Conducere a unui vehicul fără permis de conducere prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal și de punere în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat prev. de art.334 alin. 1 Cod penal

Sentinţă penală 148 din 19.08.2022


Cuprins pe materii: Drept penal. Drept procesual penal.

Judecătoria Târgu Bujor, secţia penală, sentinţa penală nr.  148/19.08.2022

 

Prin rechizitoriul nr. ...P/2020 din  data de 04.10.2021 Parchetul de pe lângă Judecătoria Tîrgu Bujor a trimis în judecată pe inculpatul C A , pentru săvârşirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal și de punere în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat prev. de art.334 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că la data de 19.06.2020, orele 00.30, a condus pe DJ 253 dinspre localitatea B  către localitatea V , com. F , jud. G  mopedul marca Piaggio SPA (VIN ZD4VFD0058S02.......9) neînmatriculat şi fără a poseda permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule.

Situaţia de fapt a rezultat din coroborarea următoarelor mijloace de probă: Proces verbal

de constatare din data de 19.06.2020 întocmit de către organele de poliţie din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră F , jud. G ; copie a certificatului de înmatriculare AA 06442....0 (redactat în limba italiană) aferent mopedului condus de către inculpat; copie act identitate inculpat; adresa nr. 944682 din data de 10.06.2021 emisă de către Serviciul Poliţiei Rutiere G ; proces verbal de verificare moped în bazele de date NSINS şi INTERPOL întocmit la data de 19.06.2020; proces verbal întocmit la data de 04.05.2021 de către organele de cercetare penală din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră F , jud. G ; adresa nr. PCO/TC/9478.... din data de 19.06.2020 emisă de către I.G.P.F. – Punctul de Contact Oradea; declaraţia martorului B  D  V ; dovada seria J nr. 00048.... din data de 22.06.2020 eliberată de S.T.P.F. G  (introducerea în Camera de corpuri delicte a mopedului condus de către inculpat); declaraţii suspect/inculpat C  A ;  fişă cazier judiciar inculpat.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei T  B  sub nr. ..../2021,  la data de 06.10.2021.

Prin încheierea nr. 315 din 26.11.2021, Judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. ...../2020 al Parchetului de pe lângă Judecătoria T  B  privind pe inculpatul C  A , pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal și de punere în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat prev. de art.334 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

Prezent în instanţă, la termenul de judecată din data 22.06.2022 inculpatul a declarat că recunoaşte săvârşirea faptelor şi a solicitat judecarea cauzei în condiţiile art. 374 alin. 4 Cod procedură penală

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 19.06.2020, orele 00.30, o patrulă formată din lucrători ai Sectorului Poliţiei de Frontieră F , jud. G  desfăşura activităţi de serviciu pe raza localităţii V , com. F , jud. G , cu autospeciala din dotare, împrejurare în care au observat faptul că pe DJ 253 circula din sens opus (dinspre localitatea B  către localitatea V ) un moped.

Observând prezenţa echipajului de poliţie, conducătorul mopedului respectiv a virat brusc pe un drum secundar, iar la o distanţă de aproximativ 100 metri de a abandonat mopedul, părăsind în fugă zona.

Motivat de faptul că organele de poliţie reţinuseră semnalmentele conducătorului vehiculului au efectuat verificările necesare în zona respectivă, fără a reuşi însă identificarea acestuia.

Examinând mopedul abandonat la faţa locului, poliţiştii de frontieră cu constatat că acesta nu avea montată plăcuţa cu numărul de înregistrare, însă în compartimentul aferent bagajelor situat sub banchetă au identificat certificatul de înmatriculare seria AA 06442....0 emis de autorităţile italiene pe numele Fochesato Annamaria, Via G.Giusti 92/B Calenzano (FI).

 S-a verificat la faţa locului corespondenţa seriei şaşiu a mopedului abandonat cu cea înscrisă în certificatul de înmatriculare susmenţionat, constatându-se că erau similare.

Prin intermediul dispeceratului Sectorului Poliţiei de Frontieră F , s-au efectuat verificările necesare în bazele de date INTERPOL, rezultând faptul că mopedul în cauză având seria VIN ZD4VFD0058S027.....figura ca fiind furat din Italia din data de 15.11.2009.

Având în vedere aspectele constatate, organele de poliţie au procedat la ridicarea mopedului în vedere continuării cercetărilor, dispunând introducerea acestuia în Camera de corpuri delicte a Sectorului Poliţiei de Frontieră G , aşa cum rezultă din cuprinsul dovezii seria J nr. 0004..... din data de 22.06.2020.

S-au solicitat relaţiile necesare către autorităţile italiene cu privire la situaţia juridică a mopedului având seria VIN ZD4VFD0058S0275....., prin adresa nr. PCO/TC/947898 a I.G.P.F. – Punctul de Contact Oradea comunicându-se că mopedul marca PIAGGIO SPA VF VAR.D VERS.00, culoare roşu şi negru, cu seria şasiu ZD4VFD0058S0275...... şi numărul de înmatriculare X3P7........figura furat din data de 15.11.2009 şi, din acest motiv, a fost radiat din circulaţie din data de 10.12.2009. Ultimul proprietar: FOCHESATO A

Cercetările efectuate de către organele de poliţie au stabilit faptul că persoana care a condus la data de 19.06.2020, orele 00.30 mopedul descris anterior pe DJ 253 este inculpatul C  A  (în vârstă de 17 ani la data săvârşirii faptei), care nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule potrivit procesului verbal de interogare a bazelor de date ale Poliţiei Române, iar mopedul în cauză a fost cumpărat de către acesta de la numitul B D V  din satul V , com. F , jud. G .

Audiat în cauză în calitate de martor, numitul B  D  V  a precizat faptul că a deţinut la domiciliul său timp de aproximativ 4 ani un moped Piaggio, pe care în cursul anului 2020, fără a putea preciza data exactă, l-a vândut inculpatului C  A  pentru suma de 1000 lei, fără întocmirea formalităţilor necesare.

Fiind audiat în cauză, inculpatul C  A  a adoptat o poziţie procesuală cooperantă, în concordanţă cu probatoriul administrat, precizând faptul că la data de 15.06.2020 a cumpărat mopedul marca Piaggio neînregistrat de la numitul B  D  V  pentru suma de 1000 lei, fără a întocmi documentele necesare.

A mai arătat inculpatul că la data de 19.06.2020, a plecat de la domiciliul său cu intenţia de a proba mopedul, conducându-l astfel pe drumurile publice din localitatea V , iar prin jurul orelor 00,30 a observat prezenţa unui echipaj de poliţie.

Întrucât nu poseda permis de conducere (fiind însă înscris la o şcoală de profil pentru obţinerea permisului de conducere) şi cunoştea că mopedul condus nu era înregistrat, inculpatul a evitat echipajul de poliţie, a abandonat mopedul şi a părăsit în fugă zona, motivând: ,,m-am pierdut cu firea şi am considerat că dacă voi fi reţinut de poliţie, voi fi dat afară de la şcoală,,.

S-au solicitat, totodată, relaţiile necesare către Serviciul Poliţiei Rutiere G  în referire la calitatea de conducător auto a inculpatului. Prin adresa nr. 944682 din data de 10.06.2021, această instituţie a comunicat faptul că inculpatul C  A  posedă permis de conducere categ. AM/B/B1 emis la data de 05.04.2021 cu nr. G004......114L şi dreptul de a conduce valabil la data prezentă, documentul fiind obţinut după ce inculpatul a devenit major.

Astfel, sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii constă în conducerea de către inculpat a unui vehicul fără permis de conducere și de punere în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Urmarea imediată a faptei o constituie starea de pericol pentru desfăşurarea fluentă şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi, în cele din urmă, pentru viaţa, integritatea corporală şi sănătatea persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public şi pentru proprietatea publică şi privată.

Legătura de cauzalitate, având în vedere că este vorba despre o infracţiune de pericol, rezultă ex re, starea de pericol pentru valorile sociale ocrotite născându-se odată cu săvârşirea elementului material al infracţiunii.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a săvârşit fapta cu intenţie indirectă, acesta, deşi nu a urmărit să pună în pericol, prin conduita sa, valorile sociale menţionate, a prefigurat şi acceptat eventualitatea acestei urmări.

La alegerea măsurii educative ce se va aplica inculpatului în temeiul textului de lege sus menţionat, instanţa va avea în vedere criteriile generale prev. de art. 74 Cod penal, respectiv: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit; natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale al infractorului; conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială; referatul de evaluare întocmit de Serviciul de Probaţiune Galaţi.

Conform fişei de cazier judiciar aflată la dosarul cauzei inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale.

În ceea ce priveşte gradul de pericol social concret al faptei săvârşite, instanţa reţine că neurmarea  unor cursuri de specialitate şi nepromovarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere sunt de natură să crească şansele de producere a unui accident, în cazul în care persoana respectivă se află la volanul unui autovehicul, pe drumurile publice.

Pe lângă acestea vor fi avute în vedere şi valorile sociale cărora li s-a adus atingere prin săvârşirea faptei, au fost puse în pericol nu numai desfăşurarea fluentă şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, dar şi valori sociale mult mai importante, cum ar fi viaţa, integritatea corporală şi sănătatea persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, precum şi proprietatea publică şi privată.

Instanţa va reţine şi circumstanţele personale ale inculpatului, acesta nefiind cunoscut cu antecedente penale, precum şi atitudinea procesuală.

Faţă de cele ce preced, instanţa va aplica inculpatului C  A  măsura educativă a asistării zilnice prevăzută de art. 120 alin. 1 Cod penal pe o perioadă de 4 (patru) luni.

În temeiul disp. art. 121 alin. 1 Cod penal va impune inculpatului să se prezinte la Serviciul de probațiune G , la datele fixate de acesta.

Va atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 122 Cod penal.