Contopire pedepse concurente. Menţinere spor aplicat prin hotărâre definitivă

Sentinţă penală 179/F/2008 din 31.07.2009


Drept penal.

Infracţiuni

Contopire pedepse concurente. Menţinere spor aplicat prin hotărâre definitivă.

S-a dispus revocarea liberării condiţionate cu privire la restul de 1950 de zile de închisoare, rămas neexecutat din pedeapsa de 10 ani închisoare, aplicată condamnatului prin sentinţa penală nr. 131/1994 de Tribunalul Timiş şi s-a dispus contopirea pedepsei rezultante sus menţionate cu restul rămas neexecutat, în pedeapsa cea mai grea, de 10 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.”a,b,c” Cod penal pe o durată de 5 ani, pedeapsă sporită cu 200 de zile de închisoare, astfel cum s-a stabilit cu autoritate de lucru judecat prin sentinţa penală nr. 448/2004 a Judecătoriei Timişoara.

(Trib. Bistriţa-Năsăud, secţ. pen., sent. nr. 179/F/2008, nepublicată)

Prin cererea înregistrată petentul condamnat M.D.T. a solicitat contopirea pedepselor aplicate prin sentinţa penală nr. 448 pronunţată de Judecătoria Timişoara în dosarul penal nr. 13.920/2003 şi sentinţa penală nr. 413/2004 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 2820/2003.

Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul reţine în fapt următoarele:

Prin sentinţa penală nr. 448 pronunţată la 20.02.2004 de Judecătoria Timişoara, definitivă prin decizia penală nr. 471/12/18.05.2005 a Curţii de Apel Timişoara, s-a dispus condamnarea inculpatului M.D.T. la pedeapsa rezultantă de 2150 zile închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.”a,b,c” Cod penal pe o durată de 5 ani, în urma contopirii pedepsei de 3 ani închisoare ce i s-a aplicat pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 13 din Legea nr. 87/1994 raportat la art. 13 Cod penal cu aplic. art. 37 lit. ”a” Cod penal şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. ”a, b, c” Cod penal pe o durată de 5 ani cu restul de 1950 zile închisoare din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 31/21.02.1994 a Tribunalului Timiş, rămas neexecutat în urma liberării condiţionate, rest cu privire la care s-a dispus revocarea liberării condiţionate. În urma contopirii, la pedeapsa cea mai grea aplicată, de 1.950 zile de închisoare, s-a aplicat un spor de 200 de zile de închisoare.

Prin sentinţa penală nr. 413 pronunţată la 19 mai 2004 de Tribunalul Timiş, modificată prin decizia penală nr. 360/A/2004 a Curţii de Apel Timişoara, definitivă prin decizia penală nr. 4206/R/7.07.2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a dispus condamnarea inculpatului M.D.T. la pedeapsa rezultantă de 10 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune, prevăzută de art. 215 alin. 2, 4 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 şi 37 lit. ”a” Cod penal şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. ”a, b, c” Cod penal pe o durată de 4 ani, pedeapsă rezultată prin contopirea pedepsei de 10 ani închisoare aplicată în temeiul art. 215 alin. 2,4 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 şi 37 lit. ”a” Cod penal, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. ”a, b, c” Cod penal pe o durată de 4 ani şi restul de 1.950 zile de închisoare, rămas neexecutat din pedeapsa de 10 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 131/1994 a Tribunalului Timiş în urma liberării condiţionate, rest cu privire la care s-a dispus revocarea liberării condiţionate.

Infracţiunea pentru care s-a dispus condamnarea prin sentinţa penală nr. 448/2004 a Judecătoriei Timişoara a fost săvârşită în perioada august 2002,  iar infracţiunea pentru care s-a dispus condamnarea prin sentinţa penală nr. 413/19.05.2004 a Tribunalului Timiş a fost săvârşită în perioada 18.09.2002 – 13.10.2002, astfel cum s-a dispus prin sentinţa penală nr. 130/P pronunţată la 18.02.2008 de Tribunalul Timiş, prin care s-a admis contestaţia la executare formulată de condamnat şi s-a lămurit conţinutul acestei sentinţe (sentinţa penală nr. 413/2004 a Tribunalului Timiş).

Prin prisma acestei stări de fapt, se constată că infracţiunea pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului prin sentinţa penală nr. 448/2004 a Judecătoriei Timişoara a fost comisă în forma concursului real prevăzut de art. 33 lit.”a” Cod penal cu infracţiunea pentru care a fost condamnat inculpatul prin sentinţa penală nr. 413/2004 pronunţată de Tribunalul Timiş.

Pe cale de consecinţă, în temeiul art. 449 Cod procedură penală s-a admis cererea de contopire formulată şi s-a dispus contopirea pedepselor ce i s-au aplicat condamnatului prin sentinţele sus menţionate în pedeapsa cea mai grea, în temeiul art. 36 alin. 2, 3, 4 alin. 1 lit. ”b” şi art. 35 alin .1 şi 3 Cod penal, de 10 ani închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. ”a, b, c” Cod penal pe o durată de 5 ani, după ce, anterior, s-a procedat la descontopirea pedepselor rezultante aplicate prin sentinţele menţionate anterior.

Astfel, pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 448/2004 a Judecătoriei Timişoara s-a descontopit în elementele ei componente, respectiv 3 ani închisoare  pentru comiterea  infracţiunii  de evaziune  fiscală prevăzută de art. 13 din Legea  nr. 87/94  raportat la art. 13  Cod penal cu aplic. art. 37 lit.”a” Cod penal şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64  lit. ”a, b, c”  Cod penal  pe  o durată de 5 ani şi restul de 1950  de  zile închisoare  din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 31/21.02.1994 a Tribunalului Timiş,  rămas  neexecutat  în  urma  liberării condiţionate a condamnatului.

Totodată, pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 413/19 mai 2004 de Tribunalul Timiş s-a descontopit în elementele ei componente, de 10 ani închisoare  în temeiul art. 215  alin. 2, 4 Cod penal cu aplic. art. 41  alin. 2  şi 37  lit. „a” Cod penal şi pedeapsa complimentară a interzicerii drepturilor  prevăzută de art. 64  lit. „a,b,c” Cod penal pe o durată de 4 ani şi restul de 1950 de zile de închisoare, rămas neexecutat din pedeapsa de 10 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 131/94 a Tribunalului Timiş, în urma liberării condiţionate a  inculpatului.

Apoi, în temeiul art. 611 Cod penal s-a dispus revocarea liberării condiţionate cu privire la restul de 1950 de zile de închisoare, rămas neexecutat din pedeapsa de 10 ani închisoare, aplicată condamnatului prin sentinţa penală nr. 131/1994 de Tribunalul Timiş şi s-a dispus contopirea pedepsei rezultante sus menţionate cu restul rămas neexecutat, în pedeapsa cea mai grea, de 10 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. ”a, b, c” Cod penal pe o durată de 5 ani, pedeapsă sporită cu 200 de zile de închisoare, astfel cum s-a stabilit cu autoritate de lucru judecat prin sentinţa penală nr. 448/2004 a Judecătoriei Timişoara.

Pe cale de consecinţă, petentul-condamnat va avea de executat în urma contopirii, pedeapsa rezultantă de 10 ani închisoare, sporită cu 200 de zile închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. ”a, b, c” Cod penal pe o durată de 5 ani.

În baza art. 71 Cod penal se va interzice petentului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit.”a,b” Cod penal, pe toată durata executării pedepsei.

În temeiul art. 63 alin. 3 Cod penal s-a dedus din durata pedepsei aplicate în urma contopirii, perioada executată începând cu 15.XI.2002, la zi.

S-a dispus anularea vechilor mandate de executare a pedepselor emise în baza sentinţelor prin care petentul a fost condamnat la pedepsele supuse contopirii şi s-a dispus emiterea unui nou mandat de executare, corespunzător prezentei hotărâri.

În temeiul art. 192 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului (judecător Berbecariu Daniella).