.

Prin adresa nr. (...) din  18.06.2014  a IPJ Arad - faţă de sus-numit s-a dispus măsura urmăririi la nivel naţional cu nr. (...) din 16.06.2011 şi a urmăririi internaţionale prin mesajul  nr.  (...) din  16.09.2011.

Prin adresa nr. (...) din 18.12.2014 a CCPI - momentan, nu există informaţii cu privire la localizarea/arestarea persoanei  vizate pe teritoriul unui stat membru.

Prin adresa nr. (...) din 18.12.2014 a IPJ Arad – faţă de sus-numit s-a dispus măsura urmăririi la nivel naţional cu nr. (...) din 16.06.2011 şi a urmăririi internaţionale prin mesajul  nr.  (...) din 16.09.2011.

Prin adresa nr. (...) din 22.06.2015 a CCPI- nu există informaţii cu privire la localizarea/arestarea persoanei vizate pe teritoriul unui stat membru.

Prin adresa nr. (...) din 18.06.2015 a IPJ Arad -  inc. figurează în urmărire la nivel naţional cu nr. (...) din 16.06.2011 şi în urmărire internaţională prin mesajul (...) din 16.09.2011.

Prin adresa nr. (...) din 16.12.2015 – faţă de inc. s-a dispus măsura urmăririi generale cu nr.  (...) din 16.06.2011 şi  în urmărire internaţională cu mesajul nr. (...) din  01.09.2011.

Prin adresa nr.  (...) din  23.12.2015 a CCPI – Biroul Sirene – nu au  intervenit modificări faţă de corespondenţa anterioară transmisă prin adresa nr. (...) din 22.06.2015.

Prin adresa nr.  (...) din 13.06.2016 a  IPJ Arad  – faţă de inc. s-a dispus măsura urmăririi generale cu nr. (...) din 16.06.2011 şi în urmărire internaţională cu mesajul nr. (...) din  01.09.2011.

Prin adresa nr. (...) din 21.06.2016 a CCPI - nu au intervenit modificări fata de corespondenţa anterioara din data de 23.12.2015.

Prin adresa nr. (...) din 19.12.2016 a CCPI - nu au intervenit modificări fata de corespondenta anterioara transmisa prin adresa nr.  (...) din 21.06.2016.

Prin adresa nr. (...)  din 19.12.2016 a IPJ Arad faţă de inc. s-a dispus măsura urmăririi generale cu nr.(...)  din 16.06.2011 şi în urmărire internaţională cu mesajul nr. (...) din  01.09.2011.

Prin adresa nr. (...) din 15.06.2017 a IPJ Arad faţă de inc. s-a dispus măsura urmăririi generale cu nr.(...) din 16.06.2011 şi în urmărire internaţională cu mesajul nr.(...) din  01.09.2011.

Prin adresa nr. (...) din 19.06.2017 a CCPI – BN  SIRENE - nu au intervenit  modificări fata de  corespondenta anterioară  transmisă la data  de 19.12.2016.

Prin adresa nr. (...) din 15.12.2017 a IPJ Arad faţă de inc. s-a dispus măsura urmăririi generale cu nr.(...) din 16.06.2011 şi în urmărire internaţională cu mesajul nr. (...) din  01.09.2011.

Prin adresa nr.  (...) din 19.12.2017  a CCPI – Biroul Sirene fata de corespondenta anterioara transmisa prin adresa nr.  (...)  din 21.06.2016.

Prin adresa nr. (...) din 19.06.2018 a IPJ Arad - faţă de inc. s-a dispus măsura urmăririi generale cu nr. (...) din 16.06.2011 şi  în urmărire internaţională cu mesajul nr. (...) din  01.09.2011.

Prin adresa nr.  (...) din  22.06.2018 a CCPI - – Biroul Sirene fata de corespondenta anterioara transmisa prin adresa nr.  (...) din 19.12.2017

Prin adresa nr. (...) din  17.12.2018 a IPJ Arad- faţă de inc. s-a dispus măsura urmăririi generale cu nr.  (...) din 16.06.2011 şi  în urmărire internaţională cu mesajul nr. (...) din  01.09.2011.

Prin adresa nr. (...) din  14.01.2019 a CCPI -  semnalarea  este activa  in SIS şi nu au intervenit modificări fata de corespondenţa transmisă la data de 22.06.2018.

Prin adresa  nr. (...) din 02.07.2019 a  IPJ Arad  - faţă de inc. s-a dispus măsura urmăririi generale cu nr. (...) din 16.06.2011 şi în urmărire internaţională cu mesajul nr. (...) din  01.09.2011.

Prin adresa nr.(...) din 10.07.2019 a CCPI - BNI Sirene - semnalarea este activă in SIS şi nu au intervenit modificări faţă de corespondenţa transmisă la data de 14.01.2019.

Prin adresa  nr. (...) din 21.08.2019  a  CCPI – BNI Sirene - semnalarea  în SIS este activa şi nu au intervenit modificări fata de corespondenta transmisă la data de  06.02.2019.

Prin adresa  nr. (...) din  18.12.2019 a  IPJ Arad - faţă de inc. s-a dispus măsura urmăririi generale cu nr. (...) din 16.06.2011 şi în urmărire internaţională cu mesajul nr. (...) din  01.09.2011.

Prin adresa nr. (...) din  10.01.2020 a  CCPI – BNI _ Sirene - semnalarea este activa in SIS şi nu au intervenit modificări fata de corespondenta transmisa la data de 10.07.2019.

Prin adresa  nr. (...9 din 18.06.2020 a IPJ Arad - faţă de inc. s-a dispus măsura urmăririi generale cu nr. (...) din 16.06.2011 şi în urmărire internaţională cu mesajul nr. (...) din  01.09.2011.

Prin adresa nr. (...) din 14.07.2020 a CCPI – BN Sirene - semnalarea  este activa in SIS şi nu au intervenit modificări fata de corespondenta transmisa la data de 10.07.2019.

Prin  adresa  nr.  (...) din 23.12.2020 a  IPJ Arad - faţă de inc. s-a dispus măsura urmăririi generale cu nr. (...) din 16.06.2011 şi  în urmărire internaţională cu mesajul nr. (...)din  01.09.2011.

Prin adresa nr. (...)  din 07.01.2021 a  CCPI – BN Sirene semnalarea  este activa  in SIS şi nu au intervenit modificări fata de corespondenta transmisa la data de 14.07.2020.

Prin adresa nr.  (...) din  17.06.2021 a  IPJ Arad -  inc.  figurează  în urmărire la nivel naţional cu nr.  (...)  din 16.06.2011 şi  a  urmăririi internaţionale  prin mesajul (...) din  16.09.2011.

Prin adresa nr. (...) din  21.12.2021 a  IPJ Arad - inc.  figurează  în urmărire  la  nivel naţional cu nr. (...) din 16.06.2011 şi a urmăririi internaţionale prin mesajul (...) din  16.09.2011.

Prin adresa nr.(...) din 24.12.2021 a CCPI – BN SIRENE - semnalarea  este activa in SIS şi nu au intervenit modificări fata de corespondenta transmisa la data de 107.01.2021.

Din analiza înscrisurilor existente la dosarul cauzei instanţa reţine următoarele:

În ceea ce priveşte situaţia persoanei condamnate (...):

Prin adresa nr.(...) emisă de Biroul Naţional Interpol, înregistrată la Tribunalul Arad  la data de 02.06.2022 se arată că a fost revocată urmărirea internaţională faţă de numitul (...) deoarece a fost preluat sub escortă din Marea Britanie la data de 26.05.2022 şi predat ANP în vederea încarcerării. De asemenea se comunică că susnumitul a fost arestat în Marea Britanie în perioadele 17.10.2018-02.08.2019 şi 06.04.2022-26.05.2022 iar în perioada 02.08.2019-06.04.2022 a fost eliberat pe cauţiune.(f.9).

Potrivit art.162 al.1 lit.b Cod penal, termenul de prescripţie al pedepsei închisorii de până la 15 ani este de 5 ani la care se adaugă durata pedepsei ce urmează a fi executată. Potrivit al.2 al art. 162 Cod penal termenul de prescripţie curge da la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

În ceea ce îl priveşte pe condamnatul (...)  raportat la prevederile art. 162 al.1 lit.b Cod Penal termenul de  termenul prescripţie a executării pedepsei  de 6 ani închisoare, a început să curgă de la data de 09 iunie 2011 când Sentinţa Penală nr.341 din 18 decembrie 2009 a Tribunalului Arad a rămas definitivă prin Decizia Penală nr.(...) a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi urmează a se împlini după 11 ani, adică la data de 11.06.2022 dacă nu intervin incidente cauze de întrerupere sau suspendare a cursului prescripţiei executării pedepsei dintre cele arătate în art.163 şi 164 Cod penal.

Instanţa reţine că potrivit art.163 al.1 Cod penal, cursul termenului de prescripţie se întrerupe prin începerea executării pedepsei iar potrivit art.73 al.1 Cod penal partea din pedeapsă precum şi durata măsurilor preventive privative de libertate executate în afara teritoriului ţării se scad din durata pedepsei aplicate pentru aceeaşi infracţiune în România.

Instanţa reţine că persoana condamnată (...)  a fost arestat în perioadele 17.10.2018-02.08.2019 şi 06.04.2022-26.05.2022 , fiind lăsat în libertate pe cauţiune în intervalul 02.08.2019-06.04.2022, în vederea extrădării în România, ca urmare a executării mandatului european de arestare emis de Tribuanlul Arad , după care a fost preluat sub escortă din Marea Britanie la data de 26.05.2022 şi predat ANP în vederea încarcerării, în prezent fiind în custodia ANP în cursul executării pedepsei.

În consecinţă instanţa constată că în contextul în care persoana condamnată a început efectiv executarea pedepsei de 6 ani închisoare anterior împlinirii termenului de prescripţie a executării pedepsei calculat conform art. 162 al.1 lit.b Cod Penal, este incident cazul de întrerupere a termenului de prescripţie a executării pedepsei prevăzut de art.163 al.1 Cod penal, prescripţia nefiind împlinită, sesizarea compartimentului executări penale de la Tribunalul Arad urmând a fi respinsă.

În ceea ce priveşte situaţia persoanei condamnate (...), instanţa reţine următoarele:

Prin adresa nr.  (...) din  14.12.2012 a  CCPI – Biroul Naţional Interpol informează că persoana  condamnată (...) a fost localizat  în Scoţia, motiv pentru care se solicită traducerea  mandatului de  arestare în limba  engleză şi transmiterea către autoritatea judiciara competentă respectiv Interpol London - Serios Organized Crime  Agency International Crime.

Tribunalul Arad, Compartimentul Executări Penale, prin adresa din 18.12.2012, transmite către autorităţile competente din Marea Britanie, Interpol London - Serios Organized Crime  Agency International Crime, mandatul european de arestare în limba romană şi tradus în limba engleză privind pe persoana  condamnată (...).

Potrivit art.162 al.1 lit.b Cod penal, termenul de prescripţie al pedepsei închisorii de până la 15 ani este de 5 ani la care se adaugă durata pedepsei ce urmează a fi executată. Potrivit al.2 al art. 162 Cod penal termenul de prescripţie curge da la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

În ceea ce îl priveşte pe condamnatul (...) raportat la prevederile art. 162 al.1 lit.b Cod Penal termenul de  termenul prescripţie a executării pedepsei  de 6 ani închisoare, a început să curgă de la data de 09 iunie 2011 când Sentinţa Penală nr.(...) a Tribunalului Arad a rămas definitivă prin Decizia Penală nr.(...) a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi urmează a se împlini după 11 ani, adică la data de 11.06.2022 dacă nu intervin incidente cauze de întrerupere sau suspendare a cursului prescripţiei executării pedepsei dintre cele arătate în art.163 şi 164 Cod penal sau de către alte prevederi legale.

Potrivit dispoziţiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, astfel cum a fost interpretat prin Decizia ICCJ nr. 2 din 12 martie 2012 privind examinarea recursului in interesul legii, transmiterea directa a mandatului european de arestare emis de autorităţile române către autorităţile judiciare ale altui stat membru, pe teritoriul căruia a fost localizată persoana, indiferent dacă aceasta este sau nu arestată provizoriu în vederea predării, are efect de întrerupere a prescripţiei executării pedepsei.

Localizarea persoanei condamnate (...) în Scoţia precum şi transmiterea de către Tribunalul Arad, Compartimentul Executări Penale, prin adresa din 18.12.2012, către autorităţile competente din Marea Britanie, Interpol London - Serios Organized Crime  Agency International Crime, a mandatul european de arestare în limba romană şi tradus în limba engleză privind pe persoana  condamnată, atrage incidenţa dispoziţiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, astfel cum a fost interpretat prin Decizia ICCJ nr. 2 din 12 martie 2012 privind examinarea recursului in interesul legii, respectiv întreruperea termenului de prescripţie a executării pedepsei, indiferent de faptul că persoana condamnată nu a fost arestată în vederea extrădării. Urmare a transmiterii la data de 18.12.2012 a mandatului european de arestare, de la această dată începe curgerea unui nou termen de prescripţie a executării pedepsei pentru condamnatul (...), termen de 11 ani ce se calculează conform art.162 al.1 lit.b Cod penal şi care nu este împlinit la data pronunţării prezentei hotărâri, astfel că şi faţă de această persoană condamnată, sesizarea compartimentului executări penale de la Tribunalul Arad urmând a fi respinsă.

Pentru toate aceste considerente, în baza art. 597, rap. la art. 598 alin. 1 lit. d Cod procedură penală, va fi respinsă sesizarea judecătorului delegat la compartimentul executări penale din cadrul Tribunalului Arad, privind constatarea prescripţiei executării pedepsei de 6 ani închisoare aplicată persoanelor condamnate (...) şi (...), prin sentinţa penală nr. (...) a Tribunalului Arad, rămasă definitivă la  data de 09 iunie 2011, conform deciziei penale nr. (...) a Curţii de Apel Timişoara, respectiv a deciziei penale  nr.(...) a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie  Bucureşti.

În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

În baza art. 272 Cod procedură penală, se va dispune virarea sumei de 430 lei, reprezentând onorariu parţial pentru avocat din oficiu, din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Arad.

Pentru aceste motive

În numele legii

H O T Ă R Ă Ş T E

În baza art. 597, rap. la art. 598 alin. 1 lit. d Cod procedură penală, respinge sesizarea judecătorului delegat la compartimentul executări penale din cadrul Tribunalului Arad privind constatarea prescripţiei executării pedepselor de câte 6 ani închisoare aplicate persoanelor  condamnate (...) şi (...) prin Sentinţa Penală nr.(...) a Tribunalului Arad definitivă la data de 09.06.2011 prin Decizia penală nr.(...)  a Curţii de Apel Timişoara şi Decizia Penală nr. (...) a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

În baza art. 275 alin. 3 Cod Procedură Penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

În baza art. 272 Cod Proc.Penală dispune virarea sumei de 430 lei din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Arad, reprezentând plata onorariului parţial pentru apărătorul din oficiu.

Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare.

Pronunţată prin punerea la dispoziţia participanţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 30.06.2022.

Preşedinte, Grefier,

(...) (...)