Infracţiunile prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3, Cod penal, art. 288 alin. 1, cu aplicarea art. 41 – 42 Cod penal, art. 291 cu aplic. art. 41 – 42 Cod penal, art. 290 Cod penal, cu aplic. art. 33 – 34 Cod penal şi art. 37 lit. a Cod penal

Sentinţă penală 1495 din 25.04.2008


Dosar nr. 4430/318/2007Cod operator 2444

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

GORJ

SENTINTA PENALA Nr. 1495

Sedinta publica de la 25 Aprilie 2008

Completul compus din:

PRESEDINTE CLAUDIU EMIL MARGULESCU

Grefier LILIANA TRAISTARU

Pe rol fiind pronuntarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în sedinta publica din 18.04.2008,  vizând procesul penal referitor la inculpatul CT G, trimis în judecata prin rechizitoriul Pde pe lânga T G pentru comiterea infractiunilor prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3, Cod penal, art. 288 alin. 1, cu aplicarea art. 41 – 42 Cod penal, art. 291 cu aplic. art. 41 – 42 Cod penal, art. 290 Cod penal, cu aplic. art. 33 – 34 Cod penal si art. 37 lit. a Cod penal.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura completa din ziua dezbaterilor.

Deliberând, instanta pronunta urmatoarea sentinta penala.

JUDECATA

Prin rechizitoriul nr. 28/P/2007 al P de pe lânga T G, s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatului C T G, cercetat pentru comiterea infractiunilor prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3, Cod penal, art. 288 alin. 1, cu aplicarea art. 41 – 42 Cod penal, art. 291 cu aplic. art. 41 – 42 Cod penal, art. 290 Cod penal, cu aplic. art. 33 – 34 Cod penal si art. 37 lit. a Cod penal.

S-a retinut ca acesta a fost împuternicit cu administrarea SC A SRL T, de catre fratele sau C C A, societatea având obiect de activitate colectarea deseurilor conform certificatului constatator emis de O r C.

În baza contractului de închiriere din 28.11.2005, încheiat cu P J, din comuna Dragutesti, judetul Gorj, inculpatul a închiriat o parte din terenul (6.000 m. p.), pe care se  afla locuinta proprietarului, pentru amenajarea unui depozit de  colectare la oficiul Registrului în baza  declaratiei pe propria raspundere din 14.12.2005, fiind emis certificatul constatator  datat 21.12.2005.

Un exemplar multiplicat al certificatului a fost depus de sus-numitul la P comunei D cu adresa  SC A SRL înregistrata sub nr. 1643/11.04.2006, prin care a solicitat „ acceptul pentru dezafectarea terenului în suprafata  de 6.000 m. p., ce constituie punct de lucru al societatii, care se afla pe raza comunei D, sat Dragotesti, punctul „ Cureaua cu casa”, la pozitia 190”.

Este de precizat ca terenul închiriat de inculpat este  amplasat în aceeasi împrejmuire cu casa proprietarului si anexele  gospodaresti, iar în continuare se afla o alta suprafata de teren delimitata de terasamentul caii ferate Turceni – Matasari, pe care  se aflau cazute, dupa deraiere, o parte din 13 vagoane, înca  din data de 9 septembrie 2002 (prin sentinta nr. 487/23.12.2003, a Tribunalului Gorj, s-a stabilit valoarea vagoanelor distruse la 4.670.749.365 ROL si dreptul S.C. C E T S.A. de valorificare a lor).

Aceasta precizare este de natura sa evidentieze ca inculpatul C T G urmarea sa obtina avizul P D, pentru dezafectarea terenului închiriat, precum si a terenului pe care se aflau cazute vagoanele ( denumit de inculpat „Cureaua cu casa”), în urma accidentului feroviar  din noapte de 8/9 septembrie  2002.

Raspunsul favorabil a fost dat de P D, cu adresa nr. 1643/11.04.2006, ce a fost semnata doar de primarul Pasare Vili si stampilata în partea stânga  sus a  sfertului inferior dreapta al filei format A4.

Urmarind sa valorifice fraudulos cele 13 vagoane, inculpatul a folosit adresa mentionata pentru plasmuirea unor înscrisuri „oficiale” cu antetul „România, judetul Gorj, C local al P D”, si cu urmatorul cuprins: „ Hotarâre: Analizând adresa nr. 22 din 31.03.2006, a SC A SRL T si adresa raspuns cu numarul 1643/11.04.2006 a primariei D, C local al P D dispune: Art. 1, Materialele de orice natura aflate în incinta punctului de lucru al SC A SRL T, intra în proprietatea acesteia. Art.2. Orice cheltuieli privind dezafectarea respectivei suprafete de teren sunt suportate de societatea mai sus amintita”.

Expresiile precizate au fost scrise de auto la calculator pe ½ superioara unei alte file format A4, iar pentru  semnare si stampilare s-a folosit de ½ inferioara a adresei nr. 1543/11.06.2006 a primariei D. Cele doua jumatati de pagina au fost îmbinate si xeroxate de inculpat, formând ”un  act oficial”, ca fiind  emis de C L al P D.

Într-un mod similar a procedat  C T-G si pentru plasmuirea unui alt înscris – „PROCES  VERBAL”, datat 11.04.2006 (?) si încheiat între  S.C. A SRL T si P D. În cuprinsul textului conceput si redactat de autor s-a facut referire la existenta celor 13 vagoane si ca acestea „ … intra sub incidenta art. 1 al Hotarârii Consiliului Local al Primariei D din 11.04.2006”, respectiv  ca materialele de orice natura „ aflate  în incinta punctului de lucru  al S.C. A SRL T intra în proprietatea acesteia”.

Pentru a crea convingerea  ca înscrisul falsificat este real a procedat la aplicarea stampilei societatii si la semnarea lui ca  administrator în partea stânga  a ¼  inferior stânga al filei format A4 si la  adaugarea urmatorului text: „Prezenta copie  e conforma cu originalul”, dupa  care  a  semnat  si stampilat documentul.

Aceleasi completari a facut si pe xerocopia adresei nr. 1643/11.04.3006, a PD si pe înscrisul plasmuit si denumit „Hotarâre”.

Fiind în posesia celor trei”înscrisurile oficiale”, inculpatul C T – G a urmarit sa contacteze o societate interesata  de cumpararea unei cantitati mari de fier vechi si în luna octombrie 2006 a purtat discutii de aceasta natura cu martorul I E, pe care-l cunostea din perioada anterioara. Acestuia i-a precizat  ca are de  valorificat 13 vagoane de marfa descompletate partial, respectiv peste 250 tone fier vechi, cu suma de 100.000 lei.

Martorul a avut convingerea ca oferta este serioasa, dar a mentionat ca nu are suma  necesara pentru realizarea  tranzactiei si apoi a contactat pe partea vatamata Mihai Gheorghe – unchiul sau si administratorul S.C. G M CT SRL C.

M Gh a fost interesat de afacere si i-a cerut  nepotului sau sa-l însoteasca pe ofertant în Craiova (partea  vatamata  are domiciliul în acea localitate), astfel ca întâlnirea celor trei a avut loc în ziua de 14.11.2006. Cu acel prilej, inculpatul i-a  prezentat înscrisurile falsificate în conditiile prezentate anterior, formându-i convingerea ca inculpatul este proprietarul celor 13 vagoane CFR si ca, implicit,  are dreptul  sa le valorifice.

Din  acest motiv  a acceptat oferta de cumparare si pretul fixat  de inculpat si, ca urmare, a semnat contractul de vânzare – cumparare, scris  de inculpat si datat 14 noiembrie 2006, la pozitia „Cumparator”. Totodata, C T – G a  scris factura fiscala seria GJ VEX nr. 01846739 / 02.din 14 noiembrie 2006, în care  a mentionat cantitatea de fier vânduta -250.000 kg si pretul de 119.000 lei (inclusiv TVA).

Pagubasul a achitat o parte din pret -25.000 lei pentru care inculpatul a eliberat chitantele seria GJVRA nr. 06762280/02-…2284/02 datate 14,15,16 si respectiv, 17 noiembrie 2006. Potrivit întelegerii partilor, reclamantul M Gh a predat autorului 8 bilete la ordin urmând ca dupa ce persoana vatamata va valorifica deseurile feroase, inculpatul  sa le  introduca la plata, pentru  a încasa diferenta  pâna la pretul convenit (a fost încheiat  si un proces verbal în acest sens).

Mai este de precizat ca , anterior, la solicitarea S.C. C E T S.A. (adresa nr. 7857/15. septembrie.2006), P D a luat  masura  retragerii avizului de functionare al punctelor de colectare a fierului vechi pe teritoriul localitatii D si a comunicat  acest fapt si S.C. A S.R.L. T, cu adresa nr. 3842/19 octombrie 2006.

În luna decembrie 2006, M Gh s-a deplasat  cu alti membri ai familiei si cu martorul IE a locul unde se aflau vagoanele deraiate, pentru a stabili masurile necesare de taiere, transportare si valorificare a fierului, dar a constatat ca deseurile feroase apartineau SC C E T S.A.,  fiind pazite de Politia Comunitara.

Persoana vatamata a continuat investigatiile la P D, P de P D si complexul energetic amintit, în urma carora si-a  format convingerea ca inculpatul CT – G nu este proprietarul deseurilor feroase  pentru a caror vânzare încheiase contractul 1781/14 . 11.2006, lucru ce l-a determinat sa sesizeze lucratorii de politie.

 Fiind ascultat în sedinta publica din 29.06.2007, inculpatul a precizat ca nu doreste sa declare nimic, însa mentine partial cele relatate în cursul urmaririi penale.

Potrivit acestor declaratii în luna aprilie 2006, dupa ce solicitase P D, acordul sa dezafecteze terenul, a primit un exemplar dintr-o hotarâre de Consiliu si un proces verbal de constatare la punctul de lucru, ambele înscrisuri purtând stampila primariei si semnatura primarului P V.

A adaugat ca în luna noiembrie a vândut catre SC G M SRL C cantitatea de 250.000 kg deseu fier provenit de la cele 13 vagoane, încheind factura  01846739/14.11.2006 si contractul 1781/2006, ocazie cu care a primit si suma de 25.000 lei, reprezentând avans.

Inculpatul a declarat ca nu se considera vinovat  de savârsirea infractiunilor retinute în sarcina sa.

Persoana vatamata SC G M SA prin reprezentantul legal s-a constituit parte civila cu suma de 119.000 lei, despagubiri solicitând totodata obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare ce vor fi efectuate.

Pentru deplina lamurire a starii de fapt, instanta a dispus audierea martorilor IE I D, ML S, P V si C AC.

Totodata, instanta a solicitat P TJ, sa comunice restul neexecutat ramas la data de 14.11.2006, din pedeapsa anterioara de 4 ani închisoare si ce perioada  a executat inculpatul dupa reîncarcerare, adica începând cu data de 12.01.2007.

Analizând ansamblul probatoriu administrat în cauza, instanta retine starea de fapt expusa în cuprinsul rechizitoriului si apreciind-o constata existenta infractiunilor prev. de art. 288 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 41 – 42, C. pen. 291  cu aplic. 41-42 Cod pen. si 215 alin. 1,2,3, Cod penal, si comiterea lor cu intentie de catre inculpatul CT Gh, dovada fiind facuta  cu actele  de constatare încheiate de organele de politie (filele 9 – 12), cu plansa fotografica (filele 10.22), cu înscrisurile întocmite de inculpat (filele 24 – 35), cu raportul de expertiza criminalistica (filele 37 - 48, cu  celelalte acte  de constatare ale organelor de  politie (filele 49 – 50), cu procesul verbal de prtedare – primire  din 16 ianuarie 2007 si xerocopiile însotitoare (filele 51 – 64), cu xerocopia registrului de corespondenta al P C  D, cu adresa nr. 2959/21 august 2006 a S.C. A SRL T (filele 69-75), cu declaratiile martorilor I E, I D, P Vsi M  L – S (filele 80 – 94), cu xerocopiile hotarârilor C LD din lunile februarie , martie, aprilie, noiembrie si decembrie 2006 (filele 95-99) si cu declaratiile pagubasului (filele 76 -79).

În legatura cu infractiunea prev. de art. 288 alin. 1 Cod penal se retine ca verificarile efectuate la P D, au fost de natura sa stabileasca inexistenta hotarârii din 11.04.2006, a C L D si a procesului verbal  din aceeasi data întrucât aceste înscrisuri nu se regasesc înregistrate, iar pe de alta parte Consiliul Local se întruneste lunar (o astfel de sedinta a avut loc în 28.04.2006, având pe ordinea de zi exclusiv lucrarile de igenizare a pârâului Jilt), hotarârile luate cuprind anumite mentiuni si sunt semnate de presedintele de sedinta, care se schimba odata la 3 luni si sunt contrasemnate de secretar în timp ce „Hotarârea” incriminata apare semnata de primarul V P, care a declarat ca nu a semnat acest înscris la fel ca si procesul verbal din 11.04.2006.

Se constata în mod evident ca cele doua documente au fost plasmuite, creându-se aparenta ca ar proveni de la o institutie publica, fiind întrunite asadar elementele constitutive ale infractiunii prev. de art. 288 alin. 1 în forma continuata.

Asupra modalitatii de confectionare se retine din cuprinsul expertizei criminalistice efectuate ca impresiunea stampilei, mentiunea „primar P V” si semnaturile indescifrabile de pe înscrisuri au fost executate cu ajutorul unui copiator electrostatic si prezinta aceeasi pozitionare, dimensiune si unghiuri.

Se constata ca partea de jos a adresei nr. 1643 din 11.04.2006, primita de inculpatul C, continând stampila primariei si semnatura primarului V P, a fost folosita pentru a o suprapune peste un text rupt din context, redactat de inculpat prin care se mentioneaza ca acesta cumpara de la primaria D cele  13 vagoane  deraiate.

Din întregul material probatoriu reiese în mod indubitabil ca inculpatul a efectuat demersurile pentru obtinerea elementelor necesare confectionarii celor doua înscrisuri, ca el le-a plasmuit si le-a folosit pentru a crea convingerea numitului M G ca este proprietarul materialului feros continut de cele 13 vagoane (prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase) pentru a obtine încheierea contractului 1781/2006 si implicit un folos material injust, pricinuindu-se o paguba persoanei vatamate, fiind întrunit si continutul constitutiv al infractiunilor de uz de fals si înselaciune.

Inculpatul si-a arogat calitatea mincinoasa de proprietar savârsind în acest mod inducerea în eroare, inducere ce s-a realizat cu prilejul si pentru încheierea contractului susmentionat, fiind  evident ca fara aceasta eroare cel înselat nu ar fi încheiat conventia, nu ar fi achitat suma de 25.000 lei cu titlu de avans din pret, nu ar fi lasat inculpatului biletele la ordin si nu s-ar fi deplasat ulterior sa ridice spre valorificare materialul feros.

 Sustinerea inculpatului si ulterior a aparatorului în cuprinsul concluziilor scrise ca expertiza grafologica efectuata s-a realizat de pe înscrisuri în copie si ca atare nu poate fi avuta în vedere ca proba întrucât trebuia facuta de pe original, este neîntemeiata.

Asa cu reiese din declaratiile lui MG si martorului IE înscrisurile aflate la dosar le-au fost prezentate pentru a li se crea convingerea ca inculpatul este proprietarul materialului  celor 13 vagoane, procesul verbal din 11.04.2006 cuprinzând semnatura inculpatului, iar adresa 1643/2006 si „Hotarârea” aparent semnate de Primarul VP contine mentiunea „prezenta copie e conforma cu originalul”, mentiune efectuata de inculpat care a aplicat semnatura si stampila.

Având în vedere si modalitatea de confectionare a înscrisurilor false asa cum s-au descris, rezulta în mod indubitabil ca nu exista originale ale acestor documente si oricum acestea au fost utilizate de inculpat pentru inducerea în eroare.

Relevanta pentru conturarea infractiunii de înselaciune este si atitudinea acestuia  ulterioara încheierii „contractului de vânzare cumparare 1781/2006”. Astfel, atunci când a fost contactat telefonic de M G care a sustinut ca nu poate dezmembra vagoanele întrucât a întâmpinat opozitia reprezentantilor proprietarului (SC CET SA T), inculpatul a continuat sa-l asigure ca vagoanele sunt ale sale, promitând ca va veni urgent pentru lamurirea situatiei, însa nu s-a prezentat si nici nu a mai putut  fi ulterior contactat în pofida demersurilor efectuate, asa cum a confirmat si martorul IE.

Caracterizând pe inculpat se retine ca a mai fost condamnat anterior pentru comiterea unor infractiunii de fals si uz de fals, înselaciune, ca, la data comiterii faptelor deduse judecatii în cauza de fata se afla în întreruperea executarii pedepsei de 4 ani închisoare aplicata prin sentinta penala 456/2004 a J T-J, fiind în situatia prevazuta de art. 37 lit. a C. pen.

Apreciind întrunite cerintele art. 345 alin. 2 C. pen., se va dispune condamnarea inculpatului pentru savârsirea infractiunilor prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3, Cod penal, art. 288 alin. 1, cu aplicarea art. 41 – 42 Cod penal, art. 291 cu aplic. art. 41 – 42 Cod penal, cu aplic. art. 33 – 34 Cod penal si art. 37 lit. a Cod penal.

La individualizarea pedepselor ce se vor stabili pentru fiecare fapta, instanta va tine seama de limitele prevazute de lege, pericolul social concret ridicat (apreciat prin prisma modalitatii de comitere, împrejurarii ca inculpatul a mai savârsit asemenea infractiuni), cuantumul pagubei produse, împrejurarea ca nu s-a reparat, starea de recidiva, atitudinea necorespunzatoare a inculpatului.

În raport de aceste criterii se apreciaza ca pedepse în cuantum mediu orientat spre minim sunt apte sa asigure atingerea scopului sanctiunii penale, urmând ca dupa aplicarea art. 33 – 34 C. pen., sa fie executata pedeapsa cea mai grea, aceea de 4 ani închisoare.

Din adresa P Târgu-Jiu, reiese ca la data de 21.06.2006, inculpatul a fost pus în libertate în urma întreruperii executarii pedepsei si a fost reîncarcerat la 12.01.2007 continuând sa execute în temeiul mandatului anterior de patru ani pâna la 01.11.2007 când a fost iarasi pus în libertate în urma întreruperii executarii, restul ramas neexecutat din aceasta pedeapsa ( la momentul comiterii infractiunilor de fata) fiind de  1388 zile.

Se retin aplicabile disp. art. 39 alin. 2 C. pen., text în baza caruia se va contopi restul ramas neexecutat cu pedeapsa  stabilita prin prezenta sentinta, urmând ca acesta sa execute pedeapsa cea mai grea aceea de 4 ani închisoare.

Din cuantumul pedepsei se va deduce perioada executata în temeiul vechiului mandat (de la 12.01.2007 la 01.11.2007). Se va  aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a 2, lit. b. si lit. c, având în vedere ca a comis infractiunile folosindu-se de activitatea de administrator împuternicit.

Va fi anulat mandatul initial, se va dispune emiterea altui mandat de executare, iar totodata se vor anula înscrisurile false.

Referitor la infractiunea prev. de art. 290  C. pen., retinuta în sarcina inculpatului prin actul de sesizare, cu motivarea ca acesta a completat contractul 1781/2006, cu date nereale se constata ca nu sunt întrunite toate elementele constitutive ale infractiunii de fals  în înscrisuri sub semnatura privata.

Astfel, chiar daca inculpatul a întocmit acest înscris, mentionând ca  vinde cele 13 vagoane, nu este vorba de o falsificare a actului prin vreunul din modurile aratate de art. 288 C. pen., iar pe de alta parte nu l-a folosit în vederea producerii unor consecinte juridice, acest „contract” fiind chiar efectul uzului falsurilor susmentionate („ Hotarârea,” procesul verbal).

 De aceea se va dispune achitarea.

Referitor la latura civila, instanta constata ca s-a dovedit plata de catre reprezentantul partii civile (MG), catre inculpat a sumei de 25.000 lei în urma inducerii în eroare, suma pentru care inculpatul a eliberat chitante, recunoscând încasarea ei si nu a restituit-o.

Nu s-a probat crearea pagubei de 119.000 lei  asa cum s-a sustinut întrucât ulterior nu s-a mai achitat vreo suma si nu au fost introduse la plata biletele la ordin încredintate inculpatului.

În consecinta, acesta va fi obligat la plata sumei de 25.000 lei cu titlu de despagubiri, la 500 lei cheltuieli judiciare catre parte civila (onorariu avocat conform chitantei), iar în temeiul art. 191 la plata cheltuielilor judiciare catre stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

În baza art. 288 alin. 1 C.p., cu  aplicarea art. 41-42 C.p. si art. 37 lit. „a” C.p. condamna inculpatul C TG, nascut la data de 13.02.1978, fiul lui C si A, domiciliat în Târgu-Jiu, strada Aleea teilor, bl.7, sc.1, ap.5, judetul Gorj, administrator la S.C. A SRL T, cetatean român, absolvent al facultati, necasatorit, recidivist, CNP 1780213182771, la pedeapsa  de 1 an  închisoare.

În baza art. 291 C.p., cu  aplicarea art. 41-42 C.p. si art. 37 lit. „a” C.p. condamna acelasi inculpat la pedeapsa  de 1 an  închisoare.

În baza art. 215 alin. 1,2 si 3  C.p., cu  aplicarea art. 37 lit. „a”  condamna acelasi inculpat la pedeapsa  de  4  ani  închisoare.

În  baza art. 33-34 C.p. constata  concurente  infractiunile si contopeste pedepsele  stabilite în pedeapsa  cea mai grea , aceea de  4 ani închisoare .

În baza art. 39 alin. 2 C.p.  contopeste  aceasta pedeapsa cu restul de 1388 zile , ramas neexecutat  din pedeapsa anterioara de 4 ani  închisoare  aplicata  prin s.p. 456/2004 a Judecatoriei Tg-Jiu, în pedeapsa  cea mai grea, aceea de  4 ani închisoare, pe care  inculpatul o va  executa.

Deduce din durata pedepsei perioada executata de la 12.01.2007 la 1.11.2007 ( în temeiul mandatului anterior ). 

Aplica inculpatului pedeapsa accesorie  a interzicerii  drepturilor  prev. de art. 64 lit.”a”, teza a II-a , lit. „b”  si „c” C.p. , pe  durata stabilita de art. 71 alin. 2 C.p.

Anuleaza  mandatul  nr. 634/2005 al J T-J si dispune  emiterea unui  nou  mandat  de executare .

Dispune  anularea înscrisurilor  false.

În baza art. 11 pct.2 lit. „a” C.p.p.  rap. la art. 10 lit. „d” C.p.p. achita inculpatul  pentru fapta  prev. de art. 290 C.p.

Admite  în parte  cererea partii civile  S.C. „G M C T” S.R.L.  C.

Obliga  inculpatul la 25.000 lei  despagubiri  si 500 lei cheltuieli judiciare  catre partea civila.

Obliga  inculpatul 1.000 lei cheltuieli judiciare  statului.

Cu apel .

Pronuntata în sedinta  publica din 25.04.2008 la Judecatoria  Târgu-Jiu.

Presedinte,

CLAUDIU EMIL MARGULESCU

Grefier,

LILIANA TRAISTARU

A.B. 23 Mai 2008