PENAL.Infracţiune prevăzută de art.87 alin. 1 din oug.195/2002

Decizie 179/2010 din 22.12.2010


Deliberând  asupra apelului penal de faţă,  constată următoarele :

Prin sentinţa penală nr. … din 04.05.2010, Judecătoria Rm.Sărat a dispus condamnarea inculpatului H V la pedeapsa de 1 an închisoare pentru comiterea infracţiunii prevăzută de art.87 alin. 1 din OUG.195/2002.

În baza art.81 C.pen. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata termenului de încercare de 3 ani.

Au fost interzise inculpatului drepturile prev. de art.64 lit.a teza a II a şi lit .b c.pen.

Au fost aplicate dispoziţiile art.71 al.5 c.pen. şi art.359 c.proc.pen.

A fost obligat inculpatul la 200 lei cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că în data de 30.12.2008, inculpatul s-a deplasat în localitatea T, la o rudă, unde a consumat circa 350 ml palincă, după care, la ora 17, s-a urcat la volanul autoturismului proprietate personală pentru a ajunge la domiciliul din Rm.Sărat. Pe str. Lalelelor din Rm.Sărat autoturismul condus de inculpat a acroşat oglinda retrovizoare laterală stânga a autoturismului condus de martorul T G cu număr de înmatriculare BZ-… care circula în sens invers.

Inculpatul şi-a continuat deplasarea. În aceste condiţii martorul T G a sesizat organele de poliţie telefonic şi a plecat în urmărirea inculpatului. În momentul în care inculpatul a ajuns în faţa blocului şi a coborât din autoturism au sosit la faţa locului organele de poliţie şi martorul.

Urmare testului cu aparatul Drager s-a constatat o concentraţie de alcool pur în aerul expirat de 1.00 mg/l, astfel că s-a procedat la recoltarea probelor biologice la Spitalul Municipal Rm.Sărat rezultând o alcoolemie de 2,10 g/‰ şi respectiv 1,95 g/‰ la cele două probe.

Ulterior s-a efectuat un calcul retroactiv al alcoolemiei de către INML Mina Minovici rezultând, faţă de precizările inculpatului făcute pe parcursul urmăririi penale o concentraţie alcoolică de 1,20 g/‰ şi respectiv 1,40 g/‰.

Inculpatul a susţinut că a consumat iniţial 300 ml palincă şi după ce a ajuns în faţa blocului a mai consumat 50 ml palincă, afirmaţii înlăturate de instanţă ca fiind nesincere pe baza procesului verbal de constatare a infracţiunii din care rezultă că inculpatul nu a reuşit să consume alcool după ce a oprit autoturismul în faţa blocului, dar şi al rezultatului testului cu aparatul Drager care a indicat o concentraţie de 100 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel inculpatul invocând o altă situaţie de fapt, respectiv că iniţial a consumat 150 ml palincă la martorul T D şi ulterior a consumat cu un coleg de serviciu o sticlă de ? litri palincă în spatele autoturismului parcat în faţa blocului până la sosirea organelor de poliţie.

A mai invocat inculpatul nulitatea probei de analiză a sângelui deoarece în buletinul de analiză toxicologică nu este prevăzută metoda de stabilire a alcoolemiei, iar proba de sânge a fost prezentată spre analiză la un interval de 7-8 zile de la prelevare, fiind ţinută în condiţii improprii.

S-a solicitat audierea martorului T D pentru a dovedi că iniţial a consumat doar 150 ml palincă, reaudierea martorului T G, solicitarea de relaţii de la INML Mina Minovici cu privire la valorile alcoolemiei în condiţiile păstrării în condiţii necorespunzătoare a probelor de sânge.

Instanţa a procedat la reaudierea inculpatului şi a respins celelalte cereri având în vedere că la instanţa de fond la momentul propunerii probelor inculpatul l-a nominalizat doar pe numitul Ş P (încheierea de şedinţă din 31.03.2010 – fila 20), iar martorul T G a  fost audiat atât în cursul urmăririi penale cât şi în faza judecăţii la prima instanţă, declaraţiile acestuia nefiind contradictorii.

Cât priveşte solicitarea unui punct de vedere privind modul în care probele de sânge predate cu întârziere au influenţat valoarea alcoolemiei – INML a precizat un punct de vedere (adresa nr.A 12/3159/09 – fila 34).

Cât priveşte neindicarea metodei de determinare a alcoolemiei pe buletinul de analiză toxicologic invocând Normele metodologice din 10.04.2006 art.21 nu conduce la nulitatea probei atâta vreme cât art.20 al.2 precizează că dozarea alcoolului se efectuează în mod obligatoriu prin metoda oficială de chimie analitică şi/sau prin metoda gaz-cromatografică.

Din buletinul de examinare clinică rezultă că inculpatul a precizat că a consumat alcool în intervalul orar 9-12, prezenta halenă alcoolică, iar prelevarea s-a făcut în condiţii de siguranţă, cu ac şi seringă de unică folosinţă (fila 7-8), fiind prezentate spre analiză în trusa standard, sigiliul fiind intact (buletinul de analiză toxicologică - fila 6) ceea ce conduce la concluzia că probele au fost păstrate la frigider pe perioada de la recoltare până la prezentarea spre analiză – neexistând posibilitatea alterării mai ales că totul se întâmpla pe timp de iarnă.

Examinând apelul declarat instanţa constată că este neîntemeiat pentru cele ce urmează.

Din probele administrate în cauză rezultă că inculpatul în data de 30.12.2008 a consumat băuturi alcoolice la domiciliul unei rude din localitatea T (circa 350 ml palincă – conform declaraţiei inculpatului fila 23).

În jurul orei 17:00 s-a urcat la volanul autoturismului proprietate personală pentru a se întoarce la domiciliu motivat de faptul că soţia sa l-a sunat fiind grav bolnavă.

Pe strada Lalelelor din Rm.Sărat a acroşat cu autoturismul oglinda retrovizoare lateral stânga a autoturismului condus de martorul T G şi şi-a continuat drumul spre casă.

Martorul a sesizat telefonic organele de poliţie care prin staţie au alertat un echipaj aflat în patrulare, echipaj ce a plecat în urmărirea inculpatului.

În momentul în care a ajuns în faţa blocului unde locuia inculpatul, până să coboare din autoturism au ajuns şi martorul T G şi organele de poliţie, care constatând că inculpatul emana halenă alcoolică l-au testat cu aparatul Drager şi în condiţiile în care alcoolemia a fost mai mare de 0,40 mg alcool pur în aerul expirat s-a procedat la recoltarea probelor biologice în condiţii legale la Spitalul Rm.Sărat.

Fiind sărbătorile legale ale Anului Nou – probele au fost prezentate spre analiză la 05.01.2010, în trusa standard cu sigiliu intact şi urmare analizei biologice a rezultat o alcoolemie de 2,10 ‰ la prima recoltare şi 1,95 ‰ la a doua recoltare situaţie ce corespunde realităţii în condiţiile în care legiuitorul prin art.88 alin.6 din OUG 195/2002 impune obligativitatea recoltării probelor biologice pentru a concentraţie mai mare de 0,40 g ‰ alcool pur în aerul expirat instituind prezumţia că această valoare indicată de aparatul Drager corespunde unei alcoolemii ce conduce la concluzia săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autoturism pe drumurile publice cu o îmbibaţie alcoolică peste limita legală.

În mod corect a fost înlăturată susţinerea inculpatului că a consumat alcool şi după ce a coborât din autoturism iar ulterior a indicat o altă valoare a cantităţii înregistrate iniţial pentru a solicita o nouă expertiză pentru refacerea calculului alcoolemiei.

Faptul că nu a consumat alcool după ce a coborât din autoturism rezultă din declaraţia martorului T G dar şi din procesul verbal de constatare a infracţiunii.

Admiţând că inculpatul a consumat alcool şi după producerea accidentului fapta acestuia constituie infracţiunea prev. de art.90 al.1 din OUG 195 /2002, sancţionată cu aceeaşi pedeapsă ca şi în incriminarea prev.de art.87 al.1 c.pen., ceea ce nu este cazul în speţă.

Cât priveşte pedeapsa aplicată, instanţa a avut în vedere valoarea ridicată a alcoolemiei, poziţia parţial sinceră a inculpatului, poziţie manifestată şi în calea de atac a apelului prin care se urmăreşte a induce ideea unei alte situaţii de fapt, condiţie în care nu se puteau reţine circumstanţe atenuante.

La stabilirea modalităţii de executare a pedepsei s-a avut în vedere vârsta inculpatului, lipsa antecedentelor penale.

Constatând că sentinţa este legală şi temeinică, în baza art.379 pct.1 lit.b c.proc.pen. se va respinge apelul ca nefondat.

Văzând şi dispoziţiile art.192 al.2 c.proc.pen.