Traficul de droguri

Sentinţă penală 110 din 08.03.2011


Dosar nr. 770/109/2011

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ

SECŢIA PENALĂ

SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 110

Şedinţa publică de la 08 Martie 2011

Completul compus din:

S-a luat în examinare, pentru soluţionare în primă instanţă, cauza penală

privind pe inculpaţii M.S. şi M.N. trimişi în judecată prin rechizitoriul DIICOT –

Serviciul Teritorial Piteşti nr. 113D/P/2010 pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi

ped. de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 modif. Prin Legea nr. 522/2004, cu

aplic. art. 41 alin. 2 Cod pen.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au  lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită, fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care :

 Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de

01.03.2011 când susţinerile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă de

la acea dată, care face parte integrantă din prezenta sentinţă, care face parte

integrantă din prezenta sentinţă.

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă :

Prin rechizitoriul cu nr.113D/P/2010 din 03.02.2011 întocmit de Parchetul

de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DIICOT Serviciul Teritorial Piteşti,

au fost trimişi în judecată , în stare de arest preventiv, inculpaţii M.N. şi M.S. pentru

săvârşirea infracţiunilor prev de art.2 alin  2 din Legea 143/2000 modificată prin

Legea 522/20004, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal.

S-a reţinut în cuprinsul actului de sesizare a instanţei că, în zilele de

29.12.2010, 6.01.2011, 12.01.2011şi 18.01.2011 inculpaţii au vândut investigatorului

sub acoperire şi colaboratorului acestuia droguri de mare risc - respectiv heroină.

Cu ocazia efectuării percheziţiei la această dată, la locuinţa inculpaţilor au

fost găsite droguri de mare risc – heroină precum şi sume de bani provenind din

vânzarea produselor stupefiante.

La termenul de judecată din data 1.03.2010,  inculpaţii au  declarat personal

că recunosc săvârşirea faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei  şi au solicitat

ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Având în vedere poziţia procesuală a inculpaţilor şi constatând îndeplinite

disp art 320 alin 4 Cod pr pen, instanţa a admis cererea privind aplicarea în cauză a 

disp art 320/1 Cod pr pen

 Analizând mijloacele de probă administrate în faza de urmărire penală –

proces verbal de prindere în flagrant , proces verbal de efectuare a percheziţiei

domiciliare, rapoartele de constatare tehnico ştiinţifică, procesele verbale întocmite

de investigatorul sub acoperire şi colaboratorul acestuia, planşe foto  - instanţa

reţine următoarea situaţie de fapt:

Fiind sesizaţi de către o persoană necunoscută asupra tranzacţiilor cu heroină

efectuate de numita S.  a lui M.  pe raza mun Piteşti şi Bucureşti, lucrătorii de poliţie

din cadrul BCCO Piteşti , în urma investigaţiilor specifice au  stabilit că aceasta este

în realitate M.S. care locuieşte împreună cu soţul său, M.N. , în (...)

În urma acestui denunţ, prin ordonanţa cu nr 49A/24.12.2010 a Parchetului

de pe lângă ÎCCJ- DIICOT- Serviciul Teritorial Piteşti s-a autorizat introducerea în

cauză a investigatorului sub acoperire şi a colaboratorului acestuia, în vederea

strângerii de date şi informaţii privind existenţa infracţiunilor şi identificarea

persoanelor faţă de care există presupunerea că le vor săvârşi.

Din procesul verbal întocmit de investigatorul sub acoperire şi colaboratorul

acestuia (fila 23 dosar up), capturi foto ale imaginilor filmate în 29.12.2010 - f 25 -

28 dosar up, a rezultat că această dată investigatorul sub acoperire şi colaboratorul

său s-au deplasat în mun Bucureşti, la locuinţa inculpatei M.S. şi au cumpărat

inculpată,  contra sumei de 100 euro şi 140 ron  lei , 3,01 gr substanţă ce s-a dovedit

a fi heroină, conform raportului de  constatare tehnico ştiinţifică

nr.920380/29.12.2010.

De asemenea, conform procesul verbal întocmit de investigatorul sub

acoperire şi colaboratorul acestuia (fila 38 dosar up), a planşelor foto ce conţin

capturi foto ale imaginilor filmate în 6.01.2011 - f 40-44 dosar up, a rezultat că la

această dată, inculpatul M.N. a vândut investigatorului sub acoperire şi

colaboratorul său, contra sumei de 100 euro şi 100 ron lei , 2,30 gr  substanţă ce s-a

dovedit a fi heroină, conform raportului de  constatare tehnico ştiinţifică

nr.141523/10.01.2011.

În aceeaşi manieră au procedat inculpaţii în data de 12.01.2011, vânzând

investigatorul sub acoperire şi colaboratorul acestuia contra sumei de 2000 ron,

8,83 gr substanţă ce s-a dovedit a fi heroină , conform raportului de  constatare

tehnico ştiinţifică nr.141553/13.01.2011, aspect ce reiese din procesul verbal

întocmit de investigatorul sub acoperire şi colaboratorul acestuia (fila  dosar up),

capturi foto ale imaginilor filmate în 12.01.2011- f 55 -59 dosar up.

La data de 18.01.2011 procurorul, împreună cu echipa din cadrul Serviciului

de prindere în flagrant al B.C.C.O.A. Piteşti  s-au deplasat în (...) la imobilul ocupat

de cei doi inculpaţi, în vederea realizării unui flagrant pentru identificarea şi

prinderea suspecţilor în timp ce ofereau spre vânzare heroină colaboratorului şi

investigatorului sub acoperire.

 Aceştia din urmă au pătruns în locuinţa inculpatului, având asupra lor 1000

lei  ce aveau seria menţionată  în procesul verbal  încheiat la data de 17.01.2011  -

fila 68 dosar up- sumă ce le-a fost înmânată de către ofiţerul de caz, în vederea

realizării flagrantului. În schimbul acestei sume investigatorul şi colaboratorul

acestuia au achiziţionat de la inculpatul M.N. 3,82 gr heroină conform raportului de 

constatare tehnico ştiinţifică nr.141618/27.01.2011.

După efectuarea tranzacţiei, organele de poliţie au pătruns în locuinţa

inculpaţilor, iar în urma efectuării percheziţiei, conform  procesului verbal fila 84

dosar up, au fost identificate asupra inculpatului M.N.  53 punguţe ce conţineau

substanţe stupefiante.

În locuinţa celor doi inculpaţi a fost identificată suma de 605 euro şi 1450 lei

printre care şi suma predată investigatorului şi colaboratorului în vederea

cumpărării drogurilor.

În ceea ce  priveşte  poziţia procesuală pe care au avut-o inculpaţii, pe

parcursul urmăririi penale  aceştia au refuzat să dea declaraţii, însă în faţa instanţei

au recunoscut faptele aşa cum au fost descrise în actul de sesizare a instanţei .

Faţă de cele mai sus expuse instanţa constată că, în drept,  faptele inculpaţilor 

de a vinde în mod repetat, fără drept şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale,

colaboratorului şi investigatorului sub acoperire  diferite cantităţi de heroină, drog

de mare risc ce face parte din tabelul nr.1 anexă la Legea 143/2000, în schimbul

unor sume de bani , întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prev de art . 2

alin 2 din Legea 143/2000 modificată prin Legea 522/20004, cu aplicarea art. 41

alin 2 Cod penal.

Reţinând vinovăţia inculpaţilor relativ la faptele pentru care au fost trimişi în

judecată, instanţa va dispune condamnarea acestora reţinând, că aceştia beneficiază

de disp  art 320/1 Cod pr pen.

În procesul individualizării sancţiunii  instanţa va avea în vedere criteriile 

prev de art 72 Cod penal şi anume: limitele de pedeapsă, gradul  de pericol social al

faptelor săvârşite, persoana infractorilor, împrejurările care atenuează sau agravează

răspunderea penală.

Instanţa apreciază ca  gradul de pericol social al infracţiunilor deduse

judecăţii este unul ridicat, având în vedere amploarea pe care a cunoscut-o acest

fenomen infracţional, rezonanţa negativă a acestui gen de fapte prin care se

atentează la sănătatea publică şi la  viaţa celor cărora li se creează dependenţă faţă

de aceste narcotice şi de asemenea,  împrejurările şi modul de desfăşurare a

activităţii infracţionale de către inculpaţi.

Pe de altă parte instanţa va ţine seama de împrejurarea că inculpaţii nu

posedă antecedente penale, fiind la prima întâlnire cu legea penală, aspect care

îndreptăţeşte instanţa să reţină în favoarea acestora circumstanţa atenuante prev de

art 74 lit a Cod penal, cu consecinţa coborârii pedepsei sub minimul special .

Pentru cele expuse, instanţa apreciază că aplicarea pedepsei închisorii pentru

fiecare inculpat este  în măsură să asigure scopul educativ şi preventiv prev de art

52 Cod penal.

Pedepsele aplicate vor fi executate în condiţii de detenţie conform art 57 Cod

penal având în vedere că, cuantumul pedepselor aplicate , gravitatea faptelor

imputate sunt  incompatibile cu instituţia suspendării executării pedepsei.

Instanţa va face aplicarea disp art 71 cod penal cu privire la fiecare inculpat

în sensul că va interzice, pe durata executării pedepsei drepturile prev de art 64 lit a,

b cod penal.

În baza art 350 Cod pr va  menţine starea de arest preventiv a inculpaţilor,

apreciind că nu se impune lăsarea în libertate a unor persoane judecate pentru

infracţiuni de o asemenea gravitate, cu atât mai mult cu cât în cauză , stabilindu-se

vinovăţia inculpaţilor, se pronunţă o hotărâre de condamnare.

În baza art 88 Cod penal, va deduce din pedeapsa aplicată inculpaţilor

perioada  reţinerii şi a arestării  preventive, de la 18.01.2011, la zi.

În baza art.118 lit f Cod penal, rap la art 17 alin 1 din Legea 143/2000

modificată prin Legea 522/20004,  va dispune confiscarea şi distrugerea cantităţii

totale de 31,48 g  heroină predată  la camera de corpuri delicte a IGPR Direcţia

Cazier Judiciar Statistică şi evidenţă operativă, conform următoarelor  dovezi: seria

H nr.0020821, seria H nr.0020819, seria H nr.0020823, seria H nr.0020822, seria H

nr.0020820.

În baza art. 118 lit e cod penal, rap la art.17 alin 2 din Legea 143/2000

modificată prin Legea 522/20004,  va dispune confiscarea de la inculpaţi  a sumelor 

de 805 euro şi 2690 ron provenite din vânzarea de droguri de mare risc.

Va menţine sechestrul asigurător instituit asupra sumelor de 450 ron şi 605

euro prin ordonanţa procurorului din data de 24.01.2011 şi consemnate la CEC

Bank- Sucursala Piteşti, pe numele inculpaţilor conform recipiselor de consemnare

nr. (...) şi  (...).

În baza art 191  cod pr pen  va obliga pe fiecare inculpat la plata a câte 1595

lei cheltuieli judiciare către stat din care  câte 75  lei reprezintă on avocat oficiu, 

conform împuternicirii  nr.641/07.02.2011

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art  2 alin  2 din Legea 143/2000 modificată prin Legea 522/2004 cu

aplicarea disp art 41 alin 2 Cod penal  şi a disp art 320/1 Cod pr pen, rap la art 74

alin 1 lit a- 76alin 1 lit b Cod penal, condamnă pe inculpatul  M.N. , fiul lui (...),

CNP (...), domiciliat în (...), în prezent aflat în PNT Colibaşi,  la pedeapsa de  6 ani

închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a, b Cod penal, pentru

săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc în formă continuată.

Pedeapsa se va executa prin privare de libertate conform disp art 57 Cod

penal.

Face aplicarea disp art 71 Cod penal, în sensul că interzice inculpatului, pe

durata executării pedepsei drepturile prev de art 64 lit a, b Cod penal.

În baza art 350 Cod pr pen menţine starea de arest a inculpatului şi în baza

art. 88 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată perioada reţinerii şi a arestării

preventive, de la 18.01.2011,  la zi.

În baza art 2 alin  2 din Legea 143/2000 modificată prin Legea 522/2004 cu

aplicarea art 41 alin 2  din Cod penal  şi a disp art 320/1 Cod pr pen,  rap la art 74

alin 1 lit a – 76 alin 1 lit b Cod pen condamnă pe inculpata M.S. fiica lui (...), CNP

(...), domiciliată în (...), în prezent aflată în PNT Colibaşi,  la pedeapsa de  6 ani

închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a, b Cod penal, pentru

săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc în formă continuată.

Pedeapsa se va executa prin privare de libertate conform disp art 57 Cod

penal.

Face aplicarea disp art 71 Cod penal, în sensul că interzice inculpatei, pe

durata executării pedepsei drepturile prev de art 64 lit a, b Cod penal.

În baza art 350 Cod pr pen menţine starea de arest a inculpatei şi în baza art.

88 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată perioada reţinerii şi a arestării

preventive, de la 18.01.2011,  la zi.

În baza art.118 lit f Cod penal, rap la art 17 alin 1 din Legea 143/2000

modificată prin Legea 522/20004, dispune confiscarea şi distrugerea cantităţii totale

de 31,48 g  heroină predată  la camera de corpuri delicte a IGPR Direcţia Cazier

Judiciar Statistică şi evidenţă operativă, conform următoarelor  dovezi: seria H

nr.0020821, seria H nr.0020819, seria H nr.0020823, seria H nr.0020822, seria H

nr.0020820.

În baza art. 118 lit e cod penal, rap la art.17 alin 2 din Legea 143/2000

modificată prin Legea 522/20004,  dispune confiscarea de la inculpaţi  a sumelor 

de 805 euro şi 2690 ron provenite din vânzarea de droguri de mare risc.

Menţine sechestrul asigurător instituit asupra sumelor de 450 ron şi 605 euro

prin ordonanţa procurorului din data de 24.01.2011 şi consemnate la CEC Bank-

Sucursala Piteşti, pe numele inculpaţilor conform recipiselor de consemnare

nr.885938/1/24.01.20111 şi 885936/1/24.01.2011.

În baza art 191  cod pr pen obligă pe fiecare inculpat la plata a câte 1595 lei

cheltuieli judiciare către stat din care  câte 75  lei reprezintă on avocat oficiu, 1

conform împuternicirii  nr.641/07.02.2011

Cu apel în 10 zile de la pronunţare pentru Ministerului Public şi de la

comunicare pentru inculpaţi.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 8.03.2011 la Tribunalul Argeş – Secţia

Penală.