Vătămare corporală din culpă Art. 196 Cod penal

Sentinţă penală 1 din 18.04.2019


Ds. XXX/193/2015Art. 196Cod penal

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BOTOŞANI, JUDEŢUL BOTOŞANI

Ședința publică din data de xx.xx.xxxx

Președinte –

Grefier –

Ministerul Public reprezentat prin Procuror

Sentința penală nr. XXX

La ordine judecarea acțiunii penale privind pe inculpații A. C. și A.A. C., trimiși în judecată pentru săvârșirea câte unei infracțiuni de vătămare corporală din culpă prev. de art. 196 alin. 2, 3 Cod penal.

La apelul nominal făcut în ședință publică se prezintă avocat S. A., ce substituie pe avocat angajat B. E. P., pentru inculpatul lipsă A. C., avocat V. M., ce substituie pe avocat angajat T. L., pentru inculpatul lipsă A.A. C., partea civilă N. M. S., asistată de avocat angajat V. D. G., consilier juridic C. N. pentru partea responsabilă civilmente S.C. X Asigurări S.A., avocat angajat H. M. pentru partea responsabilă civilmente S.C. Y S.R.L. Suceava, și martorul S. P., propus în latura civilă de partea civilă N. M. S., lipsă fiind reprezentanții părților civile Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș și al părții responsabile civilmente S.C. ZS.A..

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, s-au citit actele și lucrările dosarului, s-a audiat martorul S. P., declarația acestuia fiind consemnată în proces verbal atașat la dosarul cauzei, s-a luat act de înscrisurile depuse la dosar, apoi, văzând că nu mai sunt probe de administrat, cereri de formulat și excepții de invocat, instanța constată terminată cercetarea judecătorească și acordă cuvântul asupra fondului cauzei.

Reprezentantul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani, considerând că dispozițiile vechiului Cod penal sunt mai favorabile, solicită încetarea procesului penal ornit împotriva inculpatului A.A. C., având în vedere că s-a împlinit termenul prescripției speciale, care, în cazul de față, este de 7 ani și 6 luni. În ceea ce îl privește pe inculpatul A. C., solicită încetarea procesului penal pornit împotriva acestuia, având în vedere că a intervenit retragerea plângerii prealabile de către partea vătămată N. M. S.. De asemenea, solicită obligarea părții responsabile civilmente S.C. ZS.A. la plata despăgubirilor materiale și morale către partea civilă N. M. S. și către Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, urmând a se consta că părților responsabile civilmente S.C. X Asigurări S.A și S.C. Y S.R.L. Suceava nu li se antrenează răspunderea civilă în speța de față. În ceea ce privește cheltuielile judiciare solicită obligarea inculpatului A.A. C. și a părții civile N. M. S. la plata acestora.

Apărătorul părții civile N. M. S., în latura penală  a cauzei, își însușește concluziile puse de reprezentantul Ministerului Public, iar în ceea ce privește latura civilă solicită admiterea în totalitate a pretențiilor civile, din punctul său de vedere aceste pretenții fiind pe deplin dovedite.

Partea civilă N. M. S. își însușește concluziile apărătorului său.

Apărătorul inculpatului A. C. solicită încetarea procesului penal conform art. 16 lit. g Cod de procedură penală, având în vedere că a intervenit retragerea plângerii prealabile.

Apărătorul inculpatului A.A. C. solicită, în principal, achitarea clientului său conform art. 16 lit. a Cod de procedură penală, considerând că din probatoriul administrat reiese că acesta nu este vinovat de săvârșirea faptei. În cazul în care instanța va considera că, totuși, s-ar reține vinovăția inculpatului, solicită încetarea procesului penal pentru aceleași motive cu ale procurorului, respectiv faptul că a intervenit prescripția răspunderii penale.

Reprezentantul părții responsabile civilmente S.C. X Asigurări S.A, în ceea ce privește latura penală, își însușește concluziile reprezentantului Ministerului Public, iar în latură civilă arată că, așa cum reiese din înscrisurile depuse la dosarul cauzei, a despăgubit deja partea civilă N. M. S., solicitând ca pretențiile părții civile Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș să fie împărțite cu partea responsabilă civilmente S.C. ZS.A.

Avocatul părții responsabile civilmente S.C. Y S.R.L. Suceava arată că inculpatul A.A. C. nu se afla, la momentul producerii accidentului, în timpul programului de lucru, acesta deplasându-se în mun. Botoșani în interes personal, astfel încât nu se poate reține răspunderea civilă a acestei părți responsabile civilmente.

Având în vedere complexitatea cauzei, instanța va amâna pronunțarea pentru termenul din data de xx.xx.xxxx, punând în vedere părților și reprezentanților legali ai acestora să depună concluzii scrise.

J U D E C Ă T O R I A

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani nr. XXXX/P/2009, înregistrat la această instanță la data de xx.xx.xxxx, au fost trimiși în judecată inculpații A. C. și A.A. C. pentru săvârșirea câte unei infracțiuni de vătămare corporală din culpă, prev. de art. 196 alin. 2, 3 Cod penal, reținându-se în sarcina acestora că, la data de xx.xx.xxxx, orele 1200, în calitate de conducători auto ai autoturismelor marca Audi A3, cu număr de înmatriculare BT-XX-XXX, și, respectiv, Dacia Logan, cu nr de înmatriculare B-XX-XXX, în timp ce se deplasau pe DE 58, la km 33+300 m, în apropierea localității Baisa, com. Mihai Eminescu, jud. Botoșani, nu au respectat dispozițiile legale privind viteza de deplasare a autovehiculelor pe drumurile publice și modul de efectuare a manevrei de depășire, provocând un accident rutier din care au rezultat pagube materiale și vătămarea corporală a persoanei vătămate N. M. S., care a suferit leziuni ce i-au pus viața în primejdie și au necesitat pentru vindecare un număr de 148-150 zile de îngrijiri medicale.

Legalitatea actului de sesizare a instanței, competența, legalitatea administrării probatoriului și a efectuării actelor de urmărire penală, precum și competența instanței în judecarea cauzei au fost verificate prin Încheierea judecătorului de cameră preliminară din xx.xx.xxxx.

Inculpatul A. C., legal citat, s-a prezentat în instanță, recunoscând săvârșirea faptei, solicitând ca judecarea cauzei să se facă doar în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, fără a propune probe în apărare.

Inculpatul A. C., legal citat, s-a prezentat în instanță, nerecunoscând săvârșirea faptei, arătând că el nu se face vinovat de săvârșirea faptei.

Cercetând actele și lucrările dosarului, instanța reține că, la data de xx.xx.xxxx, ora 1200, organele de politie din cadrul Serviciului Rutier Botoșani au fost sesizate prin SNUAU 112 despre faptul că pe D.N. 29 (D.E. 58), în afara localității Baisa, jud. Botoșani, a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenești.

În urma sesizării, la fața locului s-a deplasat o echipă operativă din cadrul I.P.J. Botoșani, cercetările efectuate stabilind că locul producerii accidentului a fost identificat și stabilit pe D.N. 29(D.E. 58), în afara localității Baisa, la km 33+300m, iar la fața locului au fost găsite vehiculele implicate în accident, respectiv autoturismul marca „DACIA LOGAN", culoare roșie, înmatriculat sub numărul B-XX-XXX, care era așezat pe cupolă în șanțul din partea stângă, orientat cu partea din față spre municipiul Suceava, autoturismul marca „ROVER" culoare bleumarin, înmatriculat în Franța cu numărul XXXXXXXX, care se afla pe carosabil, pe sensul de mers Botoșani— Suceava, în spatele autoturismului Logan, orientat cu fața către axul drumului, oblic stânga față de acesta, autoturismul „AUDI" culoare gri, cu numărul de înmatriculare BT-XX-XXX, care se afla pe sensul de deplasare Suceava - Botoșani în dreptul autoturismului Rover, orientat cu fața către marcaj, oblic stânga față de acesta și autoturismul „FORD" de culoare gri, cu numărul de înmatriculare BXXXXX, care se afla în pădurea de pe partea dreaptă a drumului orientat oblic pe carosabil.

Până la sosirea echipei de cercetare, locul faptei a suferit modificări constând în aceea că ambulanța sosită la fața locului a transportat victimele accidentului, respectiv persoana vătămată N. M. S., conducătorul autoturismului Rover, inculpatul A. C., conducătorul autoturismului Audi și martorul B. D., pasager în autoturismul Rover.

Locul producerii accidentului a fost asigurat și protejat de către lucrătorii Serviciului Rutier Botoșani ajunși primii la fața locului, care au dirijat circulația pe D.N. 29(D.E. 58), până la sosirea echipei de cercetare.

Cu ocazia investigării tehnico-ştiinţifice a locului faptei, s-au efectuat activități specifice, constând în descrierea locului accidentului și împrejurimilor, inclusiv a modului de semnalizare a circulației rutiere, au fost identificate și fixate urmele și mijloacele materiale de probă, aspecte ce sunt menționate în procesul verbal de cercetare la fața locului întocmit cu acest prilej.

Inculpații și ceilalți conducători auto implicați în accident, au fost testați alcoolscopic și li s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii gradului de îmbibație alcoolică, rezultatele de laborator concluzionând că în momentul producerii evenimentului rutier nu se aflau sub influența alcoolului.

Vehiculele implicate în accident au fost verificate din punct de vedere al stării tehnice, ocazie cu care nu s-au constatat deficiențe majore.

La data de xx.xx.xxxx, persoana vătămată N. M. S. a fost examinată medico-legal, prin Raportul de constatare medico-legală nr. XX/R din xx.xx.xxxx al SJML Botoșani concluzionându-se că acesta necesită pentru vindecare 88-90 zile îngrijiri medicale, fiindu-i pusă în primejdie viața. La data de xx.xx.xxxx, victima a fost reexaminată stabilindu-se de către aceeași unitate medicală că leziunile suferite de persoana vătămată au necesitat un număr de 148-150 zile îngrijiri medicale.

Fiind audiat în cauză, persoana vătămată N. M. S. a depus plângere prealabilă pentru vătămare corporală din culpă împotriva celor doi inculpați, s-a constituit parte civilă în dosar urmând ca pe parcursul procesului penal să precizeze cuantumul pretențiilor civile.

Fiind audiat în cauză, martorul B. D., nu a dorit examinare medico-legală, nu a depus plângere prealabilă, nu a formulat pretenții materiale sau civile, acesta fiind audiat în calitate de martor.

În cauză, a fost dispusă și efectuată o expertiză tehnică de specialitate care să lămurească împrejurările producerii accidentului, concluziile acesteia regăsindu-se în Raportul de Expertiză Tehnică nr XXXX/P/2010/xx.xx.xxxx întocmit de expert tehnic S. A. din cadrul Biroului Local de Expertize Judiciare Tehnice și Contabile de pe lângă Tribunalul Botoșani.

Întrucât această expertiză nu a lămurit mai multe aspecte esențiale pentru clarificarea deplină a împrejurărilor producerii accidentului și a stabilirii răspunderii penale a celor implicați (precum viteza autoturismului Dacia Logan în momentul producerii accidentului), organele de urmărire penală au dispus efectuarea unei expertize criminalistice, care a fost realizată de INEC-Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice Iași, fiind întocmit Raportul nr XXX/xx.xx.xxxx.

De asemenea, pentru lămurirea împrejurărilor cauzei, s-a procedat la audierea persoanei vătămate N. S., a inculpatului A. C., a inculpatului A.A. C. (inițial în calitate de martor) și a martorilor B. D., C. R. și E. O..

Analizând materialul probator administrat în cauză, având în vedere în principal aspectele prezentate în cuprinsul Raportului de expertiză criminalistică nr XXX/xx.xx.xxxx, dar și declarațiile date în cauză, se constată că în ziua de xx.xx.xxxx, în jurul orei 1200, inculpatul A. C. circula la volanul autoturismului marca Audi A3, cu nr. de înmatriculare BT-XX-XXX pe DE 58, din direcția Suceava către Botoșani, autoturismul condus de inculpat rulând în urma altor două autoturisme, un VW Passat și un Ford Fusion. La momentul în care cele trei autoturisme au ajuns în zona km 33+300 m, pe o porțiune de drum în aliniament, din sensul opus de mers circulau mai multe autovehicule în coloană, primul dintre acestea fiind autoturismul marca Rover, cu nr. de înmatriculare XXXXXXXX(condus de persoana vătămată N. M.), urmat de autoturismul marca Dacia Logan, cu nr de înmatriculare B-XX-XXX, acesta din urmă condus de inculpatul A.A. C..

În timp ce coloanele de autovehicule se apropiau, în condițiile unui carosabil umed, atât inculpatul A. C., cât și inculpatul A.A. C. s-au angajat în depășirea autovehiculelor care circulau în fața lor, aproximativ în același timp. Astfel, inculpatul A. C. s-a angajat în depășirea autoturismului marca VW Passat, pătrunzând pe sensul opus de mers. După ce l-a depășit, inculpatul a încercat să depășească și autoturismul Ford Fusion, care circula în fața autoturismului VW. Văzând că din față se apropia autoturismul Dacia Logan, care efectua și el manevra de depășire a autoturismului Rover, inculpatul A. C. a încercat să revină pe sensul său de mers, între autoturismele Ford și VW. Inculpatul nu a mai reușit să efectueze această manevră și deoarece conducătorul autoturismului Ford Focus (martorul C. L.) a fost nevoit să frâneze brusc, pentru a evita un impact cu autoturismul Dacia Logan, angajat în depășirea autovehiculului marca Rover. Astfel, autovehiculul condus de inculpatul A. C. a intrat în derapaj, a acroșat cu partea lateral dreapta autoturismul Ford în partea lateral stânga, pe care l-a proiectat în afara carosabilului, după care a fost proiectat spre sensul opus de mers și a acroșat tangențial autoturismul Dacia Logan în partea lateral stânga, apoi a intrat în impact direct cu autoturismul Rover.

De precizat că această situație de fapt este reținută și de expertul criminalist, cu observația că acesta face două afirmații contradictorii în concluziile Raportului de expertiză. Astfel, la punctul 1 expertul precizează că inculpatul A.A. C. se angajase în depășire anterior inculpatului A. C., iar la punctul 4.1 se afirmă că nu se poate stabili care din cei doi conducători auto s-a angajat primul în depășirea coloanei de autovehicule care îl precedau în trafic. Instanța consideră că cea de-a doua afirmație este cea care poate fi reținută (din lipsa unor elemente concrete care să o susțină pe prima), putând fi susținută ideea că cei doi inculpați s-au angajat în depășire aproximativ în același timp.

Cu privire la vitezele autoturismelor implicate în accident, expertiza a stabilit că viteza autoturismului marca Audi A 3 înmatriculat cu nr. BT-XX-XXX, condus de numitul A. C. a fost în momentul intrării în derapare de 93 km/h, viteza autoturismului marca Rover înmatriculat cu nr. XXXXXXXX, condus de numitul N. S. M. a fost în momentul impactului de 76 km/h, iar viteza autoturismului marca Dacia Logan înmatriculat cu nr. B-XX-XXX, condus de numitul A.A. C. a fost în momentul impactului de 87 km/h.

Concluziile raportului de expertiză se coroborează cu declarațiile martorilor audiați în cauză. Astfel, martorul C. R. I. a arătat că el se deplasa dinspre Suceava spre Botoșani, conducând primul autoturism dintr-o coloană formată din cel puțin alte 10 mașini, iar la un moment dat a observat venind din față o coloană de mașini. Una din aceste mașini, un autoturism marca Dacia Logan cu însemne de taxi (mașina condusă de inculpatul A.A. C.), a intrat în depășirea celorlalte mașini, iar martorul, realizând că respectiva mașină nu poate termina depășirea, a încetinit și a ieșit cât mai mult de pe carosabil, rămânând cam cu o jumătate din mașină pe stradă. Martorul a observat apoi autoturismul condus de inculpatul A.A. C. trecând pe lângă el, pentru ca imediat să fie izbit în partea din stânga de respectiva mașină, în urma izbiturii mașina martorului alunecând în râpa de pe marginea drumului. Declarația martorului demonstrează faptul că inculpatul A.A. C. a efectuat o manevră de depășire extrem de riscantă.

De asemenea, și declarația inculpatului A. C. confirmă vinovăția sa și a inculpatului A.A. C. în producerea accidentului, inculpatul A. C. arătând că el a forțat o depășire în condițiile în care, din sens contrar venea o coloană de mașini, iar inculpatul A.A. C., care se afla în acea coloană, a forțat, la rândul lui, depășirea, autoturismele conduse de cei doi inculpați intrând în coliziune laterală, ceea ce a determinat ca mașina condusă de inculpatul A. C. să accidenteze frontal autoturismul marca Rover condus de partea civilă N. M. S..

Aceste aspecte sunt de natură să demonstreze că afirmația inculpatului A.A. C., conform căreia el ar fi terminat manevra de depășire în momentul în care a fost acroșat de autoturismul condus de inculpatul A. C., nu este fondată.

De asemenea, și martorul R. L. P. confirmă, în declarația sa, mecanismul de producere al accidentului, respectiv faptul că cei doi inculpați au început manevra de depășire concomitent, în condițiile în care spațiul și starea carosabilului nu permitea efectuarea acestei manevre în condiții de siguranță.

La acestea se adaugă și declarația părții vătămate, care arată că, în timp ce se deplasa spre mun. Suceava, a constatat prezența, paralel, a unui autovehicul taxi (mașina condusă de inculpatul A.A. C.), care se afla în depășire, precum și faptul că acea mașină nu avea timp să efectueze manevra de depășire în condiții de siguranță.

Mecanismul de producere al accidentului și vinovăția inculpaților sunt confirmate și de martorii E. O. și B. D..

Probatoriul administrat demonstrează că vătămarea corporală a numitului N. M. S. s-a produs ca urmare a evenimentului rutier din data de xx.xx.xxxx, a cărui producere se datorează conduitelor ilicite, contrare reglementărilor legale privind circulația autovehiculelor pe drumurile publice, avute de către inculpații A. C. și A. A. C..

Astfel, în momentul producerii accidentului inculpatul A. C. nu a respectat dispozițiile art. 45 din OUG 195/2002, conform cărora „(1) Depășirea este manevra prin care un vehicul trece înaintea altui vehicul ori pe lângă un obstacol, aflat pe același sens de circulație, prin schimbarea direcției de mers și ieșirea de pe banda de circulație sau din șirul de vehicule în care s-a aflat inițial.....(3) Atunci când prin manevra de depășire se trece peste axa care separă sensurile de circulație, conducătorii de vehicule trebuie să se asigure că din sens opus nu se apropie un vehicul și că dispun de spațiu suficient pentru a reintra pe banda inițială, unde au obligația să revină după efectuarea manevrei de depășire.", ale art. 118 din HG 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, conform cărora „ Conducătorul de vehicul care efectuează depășirea este obligat: a) să se asigure că acela care îl urmează sau îl precedă nu a semnalizat intenția începerii unei manevre similare și că poate depăși fără a pune în pericol sau rară a stânjeni circulația din sens opus;....d) să reintre pe banda sau în șirul de circulație inițial după ce a semnalizat și s-a asigurat că poate efectua această manevră în condiții de siguranță pentru vehiculul depășit și pentru ceilalți participanți la trafic.", ale art. 48 din OUG 195/2002, conform cărora „Conducătorul de vehicul trebuie să respecte regimul legal de viteză și să o adapteze în funcție de condițiile de drum, astfel încât să poată efectua orice manevră în condiții de siguranță."

Inculpatul A. C. s-a angajat în depășirea a două vehicule în același timp, în condițiile unui carosabil umed și alunecos fără a se asigura corespunzător că poate efectua manevra tară a pune în pericol sau a stânjeni circulația din sens opus. Inculpatul nu a respectat nici regimul legal de viteză, circulând cu o viteză de 93 km/h (în condițiile în care pe sectorul de drum respectiv viteza maximă admisă era de 70 km/h iar condițiile de drum impuneau poate o viteză mai redusă).

Inculpatul A. A. C. s-a angajat intempestiv în depășire, în condițiile unui carosabil umed și alunecos, fără a se asigura corespunzător că poate efectua manevra fără a pune în pericol sau a stânjeni circulația din sens opus, prin manevra sa determinându-1 pe martorul C. L. (conducătorul autoturismului Ford ce se deplasa pe sensul opus de mers) să frâneze brusc pentru a evita impactul dintre cele două autoturisme. Inculpatul a efectuat această manevră și prin nerespectarea regimului legal de viteză, circulând cu o viteză de 86 km/h (în condițiile în care pe sectorul de drum respectiv viteza maximă admisă era de 70 km/h iar condițiile de drum impuneau poate o viteză mai redusă).

Cele arătate mai sus se dovedesc cu proces-verbal de constatare a efectuării actelor premergătoare, proces-verbal de cercetare Ia fața locului, buletin de analiză toxicologică – alcoolemie, raport de expertiză criminalistică, declarații inculpați, declarații martori.

În ceea ce îl privește pe inculpatul A. C., instanța constată că la data de xx.xx.xxxx, prezentă în instanță, partea civilă N. M. S. a arătat că dorește să își retragă plângerea prealabilă formulată împotriva inculpatului A. C. și solicită încetarea procesului penal, nemaiavând pretenții civile față de acest inculpat. În consecință, în temeiul art. 396 alin. 6 Cod de procedură penală rap. la art. 16 lit. g Cod de procedură penală instanța va dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului A. C. trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă prev. și ped. de art. 196 alin. 2, 3 Cod penal, urmare a retragerii plângerii prealabile de către partea vătămată N. M. S..

În ceea ce îl privește pe inculpatul A.A. C., instanța, față de întreg probatoriul administrat în cauză, constată că acesta se face vinovat de săvârșirea infracțiunii pentru care a fost trimis în  judecată, însă mai constată că pentru fapta pentru care acesta a fost trimis în judecată, respectiv infracțiunea de vătămare corporală din culpă, termenul de prescripție al răspunderii penale, conform Codului penal 1969, începe să curgă de la xx.xx.xxxx și, conform art. 124 Cod penal 1969 rap. la art. 122 alin. 1 lit. d Cod penal 1969, este de 7 ani și 6 luni, astfel încât acest termen s-a împlinit la data de 06.09.2016.

Întrucât acest text legal este mai favorabil pentru inculpat, termenele de prescripție conform noului Cod penal fiind mai lungi, instanța, în temeiul art. 386 alin. 1 Cod de procedură penală rap. la art. 5 Cod penal, va schimba încadrarea juridică a faptei de vătămare corporală din culpă din forma prev. și ped. de art. 196 alin. 2, 3 Cod penal în forma prevăzută de art. 184 alin. 2, 4 Cod penal 1969, iar în temeiul art. 396 alin. 6 Cod de procedură penală rap. la art. 16 lit. f Cod de procedură penală cu aplicarea art. 121 și următoarele din Cod penal 1969, va dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului A.A. C. trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă prev. și ped. de art. 184 alin. 2, 4 Cod penal 1969, urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale

Sub aspectul laturii civile, instanța reține că partea vătămată N. M. S. s-a constituit parte civilă în procesul penal față de inculpatul A.A. C. cu suma de 15.000 lei, daune materiale, și cu suma de 285.000 lei, daune morale.

În ceea ce privește daunele materiale, partea civilă a arătat că acestea se compun din suma de 2.000 lei, contravaloarea unui an de studii la Universitatea Petre Andrei din Iași, el neputând finaliza anul datorită îngrijirilor medicale de lungă durată de care a avut nevoie, suma de 6.000 lei, cheltuieli cu analize și medicamente suplimentare, în plus față de cele asigurate de unitatea sanitară, și suma de 7.000 lei, cheltuieli diverse (transport la unități sanitare, singur sau însoțit de familie, cheltuieli de recuperare și plata persoanelor ce l-au îngrijit în perioada cât a pat). Dacă în ceea ce privește suma de 6.000 lei și cea de 7.000 lei, acestea apar ca probate atât cu documente de plată, cât și cu declarațiile martorilor V. I. și S. P., contravaloarea anului universitar nu poate fi considerată ca un prejudiciu cert, având în vedere că terminarea anului universitar urma să aibă loc în vara anului 2009, perioadă de timp în care puteau interveni și alte aspecte ce să ducă la aceeași consecință, inclusiv nepromovarea unor examene. În consecință, instanța consideră ca justificate doar suma de 6.000 lei și pe cea de 7.000 lei. Având în vedere întregul probatoriu administrat, din care reiese că sunt îndeplinite condițiile răspunderii civile delictuale așa cum sunt prevăzute de art. 1357 Cod civil, fiind certă vinovăția inculpatului, întinderea prejudiciului, acesta fiind cert, lichid și exigibil, precum și legătura de cauzalitate dintre acțiunile inculpatului A.A. C. și prejudiciul produs, instanța va admite, în parte, acțiunea civilă ale părții civile N. M. S. și va obliga partea responsabilă civilmente S.C. Z S.A. la repararea prejudiciilor efectiv produse.

În ceea ce privește daunele morale, este evident că suferințele produse prin fapta inculpatului A.A. C. au fost de natură a produce traume fizice și psihice părții vătămate, fiind cu prisosință dovedite de numărul mare de îngrijiri medicale de care partea civilă a avut nevoie pentru vindecare. Este de observat că în cursul cercetării judecătorești s-a întocmit o nouă expertiză medico-legală din care a reieșit că partea civilă a necesitat pentru vindecare 160-170 zile îngrijiri medicale, prezentând un prejudiciu estetic important, dat temporar, existând posibilități terapeutice de înlăturare, având o capacitate de muncă păstrată, ce nu se încadrează în vreun grad de invaliditate, prezentând, la momentul evaluării, o incapacitate adaptativă de 20%

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că la stabilirea existenței prejudiciului moral, definit în doctrina dreptului și în jurisprudență ca orice atingere adusă uneia dintre prerogativele care constituie atributul personalității umane și care se manifestă prin suferința fizică sau morală, pe care le resimte victima, trebuie avute în vedere caracterul și importanța valorilor nepatrimoniale lezate, situația personală a victimei, ținând cont de mediul social din care victima face parte, educația, cultura, standardul de moralitate, personalitatea și psihologia victimei, circumstanțele săvârșirii faptei, statutul social, etc. Fiind vorba de lezarea unor valori fără conținut economic și de protejarea unor drepturi care intră, ca element al vieții private, în sfera art. 8 din Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului, dar și de valori apărate de Constituție și de legile naționale, existența prejudiciului este circumscrisă condiției aprecierii rezonabile, pe o bază echitabilă corespunzătoare a prejudiciului real și efectiv produs victimei. În ceea ce privește proba prejudiciului moral, Înalta Curte a precizat că este suficientă proba faptei ilicite, urmând ca prejudiciul și raportul de cauzalitate să fie prezumate, instanțele urmând să deducă producerea prejudiciului moral din simpla existență a faptei ilicite de natură să producă un asemenea prejudiciu și a împrejurărilor în care a fost săvârșită, soluția fiind determinată de caracterul subiectiv, intern al prejudiciului moral, proba sa directă fiind practic imposibilă.

În absența unor criterii legale pe baza cărora să se poată realiza o cuantificare obiectivă a daunelor morale, acestea sunt stabilite de instanța de judecată în raport cu consecințele negative suferite de victima accidentului auto sau, în cazul de față, de supraviețuitorii victimei, importanța valorilor lezate acesteia, în ce măsură au fost lezate aceste valori, intensitatea și consecințele traumei fizice și psihice suferite, în ce măsură i-a fost afectată situația familială, socială și profesională. Literatura juridică a definit dauna morală sau prejudiciul moral astfel: dauna morală constă în atingerea adusă valorilor care definesc personalitatea umană, valori care se referă la existenta fizică și psihică a omului, la sănătate și integritate corporală, la cinste, demnitate, onoare, la prestigiu social și profesional, precum și a altor valori .

În cazul accidentelor rutiere soldate cu victime, daunele morale sunt consecințele negative de natură nepatrimonială cauzate unei persoane strict determinate (victima accidentului) sau, în cazul de față, de supraviețuitorii victimei, prin fapta ilicită și culpabilă a altei persoane (autorul accidentului), care constau în atingeri aduse personalității fizice, psihice și sociale, prin lezarea unui drept nepatrimonial, prejudiciu a cărui reparare prin compensare bănească urmează regulile răspunderii civile delictuale.

În aprecierea cuantumului daunelor morale, instanța trebuie să țină seama că despăgubirile reprezentând daunele morale trebuie să fie rezonabile, aprecierea și cuantificarea acestora să fie justă și echitabilă, să corespundă prejudiciului moral real și efectiv produs victimei și suferite de aceasta, în așa fel încât să nu se ajungă la o îmbogățire fără just temei a celui îndreptățit să pretindă și să primească daune morale , dar nici să nu fie derizorii.

În consecință, instanța va admite doar în parte cererea părții civile, urmând a obliga partea responsabilă civilmente S.C. ZS.A. la plata unei sume de bani considerată drept justă despăgubire morală.

De asemenea, partea civilă Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș a solicitat a fi despăgubită cu suma de 9.443,54, cheltuieli de spitalizare. Având în vedere întregul probatoriu administrat, din care reiese că sunt îndeplinite condițiile art. 320 din Legea 95/2006, dar și ale răspunderii civile delictuale așa cum sunt prevăzute de art. 1357 Cod civil, fiind certă vinovăția inculpatului, întinderea prejudiciului, acesta fiind cert, lichid și exigibil, precum și legătura de cauzalitate dintre acțiunea inculpatului și prejudiciul produs, instanța va admite acțiunea civilă a acestei părți civile, urmând a obliga partea responsabilă civilmente S.C. ZS.A. la plata acestor despăgubiri, la care se adaugă dobânda legală calculată astfel: pentru suma de 2.162,83 lei de la data de 10.03.2009 și până la achitarea integrală a debitului principal, pentru suma de 2.024,25 lei de la data de 16.03.2009 și până la achitarea integrală a debitului principal, pentru suma de 3.435,61 lei de la data de 26.03.2009 și până la achitarea integrală a debitului principal și pentru suma de 1.820,85 lei de la data de 23.10.2010 și până la achitarea integrală a debitului principal.

Având în vedere retragerea plângerii prealabile față de inculpatul A. C., în temeiul art. 25 alin. 5 Cod de procedură penală, instanța va lăsa nesoluționat capătul de cerere al părții civile Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș privind obligarea părții responsabile civilmente S.C. X Asigurări S.A la plata cheltuielilor de spitalizare.

În ceea ce privește răspunderea civilă a părții civile S.C. Y S.R.L. Suceava, instanța constată că, la momentul producerii accidentului, autoturismul condus de inculpatul A.A. C. era asigurat de S.C. ZS.A., astfel încât răspunderea pentru eventualele daune produse aparține acestei din urmă părți responsabile civilmente, în temeiul contractului de asigurare, iar nu părții responsabile civilmente S.C. Y S.R.L. Suceava.

Văzând și disp. art. 272 și următoarele Cod procedură penală,

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E

1. În temeiul art. 396 alin. 6 Cod de procedură penală rap. la art. 16 lit. g Cod de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului A. C., CNP XXXXXXXXXXXXXX, fiul lui G. și E., ns. la xx.xx.xxxx în mun. Botoșani, jud. Botoșani, cetățean român, căsătorit, 1 copil minor, stagiul militar satisfăcut, studii – 12 clase, fără ocupație, fără antecedente penale, domiciliat în mun. Botoșani, B-dul X nr. Y, sc. Z, et. T, ap. U, jud. Botoșani, F.F.L. sat Hudum, com. Curtești, jud. Botoșani, pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă prev. și ped. de art. 196 alin. 2, 3 Cod penal, urmare a retragerii plângerii prealabile de către partea vătămată N. M. S..

2. În temeiul art. 386 alin. 1 Cod de procedură penală rap. la art. 5 Cod penal, schimbă încadrarea juridică a faptei de vătămare corporală din culpă din forma prev. și ped. de art. 196 alin. 2, 3 Cod penal în forma prevăzută de art. 184 alin. 2, 4 Cod penal 1969.

În temeiul art. 396 alin. 6 Cod de procedură penală rap. la art. 16 lit. f Cod de procedură penală cu aplicarea art. 121 și următoarele din Cod penal 1969, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului A.A. C., CNP XXXXXXXXXXXX, fiul lui C. și V. A., ns. la xx.xx.xxxx în mun. Suceava, jud. Suceava, cetățean român, necăsătorit, fără copii minori, stagiul militar nesatisfăcut, studii – 12 clase, conducător auto Anglia, fără antecedente penale, domiciliat în sat și com. Dumbrăveni, nr. XXX, jud. Suceava, pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă prev. și ped. de art. 184 alin. 2, 4 Cod penal 1969, urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.

Obligă partea responsabilă civilmente S.C. ZS.A., cu sediul în mun. București, str. X nr. Y, Sector 1, să plătească părții civile N. M. S., CNP XXXXXXXXXXXXX, fiul lui D. și M., ns. la xx.xx.xxxxîn com. Mihăileni, jud. Botoșani, cetățean român, căsătorit, 1 copil minor, stagiul militar nesatisfăcut, studii superioare, administrator S.C. T S.R.L. Botoșani, fără antecedente penale, domiciliat în sat și comuna Curtești, jud. Botoșani, suma de 13.000 lei, daune materiale, și suma de 135.000 lei, daune morale. Respinge, ca nefondate, restul pretențiilor civile.

Obligă partea responsabilă civilmente S.C. ZS.A., cu sediul în mun. București, str. X nr. Y, Sector 1, să plătească părții civile Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș suma de 9.443,54 lei, cheltuieli de spitalizare, la care se adaugă dobânda legală calculată astfel: pentru suma de 2.162,83 lei de la data de 10.03.2009 și până la achitarea integrală a debitului principal, pentru suma de 2.024,25 lei de la data de 16.03.2009 și până la achitarea integrală a debitului principal, pentru suma de 3.435,61 lei de la data de 26.03.2009 și până la achitarea integrală a debitului principal și pentru suma de 1.820,85 lei de la data de 23.10.2010 și până la achitarea integrală a debitului principal.

În temeiul art. 25 alin. 5 Cod de procedură penală lasă nesoluționat capătul de cerere al părții civile Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș privind obligarea părții responsabile civilmente S.C. X Asigurări S.A la plata cheltuielilor de spitalizare.

Respinge, ca nefondate, pretențiile civile ale părților civile N. M. S. și Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș față de partea responsabilă civilmente S.C. Y S.R.L. Suceava.

În temeiul art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. a Cod de procedură penală obligă inculpatul A.A. C. la plata sumei de 952,42 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, în care s-a inclus suma de 320 lei, contravaloarea probelor biologice, ce se va vira în contul 50414557951 Trezoreria Botoșani pentru Spitalul Județean MAVROMATI Botoșani.

În temeiul art. 275 alin. (1) pct. 2 lit. b Cod procedură penală obligă pe partea civilă N. M. S. la plata sumei de 952,42 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, în care s-a inclus suma de 320 lei, contravaloarea probelor biologice, ce se va vira în contul 50414557951 Trezoreria Botoșani pentru Spitalul Județean MAVROMATI Botoșani.

Restul cheltuielilor judiciare rămân în sarcina statului.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședința publică din xx.xx.xxxx.

Președinte, Grefier,