Infracţiunea de abandon de familie, prevăzută de art.305 lit.c Cod penal cu aplicarea art.37 lit.b Cod penal.

Sentinţă penală 38 din 26.02.2009


Prin rechizitoriul nr._____- inculpatul O.Cs. a fost trimis în judecată pentru comiterea infracţiunii de de abandon de familie prev. de art. 305 lit.c Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit.a Cod penal reţinându-se că nu a achitat cu rea credinţă pensia de întreţinere la care a fost obligat în favoarea fiicei sale.

Inculpatul recunoaşte săvârşirea infracţiunii reţinute în sarcina sa.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa constată următoarele:

Prin sentinţa penală nr.539 din 30 noiembrie 2005 a Judecătoriei O.S.  rămasă definitivă prin decizia penală nr.381 din 24 mai 2006, a Curţii de Apel Târgu Mureş inculpatul a fost condamnat la un an închisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie.  A fost arestat la 20 noiembrie 2006 şi eliberat condiţionat la 31 iulie 2007, rămânând de executat din pedeapsă o perioadă de 111 zile (f.21).

La data de 10 septembrie 2008, numita T.I. în calitate de reprezentat legal a fiicei sale O.I.  a depus o plângere împotriva inculpatului deoarece acesta din urmă nu a plătit pensia de întreţinere minorei în perioada august 2007 – iulie 2008 rămânând în restanţă cu suma de 1.085 lei. (f.9,12).

Prin sentinţa civilă nr.1137 din 15 iunie 2005 a Judecătoriei O.S. inculpatul a fost obligat la plata pensiei de întreţinere în seama minorei O.I.. (f.10).

În cursul urmăririi penale şi a judecăţii inculpatul a recunoscut comiterea faptei motivând neplata pensiei de întreţinere prin faptul că nu are un loc de muncă stabil, iar activităţile lucrative pe care le desfăşoară nu asigură o bază materială decât pentru propria subzistenţă. (f.19,23). Inculpatul nu este incapabil de muncă astfel apărarea lui nu poate fi reţinută faţă de obligaţia impusă de lege de a contribui la întreţinerea copilului său minor.

Fapta inculpatului întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de abandon de familie prev. de art. 305 lit.c Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit.a Cod penal.

La individualizarea şi dozarea pedepsei instanţa va avea în vedere sinceritatea inculpatului şi interesul copilului astfel va menţine liberarea condiţionată urmând ca inculpatul să execute  faţă de recidiva postcondamnatorie în care a comis fapta o pedeapsă privativă de libertate.

Pe baza considerentelor de mai sus instanţa va condamna inculpatul O.Cs. - pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie prev. de art. 305 lit.c Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit.a Cod penal la 1 an şi 6 luni închisoare.

În baza art. 61 Cod penal va menţine liberarea condiţionată cu privire la restul de pedeapsă.

Se va face aplicarea art. 71, art. 64 lit. a,b Cod penal.

Va obliga inculpatul să plătească statului 600 lei, cheltuieli judiciare în baza art.191 Cod procedură penală.