Furt calificat art. 208.209 C.p de la 1969

Sentinţă penală 4409 din 20.02.2013


Titlu:furt calificat art. 208.209 C.p de la 1969

Tip speţă: sentinţă penala

Număr speţă: 4409

Data speţă: 20.12.2013

Domeniu asociat:infractiuni contra patrimoniului..

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

La data de 15 iunie 2013 a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Craiova sub nr. …………. rechizitoriul nr……/P/2013 din data de 11  iulie 2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova prin care au fost trimişi în judecată, inculpaţii:

P.A.C în stare de arest preventiv pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- furt calificat, faptă prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit.  g, e, i C.p.

- furt calificat, faptă prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a,  g, e,  i C.p., cu aplic. art. 75 lit. c C.p.

- conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană, care nu posedă permis de conducere, faptă prev. de art. 86 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002, rep.

- conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat, faptă prev. de art. 85 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 rep., şi

- conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu numărul fals de înmatriculare, faptă prev. de art. 85 alin. 2 din. O.U.G. nr. 195/2002 rep., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p.

B.A.D, în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, faptă prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit.  a, g, e, i C.p., cu aplic. art. 99 şi urm. C.p.

S.A.I. în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de  furt calificat, faptă prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit.  a, g, e, i C.p., cu aplic. art. 75 lit. c C.p.

În actul de sesizare, în esenţă s-a reţinut următoarea situaţie de fapt:

Într-o noapte de la începutul lunii mai 2013, inculpatul P.A.C prin smulgere, a sustras oglinda retrovizoare dreapta de la autoturismul marca BMW X5, cu numărul de înmatriculare……….., proprietatea părţii vătămate M.D.

În noaptea de 19/20.06.2013, inculpatul P.A.C împreună cu inculpatul B.A.D şi în timp ce inculpatul S.A.I  asigura paza locului faptei, au sustras roata stângă faţă de la autoturismul marca Opel, cu numărul de înmatriculare …………, proprietatea părţii vătămate V.O, după care inculpatul P.A.C a condus pe drumurile publice, autoturismul proprietate personală, fără a poseda permis de conducere, fără ca acesta să fie înmatriculat în circulaţie şi cu numere false de înmatriculare.

Starea de fapt reţinută în actul de sesizare a instanţei a fost probată cu: proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante; plângerile şi declaraţiile părţilor vătămate; procese-verbale de cercetare la faţa locului; procese-verbale de reconstituire; planşe fotografice; procese-verbale de restituire bunuri; adresă nr. 36011/20.06.2013 emisă de Serviciul Public Comunitar – Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Dolj, înscrisuri; declaraţii martori; declaraţii făptuitori; declaraţii învinuiţi; declaraţii inculpaţi;

Analizând întregul material probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

În şedinţa publică din data de 04 octombrie 2013 inculpaţilor P.A.C, S.A.I, si B.A.D le-au fost aduse la cunoştinţă dispoziţiile art. 3201 C.proc.pen. conform cărora până la începerea cercetării judecătoreşti, pot declara, personal sau prin înscris autentic, că recunosc în totalitate faptele reţinute în actul de sesizare a instanţei, că solicită ca judecata să se facă numai în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care le cunosc şi le însuşesc şi că nu solicită administrarea de probe, cu excepţia înscrisurilor în circumstanţiere pe care le pot administra la acest termen de judecată, situaţie în care vor beneficia de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii.

Inculpatul P.A.C nu a dorit să beneficieze de disp. art. 320 ind. 1 c. pen arătând că faptele nu s-au derulat aşa cum au fost descrise (fila 87 dosar instanţă)

Inculpaţii S.A.I şi B.A.D au declarat că recunosc în totalitate faptele reţinute în actul de sesizare al instanţei, solicitând aplicarea disp. art. 320 ind. 1 c. pr. pen. (fila 90, 92 dosar instanţă).

În şedinţa publică din data de 04.10.2013 instanţa a dispus ca prezenta cauză să fie judecată potrivit procedurii obişnuite întrucât la acel moment procesual nu era lămurită cu privire la situaţia de fapt (fila 103 dosar instanţă).

În şedinţa publică din data de 25 octombrie 2013 au fost audiaţi martorii B.C.E (fila 119 dosar instanţă),D.N (fila 120 dosar instanţă), si N.D (fila 121 dosar instanţă.

În şedinţa publică din data de 22.11.2013 au fost audiaţi martorii: I.N.G(fila 167 dosar instanţă), B.E(fila 168 dosar instanţă), G.S.F(fila 169 dosar instanţă), T.V.F(fila 170 dosar instanţă), T.C.M(fila 171 dosar instanţă), I.G(fila 172 dosar instanţă), I.T.M (fila 200 dosar instanţă). 

La solicitarea instanţei Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dolj a efectuat referatul de evaluare privind persoana inculpatului minor B.A.D(fila 56 dosar instanţă).

Din coroborarea probelor administrate pe tot parcursul procesului penal, instanța constată că inculpaţii se fac vinovaţi de fapta pentru care au fost trimişi in judecată, respectiv:

P.A.C în stare de arest preventiv pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- furt calificat, faptă prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit.  g, e, i C.p.

- furt calificat, faptă prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a,  g, e,  i C.p., cu aplic. art. 75 lit. c C.p.

- conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană, care nu posedă permis de conducere, faptă prev. de art. 86 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002, rep.

- conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat, faptă prev. de art. 85 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 rep., şi

- conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu numărul fals de înmatriculare, faptă prev. de art. 85 alin. 2 din. O.U.G. nr. 195/2002 rep., toate cu aplic. art. 33 lit. a C.p.

B.A.D în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, faptă prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit.  a, g, e, i C.p., cu aplic. art. 99 şi urm. C.p.

S.A.I, în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de  furt calificat, faptă prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit.  a, g, e, i C.p., cu aplic. art. 75 lit. c C.p.

Instanţa reţine următoarea situație de fapt:

1. Într-o noapte de la începutul lunii mai 2013, inculpatul P.A.C s-a deplasat în cartierul Valea Roşie din mun. Craiova, în parcarea special amenajată din faţa blocului "a" şi observând autoturismul marca BMW X5, cu numărul de înmatriculare………….. prin smulgere, inculpatul  a sustras de la autoturismul anterior menţionat oglinda retrovizoare laterală dreapta care era inscripţionată " DJ-11-…."

Ulterior, cu bunul sustras a părăsit locul faptei, mergând la domiciliul său, iar a doua zi, l-a oferit spre vânzare martorului B.C.E, proprietarul unui autoturism marca BMW X 5.

Fără a cunoaşte provenienţa bunului, martorul B.C.E i-a remis inculpatului suma de 100 lei pe bunul respectiv.

Partea vătămată M.D a declarat că nu se constituie parte civilă în procesul penal, cu toate că nu şi-a recuperat prejudiciu.

Starea de fapt mai sus descrisă rezultă din: declaraţia părţii vătămate M.D(fila 52 dup), declaraţia martorului B.C.E(fila 53 dup), declaraţiile martorului G.S.F(fila 59 dup), declaraţiile inculpatului P.A.C de la urmărirea penală (fila 95 dup, 96 dup, 99 dup) şi de la propunerea de arestare preventivă (fila 16 dosar 21628) proces-verbal de conducere în teren (fila 55 dup), planşele foto (fila 57 dup).

În ceea ce priveşte susţinerea inculpatului P.A.C cu ocazia audierii de către instanţă (fila 87 dosar instanţă) în sensul că nu a sustras oglinda autoturismului BMW, nu poate fi reţinută în cauză, astfel că va fi înlăturată pentru motivele ce urmează:

În faţa instanţei de judecată inculpatul P.A.C a avut o atitudine de negare totală a acestei fapte motivând că a aşteptat să fie audiat de către un judecător pentru a spune adevărul.

Fiind întrebat de către instanţă cu privire la declaraţia dată la data de 20.06.2013 cu ocazia discutării arestării preventive unde inculpatul P.A.C a recunoscut că a sustras oglinda,  acesta nu a putu oferi o explicaţie pertinentă.

Instanţa nu poate reţine o asemenea apărare pentru că dacă o persoană este nevinovată, nu ar avea motive întemeiate să declare în mod repetat în faţa poliţiei, a procurorului şi a judecătorului care soluţionează propunerea de arestare că a comis o anume faptă.

De asemenea, din declaraţia de la data de 04.10.2013  rezultă că inculpatul P.A.C a încercat să inducă instanţei opinia că pe tot parcursul urmăriri penale nu a beneficiat de o apărare calificată, respectiv nu a beneficiat de serviciile unui apărător ales.

Instanţa nu poate reţine nici această apărare deoarece, aşa cum chiar inculpatul a declarat, a avut posibilitatea ca în timpul urmăririi penale, când era asistat de apărător din oficiu să-i aducă acestuia la cunoştinţă că nu el este autorul faptei de sustragere a oglinzii.

De asemenea, trebuie avut în vedere că inculpatul P.A.C nu este la primul conflict cu legea penală, acesta fiind anterior condamnat pentru infr. de omor calificat, ceea ce înseamnă că în ceea ce-l priveşte avea cunoştinţă despre procedura urmăririi penale.

Prevalându-se de faptul că nu a spus adevărul în faza de urmărire penală, inculpatul P.A.C a expus o situaţie de fapt care să-i excludă vinovăţia.

Astfel, inculpatul a declarat că a cumpărat o oglindă de BMW din târg, care nu era inscripţionată, pe care ulterior i-a vândut-o lui B.C.E. 

Fiind audiat de către instanţă, martorul B.C.E (fila 119 dosar instanţă) şi-a modificat declaraţia de la urmărire penală (unde a afirmat că inculpatul i-a vândut contra sumei de 100 de lei o oglindă de BMW inscripţionată DJ 11 DAM) în sensul că inculpatul i-a vândut o oglindă de BMW fără a fi inscripţionată.

Fiind întrebat de către instanţă în legătură cu inadvertenţele dintre cele două declaraţii, martorul B.C.E a declarat că a citit declaraţia dată în faţa organelor de poliţie, însă nu a dat importanţă amănuntelor deoarece avea probleme mult mai importante.

Instanţa va înlătura declaraţia dată de martorul B.C.E  în faza judecăţii deoarece acesta şi-a modificat această declaraţie fără a oferi o justificare plauzibilă.

De asemenea, instanţa nu poate să nu observe că în faza de judecată acest martor oferă aceleaşi amănunte pe care le-a relatat şi inculpatul cu ocazia audierii de către instanţă, amănunte la care B.C.E  nu a făcut referire în timpul urmăririi penale.

De altfel, declaraţia acestui martor este contrazisă de declaraţia martorei B.E(fosta soţie a lui B.C.E) care a relatat că în vara anului 2013, împreună cu fostul soţ au cumpărat de la numitul I.T o oglindă de BMW inscripţionată cu "DAR" sau "DAM".

Acest din urmă martor a declarat în faţa instanţei că nu a vândut nicio oglindă de BMW (fila 200 instanţă).

Instanţa constată că inculpatul P.A.C a avut o atitudine total nesinceră pe parcursul judecăţii, oferind o altă situaţie de fapt decât cea reală.

2. În noaptea de 19/20.06.2013, în jurul orelor 2300, inculpatul P.A.C s-a întâlnit cu inculpatul S.A.I  şi cu inculpatul minor B.A.D, în cartierul Lăpuş Argeş din mun. Craiova.

La îndemnul inculpatului B.A.D, cei trei inculpaţi au stabilit să sustragă o roată de la un autoturism marca "Opel Corsa", pentru a o valorifica.

Astfel că, în baza rezoluţiunii infracţionale adoptate, inculpaţii s-au deplasat cu autoturismul inculpatului P.A.C, cu nr. de înmatriculare …………. condus de către acesta pe str. Calea Bucureşti, din mun. Craiova şi în zona bl. O13, au observat un autoturism marca Opel Corsa.

Ulterior, după ce a parcat autoturismul său, inculpatul P.A.C  însoţit de inculpatul B.A.D s-au deplasat la autoturismul sus-menţionat şi, în timp ce inculpatul S.A.I asigura paza, cei doi au sustras roata stângă faţă de la acest autoturism.

Cu bunul sustras, inculpaţii au părăsit locul faptei, deplasându-se în cartierul Lăpuş pentru a valorifica roata martorului T.C  care nu a cumpărat-o .

În această situaţie, inculpaţii au plecat pe strada Calea Bucureşti şi au ascuns roata sustrasă în scara bl. 155 A.

După efectuarea acestor activităţi materiale inculpaţii au fost depistaţi de organele de poliţie si au abandonat autoturismul cu care se deplasau.

Probele administrate în cauză au stabilit că autoturismul marca "Opel Corsa" cu numărul de înmatriculare ……., aparţine părţii vătămateV.O, care a precizat că, întrucât şi-a recuperat prejudiciul în cuantum de 300 lei, nu se mai constituie parte civilă.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că inculpatul P.A.C nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

De asemenea, s-a stabilit că plăcuţele cu numărul de înmatriculare ………, montate de inculpatul P.A.C, pe autoturismul său, aparţin autoturismului marca DACIA, proprietatea martorului T.V.F din com. Daneţi, jud. Dolj, autoturismul marca Renault nefigurând înmatriculat în circulaţie.

Starea de fapt mai sus descrisă rezultă din: procese-verbale încheiate de organele de poliţie la data de 20 iunie 2013 (fila 20 dup, 27 dup, 28 dup), declaraţii martori D.N(fila 22 dup, 120 instanţă), P.N.D (fila 34 dup, 121 instanţă), T.C.M (fila 36 dup, 171 instanţă), T.V.F(fila 42 dup, 170 instanţă), planşe foto (fila 25 dup, 29 dup), adresa nr. 36011/20.06.2013 emisă de MAI, proces-verbal de reconstituire (fila 44 dup), planşele foto aferente (fila 45 dup), declaraţiile inculpatului P.A.C (fila 95 dup, 99 dup, 87 instanţă), declaraţiile inculpatului S.A.I(fila 112 dup,  90 dosar instanţă), declaraţiile inculpatului B.A.D (fila 103 dup, fila 92 dup)

Apărarea inculpatului P.A.C  în sensul că a fost constrâns de către inculpatul B.A.D să comită activitatea infracţională mai sus expusă nu poate fi reţinută în cauză.

Este adevărat că iniţiativa sustragerii roţii a avut-o inculpatul B.A.D, însă în afară de declaraţia inculpatului P.A.C nu există nici un mijloc de probă care să susţină opinia că acesta din urmă ar fi fost constrâns de către inculpatul B.A.D.

Ceilalţi inculpaţi au susţinut că inculpatul P.A.C de bună voie s-a deplasat cu aceştia să sustragă roata.

De altfel, în cursul urmăririi penale inculpatul P.A.C nu a susţinut varianta conform căreia ar fi fost constrâns de  către B.A.D.

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul B.A.D, cu toate că la începutul depoziţiei dată în faţa instanţei, a declarat că recunoaşte faptele astfel cum au fost expuse în actul de sesizare, solicitând aplicarea disp. art. 320 ind. 1 c. pr. pen, cu ocazia descrierii modalităţii de executare a faptei a afirmat că el doar a asigurat paza şi nu l-a ajutat în nici un fel pe P.A.C la sustragerea roţii (fila 92 dosar instanţă). Instanţa observă intenţia inculpatului de a induce ideea că a fost complice la sustragerea roţii şi nu autor.

Varianta oferită de inculpatul B.A.D a fost susţinută şi de către inculpatul S.A.I(fila 90 dosar instanţă) cu ocazia audierii de către instanţă. Însă la urmărirea penală, ambii inculpaţi au afirmat că sustragerea roţii a fost făcută de cei doi inculpaţi împreună.

Întrebat de către instanţa de judecată cu privire la inadvertenţele dintre declaraţia din faza de up şi cea din tipul judecaţii, cu privire la participarea lui B.A.D la sustragerea roţii, inculpatul S.A.I a declarat că la poliţie era prea tulburat.

Instanţa va înlătura aceste declaraţii întrucât sunt contrazise de celelalte mijloace de probă administrate în cauză.

 

În drept,

Fapta comisă de inculpatul P.A.C care, într-o noapte de la începutul lunii mai 2013, prin smulgere, a sustras oglinda retrovizoare dreapta de la autoturismul marca BMW X5, cu numărul de înmatriculare …… proprietatea părţii vătămate M.D, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. g, e, i C.p.

Fapta comisă de inculpatul P.A.C, care în noaptea de 19/20.06.2013, împreună cu inculpatul B.A.D şi în timp ce inculpatul S.A.I asigura paza locului faptei, au sustras roata stângă faţă de la autoturismul marca Opel, cu numărul de înmatriculare ………, proprietatea părţii vătămate V.O, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a, g, e, i C.p., cu aplic. art. 75 lit. c C.p.

Întrucât fapta de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a, g, e, i C.p. comisă în noaptea de 19/20.06.2013, a fost săvârşită împreună cu inculpatul minor B.A.D, în sarcina inculpatului P.A.C  se va reţine circumstanţa agravantă, prev. de art. 75 lit. c C.p..

De asemenea, faptele comise de inculpatul P.A.C care în noaptea de 19/20.06.2013, a condus pe drumurile publice, autoturismul proprietate personală,marca Renault Megan cu nr. de înmatriculare ….. fără a poseda permis de conducere, fără ca acesta să fie înmatriculat în circulaţie şi cu numere false de înmatriculare, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de :

-conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană, care nu posedă permis de conducere, faptă prev. de art. 86 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002, rep.

-conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat, faptă prev. de art. 85 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 rep., şi

-conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu numărul fals de înmatriculare, faptă prev. de art. 85 alin. 2 din. O.U.G. nr. 195/2002 rep., în final cu aplic. art. 33 lit. a C.p.

De asemenea, întrucât inculpatul P.A.C, a săvârşit infracţiunile înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, în sarcina acestuia se va reţine concursul real de infracţiuni, prev. de art. 33 lit. a C.p.

Fapta comisă de inculpatul minor B.A.D (ns. la data de ……, care în noaptea de 19/20.06.2013, împreună cu inculpatul P.A.C şi în timp ce inculpatul S.A.I asigura paza locului faptei, a  sustras roata stângă faţă de la autoturismul marca Opel, cu numărul de înmatriculare ……… proprietate a părţii vătămate V.O  întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a, g, e, i C.p., cu aplic. art. 99 şi urm. C.p.

Instanţa va respinge cererea formulată de inculpatul B.A.D cu privire la aplicarea disp. art. 320 ind. 1 c. pr. pen întrucât pe parcursul audierii de către instanţă acesta a încercat să-şi atenueze vinovăţia în sensul că a desfăşurat acte specifice complicităţi şi nu autoratului, astfel că acesta nu a recunoscut fapta aşa cum a fost descrisă în actul de sesizare.

Fapta comisă de inculpatul S.A.I care în noaptea de 19/20.06.2013 a asigurat paza locului faptei, pentru ca inculpatul B.A.D şi P.A.C, să sustragă roata stângă faţă, de la autoturismul marca Opel, cu numărul de înmatriculare…………, proprietatea părţii vătămate V.O, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la infracţiunea de furt calificat, faptă prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a, g, e, i C.p. cu aplic. art. 75 lit. c C.p.

Întrucât fapta de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a, g, e, i C.p. comisă în noaptea de 19/20.06.2013, a fost săvârşită împreună cu inculpatul minor B.A.D în sarcina inculpatului S.A.I se va reţine circumstanţa agravantă, prev. de art. 75 lit. c C.p..

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul S.A.I, instanţa va da eficienţă disp. art. 3201 C.proc.pen. cu privire la judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei, având în vedere că inculpatul a recunoscut în totalitate fapta reţinută în actul de sesizare şi a solicitat ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care a declarat că le recunoaşte şi le însuşeşte.

Împrejurarea că inculpatul S.A.I a declarat în faţa instanţei că inculpatul B.A.D a asigurat paza locului faptei nu impietează asupra aplicării disp. art. 320 ind. 1 c. pr. pen, atâta vreme cât acesta şi-a recunoscut fapta reţinută în sarcina sa.

La individualizarea pedepselor ce urmează a fi aplicată inculpaţilor,  instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 C.p., limitele de pedeapsă prevăzute de textele incriminatoare, gradul de pericol social concret, modul şi mijloacele de săvârşire a faptei, de persoana infractorului, de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul P.A.C, instanţa consideră că aplicarea unor pedepse de câtre 3 ani închisoare pentru cele două infracţiuni de furt calificat şi câte un an închisoare pentru infr. de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană, care nu posedă permis de conducere, faptă prev. de art. 86 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002, rep., conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat, faptă prev. de art. 85 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 rep., şi conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu numărul fals de înmatriculare, faptă prev. de art. 85 alin. 2 din. O.U.G. nr. 195/2002 rep în regim de executare, constituie un mijloc de reeducare suficient pentru inculpat.

În ceea ce priveşte cuantumul pedepsei şi modalitatea de executare instanţa are în vedere că cele două infracţiuni de furt au fost comise pe timp de noapte, împreună cu mai multe persoane dintre care unul dintre aceştia era minor, atitudinea procesuală nesinceră din timpul judecăţii.

În ceea ce priveşte persoana inculpatului instanţa constată că din fişa de cazier judiciar rezultă că, inculpatul P.A.C nu este la primul contact cu legea penală, prin sentinţa penală nr. …… a Tribunalului Dolj, rămasă definitivă prin decizia penală nr. ….. a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare pentru săv. infr. prev. de art. 174 C.p., art. 175 C.p.

Inculpatul a fost arestat la 07.02.2010 şi eliberat la 09.03.2012 condiţionat cu un rest de 515 zile.

Chiar dacă inculpatul a fost condamnat anterior, această condamnare nu atrage reţinerea în sarcina acestuia a recidivei, prev. de art. 37 lit. a C.p., întrucât infracţiunea a fost săvârşită în timpul minorităţii, însă se consideră că este cunoscut cu antecedente penale.

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul B.A.D instanţa apreciază că aplicarea unei pedepse de 1 an şi 6 luni închisoare în regim de executare constituie  un mijloc de reeducare suficient pentru inculpat

În ceea ce priveşte cuantumul pedepsei instanţa are în vedere prejudiciul modic produs care a fost recuperat.

Cu privire la modalitatea de executare instanţa are în vedere că a fost comisă pe timp de noapte, împreună cu mai multe persoane, împrejurarea că iniţiativa infracţională i-a aparţinut acestui inculpat dar şi atitudinea procesuală nesinceră a acestuia.

Din fişa de cazier judiciar rezultă că inculpatul B.A.D nu este la primul contact cu legea penală.

Astfel, prin rechizitoriul nr……/P/2012 din 31.05.2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, faţă de acesta s-a pus în mişcare acţiunea penală pentru săv. infr. prev. de art. 181 alin. 1 C.p.

De asemenea, prin ordonanţa nr……/P/2013 din 08.04.2013 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, inculpatul a fost sancţionat administrativ pentru săv. infr. prev. de art. 2 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 rep.

În prezent inculpatul este cercetat în dosarul nr……/P/2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova pentru infr. prev. de art. 2 pct. 1 lit. b din Legea nr. 61/1991 rep.

În ceea ce-l priveşte pe inculpatul S.A.I instanţa apreciază că aplicarea unei pedepse de 2 ani închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei constituie  un mijloc de reeducare suficient pentru inculpat.

La stabilirea cuantumului pedepsei instanţa are în vedere atitudinea procesuală a acestuia în sensul că a încercat să-i creeze inculpatului B.A.D o situaţie mai uşoară.

În ceea ce priveşte modalitatea de executare instanţa are în vedere că acesta se află la primul contact cu legea penală, prejudiciul modic care a fost recuperat, iar scopul pedepsei poate fi atins fără executarea acesteia în regim de detenţie. 

Având în vedere că inculpaţii prin natura faptelor săvârşite au demonstrat că nu sunt demni să exercite o funcţie ce presupune alegerea într-o autoritate publică sau o funcţie electivă publică şi nici o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, aceste funcţii implicând o responsabilitate pe care inculpaţii au demonstrat că nu o au în acest moment, în temeiul art. 71 Cod penal, li se vor interzice drepturile prevăzute de art. 64 alin 1 lit. a) teza a II a şi lit b) Cod penal, având în vedere la stabilirea acestor pedepse accesorii şi Decizia nr. 74/2007 a I.C.C.J pronunţată în soluţionarea recursului în interesul legii. Pedeapsa accesorie se va aplica pe lângă ambele pedepse principale. 

Având în vedere cele mai sus expuse,

În baza art. 208 alin. 1 c. pen rap. la art. 209 alin. 1 lit. e, g, i din c. pen cu aplic. art. 40 din c. pen

Va condamnă pe inculpatul P.A.C la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infr. de furt calificat

În baza art. 71 alin. 2 C.pen., va aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a) teza a II-a şi lit. b) din c. pen.

În baza art. 61 alin. 1 teza a II-a c. pen va revoca beneficiul liberării condiţionate din executarea pedepsei de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicat prin s.p. …… a Tribunalului Dolj definitivă prin d.p. …… pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie , şi constată un rest neexecutat de 515 zile.

În baza art. 61 alin. 1 teza a III-a din c. pen va contopi restul de 515 de zile rămas neexecutat din pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicat prin s.p……… a Tribunalului Dolj definitivă prin d.p…….. pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu pedeapsa aplicată în cauză, aceea de 3 ani închisoare, astfel că inculpatul va executa pedeapsa de 3 ani închisoare.

În baza art. 208 alin. 1 c. pen rap. la art. 209 alin. 1 lit. a, e, g, i din c. pen, cu aplic. art. 75 lit. c din c. pen cu aplic. art. 40 din c. pen, 

Va condamna pe inculpatul P.A.C la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infr. de furt calificat

În baza art. 71 alin. 2 C.pen., va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a) teza a II-a şi lit. b) din c. pen.

În baza art. 61 alin. 1 teza a II-a c. pen va revoca beneficiul liberării condiţionate din executarea pedepsei de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicat prin s.p. ……..a Tribunalului Dolj definitivă prin d.p. …….pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie , şi constată un rest neexecutat de 515 zile.

În baza art. 61 alin. 1 teza a III-a din c. pen va contopi restul de 515 de zile rămas neexecutat din pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicat prin s.p. ……….a Tribunalului Dolj definitivă prin d.p. ………pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu pedeapsa aplicată în cauză, aceea de 3 ani închisoare, astfel că inculpatul va executa pedeapsa de 3 ani închisoare.

În baza art. 86 alin. 1 din OUG 195/2002 republicată,  cu aplic. art. 40 din c. pen

Va condamna pe inculpatul P.A.C la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infr. de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere"

În baza art. 71 alin. 2 C.pen., va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a) teza a II-a şi lit. b) din c. pen.

În baza art. 61 alin. 1 teza a II-a c. pen va revoca beneficiul liberării condiţionate din executarea pedepsei de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicat prin s.p. …….. a Tribunalului Dolj definitivă prin d.p………pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie , şi constată un rest neexecutat de 515 zile.

În baza art. 61 alin. 1 teza a III-a din c. pen va contopi restul de 515 de zile rămas neexecutat din pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicat prin s.p……..a Tribunalului Dolj definitivă prin d.p……… pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu pedeapsa aplicată în cauză, aceea de 1 an închisoare, astfel că inculpatul va executa pedeapsa de 515 zile închisoare.

În baza art. 85 alin. 1 din OUG 195/2002 republicată,  cu aplic. art. 40 din c. pen

Va condamna pe inculpatul P.A.C la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infr. de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat"

În baza art. 71 alin. 2 C.pen., va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a) teza a II-a şi lit. b) din c. pen.

În baza art. 61 alin. 1 teza a II-a c. pen va revoca beneficiul liberării condiţionate din executarea pedepsei de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicat prin s.p. ………..a Tribunalului Dolj definitivă prin d.p. ……… pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie , şi constată un rest neexecutat de 515 zile.

În baza art. 61 alin. 1 teza a III-a din c. pen va contopi  restul de 515 de zile rămas neexecutat din pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicat prin s.p. …………a Tribunalului Dolj definitivă prin d.p………. pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu pedeapsa aplicată în cauză, aceea de 1 an închisoare, astfel că inculpatul va executa pedeapsa de 515 zile închisoare.

În baza art. 85 alin. 2 din OUG 195/2002 republicată,  cu aplic. art. 40 din c. pen

Va condamna pe inculpatul P.A.C la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infr. de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai cu număr fals de înmatriculare "

În baza art. 71 alin. 2 C.pen., va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a) teza a II-a şi lit. b) din c. pen.

În baza art. 61 alin. 1 teza a II-a c. pen va revoca beneficiul liberării condiţionate din executarea pedepsei de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicat prin s.p. ……..a Tribunalului Dolj definitivă prin d.p. ………pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie , şi constată un rest neexecutat de 515 zile.

În baza art. 61 alin. 1 teza a III-a din c. pen va contopi restul de 515 de zile rămas neexecutat din pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicat prin s.p. ………a Tribunalului Dolj definitivă prin d.p. ………..pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu pedeapsa aplicată în cauză, aceea de 1 an închisoare, astfel că inculpatul va executa pedeapsa de 515 zile închisoare.

În baza art. 33 lit. a din c. pen, art. 34 lit. b din c. pen.

Va contopi pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea, astfel că inculpatul Popa Albert Cristian va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani închisoare. 

În baza art. 71 alin. 2 C.pen., va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a) teza a II-a şi lit. b) din c. pen.

În baza art. 357 alin. 2 lit. a din c. pr. pen şi art. 88 alin. 1 c. pen va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii şi arestării preventive de la 20.06.2013 la zi.

În baza art. 350 c. pr. pen va menţine starea de arest preventiv a inculpatului.

Va lua act că partea vătămată M.D nu s-a constituit parte civilă în procesul penal

În baza art. 118 alin. 5 c. pr. pen

Va dispune confiscarea de la inculpatul P.A.C a sumei de 100 de lei reprezentând contravaloarea oglinzii vândute.

În baza art. 348 c. pr.pen. va dispune restituirea către inculpatul P.A.C la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe a autoturismului marca Renault Megan de culoare albastră cu număr de înmatriculare ……… ridicat de organele de poliţie din cadrul Secţiei 3 Poliţie Craiova (fila 21 dup).

Va respinge cererea inculpatului B.A.D  de aplicare a disp. art. 3201 c. pr. pen

În baza art. 208 alin. 1 c. pen rap. la art. 209 alin. 1 lit. a, e, g, i din c. pen, cu aplic. art. 99 şi urm din c. pen, 

Va condama pe inculpatul B.A.D la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infr. de furt calificat

În baza art. 71 alin. 2 C.pen., va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a) teza a II-a şi lit. b) din c. pen, după împlinirea vârstei de 18 ani.

În baza art. 88 c. pen.

Va deduce din pedeapsa aplicată perioada reţinerii de la 20.06.2013 la 21.06.2013.

Va admite cererea inculpatului S.A.I de aplicare a disp. art. 3201 c. pr. pen

În baza art. 26 c. pen. rap. la art. 208 alin. 1 c. pen rap. la art. 209 alin. 1 lit. a, e, g, i din c. pen, cu aplic. art. 75 lit. c din c. pen, art. 3201 c. pr. pen

Va condamnă pe inculpatul S.A.I la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infr. de complicitate la furt calificat

În baza art. 71 alin. 2 C.pen., va aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a) teza a II-a şi lit. b) din c. pen

În baza art. 81 al. 1 şi 2 C.pen. va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate inculpatului pe durata termenului de încercare de 4 ani, calculat potrivit art. 82 C.pen.

În baza art. 359 C.pen. va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen. privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În baza art. 71 al. 5 C.pen. va constata că pe durata termenului de încercare a suspendării condiţionate a executării pedepsei este suspendată de drept executarea pedepsei accesorii.

Va constata că inculpatul a fost reţinut de la 20.06.2013 la 21.06.2013.

Va lua act că partea vătămată V.O nu s-a constituit parte civilă întrucât şi-a recuperat bunul sustras.

În baza art. 191 alin. 1 din c. pr. pen va obliga pe fiecare dintre cei trei inculpaţi la câte 600 de lei cheltuieli judiciare statului (330 de lei reprezintă cheltuieli judiciare din faza de urmărire penală din care suma de 300 de lei reprezintă onorariu apărător din faza de urmărire penală).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE,

1. În baza art. 208 alin. 1 c. pen rap. la art. 209 alin. 1 lit. e, g, i din c. pen cu aplic. art. 40 din c. pen

Condamnă pe inculpatul P.A.C, (fiul lui ……, născut la data de ……., în mun. Craiova, jud. Dolj, cu domiciliul stabil în …….,studii generale, fără ocupaţie, recidivist, posesor al C.I. seria DX, nr. ……..eliberată de……., CNP …………… ( deţinut in Penitenciarul de Minori şi Tineri ) la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infr. de furt calificat

În baza art. 71 alin. 2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a) teza a II-a şi lit. b) din c. pen.

În baza art. 61 alin. 1 teza a II-a c. pen revocă beneficiul liberării condiţionate din executarea pedepsei de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicat prin s.p……….. a Tribunalului Dolj definitivă prin d.p. …………………….pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie , şi constată un rest neexecutat de 515 zile.

În baza art. 61 alin. 1 teza a III-a din c. pen contopeşte restul de 515 de zile rămas neexecutat din pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicat prin s.p. ……………….a Tribunalului Dolj definitivă prin d.p. ………………..pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu pedeapsa aplicată în cauză, aceea de 3 ani închisoare, astfel că inculpatul va executa pedeapsa de 3 ani închisoare.

În baza art. 208 alin. 1 c. pen rap. la art. 209 alin. 1 lit. a, e, g, i din c. pen, cu aplic. art. 75 lit. c din c. pen cu aplic. art. 40 din c. pen, 

Condamnă pe inculpatul P.A.C la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infr. de furt calificat

În baza art. 71 alin. 2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a) teza a II-a şi lit. b) din c. pen.

În baza art. 61 alin. 1 teza a II-a c. pen revocă beneficiul liberării condiţionate din executarea pedepsei de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicat prin s.p. ……….a Tribunalului Dolj definitivă prin d.p. …………pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie , şi constată un rest neexecutat de 515 zile.

În baza art. 61 alin. 1 teza a III-a din c. pen contopeşte restul de 515 de zile rămas neexecutat din pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicat prin s.p. ………..a Tribunalului Dolj definitivă prin d.p. ……….pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu pedeapsa aplicată în cauză, aceea de 3 ani închisoare, astfel că inculpatul va executa pedeapsa de 3 ani închisoare.

În baza art. 86 alin. 1 din OUG 195/2002 republicată,  cu aplic. art. 40 din c. pen

Condamnă pe inculpatul P.A.C la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infr. de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere"

În baza art. 71 alin. 2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a) teza a II-a şi lit. b) din c. pen.

În baza art. 61 alin. 1 teza a II-a c. pen revocă beneficiul liberării condiţionate din executarea pedepsei de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicat prin s.p. ……….a Tribunalului Dolj definitivă prin d.p. ………pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie , şi constată un rest neexecutat de 515 zile.

În baza art. 61 alin. 1 teza a III-a din c. pen contopeşte restul de 515 de zile rămas neexecutat din pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicat prin s.p. ……….a Tribunalului Dolj definitivă prin d.p. ………..pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu pedeapsa aplicată în cauză, aceea de 1 an închisoare, astfel că inculpatul va executa pedeapsa de 515 zile închisoare.

În baza art. 85 alin. 1 din OUG 195/2002 republicată,  cu aplic. art. 40 din c. pen

Condamnă pe inculpatul P.A.C la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infr. de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat"

În baza art. 71 alin. 2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a) teza a II-a şi lit. b) din c. pen.

În baza art. 61 alin. 1 teza a II-a c. pen revocă beneficiul liberării condiţionate din executarea pedepsei de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicat prin s.p. ……a Tribunalului Dolj definitivă prin d.p. ………..pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie , şi constată un rest neexecutat de 515 zile.

În baza art. 61 alin. 1 teza a III-a din c. pen contopeşte restul de 515 de zile rămas neexecutat din pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicat prin s.p. ………a Tribunalului Dolj definitivă prin d.p. ……..pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu pedeapsa aplicată în cauză, aceea de 1 an închisoare, astfel că inculpatul va executa pedeapsa de 515 zile închisoare.

În baza art. 85 alin. 2 din OUG 195/2002 republicată,  cu aplic. art. 40 din c. pen

Condamnă pe inculpatul P.A.C la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infr. de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai cu număr fals de înmatriculare "

În baza art. 71 alin. 2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a) teza a II-a şi lit. b) din c. pen.

În baza art. 61 alin. 1 teza a II-a c. pen revocă beneficiul liberării condiţionate din executarea pedepsei de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicat prin s.p. ………a Tribunalului Dolj definitivă prin d.p. ……….pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie , şi constată un rest neexecutat de 515 zile.

În baza art. 61 alin. 1 teza a III-a din c. pen contopeşte restul de 515 de zile rămas neexecutat din pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicat prin s.p. ………..a Tribunalului Dolj definitivă prin d.p……. pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu pedeapsa aplicată în cauză, aceea de 1 an închisoare, astfel că inculpatul va executa pedeapsa de 515 zile închisoare.

În baza art. 33 lit. a din c. pen, art. 34 lit. b din c. pen.

Contopeşte pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea, astfel că inculpatul P.A.C va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani închisoare. 

În baza art. 71 alin. 2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a) teza a II-a şi lit. b) din c. pen.

În baza art. 357 alin. 2 lit. a din c. pr. pen şi art. 88 alin. 1 c. pen deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii şi arestării preventive de la 20.06.2013 la zi.

În baza art. 350 c. pr. pen menţine starea de arest preventiv a inculpatului.

Ia act că partea vătămată M.D nu s-a constituit parte civilă în procesul penal

În baza art. 118 alin. 5 c. pr. pen

Dispune confiscarea de la inculpatul P.A.C a sumei de 100 de lei reprezentând contravaloarea oglinzii vândute.

În baza art. 348 c. pr.pen. dispune restituirea către inculpatul P.A.C la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe a autoturismului marca Renault Megan de culoare albastră cu număr de înmatriculare ……. ridicat de organele de poliţie din cadrul Secţiei 3 Poliţie Craiova (fila 21 dup).

2. Respinge cererea inculpatului B.A.D de aplicare a disp. art. 3201 c. pr. pen

În baza art. 208 alin. 1 c. pen rap. la art. 209 alin. 1 lit. a, e, g, i din c. pen, cu aplic. art. 99 şi urm din c. pen, 

Condamnă pe inculpatul B.A.D (fiul lui….., născut la data ……în Craiova, judeţul Dolj, cu domiciliu in Craiova, str. ……judeţul Dolj, CNP……….., la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infr. de furt calificat

În baza art. 71 alin. 2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a) teza a II-a şi lit. b) din c. pen, după împlinirea vârstei de 18 ani.

În baza art. 88 c. pen.

Deduce din pedeapsa aplicată perioada reţinerii de la 20.06.2013 la 21.06.2013.

3. Admite cererea inculpatului S.A.I de aplicare a disp. art. 3201 c. pr. pen

În baza art. 26 c. pen. rap. la art. 208 alin. 1 c. pen rap. la art. 209 alin. 1 lit. a, e, g, i din c. pen, cu aplic. art. 75 lit. c din c. pen, art. 3201 c. pr. pen

Condamnă pe inculpatul S.A.I(, fiul lui……, născut la data de ……în Craiova, judeţul Dolj, cu domiciliu in Craiova, str…….judeţul Dolj, CNP …….. la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infr. de complicitate la furt calificat

În baza art. 71 alin. 2 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a) teza a II-a şi lit. b) din c. pen

În baza art. 81 al. 1 şi 2 C.pen. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate inculpatului pe durata termenului de încercare de 4 ani, calculat potrivit art. 82 C.pen.

În baza art. 359 C.pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C.pen. privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În baza art. 71 al. 5 C.pen. constată că pe durata termenului de încercare a suspendării condiţionate a executării pedepsei este suspendată de drept executarea pedepsei accesorii.

Constată că inculpatul a fost reţinut de la 20.06.2013 la 21.06.2013.

Ia act că partea vătămată Vasile Octavian nu s-a constituit parte civilă întrucât şi-a recuperat bunul sustras.

În baza art. 191 alin. 1 din c. pr. pen obligă pe pe fiecare dintre cei trei inculpaţi la câte 600 de lei cheltuieli judiciare statului (330 de lei reprezintă cheltuieli judiciare din faza de urmărire penală din care suma de 300 de lei reprezintă onorariu apărător din faza de urmărire penală).

Cu recurs în termen de 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi părţile prezente şi de la comunicare pentru părţile lipsă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 20. 12.2013