Tâlhărie calificată

Hotărâre 941 din 12.06.2015


Prin rechizitoriul nr. ….. din ….. al Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

-CT, , pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată prev. de art. 233 alin.1- 234 alin.1 lit.d C.pen., constând în aceea că în noaptea de 26/27.07.2014, în jurul orei 02,00, în timp ce se deplasa pe podul care traversează Insula de Agrement din mun. Bacău împreună cu inculpatul DCM, prin acte de violenţă, a sustras persoanei vătămate SCMlanţul de aur de la gât.

 -DCM, , pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată prev. de art. 233 alin.1- art. 234 alin.1 lit. d C.pen. constând în aceea că în noaptea de 26/27.07.2014, în jurul orei 02,00, în timp ce se deplasa pe podul care traversează Insula de Agrement din mun.Bacău împreună cu inculpatul CT, a exercitat acte de violenţă asupra persoanei vătămate SCM, în timp ce inculpatul CT, prin acte de violenţă, i-a smuls acestuia lanţul de aur de la gât.

La Judecătoria Bacău, cauza a fost înregistrată sub nr……..

Prin încheierea din 7.01.2015 s-a constatat legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală și s-a dispus începerea judecății.

Din actele și lucrările dosarului instanța reține următoarele:

În noaptea de 26/27.07.2014, în jurul orei 2,00 partea civilă SCM împreună cu martorul KHse deplasau pe podul care traversează Insula de Agrement din municipiul Bacău , pe același pod deplasându-se și inculpații CT și DCM, care ieșiseră din discoteca „……..”.

La un moment dat , pe fondul unei discuții contardicorii intervenite între persoanele mai sus menționate , inculpatul CT a prins de gât partea vătămată și i-a aplicat acesteia o lovitură cu capul în față , împrejurare în care i-a sustras părții vătămate și un lanț de aur pe care acesta îl purta la gât.

După sustragerea lanțului inculpații au traversat podul părăsind Insula de Agrement.

Din actele medicale existente la dosar rezultă că partea vătămată SCM , în urma incidentului mai sus descris , a suferit leziuni ce au necesitat 1-2 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare (f. 8 dos urm. pen.).

Fapta comisă de inculpați este confirmată prin depoziția martorului KHdată în cursul urmăririi penale cât și ăn fața instanței judecătorești.

Instanța va lua în considerare, ca fiind utilă , pertinentă, concludentă și sinceră declarația martorului KH, dată în cursul urmăririi penale , la scurt timp după producerea incidentului dintre părți  și anume la o zi de la data producerii acestuia , împrejurare în care martorul a precizat condițiile concrete în care s-a produs situația de fapt mai sus descrisă, indicând inclusiv aspecte privind vârsta, fizionomia și vestimentația inculpaților în noaptea respectivă de 26/27.07.

Inculpații au fost recunoscuți de martorul KHși partea vătămată,în cadrul procedurii de recunoaștere după fotografie, efectuată în cursul urmăririi penale.

Inculpații au negat aspectele reținute în sarcina lor în cursul urmăririi penale, poziție menținută în mod constant și în cursul cercetării judecătorești.

Apărarea inculpaților s-a concretizat în jurul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, susținând că nu au sustras prin întrebuințare de violențe bunul reclamat de partea vătămată ca fiind sustras, ep de o parte, iar pe de altă parte s-a susținut în special de către inculpatul CT , că la momentul în care se pretinde că ar fi avut loc incidentul cu partea vătămată, s-ar fi aflat în clubul Paparazzi.

S-a solicitat, în acest sens în apărare vizionarea imaginilor din clubul „M ” de la data și ora săvârșirii faptei, probă admisă, la care ulterior inculpații au renunțat, aceștia având cunoștință încă din faza de urmărire penală că societatea S.C…… SRL Bacău care administrează Clubul „M” amplasat pe Insula de Agrement Bacău nu mai deține înregistrările camerelor din noaptea de 26/27.07.2014.

Prin urmare, poziția procesuală a inculpaților și apărările formulate de aceștia nu au condus la o situație de fapt contrară celei  pentru care au fost trimiși în judecată , astfel că va reține în sarcina fiecărui inculpat săvârșirea infracțiunii de „tâlhărie” prev. de art. 233-art. 234 alin. 1 lit. d C.p. , ce angajează răspunderea penală a inculpaților.

Probatoriul administrat în cursul urmăririi penale și anume:

- proces-verbal de consemnare a plângerii orale (f. 7);

-certificat medico-legal nr. 2893/A2D/844/28.07.2014 emis de Serviciul Judeţean de Medicină Legală Bacău (f.8);

-declaraţii persoană vătămată SCM (f. 9-11);

-proces-verbal de cercetare la faţa locului şi planşa foto (f. 13-17);

-procese-verbale de identificare a persoanei după fotografie (f. 19-23,28-32);

-declaraţie martor KH(f. 24-27);

-procese-verbal de identificare bunuri şi planşa foto aferentă(f. 39-42,44-47);

-declaraţii inculpat DCM (f. 60-62,86-87);

-declaraţii inculpat CT (f. 55-57,72-73);

-adresă …….. (f. 93), precum și declarațiile părților și ale martorului KHdate în fața instanței de judecată,conduc la concluzia că inculpații se fac vinovați pentru săvârșirea infracțiunii mai sus descrise , iar cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de aceștia  privind reșinerea infracțiunii de „lovire sau alte violențe” va fi respinsă ca nefondată.

În ce privește pe inculpatul CT, la stabilirea duratei pedepsei instanța are în vedere gravitatea infracțiunii săvârșite și periculozitatea acestuia care rezultă din împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura și gravitatea rezultatului produs , natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale , astefl cum rezultă din fișa de cazier judiciar de la dosarul cauzei , conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal.

Instanța se va orienta spre pedeapsa închisorii, al cărui cuantum se va situa în limitele prevăzute de textul de lege incriminator , va aplica inculpatului CT pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a și b C.p. pe o perioadă de 3 ani, precum și interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a și b C.p. ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

Instanța constată că infracțiunea pentru care s-a dispus condamnarea în prezenta cauză este concurentă cu infracţiunea de „tâlhărie calificată” pentru care s-a aplicat inculpatului CT pedeapsa de 3 ani închisoare ca pedeapsă principală şi 3 ani pedeapsă complementară  a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p. prin s.p. …… a Judecătoriei Bacău, modificată prin d.p. ………. a Curţii de Apel Bacău şi în consecinţă:

În baza art. 40 C.p. rap. la art. 39 C.p. va contopi pedeapsa aplicată în prezenta cauză cu pedeapsa aplicată prin s.p. 2009/10.10.2014 în pedeapsa cea mai grea, 4 ani închisoare, la care va adauga un spor de 1 an închisoare , inculpatul CT urmând a executa o pedeapsă de 5 ani închisoare.

În baza art. 45 C.p.va aplica inculpatului pedeapsa complementară cea mai grea, respectiv pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p. pe o durată de 3 ani, a cărei executare va începe conform art. 68 alin. 1 lit. c C.p.

În baza art. 65 alin. 1 C.p. va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p. pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 399 alin. 1 C.p.p. va menţine măsura arestării preventive a inculpatului CT , iar în temeiul art. 404 alin. 4 lit. a C.p.p. cu referire la art. 72 alin. 1 C.p. va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului pedeapsa executată de la 27.07.2014 la 10.10.2014 şi de la 23.10.2014 la zi.

Va anula formele de executare emise în baza s.p. 2009/10.10.2014 a Judecătoriei Bacău şi va dispune emiterea de noi forme de executare în baza prezentei sentinţe.

În temeiul art. 7 din Legea 76/2008 va dispune prelevarea de probe biologice de la inculpatul CT, în vederea prelevării de probe biologice de la inculpatul CT, în vederea introducerii profilelor genetice în Sistemul Naţional de date Genetice Judiciare.

Cu privire la inculpatul DCM, la stabilirea duratei pedepsei instanța are în vedere gravitatea infracțiunii săvârșite și periculozitatea acestuia care rezultă din împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura și gravitatea rezultatului produs , natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale , astfel cum rezultă din fișa de cazier judiciar de la dosarul cauzei , conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal.

Instanța se va orienta spre pedeapsa închisorii, al cărui cuantum se va situa în limitele prevăzute de textul de lege incriminator , va aplica inculpatului CT pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a și b C.p. pe o perioadă de 3 ani, precum și interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a și b C.p. ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale.

Instanța constată că infracțiunea pentru care s-a dispus condamnarea în prezenta cauză este concurentă cu infracţiunea de „tâlhărie calificată” pentru care s-a aplicat inculpatului CT pedeapsa de 3 ani închisoare ca pedeapsă principală şi 3 ani pedeapsă complementară  a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p. prin s.p. ……. a Judecătoriei Bacău, modificată prin d.p. ………. a Curţii de Apel Bacău şi în consecinţă:

În baza art. 40 C.p. rap. la art. 39 C.p. va contopi pedeapsa aplicată în prezenta cauză cu pedeapsa aplicată prin s.p. …….. în pedeapsa cea mai grea, 4 ani închisoare, la care va adauga un spor de 1 an închisoare , inculpatul CT urmând a executa o pedeapsă de 5 ani închisoare.

În baza art. 45 C.p.va aplica inculpatului pedeapsa complementară cea mai grea, respectiv pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p. pe o durată de 3 ani, a cărei executare va începe conform art. 68 alin. 1 lit. c C.p.

În baza art. 65 alin. 1 C.p. va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p. pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 399 alin. 1 C.p.p. va menţine măsura arestării preventive a inculpatului CT , iar în temeiul art. 404 alin. 4 lit. a C.p.p. cu referire la art. 72 alin. 1 C.p. va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului pedeapsa executată de la 27.07.2014 la 10.10.2014 şi de la 23.10.2014 la zi.

Va anula formele de executare emise în baza s.p. 2009/10.10.2014 a Judecătoriei Bacău şi va dispune emiterea de noi forme de executare în baza prezentei sentinţe.

În temeiul art. 7 din Legea 76/2008 va dispune prelevarea de probe biologice de la inculpatul CT, în vederea prelevării de probe biologice de la inculpatul CT, în vederea introducerii profilelor genetice în Sistemul Naţional de date Genetice Judiciare.

Sub aspectul laturii civile, instanța constată că partea civilă SCM s-a constituit parte civilă în cauză  cu suma de 2300 lei reprezentând contravaloarea lanțului de aur de 14 k sustras de inculpați , iar ulterior audierii sale și după audierea inculpaților partea civilă a solicitat și daune morale în cuantum d 2500 lei.

Instanța concluzionează că prejudiciul material cauzat părții civile este consecința directă a activității infracționale desfășurate de inculpați în condițiile și împrejurările mai sus descrise și constată că acest prejudiciu nu a fost recuperat, astfel că partea civilă este îndreptățită la recuperarea pagubei.

Prin urmare, constatând îndeplinite condițiile răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie instanța va obliga pe inculpați în solidar  la plata către partea civilă a sumei de 2300 lei daune materiale cu titlu de despăgubiri civile.

Va respinge, ca nefondate, celelalte pretenții civile formulate în cauză acestea fiind solicitate contrar prevederilor art. 20 C.p.p., după începerea cercetării judecătorești.

Va lua act că inculpatul CT a fost asistat de apărător ales.

Onorariile apărătorilor din oficiu sevor avansa din fondurile Minsiterului Justiției iar inculpații vor fi obligați la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

Văzând și prevederile art. 272C.p.p., art. 274 C.p.p., art. 397 C.p.p.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Respinge, ca nefondată, cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpaţii CT şi DCM şi în consecinţă:

În baza art. 233-234 alin. 1 lit. d C.p. condamnă inculpatul CT , fiul lui Vasile şi Maria, n. 10.03.1979 în Bacău, domiciliat în Bacău, str. Stadionului 7/A/80, CNP 1790310040057 la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „tâlhărie calificată”.

În baza art. 66 alin. 1 C.p. aplică inculpatului CT pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p. pe o durată de 3 ani, a cărei executare va începe conform art. 68 alin. 1 lit. c C.p.

În baza art. 65 alin. 1 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p. pe durata executării pedepsei principale.

Constată că infracţiunea pentru care s-a dispus condamnarea în prezenta cauză este concurentă cu infracţiunea de „tâlhărie calificată” pentru care s-a aplicat inculpatului CT pedeapsa de 3 ani închisoare ca pedeapsă principală şi 3 ani pedeapsă complementară  a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p. prin s.p. 2009/10.10.2014 a Judecătoriei Bacău, modificată prin d.p. 283/19.03.2015 a Curţii de Apel Bacău şi în consecinţă:

În baza art. 40 C.p. rap. la art. 39 C.p. contopeşte pedeapsa aplicată în prezenta cauză cu pedeapsa aplicată prin s.p. 2009/10.10.2014 în pedeapsa cea mai grea, 4 ani închisoare, la care adaugă un spor de 1 an închisoare , inculpatul CT urmând a executa o pedeapsă de 5 ani închisoare.

În baza art. 45 C.p.aplică inculpatului pedeapsa complementară cea mai grea, respectiv pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p. pe o durată de 3 ani, a cărei executare va începe conform art. 68 alin. 1 lit. c C.p.

În baza art. 65 alin. 1 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p. pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 399 alin. 1 C.p.p. menţine măsura arestării preventive a inculpatului CT , iar în temeiul art. 404 alin. 4 lit. a C.p.p. cu referire la art. 72 alin. 1 C.p. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului pedeapsa executată de la 27.07.2014 la 10.10.2014 şi de la 23.10.2014 la zi.

Anulează formele de executare emise în baza s.p. 2009/10.10.2014 a Judecătoriei Bacău şi dispune emiterea de noi forme de executare în baza prezentei sentinţe.

În temeiul art. 7 din Legea 76/2008 dispune prelevarea de probe biologice de la inculpatul CT, în vederea prelevării de probe biologice de la inculpatul CT, în vederea introducerii profilelor genetice în Sistemul Naţional de date Genetice Judiciare.

În baza art. 233-234 alin. 1 lit. d C.p. condamnă inculpatul DCM, fiul lui Ioan  şi Ana, n. 7.091984 în Bacău, domiciliat în Bacău, str. Viorelelor, bl. 2, ap. 2, Jud. Bacău, CNP 1840907046251 la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „tâlhărie calificată”.

În baza art. 66 alin. 1 C.p. aplică inculpatului DCM pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p. pe o durată de 3 ani, a cărei executare va începe conform art. 68 alin. 1 lit. c C.p.

În baza art. 65 alin. 1 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p. pe durata executării pedepsei principale.

Constată că infracţiunea pentru care s-a dispus condamnarea în prezenta cauză este concurentă cu infracţiunea de „tâlhărie calificată” pentru care s-a aplicat inculpatului DCM pedeapsa de 3 ani închisoare ca pedeapsă principală şi 3 ani pedeapsă complementară  a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p. prin s.p. 2009/10.10.2014 a Judecătoriei Bacău, modificată prin d.p. 283/19.03.2015 a Curţii de Apel Bacău şi în consecinţă:

În baza art. 40 C.p. rap. la art. 39 C.p. contopeşte pedeapsa aplicată în prezenta cauză cu pedeapsa aplicată prin s.p. 2009/10.10.2014 în pedeapsa cea mai grea, 4 ani închisoare, la care adaugă un spor de 1 an închisoare , inculpatul DCM urmând a executa o pedeapsă de 5 ani închisoare.

În baza art. 45 C.p.aplică inculpatului pedeapsa complementară cea mai grea, respectiv pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p. pe o durată de 3 ani, a cărei executare va începe conform art. 68 alin. 1 lit. c C.p.

În baza art. 65 alin. 1 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p. pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 399 alin. 1 C.p.p. menţine măsura arestării preventive a inculpatului DCM, iar în temeiul art. 404 alin. 4 lit. a C.p.p. cu referire la art. 72 alin. 1 C.p. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului pedeapsa executată de la 27.07.2014 la 10.10.2014 şi de la 23.10.2014 la zi.

Anulează formele de executare emise în baza s.p. 2009/10.10.2014 a Judecătoriei Bacău şi dispune emiterea de noi forme de executare în baza prezentei sentinţe.

În temeiul art. 7 din Legea 76/2008 dispune prelevarea de probe biologice de la inculpatul DCM, în vederea prelevării de probe biologice de la inculpatul DCM, în vederea introducerii profilelor genetice în Sistemul Naţional de date Genetice Judiciare.

Admite în parte pretenţiile civile formulate de partea civilă SCM şi în consecinţă:

Obligă inculpaţii în solidar la plata către partea civilă SCM a sumei de 2300 lei daune materiale, cu titlu de despăgubiri civile.

Respinge, ca nefondate celelalte pretenţii civile formulate în cauză de partea civilă SCM.

Ia act că inculpatul CT a fost asistat de apărător ales.

Dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Bacău a sumei de 300 lei, onorariu avocat oficiu Ichim Gabriela şi a sumei de 150 lei, onorariu avocat din oficiu Tănase Bogdan Constantin.

Obliga inculpaţii să plătească fiecare în parte câte 1000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 12.06.2015