Conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe

Sentinţă penală 97 din 07.06.2022


Prin Rechizitoriul emis la data de 17.11.2021 în dosarul penal nr. 8...4/P/2021 al Parchetului de pe lângă Judecătoria T  B , înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. ........../2021, s-a dispus trimiterea în judecată, a inculpatului M  D , pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptă prev. de art. 336 alin. 1 Cod penal.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Târgu Bujor sub nr. ......16/2021, la data de 19.11.2021.

Prin încheierea nr. 10/2022 din data de 12.01.2022, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. ...P/2021 din data de 17.11.2021 al Parchetului de pe lângă Judecătoria T  B  privind pe inculpatul M  D , pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptă prev. de art. 336 alin. 1 Cod penal, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală.

La termenul de judecată din data de 17.03.2022, s-a dispus citirea actului de sesizare și aducerea la cunoștința inculpatei a drepturilor de care beneficiază în cursul procesului penal, inculpatul arătând că recunoaște în totalitate fapta reținută în rechizitoriu, învederând că dorește ca judecata să aibă loc pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, înțelegând astfel să beneficieze de dispozițiile art. 374 alin. (4), art. 375, alin. (1) și (2) și art. 396, alin. (10) din C. proc. pen. privind judecata în cazul recunoașterii învinuirii.

La aceeași dată a fost audiat inculpatul, declarația acesteia de recunoaștere fiind consemnată și atașată la dosar.

În faza de judecată, ca urmare a admiterii cererii formulate de inculpată, nu au fost administrate alte probe, cauza fiind soluționată pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale.

Analizând, în baza materialului probator administrat în cursul urmăririi penale, instanța reține următoarele:

I. Situația de fapt.

În cauză, instanța constată că situația de fapt reținută prin rechizitoriu corespunde adevărului, fiind avute în vedere mijloacele de probă administrate pe parcursul urmăririi penale, probe care au fost recunoscute și însușite de către inculpat, precum și declarația dată de inculpată în fața instanței, prin care a recunoscut comiterea faptei în modalitatea reținută prin actul de sesizare, respectiv: în data de 05.06.2021, în jurul orei 08:15, a condus pe strada Grigore Hagiu din oraşul T  B , judeţul G , autoturismul marca Mercedes, cu numărul de înmatriculare GL 12 ........D, în condiţiile în care avea o îmbibaţie alcoolică de 1,14 g/l alcool pur în sânge la ora 08:30 şi de 0,93 g/l alcool pur în sânge la ora 09:30.

Astfel, în data de 05.06.2021, în jurul orei 08:15, deşi consumase băuturi alcoolice, inculpatul M  D  s-a urcat la volanul autoturismului marca Mercedes, cu numărul de înmatriculare GL 12 M....., pe care l-a condus pe drumurile publice din oraşul T  B , fiind oprit de către un echipaj de poliţie în timp ce se afla pe strada Grigore Hagiu, în apropierea intersecţiei cu strada Eremia Grigorescu.

Organele de poliţie l-au testat pe inculpatul M  D  cu aparatul alcotest marca Drager seria ARUB-0418, rezultatul fiind 0,51 mg/l alcool pur în aerul respirat. Inculpatul M  D  a fost condus la Spitalul Orăşenesc T  B  unde i-au fost recoltate două  probe biologice de sânge în vederea determinării alcoolemiei.

Conform buletinului de analiză toxicologică nr. .....A12/06.06.2021 emis de Serviciul Clinic de Medicină Legală G , inculpatul M  D  a avut o îmbibaţie alcoolică de 1,14 g/l alcool pur în sânge la ora 08.30 şi de 0,93 g/l alcool pur în sânge la ora 09.30.

Prin adresa nr. 82...0/19.10.2021, Oraşul T  B , Instituţia Primarului, comunică faptul că sectorul de drum aparţinând drumului judeţean DJ 242B cu denumirea strada Grigore Hagiu, cuprins între intersecţia străzii Pieţii cu strada Grigore Hagiu şi intersecţia străzii Grigore Hagiu cu strada General Eremia Grigorescu din oraşul T  B  este drum public deschis circulaţiei publice.

Audiat în cauză, inculpatul M  D  declară că în seara zilei de 04.06.2021 a consumat conţinutul a două pahare cu vin. În dimineaţa zilei de 05.06.2021, în jurul orei 07.30, a plecat la volanul autoturismului marca Mercedes cu numărul de înmatriculare GL 12 ....SD, proprietate, de la locuinţa sa din localitatea V, comuna F , judeţul G , conducând pe drumurile publice până în oraşul T  B . Astfel, a condus vehiculul sus-menţionat pe traseul: sat V  - oraş T  B  pe străzile Eremia Grigorescu, strada Grigore Hagiu, strada Pieţei.

Instanța constată că inculpatul a recunoscut săvârșirea infracțiunii, astfel cum a fost descrisă mai sus, la primul termen de judecată acordat în cauză, aceasta fiind soluționată potrivit procedurii simplificate a recunoașterii învinuirii.

Față de aceste considerente, instanța reține, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta există, constituie infracțiune și a fost săvârșită cu vinovăție de inculpatul M  D .

II. Încadrarea juridică.

Analizând conținutul constitutiv al infracțiunii, instanța reține că, în ceea ce privește latura obiectivă a acesteia, în speță s-a realizat elementul material al infracțiunii, respectiv conducerea, pe drumurile publice a unui vehicul, inculpatul având în sânge la momentul prelevării de probe biologice o îmbibație alcoolică de peste 0,80g/l alcool pur în sânge; urmarea imediată constă în crearea unei stări de pericol pentru siguranța circulației rutiere, infracțiunea fiind una de pericol abstract, legătura de cauzalitate rezultând din însăși săvârșirea faptei și fiind dovedită prin coroborarea tuturor mijloacelor de probă aflate la dosarul cauzei.

Sub aspectul laturii subiective, fapta a fost comisă cu intenție indirectă, întrucât, deși inculpatul nu a urmărit producerea stării de pericol pentru cei implicați în circulația pe drumurile publice, a prevăzut și a acceptat totuși producerea unei astfel de urmări,  asumându-și faptul de a conduce autovehiculul pe drumurile publice, în ciuda consumului unei cantități semnificative de băuturi alcoolice.

Infracțiunea este săvârșită în forma continuă, acțiunea prelungindu-se în timp în chip natural, până la intervenția unei împrejurări contrare, care să determine epuizarea infracțiunii, în cauză fiind vorba de oprirea în trafic de către organele de poliție.

III. Individualizarea pedepsei.

În concret, cât privește natura pedepsei ce urmează a fi aplicată, precum și cuantumul acesteia, instanța urmează a se raporta la criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C. pen., apte să asigure realizarea scopului și funcțiilor acesteia.

Cu titlu prealabil, din cuprinsul fișei de cazier judiciar depusă la dosar instanța constată că, inculpat nu este cunoscut cu antecedente penale, nefiind condamnat prin hotărâri recunoscute de către instanțele române, la data săvârșirii infracțiunii avea vârsta de 60 de ani, administrator magazin, studii 12 clase și văduv 

În ceea ce privește gradul de pericol social concret al faptei săvârșite, instanța va avea în vedere și valorile sociale cărora li s-a adus atingere prin săvârșirea faptei, au fost puse în pericol nu numai desfășurarea fluentă și în siguranță a circulației pe drumurile publice, dar și valori sociale mult mai importante, cum ar fi viața, integritatea corporală și sănătatea persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, precum și proprietatea publică și privată.

De asemenea instanța va avea în vedere, valorile scăzute ale alcoolemiei rezultate în baza Buletinului de Analiză Toxicologică nr. ....A12 din data de 06.06.2021 emis de Serviciul Clinic de Medicină Legală G , din mostra biologică recoltată la ora 08:30, la data de 05.06.2021, a rezultat că inculpatul prezenta o îmbibație alcoolică de 1,14 g °/oo, iar din cea de-a doua mostra recoltată la ora 09:30, la data de 09.042021, a rezultat că inculpatul prezenta o îmbibație alcoolică de 0,93 g °/oo.

Totodată, se reține că atât în faza de urmărire penală, cât și în fața instanței de judecată inculpatul a adoptat o atitudine sinceră colaborând cu organele de anchetă, demonstrând ca înțelege consecințele faptei sale și le regretă.

Din perspectiva limitelor legale de pedeapsă aplicabile, instanța are în vedere incidența art. 396 alin. 10 C. proc. pen., întrucât inculpatul a recurs la procedura reglementată de art. 375 C. proc. pen., recunoscând învinuirea ce i s-a adus.

Astfel, instanța va proceda la reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de art. 336 alin. 1 C. pen., noile limite speciale aplicabile fiind de 8 luni, respectiv de 3 ani și 4 luni închisoare.

Astfel, având în vedere criteriile generale de individualizare înscrise în codul penal prin raportare la limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită (de la unu la 5 ani închisoare sau cu amendă), cu trimitere la dispozițiile art. 375 și 396 C. proc. pen., potrivit cărora, în cazul recunoașterii învinuirii, limitele de pedeapsă se reduc cu o treime (în cazul dat, limitele astfel reduse fiind 8 luni – 3 ani și 4 luni) și având totodată în vedere gradul de pericol social concret al faptei săvârșite cât și circumstanțele personale ale inculpatului M  D , astfel cum au fost anterior redate, instanța urmează a valorifica toate acestea în dozarea pedepsei aplicate.

Aplicând aceste criterii în concret, având în vedere toate considerentele enunțate anterior, instanța apreciază ca doar o pedeapsă îndreptată spre minim ar putea răspunde în mod eficient dublului scop: de prevenire și sancționare, contribuind în egală măsură la reeducarea și atenționarea reală a inculpatului.

Pe cale de consecință, instanța va stabili inculpatului o pedeapsă cu închisoarea pe o durată de 8 (opt) luni, pe care o apreciază ca fiind corespunzătoare faptei deduse judecății și suficientă pentru a se atinge scopul preventiv, educativ și coercitiv al sancțiunii.

Față de considerentele anterior menționate, instanța apreciază ca nefiind oportună aplicarea unor pedepse complementare inculpatului, mai ales în contextul în care față de acesta urmează a se dispune amânarea aplicării pedepsei (pedepsele complementare astfel aplicate urmând a nu fi executate).

Așadar, instanța reține că, în cauză, raportat la criteriile anterior analizate, este evident că aplicarea efectivă a unei pedepse ori condamnarea inculpatului sunt ineficiente în raport cu scopul sancțiunilor de drept penal.

Astfel, pentru a asigura atât fiabilitatea sancțiunii dar și posibilitatea reintegrării inculpatei în societate, instanța va analiza condițiile prevăzute de art. 83 C. pen.

În cauza sunt îndeplinite condițiile pentru a fi incidentă instituția amânării executării pedepsei, prevăzute de art. 83 Cod penal. Astfel, pedeapsa stabilită este mai mică de 2 ani închisoare - respectiv 8 (opt) luni închisoare – inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii, iar acesta și-a manifestat explicit acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității (cu ocazia declarației date în faza de judecată). De asemenea, în raport de persoana inculpatului, de conduita avută anterior săvârșirii infracțiunii, faptul că a fost trimis în judecată reprezentând un avertisment suficient, prin raportare la vârsta sa, nivelul de educație și profilul său, instanța apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată. 

Totodată, se constată faptul că maximul special prevăzut de lege pentru infracțiunea săvârșită de inculpat este de 5 ani închisoare, valoare inferioară celei de 7 ani închisoare prevăzute de art. 83 alin. 2 C. pen., iar inculpatul nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată și nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării și tragerii sale la răspundere penală, ci, dimpotrivă, a avut o atitudine cooperantă, atât în cursul urmăririi penale, cât și în faza de judecată.

Astfel, apreciind că aplicarea imediată a pedepsei nu este necesară (având în vederea circumstanțele reale și personale ale inculpatului, posibilitatea efectivă de reintegrare socială a acesteia, conduita avută de aceasta anterior faptei) și constatând că sunt îndeplinite condițiile cumulative ale art. 83 alin. 1 lit. a-d C. pen., instanța va dispune amânarea aplicării pedepsei de 8 (opt) luni închisoare, pe un termen de supraveghere stabilit în condițiile art. 84 C. pen., de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 85 alin. 1 C. pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a)să se prezinte la Serviciul de Probațiune G , la datele fixate de acesta;

b)să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c)să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea;

d)să comunice schimbarea locului de muncă;

e)să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. art. 85 alin. 2 și 3 C. pen., va obliga inculpatul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 30 de zile în cadrul Primăriei F  sau a Școlii Gimnaziale nr. 1 F  (având în vedere faptul că acesta este locul unde locuiește efectiv inculpatul). Potrivit art. 404 alin. 3 teza finală C. proc. pen., consilierul de probațiune, pe baza evaluării inițiale, va decide în care dintre cele două instituții menționate în prezenta hotărâre urmează a se executa obligația și tipul de activitate, precum și îndrumarea inculpatei.

În baza art. 86 alin. 1 și 2 C. pen., pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. 1 lit. c) - e) se comunică Serviciului de Probațiune G , iar supravegherea executării obligațiilor prevăzute în art. 85 alin. 1 lit. a) – c) și alin. 5 se face de același serviciu de probațiune.

În baza art. 404 alin. 3 C. proc. pen. rap. la art. 88 Cod penal va atrage atenția inculpatului că nerespectarea obligațiilor stabilite, precum și săvârșirea de noi infracțiuni pot atrage revocarea amânării și pe cale de consecință, executarea pedepsei.

În temeiul art. 274 alin. 1 C. proc. pen. va obliga inculpatul M  D  la plata sumei de 350 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de statul român, din care 250 lei în cursul urmăririi penale.